Novinky

nová www.stoppyro.cz od 27. 12. 2023
 souhrn k problematice, informace v Aktuálně

předchozí informace, včetně právních, jsou stále zde

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

„Zábavní“ pyrotechnika nesmí být k dispozici, MŽP částečně podporuje naše změny

S dalšími spolky jsme se zúčastnili setkání s ministrem a dalšími zástupci MŽP, 22. 5. 2024, vice v Aktuálně www.stoppyro.cz

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Společnost pro zvířata se účastní posterem Klima x Maso konference: „Zelená modernizace Česka 2024: Celostátní konference o našich příležitostech“. Pořádá Člověk v tísni 14.května 2024 v Míčovně Pražského hradu.

více

Můžete sledovat online zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/16333552384-zelena-modernizace-ceska-2024-celostatni-konference-o-nasich-prilezitostech/

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

Napište EU: Nechceme transporty zvířat! Možnost zapojit se do konsultace Evropské komise trvá do 12. 4. 2024

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

252 vajec ročně je spotřeba na 1 obyvatele ČR za rok, průměrně za 2012 – 2022 (počet – zdroj MZe)

Většina slepic v ČR a EU živoří a trpí během svých krátkých životů uvězněny v klecích nebo namačkané v halách.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
22. březen 2024

 

EVROPSKÁ KOMISE NEZAHÁJILA ZÁKAZ KLECÍ😮 ČELÍ PROTO ŽALOBĚ U SOUDU EU

 

Tento týden (18. 3.) předložil občanský výbor Evropské občanské iniciativy (ECI) s názvem: End the Cage Age/Konec doby klecové právní žalobu proti Evropské komisi z důvodu neplnění závazků zakázat klecové chovy zvířat, ke kterým se zavázala.

Žaloba byla doručena Evropskému soudnímu dvoru. Komise nedodržela svůj slib o tom, že předloží legislativu zakazující klece se zvířaty v reakci na úspěšnou evropskou občanskou iniciativu, první, která zajistila skutečný závazek. Text žaloby také uvádí, že evropské občanské iniciativy byly zavedeny proto, aby občanům EU poskytly větší vliv na rozhodování v EU. Neuposlechnutí svého historického slibu, zakázat klece, maří samotný účel tohoto „demokratického“ nástroje.

Komise se raději podvolila tlaku mocného agrárního průmyslu než, aby vyslyšela hlas unijních občanů.

V roce 2021 se Komise srozumitelně zavázala k tomu, že předloží legislativní návrhy na zákaz klecových chovů zvířat do konce roku 2023 a to v návaznosti na úspěšnou evropskou občanskou iniciativu, kterou podepsalo 1,4 milionu lidí a kterou podpořila koalice 170 nevládních organizací včetně Společnosti pro zvířata.

 

Znovu a znovu je ročně v klecích EU vězněno přes 300 miliónů zvířat (králíků, slepic, nosnic, křepelek, prasnic, hus, kachen). A také bezpočet ryb v intenzivních chovech v rybnících a v mořích.

Prasnice musí kojit svá selata v klecích těsných až na jejich těla, nemohou se otočit, pouze udělat krůček dopředu nebo krůček dozadu; králíci, slepice a křepelky celý svůj kratičký život na drátech klecí, v malinkém prostoru; kachny a husy jsou chovány v klecích v mnoha zemích EU pro násilné vykrmování k produkci jater foie gras (v ČR je zakázáno).

V říjnu 2023 ukázaly výsledky EU průzkumu Eurobarometr, který provedla Komise, že 9 z deseti (89 %) občanů EU zastává názor, že zvířata by neměla být chována v individuálních klecích.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) také podpořil postupné vyřazování klecí z důvodů zajištění dobrých životních podmínek prasat, mléčných telat, slepic, nosnic, kachen, hus, křepelek a králíků.

Projevte svou podporu právním krokům End the Cage Age sdílením příspěvků o nich na sociálních sítích a označte předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen (@vonderleyen).

 

 Co se nám podařilo změnit společným úsilím nevládních organizací za práva zvířat v EU:

2007 – zákaz chovu telat v těsných klecích nebo dřevěných kotcích pro chovy nad 50 ks telat

2012 – vešel v platnost zákaz chovu slepic – nosnic v holých bateriových klecích (zákaz se podařilo prosadit v roce 1999 s dlouhým přechodným obdobím 12 let v jehož mezidobí se drůbežářský průmysl intenzivně snažil zákaz zrušit), ještě další roky probíhalo úsilí, aby zákaz naplňovaly všechny čl. země, zejména státy jižní Evropy měly zpoždění. Zákaz slouží jako odrazový můstek pro ukončování klecí pro slepice ve čl. zemích (v ČR vejde v platnost od 2027).*

2013 – vešel v platnost zákaz chovu březích prasnic v individuálních klecích kromě prvních čtyřech týdnů březosti; opět bylo nutné zákaz prosadit i v zemích, které měly zpoždění zejména země jižní Evropy

celá zpráva PDF

 

Vaše pomoc nám umožňuje pokračovat, v zájmu zvířat pro jejich dobrý plnohodnotný a dlouhý život.

 

*Zákaz klecí pro slepice je v platnosti v Rakousku od 2019, ve Valonsku (část Belgie) a částečně v Nizozemí od roku 2021, v Německu bude platný od 2025, v České republice od 2027. Ve Švýcarsku a Lucembursku zákazy platí od 90. let.

_____________________________________________________________________________________________________________

8. únor 2024

Cíl v oblasti klimatu do roku 2040 – Evropská komise uznává polovičatě roli změny stravy a oklešťuje závazky

Evropská komise zveřejnila tento týden (6. 2. 2024) sdělení, kterým zahajuje proces stanovení přechodného klimatického cíle do roku 2040 na cestě ke klimatické neutralitě EU do roku 2050. Avšak neuznává plný potenciál změny stravy k naplnění těchto cílů.

 

celá zpráva

 

_____________________________________________________________________________________________________________

1. únor 2024

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na svém facebooku výsledky ankety, ve které se ptalo respondentů na názor na omezení zábavní pyrotechniky.

Vítáme, že 76,5 % odpovědí tvoří „Podporuji omezení pyrotechniky“. Doufáme, že je tak myšleno CELOROČNĚ, protože právě na konci roku dochází k celoplošnému bombardování touto pyrotechnikou. A zvířata, ani nechtěně zatažení lidé do odpalování a následků, nemají možnost úniku a klidu. O kontaminaci prostředí chemickými látkami nemluvě.

Věříme, že výsledky ankety podpoří u politiků náš hlavní cíl, tj. ukončit prodej a použití kategorií F2 a F3 tzv. zábavní pyrotechniky veřejnosti, CELOROČNĚ (tj. petardy, římské svíce, pumy, bomby, rakety, kazety, baterie raket, …), a také přísnou regulaci ohňostrojů a ohňostrojných prací včetně stanovení ochranných vzdáleností.

14,4 % respondentů „Podporuji omezení pyrotechniky s výjimkou novoročního ohňostroje“.

9, 1 % „Nepodporuji omezení“.

Ankety ministerstva se zúčastnilo 65 338 respondentů.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

17. leden 2024

 

více www.stoptransport.cz

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

Proč Společnost pro zvířata finančně podpořit? PDF

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Silvestr, pyrotechnika – tipy Společnosti pro zvířata, jak ochránit zvířata i sebe

Co můžeme, kvůli explozím „zábavní“ pyrotechniky, provést preventivně pro ochranu zvířat:

 

venčit psy jen za denního světla, nepouštět na volno, dávat pozor na odpalovače i bouchacích kuliček; za tmy jen rychle a hned dovnitř; nenechávat psy venku u obchodů ani ve dne

připravit kočkám úkryty, nepouštět je ven ani za dne; připravit úkryty i venku

zvířata přesunout do izolované místnosti zejména před půlnocí na Silvestra, hudbu pouštět hlasitěji; zůstat se zvířaty doma, komunikovat s nimi, dobroutky, dostatek vody

jsou zvířata očipovaná, jinak označená? co byste udělali v případě jejich úniku?

připravit si zázemí u zvířat, která máte venku, být poblíž celý Silvestr a přímo s nimi přes půlnoc; pokud to lze, stáhnout je z míst, do jejichž okolí se mohou dostat lidé; dostatek vody, přidat jim na krmení; zajistit výběhy před otevřením

prostředky pro uklidnění zvířat: doporučení jsou různá. Někteří veterináři doporučují gel Sedan nebo Sedalin – pro koně a psy. Aplikuje se před vypuknutím odpalů, uklidní. Pro psy, snad i pro kočky, je gel Sileo. Pro psy lze i uklidňující preparáty s kozlíkem lékařským. Mnoho z Vás uvádí Bachovy kapky, aplikované psům. Další veterináři nedoporučují žádné přípravky, léky, pokud se nejedná o zákrok či zranění. To je těžké… jak zvíře uklidnit, když odpaly trvají hodiny? Vše je na individuálním zvážení.

–  vzor podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a komentář , stáhněte si, pročtěte, ať jste připraveni

znát přímé telefonní číslo na příslušnou úřadovnu Policie ČR, Městské policie nebo hasiče (HZS). Pokud škoditelé odpalují hned u Vás a ohrožují na zdraví, životech Vás a zvířata, ohrožují majetek, policie může/musí zasáhnout a jejich jednání ukončit, i když má obec např. vyhlášku, která odpalování na 31. prosince umožňuje. Hasiči mohou také zasáhnout: riziko požáru, ohrožení majetku a životů.

 

Ověření informací u Policie ČR:

– Přivolaná policie situaci posoudí a zjistí. Nemusí se jednat pouze o přestupkové jednání, ale v případě větší společenské nebezpečnosti může být případ kvalifikován i jako trestný čin.

– Policisté mohou v příkazním řízení uložit na místě pokutu do výše 10.000 Kč. Nemusí však platit vždy, záleží na protiprávním jednání a na tom, zda má obec vydanou vyhlášku (v některých případech policista pokutu udělit nemůže, musí věc odevzdat příslušnému správnímu orgánu).

– Občan je oprávněn si pořizovat videozáznamy protiprávního jednání sousedů, uvést svědky události, případně doložit dokumenty od zvěrolékaře, hasičů atd.

 

– o tom, jaké jsou pravomoci Policie ČR připravila Společnost pro zvířata již dříve konkrétní informace

– Policie ČR 158, Městská policie 156, HZS 150, tísňové volání 112, zdravotnická záchranná služba 155

_____________________________________________________________________________________________________________

27. prosinec 2023

 

„Společnost pro zvířata vítá, že ministr vnitra a některé samosprávy vyzývají k neodpalování „zábavní“ pyrotechniky a ohňostrojů. Avšak jen ukončení prodeje a použití kat. F2 a F3 zábavní venkovní pyrotechniky (římské svíce, rakety, baterie, pumy, petardy, …) veřejnosti, celoročně, může přinést změnu. Na těchto legislativních úpravách pracujeme. Tím by se ČR připojila k Irsku a Ukrajině, kde jsou F2 a F3 zakázány i na konci roku,“ uvádí Judit Laura Krásná, zástupkyně Společnosti pro zvířata.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VIDEA  – zaznamenejte exploze pyrotechniky, reakce zvířat a zašlete Společnosti pro zvířata video přes www.uschovna.cz na email s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz  děkujeme

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
prosinec 2023

STOP NEREGULOVANÉ PYROTECHNICE

OTEVŘENÝ DOPIS VLÁDĚ

připojte se jako PO

PETICE ZÁKONODÁRCůM

ke stažení

 

více

 

 

________________________________________________________________________________________________________

15. prosinec 2023

300 miliónů zvířat, a více, trpí znovu a znovu každý rok v klecích EU! Společně jim pomůžeme! 

 

Z úřadu ombudsmanky EU přišla před pár dny nejasná odpověď na stížnost, kterou jsme úřadu zaslali 27. listopadu (viz níže a 30. října) za Společnost pro zvířata a také dalších několik desítek nevládních organizací. Proto, po společné dohodě zasílá Eurogroup for Animals, za nás všechny, další žádost úřadu ombudsmanky s možností podání žaloby, PDF.

 

__________________________________________________________________________________________________________

27. listopad 2023

články v médiích k naší stížnosti ombudsmance unie

Ekolist.cz

foodingredientsfirst.com

Brussels Times

Agro, FR

________________________________________________________________________________________________________

24. listopad 2023

Zaslali jsme stížnost ombudsmance unie: podstatné zlepšení podmínek chovaných zvířat a zákaz klecí v nedohlednu – EK selhala při naplnění evropských občanských iniciativ.   PDF

Stížnost, spolu s dalšími 39 organizacemi z EU v čele s Eurogroup for Animals, směřujeme na Evropskou komisi, která nedodržela svůj závazek vůči evropské občanské iniciativě (End the Cage Age – Konec doby klecové). V ní 1,4 milionu občanů požaduje zákaz chovu zvířat (tzv. hospodářských) v klecích. Přitom EK ve své odpovědi, zveřejněné v červnu 2021, slíbila, že do konce roku 2023 předloží legislativní návrh na postupné ukončení a definitivní zákaz používání klecí pro uvedené druhy zvířat (slepice – nosnice, mladé slepice – kuřice, prasnice, telata, králíci, kuřata – brojleři, plemenná drůbež, křepelky, husy, kachny).

 

Proč stížnost? Předposlední týden listopadu, jsme s napětím očekávali průlom při jednání s komisí. Ten nastal a není dobrý, bohužel. Po měsících komunikací, žádostí, zapojování osobností z celé EU, (viz níže), podpory evropských poslanců z Integroup for Animals a s podporou veřejnosti v dalších akcích, Evropská komise uvedla, že do konce svého funkčního období nepředloží návrh legislativy upravující způsob chovu zvířat včetně stanovení přechodného období pro konec chovu v klecích.

Tuto skutečnost naposledy zopakovala komisařka Stella Kyriakides (viz foto), mající oblast welfare zvířat ve své gesci, při setkání s eu-poslanci z intergroup, předposlední týden v listopadu. Na srozumitelnou otázku, kdo přesně bude mít užitek z odsunutí procesu ukončování klecí pro zvířata, odpověděla vyhýbavě. Přepracování předpisů bude ponecháno napospas příští Evropské komisi.

 

Do konce funkčního období můžeme alespoň očekávat, že komise předloží změny předpisu upravujícího podmínky přepravy zvířat, v realitě se jedná o velmi kruté transporty a kruté zacházení se zvířaty. Návrh jistě nebude naplňovat takové znění, aby zvířata během přepravy a související manipulace nestrádala a netrpěla.

Zvířata a my Vás budeme stále potřebovat. Agro-byznys nikdy nepřestane se zotročováním zvířat a ta … si samotná nepomohou.

 

„Každý však můžeme konat okamžitě a mnozí z nás tak činí dlouhodobě: změnou stravy, přechodem na rostlinnou výživu* a tím ukončení své osobní podpory strádání zvířat (psychickému a fyzickému) v chovech, jejich nepřirozeného množení, mrzačení (kastrace selat zaživa, zkracování ocásků mláďat bez umrtvení, zkracování zobáků a další „úpravy“ zvířat), při transportech, při jejich usmrcování. To je zásadní. Pomůžeme tím i sobě a tolik potřebnému míru.“ Judit Laura K., statutární zástupkyně Společnosti pro zvířata

* pouze promile lidí potřebuje maso ze zdravotních důvodů

_____________________________________________________________________________________________

 

 

_________________________________________________________________________________________________

30. říjen 2023

Spolu s evropskými kolegy se připojujeme k dopisu Eurogroup for Animals, stížnost Evropské komisi: nepodniká kroky, které slíbila pro naplnění znění evropské občanské iniciativy Konec doby klecové – End the Cage Age. Zejména, aby do konce roku 2023 předložila legislativní návrh na postupné ukončení a definitivní zákaz používání klecí pro uvedené druhy zvířat (slepice – nosnice, mladé slepice – kuřice, prasnice, telata, králíci, kuřata – brojleři, plemenná drůbež, křepelky, husy, kachny).  PDF

 

__________________________________________________________________________________________________

20. říjen 2023

Petici za ukončení prodeje „zábavní“ pyrotechniky podpořilo již 10 000 z Vás!

Děkujeme všem, kdo jste petici svým jménem podpořili.

Stále pokračujeme.

Zvládneme 15 000 jmen? Když oslovíme naše známé, příbuzné, brzy to bude o pár tisíc více.

__________________________________________________________________________________________________

 

Nela Boudová říká všem, kdo odpalují: „Vy, kteří máte pejsky, víte, co to s nimi dělá. Sama na Silvestra, i když hraju, utíkám domů a nedovolila bych si nechat ty „kuličky“ (pejsky) bez dozoru, protože jsou úplně šílený, to víte všichni… Je to určitě něco, bez čeho se obejdeme. Zkuste prostě slavit jiným způsobem.“  video

 

___________________________________________________________________________________________________

17. říjen 2023
Odesílání emailů předsedkyni komise je ukončeno. Děkujeme všem 467 lidem, kteří se zapojili.

Celkem bylo odesláno ze všech zemí EU přes 25 000 emailů prostřednictvím platforem

k nimž patřila i naše iniciativa. O výsledku budeme informovat.
16. říjen 2023
JEŠTE DNES – PIŠME EVROPSKÉ KOMISI
Skoro 500 obyvatel naší republiky dosud odeslalo email předsedkyni Evropské komisi. Akce zítra ráno končí.
V emailech žádáme komisi, aby dodržela své sliby a letos předložila slíbené 4 novelizace předpisů: pro zlepšení podmínek pro zvířata (hospodářská): o porážení zvířat, o minimálních standardech v chovech, o označování živočišných potravin podle systému chovu, o tzv. ochraně zvířat během přepravy. Právě k posledně uvedenému předpisu, na základě této emailové iniciativy, již zástupce komise uvedl, že návrh novelizace bude předložen do prosince.
Proto je zapojení občanů EU velmi důležité.
K dnešnímu dni přišlo von der Leyenové přes 24 000 emailů přes
Jichž je součástí i naše akce:
Děkujeme, že se do aktivity zapojíte.
Zvířata používaná jako živočišné potraviny jsou v rukách silného zemědělského průmyslu a jsou bezbranná.

Snímek ze shromáždění před Evropskou komisí 11. října v Bruselu, na podporu dodržení daných slibů komise o novelizaci předpisů pro zlepšení podmínek pro chovaná zvířata (tzv. hospodářská) a označování potravin podle způsobu jejich chovu.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Předsedkyně Evropské komise: dodržte své sliby!

Žádáme předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby dodržela sliby o předpisech pro ochranu zvířat a předložila jejich novelizaci.  Zašlete předsedkyni email s žádostí o předložení návrhů a vyjádřením obav, pokud tak komise neučiní. Představitelka komise uvádí, že na přání Evropanů ji záleží. A nám zase záleží na životech zvířat.
Evropská komise se na začátku svého funkčního období (2019) zavázala, že předloží návrhy změn předpisů ke zlepšení podmínek pro chovaná zvířata, včetně předpisu na tzv. ochranu zvířat během přepravy. Funkční období komise se blíží ke konci, návrhy jsou připraveny, ale … předsedkyně ze svých slibů couvá, návrhy dosud nepředložila.
Jedná se o návrhy novelizací předpisů o životních podmínkách pro chovaná zvířata tzv. hospodářská, o přepravě zvířat, o porážení zvířat, o označování živočišných potravin podle způsobu chovu zvířat, se zahrnutím úprav podle požadavků úspěšných občanských iniciativ End the Cage Age a Fur Free Europe.
Zasílání emailů trvá do poloviny října, případně do konce října, podle dalšího vývoje.
zpráva 5. 10. 2023

Evropská komise: splň své sliby pro zvířata, předložte návrhy PDF

__________________________________________________________________________________________________

září 2023

Otevřený dopis Evropské komisi zaslalo 637 odborníků s žádostí, aby publikovala sliboavné návrhy přepracování legislativy pro ochranu zvířat.   Požádali jsme prof. Bedřicha Moldana, bývalého ministra životního prostředí, aby se k dopisu připojil. PDF

 

___________________________________________________________________________________________________

léto 2023

Stanovisko ministra životního prostředí, Petra Hladíka, k regulaci „zábavní“ pyrotechniky.

 

více

 

 

ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKA A OHŇOSTROJE JSOU PŘÍČINOU MNOHA POŽÁRů, ZEJMÉNA NA KONCI ROKU

 

__________________________________________________________________________________________________________

květen 2023
CHCEME ŽIVOT BEZ PYROTECHNIKY
Víte, že k odpalování ohňostroje, tj. „zábavní“ pyrotechniky nad 10 kg, stačí žadateli (odborně způsobilé osobě) pouze souhlas vlastníka pozemku a ohlášení na obci? Nemá povinnost požádat o souhlas vlastníky okolních pozemků, ani orgány činné v oblasti zdraví lidí, zvířat a v ochraně přírody.  více

POMOZTE NÁM SITUACI ZMĚNIT

____________________________________________________________________________________________________________
duben 2023
___________________________________________________________________________________________________________________
březen 2023

CHCEME ŽIVOT BEZ PYROTECHNIKY

více

_________________________________________________________________________________________________________________________
únor 2023

Nová pravidla, schválená Evropskou komisí, pro přepravu zvířat po moři jsou nedostatečná

 

________________________________________________________________________________________________________________

únor 2023

Zastavme kruté zvířecí transporty!

Předali jsme první část Petice ministerstvu zemědělství. Petice stále pokračuje.

Petici přijal mluvčí ministerstva. Očekáváme reakci ministra na požadavky.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. 2. 2023

Děkujeme Vám všem, kdo jste svým jménem podpořili Petici za ukončení prodeje tzv. zábavní pyrotechniky

a zúčastnili se i charitativní akce společnosti LUSH na podporu Společnosti pro zvířata.

Petice získala již přes 8 000 jmen! Stále pokračujeme.

Děkujeme skvělým zaměstnancům LUSH.

Na snímku jsme společně se Sandrou Pogodovou.

FORMULÁŘ O ODPALOVÁNÍ

Do něj můžete uvést Vaše zkušenosti s negativními vlivy tzv. zábavní pyrotechniky na Vás, na zvířata, na Váš život; nejen údaje o časech odpalů. Anonymizované komentáře budou sloužit stejně jako petice při argumentaci zákonodárcům o nutnosti zavést přímý zákaz prodeje a zákaz použití tzv. zábavní pyrotechniky odpalované venku, celoročně.

 

Některé Vaše zkušenosti uvedené do Formuláře po Silvestru 2022:

 

obec Středočeský kraj: „Odpálení petard způsobilo požár; u sousedního domu zasahovaly dvě jednotky hasičů o vyděšených zvířátkách ani nemluvím. Naši dva kocouři zalezli pod sedačku a jen vyděšeně kouleli očima. Zábavní pyrotechnika více lidí i zvířat vyděsí než pobaví, podle mne je zbytečná a bezdůvodně poškozuje už tak těžce zkoušenou přírodu.“

 

obec Jihomoravský kraj: „Tento ohňostroj v centru malého města spíš připomínal nálet ruských raket. Bylo to šílené. Trval nejméně 30 min.“

 

obec Ústecký kraj: Žijeme v údolí s několika domy, kde je okolo nás jen les. Na pozemku máme rybník s okrasnými kachnami, husami a labutěmi. Bohužel, Silvestr u nás nepřežila jedna handikepovaná labuť a dvě kachny, všechny tři kvůli odpalování z těsné blízkosti našeho pozemku.

 

____________________________________________________________________________________________________

1 – 2023

Zakoupením veganského krému podpořte Společnost pro zvířata:

Společnost LUSH, výrobce a prodejce vegetariánské a veganské kosmetiky, nám nabídla pomoc

ve formě uspořádání Charity Pot Eventu pro Petici za zákaz prodeje „zábavní“ pyrotechniky.

A to po dobu tří dnů, ve třech prodejnách LUSH v Praze a v e-shopu.

Této nabídky si ceníme, o to více, protože LUSH uvádí, že ve svých výrobcích používá pouze přísady, které nebyly testovány na zvířatech. To je pro ukončení týrání zvířat v laboratořích kvůli kosmetice a chemickým produktům pro domácnost klíčové.

 

Akce Charity Pot se koná tento pátek, sobotu, neděli, tj. 3. – 5. února 2023. Zakoupením charitativního krému Charity Pot  podpoří zákazníci Společnost pro zvířata. LUSH uvádí, že 100 % z tohoto prodeje (bez DPH) bude darováno organizaci. Charity Pot krém můžete zakoupit v těchto dnech také v e-shopu LUSH.

Prodejny LUSH naleznete v Praze v Obchodním centru Palladium, v OC Nový Smíchov a v OC Chodov.

Děkujeme všem, kteří nás zakoupením některého z Charity Pot krému 3. až 5. února podpoří.

V prodejnách budou improvizované stánky s informacemi o Petici. K dispozici budou plakáty Ohňostroje, pyrotechnika, zabíjí a samolepky STOP PYRO.


12 – 2022

 

Důsledky PYROtechniky, video Sandra Pogodová

Důsledky PYROtechniky, video Václav Vydra a koně

 

12 – 2022

Důsledky PYROtechniky v těchto krátkých videích se ptáme lidí pomáhajících zvířatům včetně odborníků na důsledky používání, odpalování venkovní tzv zábavní pyrotechniky; na negativní vlivy, které tato pyrotechnika působí zvířatům a životnímu prostředí.

V prvním příspěvku odpovídá Ing. Zuzana Pokorná, Ph.D, vedoucí ošetřovatelka Záchranné stanice pro volně žijící zvířata hl. m. Prahy, na naši otázku: „Kolik zraněných volně žijících zvířat se k vám do záchranné stanice v Praze, kvůli odpalování venkovní tzv. zábavní pyrotechniky, dostane?“

CHCEME ŽIVOT BEZ PYROTECHNIKY

 

Další příspěvky Důsledky PYROtechniky naleznete na you tube spolecnostprozvirata


10 – 2022

 

 


25. 2. 2022 – 6/2022

Informace o pomoci Ukrajině (SOS zvířata UKRAJINA)

Finanční sbírka SOS zvířata UKRAJINA

 

 


16. 2. 2022

Evropský parlament schválil kontroverzní zprávu AGRI výboru k legislativě o welfare zvířat v chovech: zpráva popírá utrpení zvířat v chovech, zejména v intenzivní produkci, a obhajuje ekonomické zájmy chovatelů!

prozatím uvádíme odkaz na tiskovou zprávu Eurogroup for Animals

tisková zpráva Pirátů (citující Společnost pro zvířata)

 

násilné krmení kachen a hus pro Foie Grass játra – Image credit: Luis Tato / HIDDEN / We Animals Media


12. 2. 2022

V Evropském parlamentu se schyluje k hlasování o zprávě AGRI výboru k legislativě o welfare zvířat. Zpráva tohoto výboru, bohužel, naopak ochranu a welfare zvířat bagatelizuje a podporuje průmysl a farmáře. Zpráva dokonce tvrdí, že při kruté produkci jater metodou foie grass kachny a husy netrpí a mají dobrý život; a další překroucené nepravdy. Kontaktujeme všechny europoslance za ČR, vysvětlujeme jim, jak je zpráva AGRI výboru (reportér J. Decerle z Francie) nebezpečná. Žádáme je, aby hlasovali proti zprávě a za přijetí alternativního návrhu od ENVI výboru. Proti této zprávě vystupují především europoslanci za Piráty sdružené ve frakci Greens/EFA.

 


11. 2. 2022

Sir Paul McCartney podporuje zachování zákazu testování KOSMETICKÝCH produktů na zvířatech v EU

euronews.com: Paul McCartney calls out animal abusers, demanding an end to cosmetics testing in the EU

Přidejte své jméno pod Evropskou občanskou iniciativu (ECI): Save Cruelty Free

 


7. 2. 2022

Zachraňme KOSMETIKU BEZ KRUTOSTI –  zachovejme Evropu bez testování na zvířatech!

Připojte své jméno a osobní údaje k této Evropské občanské iniciativě, která je otevřená do srpna 2022.

 


22. 1. 2022

Výsledky hlasování v Evropském parlamentu k ochraně zvířat během přepravy

 

 


18. 1. 2022

Důležité hlasování v Evropském parlamentu k ochraně zvířat během přepravy – napište europoslancům

 


12. 1. 2022

EU pro zvířata/EU for Animals

Žádáme, aby EU měla komisaře pro welfare zvířat! Připojte se k celoevropské petici ZDE

V Evropské unii je za dobré životní podmínky zvířat (welfare) odpovědný komisař pro zdraví a bezpečnost potravin (nyní je to komisařka Stella Kyriakides), ale tato kompetence není v současné době zmíněna v náplni jeho práce.

Navrhujeme zdůraznit význam tohoto tématu a zvýšit odpovědnost doslovným zahrnutím „dobrých životních podmínek zvířat“ do náplně práce příslušného komisaře

Tato pravomoc by měla být i nadále oddělena od pravomocí komisaře pro zemědělství, i  kdyby v budoucnu v rolích komisařů nastaly změny.

 


10. 1. 2022

Poslanci Evropského parlamentu požadují zřízení eurokomisaře pro dobré životní podmínky zvířat

Rekordní počet 118 poslanců Evropského parlamentu dnes předložil otázku k ústnímu zodpovězení na podporu jmenování komisaře EU, který by měl přímo na starost dobré životní podmínky zvířat.

Jedná se o nejvyšší počet podpisů europoslanců pro tematickou otázku k ústnímu zodpovězení, kterou europoslanci předložili v tomto volebním období. Konference předsedů je nyní povolána, aby rozhodla o svém harmonogramu na plenárním zasedání, na který by měla Komise odpovědět během příštích tří měsíců, a o jeho přeměně v usnesení.

celá zpráva PDF


8. 1. 2022

PYROTECHNIKA A SILVESTR 2021

Děkujeme všem za podporu a vyplňování Formuláře o odpalování tzv. zábavní pyrotechniky

Na Silvestra 2021 popisujete několikahodinové odpalování pyrotechniky, od tmy 31. 12. do ranních hodin 1. 1., ze všech krajů České republiky. V Praze jsme zažívali to samé, na většině území města.

Stát ani policie nejsou schopny udržet pořádek a zastavit celoplošné výtržnictví.

Jediným řešením je úplný zákaz prodeje a používání tzv. zábavní pyrotechniky, a to všech kategorií pro venkovní použití. Naše další kroky uvádíme zde PDF


1. 1. 2022

nové příspěvky ve Stop pyrotechnice


tisková zpráva 28. 12. 2021

Odpalování pyrotechniky zraňuje a zabíjí zvířata, ohrožuje lidi, toxickým spadem ničí přírodu a naše zdraví. Použitím pyrotechniky venku je porušováno mnoho zákonů a dochází k výtržnictví. 

Jste-li svědky explozí tzv. zábavní pyrotechniky, a to i na Silvestra, volejte ihned Policii ČR 158 nebo Městskou policii 156, které škodlivé jednání pachatelů ukončí a mohou uložit vysoké pokuty. Pokud hrozí riziko požáru, volejte i hasiče 150 nebo linku 112, pokud se bojíte o život. Lze zkusit i krajské 24h linky pro havárie České inspekce životního prostředí.

 

celá zpráva PDF

 


22. 12. 2021

 


18. 12. 2021

Připravili jsme FORMULÁŘ, kam lidé mohou uvádět odpalování tzv. zábavní pyrotechniky v průběhu roku i na Silvestra.

 

Další banery a nový plakát Pyrotechnika ubližuje a zabíjí ke stažení zde

 

Naše příspěvky o škodlivosti pyrotechniky uveřejněny v několika časopisech městských částí Prahy, více zde v části OBCE.


4. 11. 2021

Pyrotechnika škodí a zabíjí – co můžeme dělat:

Zvířata (všechna – savci, ptáci, domácí, na farmách, na zahradách, v parcích a lesích…) trpí při odpalování tzv. zábavní pyrotechniky, dochází ke zraněním, panice, šoku, ke smrti.  Škoditelé ohrožují životy i zdraví lidí, znečišťují životní prostředí, porušují mnoho zákonných předpisů (více zde v části Legislativa). Mnohdy si neuvědomují dopad svého jednání anebo jsou jednoduše bezohlední.

Pomůžete?

 • Informovat o škodlivosti a nelegálnosti použití tzv. zábavní pyrotechniky své obce, města (např. zasláním emailů starostům a zastupitelům; příspěvkem do obecního zpravodaje, na web obce/města), návrh textu v odkazu zde v části Občané;
 • Informovat místní sportovní a jiné kluby, restaurace, ubytovatele (hotely, penziony, ubytovny), obchody, supermarkety.
 • Můžete jim zaslat nebo předat plakát, bannery, letáky – zde, lze je vytisknout a vyvěsit; do místních zpravodajů připravit příspěvek.

 

Mnoho obcí a měst použití tzv. zábavní pyrotechniky zakázalo, ale vyhlášky musí obsahovat výjimky (samospráva nemůže právně použití z. pyrotechniky úplně vyhláškami zakázat). Na odkazu v části Obce) uvádíme návrhy vyhlášek a některé platné vyhlášky.

Má Vaše obec/město vyhlášku? Zašlete nám ji nebo odkaz: s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz

Pokud jste svědky odpalování, volejte okamžitě městskou policii 156 nebo policii ČR 158, které mohou okamžitě škodlivé jednání zastavit a uložit vysokou pokutu.

Většinu zraněných, umírajících/hynoucích zvířat nikdo nenalezne. Pouze výjimečně všímaví lidé postřehnou zvíře potřebující pomoc.

Najdete-li zraněné nebo vyčerpané zvíře, kontaktujte:

V PrazePražskou zvířecí záchranku ČSOP (Po – Pá, telefon 774 155 185) nebo Záchrannou stanici hl. m. Prahy (tel. 773 772 771). Pokud se jedná o psa nebo o kočku, volejte městskou policii 156.

Jinde v ČR: záchrannou stanici pro volně žijící zvířata – naleznete na www.zvirevnouzi.cz (pokrývá celou ČR). Je-li to jiné zvíře než volně žijící, zkuste policii ČR anebo zjistěte, zda-li je u vás obecní útulek pro zvířata nebo útulek spolku tj. nestátní organizace se službou na telefonu.

www.spolecnostprozvirata.cz/stoppyro

 


1. 11. 2021

Světový den veganství – 1. listopad

Vážení přátelé,

1. listopad je Světovým dnem veganství. Stravovat se rostlinnou stravou je, troufám si říci, nezbytné.

Pokud máme skutečně zvířata „rádi“ a chceme pro ně opravdu život, podle všech jejich potřeb, tak je nemůžeme pojídat, ani popíjet a vegetariánství je pouze přechodným stadiem.

Mnoho lidí miluje např. psy, zároveň nosí kožené výrobky a kožešinu, pojídá zabitá prasata, telata, býčky, krávy, drůbež, králíky, ryby… To není láska.  Někdo tomu říká pokrytectví jiný šovinismus.

Mnozí kupují bio maso, bio vejce, bio mléko, ale i zvíře chované v lepších podmínkách na ekologických farmách je brzy zabito nebo odvezeno na jatka. Žije obdobně kratičký život, jako zvířata v konvenčních chovech. Zažívá i stejná traumata – separace mláďat, mrzačení, kastrace bez umrtvení.

Zvířata využívaná v zemědělství se nepotřebují rozmnožovat 2x za rok (prasata, ovce) nebo každý rok (skot), nepotřebují být šlechtěna na co největší počet narozených mláďat, na co nejvyšší tvorbu mléka a vajec, na co největší přírůstek svalové hmoty, nepotřebují žít jen promile délky svých životů…  To jen my, lidé, přetváříme zvířata bezcitně, neeticky doslova v živé stroje a působíme jim obrovské utrpení.

více k veganství

Jak uvádí prof. Gary L. Francione na svém FB:

„Navzdory tomu, co slyšíte, je jasné, že veganství je JEDNODUCHÉ. Už jíte ovoce, zeleninu, fazole, semena, obiloviny a ořechy, že? Prostě jich sníte víc a vynecháte rozkládající se maso, kuřecí vajíčka a kravský sliz. Ujistěte se, že máte B12 a omega 3, a jste připraveni. (Mimochodem, spousta neveganů má nedostatek B12 a omega 3.) Je to náročné psychicky? Ne, pokud jste proti šikaně zranitelných. Je to jediná racionální volba. Cokoli jiného než veganství znamená, že se přímo podílíte na vykořisťování zvířat. Vše, co potřebujete, je vůle chtít přestat dělat něco, co je nehorázně nemorální a neospravedlnitelné. A pokud se obáváte globálního oteplování, ale nejste vegani, globálního oteplování se nebojíte.“

https://www.abolitionistapproach.com/

 

Je potřeba se k tomu postavit čelem a přijmout skutečnost o tom, že: maso je vražda. Pouze výjimečně jej někteří pacienti musí pojídat ze zdravotních důvodů. Naprostá většina populace však nemusí.

S pozdravem

Dita Laura

statutární zástupkyně Společnosti pro zvířata

(vegetarián 34 let, vegan 6-7 let)


19. 10. 2021

Ministr zemědělství musí brát ohled na ochranu zvířat, žádáme vítěze voleb

Většině vítězným koaličním stranám ve volbách (ODS, TOP09, STAN a Piráti) jsme zaslali naši žádost, aby nový ministr zemědělství respektoval ochranu zvířat, právní dokumenty EU týkající se ochrany zvířat během přepravy (tj. včetně rozhodnutí Evropského soudního dvora z roku 2015 o tom, že legislativa EU platí až do místa určení ve třetí zemi, nikoliv jen na hranice EU, jak si mnohé členské země, včetně ČR, vykládají), zohlednil etický a morální rozměr této funkce a skutečnost, že ministerstvo zemědělství je orgánem ochrany zvířat.

V žádosti jsme mimo jiné uvedli: „Všichni ministři zemědělství předchozích vlád od 90. let (ČSSD, KDU – ČSL, ODS, Hnutí Ano) trvale podporují rozsáhlé utrpení zvířat při dlouhotrvající přepravě, ignorují evidenci o obrovském utrpení zvířat při dálkových transportech a uzavírají další smlouvy a dohody o vývozu živých zvířat namísto exportu masa, živočišných potravin, jatečných půlek, genetického materiálu. Ročně se jedná o několik stovek tisíc zvířat, zejména skotu domácího; vyvážených na jatka, na výkrm či reprodukci a následně porážku; do zemí EU a z nich (anebo přímo z ČR) do zemí mimo EU. V zemích mimo unii je se zvířaty zacházeno obzvlášť krutým způsobem.“

Na žádost reagoval prozatím předseda hnutí STAN, Vít Rakušan: „…Z našich dlouhodobých postojů a politik ohledně životního prostředí a zemědělství nicméně vyplývá, že etické zacházení podporujeme.“

 


14. 10. 2021

Požadavky Zeleného kruhu a Klimatické koalice pro novou českou politickou reprezentaci

V rámci našeho členství v asociaci ekologických neziskových organizací „Zelený kruh“ jsme se podíleli na požadavcích Zeleného kruhu a Klimatické koalice pro novou českou politickou reprezentaci.

Do bodu: „Podpora udržitelného a přírodě blízkého zemědělství a lesnictví“ jsme připojili: „Ministr zemědělství by měl respektovat evropskou legislativu a rozhodnutí Evropského soudního dvora týkající se trýznivých transportů hospodářských zvířat zvláště do zemí nesousedících s ČR a mimo EU.“

znění Požadavků

http://zelenykruh.cz/pozadavky-zeleneho-kruhu-a-klimaticke-koalice-pro-novou-ceskou-politickou-reprezentaci/

 


5. 10. 2021

VOLBY 2021 a TRANSPORTY ZVÍŘAT

příspěvek  PDF

příspěvek  You Tube

 

 

 


nové informace na www.stoptransport.cz    


30. 6. 2021

Konec doby klecové se blíží! Evropská komise se k němu dnes zavázala

Evropská komise se dnes zavázala k postupnému rušení klecí v chovu zvířat (hospodářských) v celé EU do roku 2027!  Hlasy skutečných milovníků zvířat jsou v EU slyšet!

Komise plánuje zakázat klece pro více než 300 milionů slepic, prasat, telat, králíků, kachen, hus a jiných, ročně chovaných, hospodářských zvířat do roku 2027. Evropská komisařka pro zdraví Stella Kyriakides a místopředsedkyně Komise Věra Jourová to oznámily na tiskové konferenci věnované reakci Komise na evropskou občanskou iniciativu (European Citizen Initiative) Konec doby klecové, odkaz. Tato Evropská občanská iniciativa je první úspěšnou iniciativou za hospodářská zvířata, byla podepsána ohromným počtem: 1,4 milionem občanů EU!  více

 

 

Děkujeme všem, kdo roky a roky podepisují, šíří naše petice a výzvy a jsou tu pro zvířata.

Slepice z klece ven

Já za to stojím – za zákaz klecí pro prasnice

archiv www.spolecnostprozvirata.eu

 

Ekolist.cz:  Společnost pro zvířata: Konec doby klecové se blíží! Evropská komise se k němu nyní zavázala

Cestyksobe.cz:  ZVÍŘATA: Konec doby klecové se blíží! Evropská komise se k němu dnes zavázala


25. 6. 2021

Zapálili jsme SVÍČKY ZA ZVÍŘATA, oběti krutých transportů, u budovy ministerstva


23. 6. 2021

Interpelace poslankyně Dany Balcarové na ministra zemědělství

 


14. 6. 2021

Mezinárodní den proti transportům zvířat8. 6. 2021

Právní analýza –  transporty se zvířaty, tragédie na mořích

 


30. 4. 2021

Předkládáme návrhy do Společné zemědělské politiky


28. 4. 2021

Osobnosti podporující petici: Sandra Pogodová

 


27. 4. 2021

Ministerstvo zemědělství mlží, neustále umožňuje kruté transporty se zvířaty a jejich brutální zabíjení ve většině zemí mimo EU a Evropu

 


19. 4. 2021

Dobrá zpráva – Nový Zéland zakazuje export zvířat po moři

 


14. 4. 2021

Osobnosti podporující petici: Marta Kubišová

 


duben 2021

SKUTEČNÉ VELIKONOCE JSOU ROSTLINNÉ – NECHME JE ŽÍT!


2. 4. 2021

Odpověď z Evropské komise: zvířata v plavidlech


únor/březen 2021

Plavidla se zvířaty uvízlá ve Středozemním moři od prosince 2020

a další informace k této tragédii, www.stoptransport.cz/aktualne


28. 2. 2021   

Petice za ukončení dálkových transportů se zvířaty z ČR

Podpořte svým jménem naši petici za ukončení dálkových transportů se zvířaty, za export masa, jatečných půlek, genetického materiálu; za chov, dožití a porážku zvířat v České republice.
Jedině tak lze zabránit utrpení, které na zvířata čeká při dlouhotrvající přepravě a následnému krutému zacházení v zemích mimo EU.
Ke zvážení podepsání petice Vás vyzývá Sandra Pogodová – patronka naší kampaně Stop transportům se zvířaty. Petice je určena vládě a Parlamentu.

více zde

 


1. 2. 2021

Podpořte svým jménem petici Animals International: NO ANIMAL DESERVES THIS – TOHLE SI ŽÁDNÉ ZVÍŘE NEZASLOUŽÍ, určenou Evropskému Parlamentu, žádající zastavení exportů zvířat z EU.

Kvůli zisku prožívají zvířata z EU doslova horor při vývozech do severní Afriky a na Blízký východ. Nejsou to jen zlomené kosti, přetrhané vazy nebo smrt přehřátím a vyčerpáním, ale umírají i v potopených lodích: jako 15 000 ovcí převážených z Rumunska do Saúdské Arábie v roce 2019; při silničních nehodách, při čekání v přístavech nebo na hranicích. 

Naštěstí se dějí i pozitivní události

V Evropském parlamentu pracuje Vyšetřovací výbor pro ochranu zvířat během přepravy. Začal fungovat na základě trvale předkládaných důkazů nevládních organizací o rozsáhlém utrpení zvířat a nedodržování předpisů při přepravě a exportu z unie.

V EU se chystá změna legislativy. Budeme potřebovat každého empatického člověka se zvířaty. Podpora petic je nezbytný základ.

 


6. 1. 2021

Vážení přátelé zvířat, přejeme Vám vše dobré v novém roce.

Naše speciální přání zvířatům

 

Podpořte naši činnost. Děkujeme

Naše hlavní projekty:

———————————————————————————————————————————————————————————–
23. 12. 2020

Přejeme všem živým tvorům klidné a příjemné vánoční období:

 • pokrmy připravujeme bez živočišných přísad – tak máme jistotu, že se nepodílíme na strádání a usmrcování zvířat: do bramborového salátu přidáme místo majonézy z vajec rostlinnou sojanézu, k salátu si ohřejeme např. tempeh, marinované tofu; místo rybí polévky z ryb připravíme humánní alternativu – polévku s mořskými řasami; na přípitek namícháme sójový nápoj s příchutí vanilky, vanilkový pudink a rum a máme veganský nevaječný likér, připravíme si tradiční pokrm „českého kubu“ z ječných krup a hub;
 • „zábavní pyrotechnika“ škodí a zabíjí, informujeme o její škodlivosti a protiprávním jednání, preventivně jednáme s těmi, kteří by tak mohli činit;
 • pořizujeme oblečení a obutí, jenž pocházejí z rostlinných nebo umělých materiálů.

  video Vánoce ohleduplně

 

To jsou základní, nejjednodušší možnosti jak skutečně naplnit význam Vánoc.
Rozšíříme tak možnosti pro další šťastné životy zvířat jako je např. Amálka ze Statku radosti.

 

Podpořte naši činnost. Každý dar pomáhá. Děkujeme.

Naše hlavní projekty:

25. 11. 2020

Do odkazu Ekologická etická výchova jsme přidali další videa a materiály pro aktivity s dětmi a mládeží.

 


20. 11. 2020

Volnost slepicím!

Česká republika schválila zákaz chovu slepic v klecích od roku 2027! Jedná se o zákaz chovu v klecích tzv. obohacených, které se od roku 2012 v EU pro držení slepic na produkci vajec používají. ČR se tak připojuje k dalším zemím EU, které jsou napřed a zákaz klecí schválily: Rakousko od 2019,  Německo od 2025,  Valonsko (část Belgie) a částečně v Nizozemí od roku 2021. (Ve Švýcarsku a Lucembursku zákaz platí již řadu let.)

V EU je stále povoleno slepice chovat v klecích „obohacených“. Zákaz klecí „nezdokonalených“ vešel v platnost v roce 2012 po mnoha letech kampaní organizací za ochranu a práva zvířat v EU.

Společnost pro zvířata vedla kampaň za zákaz chovu slepic v klecích „Slepice z klece ven“ od konce 90. let. Další informace


 

říjen 2020

Naše kampaň Stop transportům se zvířaty má nový web. Měl by být přehlednější a jednodušší. Posuďte sami.

 

 


 

září 2020

Zveme Vás na neděli 20. 9. 2020, na setkání:

SANDRA POGODOVÁ – patronka kampaně STOP TRANSPORTŮM se zvířaty
Setkání s herečkou Sandrou Pogodovou podílející se na zastavení kruté přepravy zvířat ve spolupráci se Společností pro zvířata: v sále 2, Festivalu Evolution,  Praha 7 – Výstaviště, neděle 20. 9., od 11:30h.

Zvířata si sama z utrpení působeného lidmi nepomohou. V dálkových transportech dlouhých až 4 000 km trpí a hynou. Proč se Sandra Pogodová aktivně zapojila do projektu Společnosti pro zvířata za zastavení těchto transportů? Co se v našem úsilí podařilo?

 

 


24. 6. 2020

Nové informace na www.stoptransport.cz

15. 6. 2020

 

 

Další informace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 6. 2020

Nizozemí zakázalo export zvířat do třetích zemí na dlouhé vzdálenosti, protože tam nelze zvířatům poskytnout 24h odpočinek  PDF

 

21. 5. 2020

LETNÍ VEDRO  #StopHeatSuffering                                                

Letní vedro již začalo v oblastech Malé Asie a středního východu (až 39°C i více!), teploty

stoupají i ve Středozemí. Stovky tisíc zvířat budou, bohužel, opět v horku přepravovány v otřesných podmínkách, tisíce kilometrů.

O utrpení zvířat není pochyb: nákladní auta bez klimatizace, zvířata namačkána na sebe, napáječky s vodou – pokud fungují – jsou pro zvířata obtížně dosažitelné, jsou pokálené, voda neteče nebo je teplá…

  #StopHeatSuffering (stop utrpení ve vedru) je mezinárodní aktivita Animal´s Angels

 

ZAPOJTE SE TAKÉ:  vyfoťte se s nápisem  #StopHeatSuffering (můžete jej napsat nebo vytisknout předlohu) a přidejte na Váš Facebook, Instagram nebo Twitter, nejlépe veřejně, aby vzkaz byl vidět.  Děkujeme za Vaši účast a sdílení.  

 

 

 

21. 5. 2020

POMOZTE  NÁM ZASTAVIT TRANSPORTY SE ZVÍŘATY – podle práva 

Transporty se zvířaty z České republiky již tři desetiletí působí velké strádání a bolest našim zvířatům na silnicích, v lodích, při čekání, nakládání, manipulaci. Zvířata z celého světa zažívají stejné krutosti po desetiletí. Úsilí za ukončení transportů přináší omezené úspěchy, státy a podnikatelé jsou otrlí, orgány EU slabé a slepé … Nadějí je legislativa, měnící se drobnými krůčky směrem k vymáhání práva. Toho chceme využít.  Spolupráci s odborníkem máme zajištěnou. Nechceme aby, zvířata zažívala peklo transportů a konec života podříznutím hrdla za plného vědomí, za bití a mučení, jak je zvykem např. v muslimských zemích (až 60 000 zvířat – skotu směřovalo opět v roce 2019 z ČR do Turecka a pak dále). Chceme porážku zvířat u místa jejich chovu/odchovu/výkrmu, nahrazení zvířat přepravou masa, jatečných půlek a živočišných potravin na dlouhé vzdálenosti. Požadujeme tresty za nedodržování zákonů.

Pomůže nám každá finanční podporaDěkujeme

 

 

 

květen 2020

PETICE ZA ZÁKAZ GLOBÁLNÍHO OBCHODU S VOLNĚ ŽIJÍCÍMI ZVÍŘATY
petice v angličtině organizace World Animal Protection

#EndTheGlobalWildlifeTrade

Každý den jsou tisíce divokých zvířat pašovány, drženy v klecích a na farmách, prodávány do globálního obchodu s miliardovými zisky: jako jídlo, jako domácí zvířata, pro tradiční medicínu a zábavu. Strašné podmínky způsobují nepředstavitelné utrpení pro každé jednotlivé zvíře. Tento byznys také vytváří zoonotické choroby, z nichž pochází ohniska nákaz viry jako SARS a nyní COVID-19.

 


 

27. 4. 2020

EKOLIST.CZ publikoval náš příspěvek.

Redakce jej nazvala:         

Jaká je cesta z bludného kruhu utrpení na Zemi?

 

 

 

 


22. 4. 2020

DEN ZEMĚ – 22. DUBEN

 

PLANETA – ZVÍŘATA – AHIMSA – ROSTLINNÁ STRAVA

Naše planeta ukazuje lidem svoji sílu. Lidstvo neplní funkci dobrého správce a ochránce života a živých tvorů na Zemi. Chová se násilně, bezohledně vůči planetě i zvířatům.

 

Denně dochází k zabíjení a masakrování stamiliónů zvířat jen kvůli pojídání lidmi, ročně je to 60 – 70 miliard celosvětově! Nepočítaje ryby, mořské živočichy, šneky, žáby… Země je plná násilí na zvířatech, pro konzumaci, pro kožešiny a kůži, pro pokusy, pro zábavu, pocit moci, peníze… Země je plná násilí páchaného silnějšími lidmi na těch slabších.

 

Svou činností ohrožuje lidstvo vlastní existenci. Produkcí masa přispívá 14 – 15% ke koncentraci skleníkových plynů (metan, oxid uhličitý, oxid dusný), (některé zdroje uvádí i 30 %) a to je více než z dopravy (14 %), maso je hlavní příčinou:  likvidace pralesů a odlesňování, znečištění vody a vzduchu, nedostatku pitné vody a ztrát biodiverzity – rostlinných a živočišných druhů.

 

Z naší planety je to až 70 – 80 % zemědělské půdy, která jsou využita na plodiny zvířatům nebo pastvu zvířat. Pokud by byly pěstovány rostliny na přímou konzumaci lidmi, nasytí se celá planeta, nikdo nebude hladovět, ještě zbyde. Je znám obecný příměr: 1 ha nasytí 2 konzumenty masa nebo 20 a více osob na rostlinné stravě…samozřejmě podle druhu a výnosů plodin.

 

Zvířata však nepotřebují žít v tomto ohromném množství, zažívat umělou reprodukci, vysokou porodnost s velkým počtem mláďat, mrzačení, týrání, utrpení, živoření v klecích a v halách, skončit bolestivě a předčasně: buď na jatkách v zemích s křesťanským základem, kde jsou omráčena před vykrvením nebo pod rukama vyznavačů islámu, kteří jim krk přetnou za plného vědomí a týrání.

 

Viry pocházející z týraných, umučených zvířat na trzích, v klecích, v průmyslových koncentrovaných chovech, v laboratořích jsou odpovědí Země na brutální činy, které člověk páchá na zvířatech a přírodě po mnoho století.

 

 

fotky – porážka – zabíjení zvířat na jatkách v ČR

 

Poslední dění na naší planetě snad již nemůže nikoho nechat na pochybách, že zásadní změna jednání lidstva je nutná. Pokud se lidstvo nezlepší, planeta a vesmír budou ve svých „opatřeních“ pokračovat.

 

Nejen třídit odpad a vytvářet ho méně, nejen omezovat plasty a nakupovat do látkových tašek, nejen omezovat chemické čistící prostředky, cesty auty a letadly, nejen zachraňovat žáby migrující přes silnice, nejen sekat trávu kosou, abychom sekačkami nerozřezali živočichy v ní ukryté… Je nutné  „vzít rozum do hrsti“ a prozřít: rostlinná strava + AHIMSA (nenásilí), to je cesta z bludného kruhu utrpení na Zemi. Je známa již od pradávna.

 

Cesta ahimsy dodá vnitřní radost, jedinečné spojení se zvířaty, napojení na přírodu, jaké člověk konzumující živé tvory nemůže nikdy zažít. Lehkost a vnitřní čistotu.

 

Veganských receptů je plný internet, včetně videí s přípravou jídel a návodů, můžete projít např. www.countrylife.cz  Udělejte tak pro sebe, zvířata, planetu a mír. Děkujeme.

 

Poselství indiánů kmene Kogi

 

 


16. 4. 2020

PETICE – TRHY – ZVÍŘATA – ČÍNA

Sdílíme odkaz na tuto petici. O tématu ještě uvedeme další informace.

Trhy se zvířaty v Asii jsou nejkrutější. Není divu, že ze zbídačených umučených zvířat pochází viry a bakterie.

Komerční trhy se zvířaty, bohužel, probíhají po celém světě, kromě ČR a Slovenska.
„Petice je určená vládě České republiky, aby apelovala na vládu Čínské lidové republiky ve věci „mokrých“ trhů, prodeje zvířat a hygieny.“

 

Dogs, for meat in China. Photo Humane Society US


 

9. 4. 2020

TULENI, KANADA

PETICE org. PETA ZA ZASTAVENÍ ZABÍJENÍ TULEŇů V KANADĚ

A) Připojte svůj hlas k petici na kanadského premiéra, aby každoroční vraždění tuleňů nebylo podporováno dotacemi. #Peta uvádí, že tato jatka by měla brzy skončit (většina trhů pod tlakem veřejnosti tulení kůže nevykupuje, přesně ale neuvádí), stále jsou však ubíjeny desítky tisíc tuleňů. Tuleni jsou ubíjeni ranami do hlavy.

B) Lze také napsat přímo na úřad kanadského premiéra:

Připravili jsme návrh textu, můžete použít, upravit:

 

Dear Prime Minister, Mr. Trudeau,
killing poor creatures is not right, in any culture, in no time. At this time when it is clear that the Earth is clearing of the damage mankind have done to it, it is necessary to change our human attitude towards humility and respect for all living things.
I am a Czech citizen, I see Canada as a beautiful country where progressive thinking has already begun. I beg you to enforce an immediate ban on the killing of seals and a ban on all types of subsidies to this cruelty.
Planet Earth makes it clear to us that our brutality will no longer be tolerated, including the slaughter of creatures that one should have cared for with love. Thank you Sincerly
https://pm.gc.ca/en/connect/contact   (do kolonky Postal Code uveďte A1A1A1)

česky je to:
Vážený premiére, pane Trudeau, vraždění nebohých tvorů není správné, v žádné kultuře, v žádném čase. V tomto období, kdy je zřejmé, že se Země čistí od škod, které na ni lidé napáchali, je nutné změnit náš lidský přístup směrem k pokoře a k úctě ke všemu živému. Jsem občan České republiky, vnímám Kanadu jako krásnou zemi, kde pokrokové myšlení již začalo. Prosím Vás, o prosazení okamžitého zákazu zabíjení tuleňů a zákazu všech typů dotací do této krutosti. Planeta Země nám dává jasně najevo, že naše hrubiánství již nebude tolerovat, včetně vraždění tvorů, o které se měl člověk s láskou starat. Děkuji Vám, upřímně

 


 

duben 2020

Nabídka vaků „VEGAN FOR ANIMALS“, za 90 Kč,  v Podpořte nás nákupem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

28. 3. 2020

HODINA ZEMĚ
Celosvětová aktivita probíhá dnes, 28. března. Můžeme přijmout svůj závazek, jak každý přispějeme. Naštěstí je v navržených bodech na českém webu i závazek stát se veganem, což je pro život na Zemi zásadní. Organizátor celosvětové akce WWF tento závazek neuvádí (pouze slova o udržitelnosti) a tím celý „dobrý“ nápad ztrácí na upřímnosti. Závazky na webu org. Veronica.

 

 

 

 


27. 3. 2020

Výzva k míru generálního tajemníka OSN, António Guterrese, publikovaná na Avaaz.org

prosíme, podpořte tuto výzvu svým jménem na webu Avaaz.org

český překlad výzvy

 

 

 

 

 

 

 

 

březen 2020

 

 

PLANETA A VESMÍR ZASÍLAJÍ LIDEM JASNÝ VZKAZ: UŽ TOHO BYLO DOST! pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NALÉHAVÉ VÝZVY LIDSTVU pdf, www.jetonavas.cz, www.vratsizdravi.cz

 


HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A MY:   na you tube jsme přidali další výukové video

Trvale aktuální video z roku 2002, dokud budou lidé pojídat bezbranné tvory.
Záběry ukazují inteligenci zvířat, tzv. hospodářských; odkrývají, jak se rozvinulo intenzivní zemědělství a šlechtění zvířat (např. porovnání růstu přešlechtěného kuřete pro rychlý růst a tvorbu svaloviny s přirozenou délkou růstu slepice – nosnice); představují volné chovy zvířat; vysvětlují potravní řetězce a naši volbu potravin; informují o kampaních za život zvířat bez utrpení v EU a ČR.
Žáci anglické školy si vyzkouší „intenzivní“ výuku v omezených životních podmínkách, podobným těm, ve kterých ve světě každoročně nedobrovolně trpí desítky miliard zvířat. Komentář čte Linda Rybová. Délka 19 minut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEPTEJME SE ZVÍŘAT: na you tube jsme přidali naše výukové video „Zeptejme se zvířat

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDE jsou ke stažení také doplňující soubory pro práci s dětmi POTŘEBY ZVÍŘAT, KDE SE JIM VEDE LÉPE

 


 

 

únor 2020

Schůzka k „zábavní“ pyrotechnice: setkali jsme se s několika poslanci (za Piráty) společně se zástupcem iniciativy Stop petardám v PSP, abychom mluvili o možnostech zavedení zákazu prodeje a použití tzv. zábavní pyrotechniky. Iniciativa předá sněmovně jejich petici, za pár týdnů. Uvidíme, co vše bude možné.

 

Provádíme ekologicko výukové programy pro školy v Praze. Po celý školní rok.

 


 

1. 1. 2020

PETICE ZA ZÁKAZ A POUŽITÍ Z. PYROTECHNIKY

Další informace o škodlivosti z. pyrotechniky

 

časopis Tučňák, pro MČ Praha 4, 12/2019, Na konci roku myslete také na zvířata!

časopis Ochrana přírody č. 6/2019, Vliv zábavní pyrotechniky a ohňostrojů na ptáky


Přednáška: pondělí, 9. 12. 2019, od 18h     „… A VLK JE ZA DVEŘMI“


Od 5. 12. 2019 nabízíme zdarma plakáty OHŇOSTROJE PYROTECHNIKA ZABÍJÍ!

 

Plakáty „Ohňostroje, pyrotechnika zabíjí“ (viz níže) nabízíme zájemcům při osobním vyzvednutí zdarma nebo za poštovné (např. do bytových domů, panelových domů, škol, knihoven, obchodů apod.)

Osobně si můžete vyzvednout 1 – 100 ks (pokud víte, komu rozdáte, kam umístíte) na recepci Domu ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4 Michle, Po – Pá 8 – 16h, tel. 222 511 454

Poštou zasíláme za 60 kč (obyčejná zásilka do 500 g), do 20 ks;    

               nebo za 90 Kč (doporučeně do 500 g), do 20 ks.

Při objednání poštou nám, prosím, uhraďte vybrané poštovné na účet 15 81 82 860 /0300 a pošlete nám email s uvedením platby (např. VS nebo Vaše č. účtu), jména a adresy pro zaslání: s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz. Odepíšeme Vám  a plakáty zašleme. Až dojdou zásoby, dáme vědět sem a na Fb.

 


 

 

 

 


 

nové informace v Klima a chov hospodářských zvířat

 

MUSÍTE VIDĚT:

 

 


20. 9. 2019

Pro evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové – END THE CAGE AGE bylo k 12. 9. 2019 vybráno přes 1 500 000 podpisů občanů EU! Děkujeme všem, kteří se zapojili.
Iniciativu před rokem zahájila org. Compassion In World Farming a připojilo se k ní kolem 170 dalších nevládních org. z celé EU.
Všichni věříme, že takové množství jmen přesvědčí Evropskou komisi, aby zahájila legislativní kroky směřující k ukončení použití klecí a kotců pro chovy zvířat, jenž jsou využívána pro hospodářské účely.


 


5. 9. 2019

Miliardy zvířat na světě jsou odsouzeny ke krutému životu v klecích a v dalších život omezujících systémech. Bezohlední zlí lidé takto zneužívají bezbranné živé tvory.

Ještě pár dní lze podpořit evropskou iniciativu Konec doby klecové #EndtheCageAge, která žádá zákaz klecových chovů pro zvířata používaná k hospodářským účelům. Přidat své jméno můžete zde: https://spz.endthecageage.eu/

Písemně můžete podepsat tuto evropskou občanskou iniciativu na našich stáncích v neděli 8. 9. 2019 na veganských Biodožínkách Country Life v Nenačovicích u Berouna a na Veggie Náplavce v Praze.

 

 

 


27. 8. 2019

PODAŘILO SE!

ZA ZÁCHRANU SLONů/FOR SAVING ELEPHANTS

Dnes, při hlasování na 18. konferenci CITES v Ženevě vyslyšela EU žádosti veřejnosti a nevládních organizací a hlasovala pro znění dodatku v úmluvě CITES tak, aby export afrických slonů z Afriky do nepůvodních míst určení musel být schválen výborem pro zvířata při CITES a v konzultaci se specialisty pro afr. slony při IUCN. Tím, se velmi zkomplikují schvalovací procesy a snad i velmi znemožní exporty a tím i odchyty afr. slonů. Hlasy EU tak pomohly, aby byl návrh 75 % hlasujících schválen (kromě USA a Japonska). Jak uvádí EurogroupForAnimals, je to poprvé co konference CITES hlasovala pro znění související s ochranou jedinců zvířat. Mezi lety 1990 a 2015 bylo,

doložitelně, 1 774 divokých afrických slonů odchyceno a vyvezeno do celého světa, velké množství hlavně do Číny.

Děkujeme všem, kteří se do výzvy o pomoc zapojili.


srpen 2019

Za záchranu afrických slonů – za zákaz jejich odchytu

Při jednáních 18. zasedání stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) se podařilo, aby jeden z výborů hlasoval za ukončení krutého odchytu a vývozu divokých afrických slonů z některých jihoafrických zemí do zoologických zahrad a dalších zařízení držících zvířata v zajetí. Hlasování ve výboru musí být potvrzeno na plenárním zasedání konference Úmluvy. 

To má ale háček:  Během rozpravy ve výboru mluvily Evropská unie i Spojené státy proti zákazu. Zatímco USA hlasovaly proti, EU nehlasovala vůbec, protože řada členských států EU nebyla při hlasování akreditována. Zákaz obchodu se slony by znamenal, že zoologické zahrady a cirkusy v celé EU by již neměly přístup k stálému toku slonů z jejich původního prostředí v africké přírodě.

Eurogroup for Animals koordinuje úsilí nevládních organizací a veřejnosti za prosazení zákazu odchytu. Překlad jejího dopisu ministrům ŽP posíláme ministrovi Brabcovi. Úsilí má také podporu mnoha celosvětové známých osobností např.  Bill Bailey, Bonnie Wright, Brigitte Bardot, Bryan Adams, Dan Richardson, Deborah Meaden, Dougie Poynter, Evanna Lynch, Gordon Buchanan, Jenny Seagrove, Joanna Lumley, John Challis, Judi Dench, Kate Humble, více ve společné tiskové zprávě anglicky a v příspěvku:

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/08/21/joanna-lumley-judi-dench-attack-eu-overfailure-protect-baby/

 

POMOZTE S NÁMI a pište ministrovi ŽP (Mgr. Richard Brabec – za Hnutí Ano) a jeho úředníkům vaši žádost, aby při hlasování 27. 8. na konferenci CITES ministr ŽP podpořil zákaz odchytu volně žijících slonů afrických (mláďat a mladých jedinců) v africké divočině a podpořil zavedení přísné ochrany jejich životního prostředí. Stovky odchycených mláďat a mladých slonů v Africe putovalo poslední roky do zoo v Číně. Sloni jsou velmi sociální zvířata, krutý odchyt znamená trauma po celý život – jak pro odchycené tak pro přeživší slony.  

FB ministra: Richard Brabec, emaily na ministra a další úředníky: posta@mzp.cz, info@mzp.cz, richard.brabec@mzp.cz, jiri.mach@mzp.cz, jan.sima@mzp.cz, jiri.holik@mzp.cz

 

Odchyt slonů v Zimbabwevideo

 

červenec 2019

Bohužel, transporty se zvířaty směřujícícm nejvíce do Turecka nebyly přes léto pozastaveny, pouze na 3 dny na konci června. Sledujte naše další informace v této věci.


červen 2019

TRANSPORTY SE ZVÍŘATY MUSÍ BÝT PŘES LÉTO ZASTAVENY

Připojte se k našim žádostem na MZe a SVS a pomozme zastavit exporty zvířat v horkém létě 2019

 


14. 6. 2019

MEZINÁRODNÍ DEN ZA ZASTAVENÍ TRANSPORTů SE ZVÍŘATY

 


13. 6. 2019

tisková zpráva: Co mají na talíři čeští turisté v Turecku a v Egyptě? soubor v pdf

 

Nové informace zde      

 5. 6. 2019

EU kampaň END THE CAGE AGE/Konec doby klecové dosáhla přes

1 milion podporujících občanů EU! Jedná se o Evropskou občanskou iniciativu

za ukončení klecových chovů s hospodářskými zvířaty.

Připojte se i Vy svým jménem/Požádejte Vaše známé/Sdílejte…Děkujeme

 


v odkazu Klima a chov hospodářských zvířat naleznete stále aktuální video příspěvek:

POMOZME ZEMI – JEZME MÉNĚ MASA, délka 16 minut, rok výroby – originál 2004

 


červen 2019

odkaz: KOŽEŠINA JE KRUTOST – EU DRŽ SE ZPÁTKY!

Petice, aby se zamýšlené referenční centrum Evropské komise pro welfare drůbeže králíků nezabývalo zkoumáním zajištění dobrých životních podmínek zvířat držených v kožešinových farmách. Od těchto chovů země EU ustupují, mnohé je zakázaly. Zkoumání by jen podpořilo průmysl v tlaku na obnovení těchto krutých chovů a praktik s volně žijícími zvířaty.  Více ve výše uvedeném odkazu.

 

Chcete mě? – pořad České televize uvedl 2. 6. 2019 naši výzvu Kožešina je krutost – EU drž se zpátky!

 

 


31. 5. 2019

tiskovou zprávu:  „Nový Evropský parlament dává zvířatům naději“ zveřejnil server Ekolist.cz

 


31. 5. 2019

tisková zpráva: NOVÝ EVROPSKÝ PARLAMENT  DÁVÁ ZVÍŘATŮM NADĚJI

Naději pro zlepšování nelehkého údělu zvířat přináší výsledky současných voleb do Evropského parlamentu. Před volbami jsme oslovovali kandidáty z celé unie, aby se připojili k závazkům pro dobré životní podmínky zvířat v rámci projektu „Vote for Animals 2019“.

 

Ze 751 nyní zvolených evropských poslanců se 115 z nich k závazkům připojilo.

Je to 5x více než v minulých evropských volbách, jak udává organizace Eurogroup for Animals.

Na základě těchto výsledků nebude moci nová Evropská komise hledat výmluvy, že nemůže včlenit problematiku zajištění dobrých životních podmínek zvířat do programu období 2019 – 2023.

 

Ze zvolených euro-poslanců za Českou republiku se k závazkům připojili:

 

Markéta Gregorová – Česká pirátská strana: přijala všech 22 závazků

Jiří Pospíšil – STAN a TOP09 (europoslanec z předchozího období): přijal všech 22 závazků
Luděk Niedermayer – STAN a TOP09 (europoslanec z předchozího období): přijal 20 závazků

Stanislav Polčák – STAN a TOP09 (europoslanec z předchozího období): přijal 5 závazků
Michaela Šojdrová –  KDU – ČSL (europoslanec z předchozího období): přijala 5 závazků

Tomáš Zdechovský – KDU – ČSL (europoslanec z předchozího období): přijal 6 závazků
Ke kterým závazkům  konkrétně se tito euro-poslanci  připojili?

 

 


květen 2019

ZDRAVÝ ROZUM ZVÍTĚZIL

Při oslavách života světce Jana Nepomuckého, navalis.cz, 15. 5. 2019 byl plánován opět ohňostroj – navíc na vodní hladině Vltavy.  Po tlaku veřejnosti a organizací (kromě naší org. také např. ČSO, ČSOP) organizátoři uváděli, že bude „malý, tichý, barokní“. Již samo pořádání oslav na vodní hladině, kde žije množství ptáků a dalších živočichů, a v létě, kdy vyvádějí mláďata, je diskutabilní, natož střílení ohňostroje/pyrotechniky. Po sdělení dalších našich argumentů o rizicích „zábavní“ pyrotechniky na hladině řeky a v jejím okolí, sdělení o pravděpodobnosti porušování několika zákonů a sdělení požadavku na zastavení chystaného odpalování, které jsme vyjádřili primátorovi Prahy a organizátorům, rozhodl primátor o zrušení i „malého, tichého, barokního“ ohňostroje.

Děkujeme primátorovi p. Hřibovi za toto rozhodnutí. 

 

Tzv. zábavní pyrotechnika nepředstavuje žádný přínos pro život zvířat včetně ptactva, která žijí všude okolo nás; ani pro život lidí, kteří musí trpět bezohledné chování odpalovačů pyrotechniky, škoditelů; ani pro prostředí, ve kterém žijeme – naopak působí znečištění půdy, zeleně, vzduchu, vody, způsobuje zdravotní problémy a úhyny zvířat.


Informace o škodlivosti „zábavní“ pyrotechniky, legislativa, návrh obecní vyhlášky, co dělat.


květen 2019

tisková zpráva:  Volby do Evropského parlamentu – Hlasujme PRO ZVÍŘATA


duben 2019

 

HLASUJME PRO ZVÍŘATA 2019 – a vyberme kandidáty, kteří podporují ochranu zvířat.

 

Volby do Evropského parlamentu se konají  24. – 25. 5. 2019. Účast všech skutečných milovníků zvířat v těchto volbách je nezbytná, pro zlepšování zacházení se zvířaty a omezování jejich týrání v EU. Bude zvoleno 705 nových europoslanců (21 za ČR), kteří budou zastupovat zájmy a hodnoty občanů EU v legislativním procesu unie. Evropský parlament je nositelem pozitivních přístupů a změn v oblasti ochrany zvířat na rozdíl od Rady zemědělských ministrů a současné Evropské komise.

 

Zvolme své zástupce mající zájem zvířatům skutečně pomoci. Pro všechny kandidáty v EU byly vytvořeny závazky v oblasti ochrany zvířat. Požádali jsme kandidáty z České republiky, aby se také zapojili. Je to 22 závazků, kandidát může přijmout minimálně 5 z nich.  Zapojili se kandidáti České pirátské strany, ČSSD, TOP09, STAN, KDU-ČSL, Strany Zelených, Hnutí Hlas, DS Zelených – za práva zvířat, další se ještě mohou přidat. Kteří konkrétně se k závazkům pro zvířata připojili?   https://www.voteforanimals2019.eu/cs/home/

 

Při volbách do EP tak máme možnost volit kandidáty, kteří se zavázali k podpoře ochrany zvířat a zlepšování jejich podmínek pro život.  A také, opětovně zvolit kandidáty, kteří svým působením v EP pro ochranu zvířat aktivně pracovali.

 

 

 

Důležitost voleb do Evropského parlamentu

Evropský parlament je spolu-zákonodárcem při přijímání většiny právních předpisů EU, jeho poslanci mají příležitost utvářet evropské politiky.

Volba občanů v květnu bude mít i významný dopad na jmenování příštího předsedy Evropské komise, který bude vybrán s přihlédnutím k výsledkům voleb a k hlavním kandidátům. Ti byli vybráni (téměř) všemi evropskými politickými skupinami. Předseda Evropské komise určuje politickou agendu a oblasti, kterými se komise zabývá. Evropské volby tak mají hluboký vliv na dvě hlavní instituce EU, Evropský parlament a Evropskou komisi, ovlivní politiky EU na příštích pět let.

 

Důležitost voleb do Evropského parlamentu pro životy zvířat

Nadcházející evropské volby jsou zásadní pro mnoho klíčových oblastí, včetně dobrých životních podmínek pro zvířata a jejich zdraví. EU si je vědoma, že zvířata jsou cítící bytosti (uvedeno ve Smlouvě o fungování EU, článek 13, hlava II) a v minulosti bylo na úrovni EU dosaženo mnoha zásadních pokroků pro zvířata.

 

Evropský parlament je nositelem pozitivních přístupů a změn v oblasti ochrany zvířat.

Díky jeho činnosti bylo v EU zakázáno obchodování s produkty z tuleňů, byl přijat zákaz prodeje kosmetických prostředků testovaných na zvířatech a zákaz testování kosmetiky na zvířatech. Euro-parlament se dlouhodobě zasazuje o ukončení dlouhotrvající přepravy hospodářských zvířat. Naposledy se tak stalo letos v únoru, kdy opětovně vyzval Evropskou komisi, aby byly dálkové transporty se zvířaty nahrazeny přepravou masa a jatečnými půlkami, aby byl zaveden regionální model produkce masa (lokální chov – lokální porážka), aby bylo nařízení EU o přepravě tvrdě vymáháno v praxi a aby transporty se zvířaty byly zakázány do zemí, kde nejsou předpisy dodržovány. EU například zakázala obchod s produkty z tuleňů a používání zvířat pro testování kosmetických prostředků. Pro zajištění dobrých životních podmínek zvířat však zbývá ještě mnoho práce. Instituce EU podporující dobré životní podmínky (welfare) zvířat jsou proto klíčové.

 

Přes sto poslanců Evropského parlamentu je zapojeno v Meziskupině pro welfare a ochranu zvířat. http://www.animalwelfareintergroup.eu/ Českou republiku v ní zastupuje RNDr. Pavel Poc jako čestný prezident a JUDr. Jiří Pospíšil.

 

Miliardy hospodářských zvířat žijí v Evropě. Převážná většina (94%) občanů EU se domnívá, že je důležité chránit jejich podmínky pro život. Jedním z velkých problémů je transport zvířat. Znamená hlavní překážku pro zajištění welfare zvířat. Orgány EU mohou podporovat nahrazení „živé“ přepravy přepravou masa, jatečně upravených těl a zárodečných produktů. EU by měla také aktualizovat současné předpisy o porážce, aby zajistila, že všechna zvířata jsou před zabitím řádně omráčena. Orgány EU by měly také řešit další hlavní okruhy týkající se welfare zvířat, jako je zákaz chovu zvířat v klecích (aj. omezujících systémech) nebo zákaz produkce foie gras (ztučnělých jater násilně vykrmovaných kachen a hus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropská unie zajišťuje i oblast ochrany biologické rozmanitosti a životního prostředí. Její orgány by mohly podporovat ochranu volně žijících zvířat v EU i mimo EU tím, že zakáží dovoz exotických zvířat, která nejsou vhodná pro chov jako domácí mazlíčci. Ukončením obchodu se slonovinou v rámci EU a do EU by unie mohla významně snížit pytláctví po celém světě. Orgány EU by rovněž mohly podniknout kroky proti používání volně žijících zvířat v cirkusech nebo proti kožešinovým farmám.

 

EU navíc hraje ústřední roli při nahrazování pokusů na zvířatech. V EU se každoročně používá více než 12 milionů zvířat pro vědecké účely. Testování na zvířatech je velmi spornou praxí kvůli utrpení, které je zvířatům působeno, navíc je tato praxe stále více a více zpochybňována vědci pro její omezenou a pochybnou vědeckou smysluplnost. Instituce EU by mohly podporovat alternativní metody testování bez použití zvířat.

 

Vzhledem k rostoucímu počtu obchodních dohod mezi EU a ostatními částmi světa, začlenění standardů o welfare zvířat je i zde prvořadé. Tím se zajistí, že zemědělci v EU nebudou muset čelit konkurenci levnějších výrobků s nižšími standardy v oblasti welfare zvířat a budou rozvíjet systémy s vysokými standardy životních podmínek zvířat v EU a ve třetích zemích.    

 

Evropský parlament může také podpořit nové strategie pro identifikaci a registraci koček a psů, a zajistit tak účinné vyhledávání. Nelegální obchod se psy v Evropě přestavuje více než 1 miliardu eur a nelegální obchod s kočkami je na vzestupu, lepší sledovatelnost domácích zvířat by pomohla řešit tento nekalý byznys. Zlepšení sledovatelnosti koňovitých by taktéž napomohlo k odpovědnému vlastnictví.

 

Všechny tyto cíle a mnohé další mohou být reálně dosaženy v příštích pěti letech, pokud budou v květnu 2019 zvoleni kandidáti pro něž je důležitý život zvířat. Nejsou nutné žádné další nové kompetence institucí v EU, pouze politická vůle europoslanců a Evropské komise. Občané EU mají se svými hlasy výsadu vybrat si kandidáty, kteří budou odhodláni pracovat v zájmu zvířat.

 

 

 

 

RNDr. Pavel Poc je jedním z poslanců EP, kteří dlouhodobě působí v zájmu zvířat a je čestným prezidentem Meziskupiny pro ochranu zvířat v Evropském parlamentu. V rámci  Vote for Animals/Hlasujte pro zvířata přijal opět závazky dál pracovat pro zvířata v EP. Krátké video s tímto europoslancem za Českou republiku je v angličtině.

 

Zúčastněme se voleb do Evropského parlamentu, je to velmi důležité, pro budoucnost zvířat i naši.

 

 


duben 2019

MÍSTO VAJEC – dejme koledníkům třeba jablka


duben 2019

Nabídka ekologických výukových programů pro rok 2019, pdf

Informace o ekologické výchově z předchozích let


březen 2019

KOŽEŠINA JE KRUTOST: EU drž se zpátky!

V rámci svého referenčního centra zamýšlí Evropská komise opět legitimizovat nesmyslný a krutý chov se zvířaty, používanými na zisk kožešin, tj. zejména lišek a norků. Držení těchto divokých zvířat v malinkých klecích, na holém pletivu, kruté zacházení a zabíjení (hlavně tak, aby se nepoškodila „kožešina“), je jednou ze zvrhlostí lidstva páchaných na zvířatech. Hlasy skutečných milovníků zvířat jsou velmi nutné! Již se díky nim podařilo prosadit zákazy těchto chovů v Rakousku, Nizozemí, Belgii, Lucembursku, Slovinsku, České republice, v Chorvatsku a další zákazy se připravují (Polsko, Litva, Estonsko) anebo země podstatně omezily a zpřísnily tyto chovy s jejich postupným ukončováním (Německo Itálie, Švédsko).

 

Připojte se i nyní a podpořte svým jménem EU petici, aby referenční centrum komise upustilo od záměru zabývat se chovem kožešinových zvířat.

Český text petice.

 

Jaká by byla úloha referenčního centra? Mělo by poskytovat technickou podporu a koordinovanou pomoc zemím EU při provádění oficiálních kontrol zajištění pohody/welfare zvířat v kožešinových farmách. Také by přispívalo k rozšiřování dobrých praktik pohody zvířat v kožešinových farmách EU. Zvláště by poskytovalo vědecké a odborné studie, vedlo studie a vyvíjelo metody pro hodnocení úrovně zajištění pohody zvířat a metody pro zlepšování.

 

Chov zvířat za účelem získání kožešiny je velmi sporné téma, proti kterému se staví organizace na ochranu zvířat a většina EU občanů. Ti věří, že je nepřijatelné, zbytečné a nemorální držet a zabíjet zvířata pro produkci kožešiny, navíc existuje plno teplých a humánních alternativ.

Držení volně žijících zvířat – predátorů v malých drátěných klecích pro ně znamená vysokou úroveň stresu, s tím spojené psychické a fyzické zdravotní problémy, infikovaná zranění, kanibalismus a sebepoškozování, chybějící končetiny, stereotypní chování…

 

Case Against Fur Farming/Studie proti kožešinovým farmám: Nedávné vědecké studie doplnily předchozí odborné práce ověřením, že potřeby norků a lišek nejsou naplňovány v současných způsobech chovu a ani nemohou být naplněny v žádném typu chovu, jelikož se jedná o nedomestikovaná zvířata.

Petici připravila Eurogroup for Animals, Společnost pro zvířata je členskou organizací.

DALŠÍ INFORMACE V TOMTO ODKAZU


„ZÁBAVNÍ“ PYROTECHNIKA ŠKODÍ

Je nutné zakázat její prodej a použití, do té doby budeme zažívat neustálé plašení a ubližování zvířatům a lidem, bombové útoky po celý prosinec a začátkem ledna.

Informace o její škodlivosti, porušování zákonů při jejím používání a co mohou dělat podle současného stavu a legislativy obce, občané, policie…

Pořadu TV Prima „Názory bez cenzury“ – Omezí se na Silvestra ohňostroje? se zúčastnila Dita Michaličková, předsedkyně Společnosti pro zvířata, leden 2019.


podzim 2018

Podpořte svým hlasem kampaň v EU: END PIG PAIN, více zde


září 2018

nová aktivita v STOP TRANSPORT – ZAPOJTE SE

VÝZVA – ŽÁDOST PRO MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ za ukončení dlouhotrvajících transportů zvířat a vývozů do třetích zemí. Podpořte svým jménem naši společnou žádost.

 


tisková zpráva 24. 8. 2018

Dobrá zpráva z Austrálie – zrušena licence společnosti odpovědné za ohromné strádání zvířat při lodní přepravě

Australské ministerstvo zemědělství oznámilo v úterý 22. 8. 2018 rozhodnutí zrušit licenci agro-obchodní společnosti Emanuel Exports, která ve velkém vyvážela zvířata, hospodářská, z Austrálie. Je to výborná zpráva v záchraně zvířat z hororů dálkové přepravy z Austrálie do celého světa. Firma Emanuel Exports je nechvalně proslulá jako jeden z největších světových exportérů zvířat, na jehož palubách se odehrávalo obrovské zvířecí utrpení.

TZ – Dobrá zpráva z Australie, 24. 8. 2018

 

Připojte svůj hlas k činnosti org. Animals Australia za zastavení exportů zvířat z Australie.

 

Připojte se také k úsilí za zastavení dálkových transportů z ČR a EU.


21. 8. 2018 vyšel v Ekolistu rozhovor s předsedkyní organizace k přepravě zvířat:

Zvířata má před utrpením při dálkové přepravě chránit unijní legislativa. Ta se ale roky naprosto ignoruje, říká Michaličková

 

 

 


Veganský VITALPENZION NOVINA nabízí naším dárcům 10 % slevu na pobyt!

To je výborná zpráva. Děkujeme majitelům a vedení penzionu za tuto možnost.

Jedinečná příležitost zažít ubytování a stravu u stejně eticky smyšlejících provozovatelů. V krásném prostředí poblíž Ještědu.

 

Podpořit naši činnost můžete tady, děkujeme.

17. 8. 2018

 


tisková zpráva 6. 8. 2018

Český turista je nepřímou obětí krutého celosvětového byznysu se zvířaty.

Zvířata trpí a hynou při globálním obchodování. Jako živé konzervy podstupují dálkové transporty v otřesných podmínkách – po suchu i po moři. (Jsou to 3 – 4 miliony zvířat vyvezených ročně mimo EU na zabití v zemích a kontinentech mimo EU). V tomto nešťastném případu se mohlo  jednat o zvířata z ČR, z Pobaltí, z Anglie, Irska, Francie, …  směřující na smrt na Arabském poloostrově, nebo zvířata naopak vyplula na smrt z Austrálie.

Mrtvé, možná i hynoucí kusy, jsou vyhazovány do moře, tak to dělají.  Nepřímou obětí tohoto zvráceného byznysu se, bohužel,  stal  český turista (zabitý žralokem v Rudém moři 3. 8. 2018, kdy byl žralok přilákán zvířaty hozenými do moře z nedaleko plující přepravní lodi. Zdroj: https://www.novinky.cz/zahranicni/479724-ceskeho-turistu-v-egypte-zabil-zralok.html)

foto Animal Welfare Foundation

 


článek v Ekolistu, 2. 8. 2018

Deset dní pekelného vedra na korbě kamionu.

 


UMÍRAJÍ V ZEMI NIKOHO MEZI EU A TURECKEM!

31. 7. 2018


 

VODU, STÍN, CHLÁDEK

V tomto náročném počasí pro nás všechny si dovolujeme připomenout – VODU, STÍN, CHLÁDEK zvířatům i nám. Zvířata nechávat odpočívat, procházky jen brzy ráno nebo večer, pozor na rozpálené silnice, chodníky apod. – hrozí popálení tlapek. NENECHÁVAT zvířata (samozřejmě ani děti) ani na chvilku zavřená v autech – i ve stínu je teplota uvnitř za pár sekund nad 50 st.C. Zvířata tzv. hospodářská potřebují také stálý zdroj vody, krávy v laktaci i několik desítek litrů denně, stín, chladný úkryt před sluncem je i pro ně nutností.

 

 

Mysleme  i na zvířata mimo lidskou péči, dávejme jim studenou vodu kamkoliv je to možné – pro kočky, ježky, ptáky (tak, aby se k nim nedostal predátor) apod. I když zvířata mohou znát zdroj vody, vysílením se k němu již nemusí dostat. Zvířata na pastvinách, v ohradách, také musí mít stálý zdroj pitné vody, pokud víte, že nemají, volejte obec nebo krajskou veterinární správu či policii, děkujeme.

červenec 2018

 

VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO ZÁCHRANU ŠELEM A DALŠÍCH ZVÍŘAT Z KLECÍ A ŽIVOT OMEZUJÍCÍCH CHOVŮ

Společnost pro zvířata se zabývá pomocí zvířatům tzv. hospodářským – změnou krutých systémů chovu a ukončení mrzačení zvířat, zastavením dálkových transportů zvířat na jatka a výkrm, ekologickou výchovou a osvětou, zákazem používání tzv. zábavní pyrotechniky. Nicméně tento případ odhalil „vrchol ledovce“ státní benevolence při umožnění chovu nepůvodních druhů šelem a dalších druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči de facto komukoliv nad 18 let a neschopnost státu se poté o strádající a zneužívaná zvířata postarat.

Společnost pro zvířata proto připravuje veřejnou sbírku na získání finančních prostředků pro postupné vytvoření azylů na záchranu šelem a dalších zvířat z klecí a život omezujících podmínek. Zároveň hledáme možnosti vybudování těchto azylů při odborně a legálně vedených chovech majících zkušenosti s péčí a chovem exotických šelem.

 

 

červenec 2018

BUDOU ŠELMY ze „Zooparku“ Bášť  ZACHRÁNĚNY?   

Zvířata – šelmy (tygři, lvi, pumy, levharti a jejich kříženci) se v  „Zooparku“ Bášť „střídali“ a přežívali k malých kotcích a klecích celé roky. Stát o nevhodných podmínkách musel vědět, ale nezasáhl, zvířata dlouhé roky trpěla, těžko říci kolik zvířat bylo L. Berouskem a celým gangem týráno, utýráno, zabito. Nyní, kdy došlo k odhalení se obáváme, aby nedošlo k  úhynu nebo zabití přeživších šelem ze strany lidí na L. Berouska napojených.  Stát  a obec zřejmě nejsou schopny zvířata odebrat.  Šelmy není kam umístit, řádně vedené zoologické zahrady o ně nemají zájem – nehodí se do chovu, ani na vystavování, nemají místo… Z osobních zkušeností víme, že týratelé zvířat, pokud je u nich provedeno šetření a zahájeno řízení  jsou schopni v mezičase týraná zvířata raději zabít nebo je jinak „uklidit“ než dojde k samotnému případnému procesu odebrání zvířat (umístěním do náhradní péče nebo propadnutím). Při zjištění akutního týrání a strádání zvířat je vždy nutné jednat velmi rychle, okamžitě, aby se skutečně zvířata podařilo zachránit.

 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2540878-co-s-nepovolenym-chovem-tygru-nemuzeme-po-obcich-chtit-aby-resily-rika-sef-veterinaru

 

O zneužívání zvířat – exotických šelem (podle vyhlášky – druhů vyžadujících zvláštní péči) v ČR věděly i zahraniční organizace. Zde je starší video Vier Photen. Natočený překupník a pašerák je pravděpodobně nyní zadržený Ludvík Berousek.

>https://www.facebook.com/fourpaws.org/videos/1801822746530747/

 


ZÁTAH STÁTU U NELEGÁLNÍHO CHOVATELE ŠELEM druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

Vrchol ledovce státní benevolence  – i tak lze nazvat dne 16. 7. 2018 odhalený případ držení, chovu a strádání, zabíjení a pravděpodobného týrání zvířat – šelem (tygři, lvi, pumy, asi i levharti, jejich kříženci) Ludvíkem Berouskem a zřejmě i jeho spolupracovníky nebo členy rodiny.

Dech bere i krutost a sadismus pachatelů a jejich spolupracovníků.

Dlouhé roky stát umožňuje týrání a strádání těchto nádherných zvířat. Díváme se s respektem na záběry v TV o životech exotických šelem v divoké přírodě. A pár km od nás jsou v mnoha „chovech“ překupníků, obchodníků, množitelů, cirkusáků, zkrátka chovatelů/podnikatelů tato zvířata týrána, jejich duše zlomeny, jsou frustrována a neuvěřitelně trpí.

Tygři, kteří se v dobře vedených zoo dožívají 20 let, přežívali u L. Berouska pouhých 5 let.

 

 

https://video.aktualne.cz/dvtv/zive-celnici-popisuji-nelegalni-zabijeni-tygru-pro-potreby-c/r~688e3aa48a7911e8915e0cc47ab5f122/

https://www.novinky.cz/krimi/478110-cerstve-zabity-tygr-a-neuveritelny-smrad-vylicili-celnici-zatah-na-obchodniky-se-zveri.html

https://www.novinky.cz/krimi/478031-po-zatahu-celniku-kvuli-mrtvym-tygrum-policie-stiha-tri-lidi.html

 Společnost pro zvířata se stala členem EUROGROUP FOR ANIMALS

 

 

 

 

červen 2018

 

Česká televize, pořad „Chcete mě?“

V pořadu byly v dubnu 2018 odvysílány informace o kampani END PIG PAIN (Zastavme bolest prasat) a aktivitách za zastavení dálkové dlouhotrvající přepravy/transportů se zvířaty STOP TRANSPORT.

Odkaz na celý díl pořadu, odkaz na příspěvek od Společnosti pro zvířata


1. červen 2018

ZVEME VÁS na VEGANSKOU OCHUTNÁVKU – být vegan: pro nezabíjení zvířat, pro naši planetu, pro svoji duši a zdraví. V sobotu 16. 6. 2018, od 15 h, zahrada a sál Domu ochránců přírody, Praha 4 Michle. Příspěvek 140 Kč.

 


květen 2018

Připojme se k dalším výzvám za zastavení dlouhotrvající přepravy se zvířaty (hospodářskými)/dálkových transportů: výzva Animals Australia a výzva Compassion in World Farming.

https://spolecnostprozvirata.cz/zapojte-se-stop_preprave/

 

Připojme své jméno pod PETICI ŽÁDAJÍCÍ PŘÍSNĚJŠÍ TRESTY za porušení předpisů v ochraně zvířat a za týrání zvířat


duben 2018

Připojte se k výzvám na Evropskou komisi a naše dva ministry za zastavení dálkových transportů zvířat na jatka a zástav/výkrm: https://spolecnostprozvirata.cz/zapojte-se-stop_preprave/


duben 2018

nové informace v odkazu Kampaně/Stop přepravě – nebo rovnou www.stoptransport.cz

aktuální leták Pomozme zvířatům – zastavme dálkové transporty smrti

 

 

 


Velikonoční výzva, březen 2018

MÍSTO VAJEC – DEJME KOLEDNÍKŮM JABLKA! PROČ?

Protože 98,5 % slepic v ČR stále živoří v klecích a jiných věznících chovech. *  
Pouze 1 – 1,5 % v ČR tvoří volné a volné bio chovy.*
V roce 2017 bylo v ČR chováno komerčně 4 965 255 slepic/nosnic (ČSÚ).
Dalších přibližně 4 600 000 slepic je ročně v ČR chováno domácnostmi, pro vlastní spotřebu (podle údajů ČSU).
JAK ŽILA SLEPICE, KTERÁ SNESLA VAŠE VEJCE?
Naprostá většina slepic v ČR v komerčních výrobních chovech živoří v klecích nebo věznících chovech v halách  (98, 5 – 99 %). *  Slepice žijí necelé 2 roky smutného bolestivého života: prvních 6 měsíců v rozmnožovacím chovu, většinou v klecích, než začnou snášet. Dalších 10 – 12 měsíců „produkují“  v klecích nebo v uzavřených halách lidem vejce. Když dojde k přepeřování, vyberou je z klecí, napěchují do přepravek a pošlou na jatka.
 TÝRÁNÍ ZVÍŘAT
Člověk se zdravým rozumem a normální citlivostí chápe, že živý tvor uvězněný v kleci, nebo v jakémkoliv malém omezujícím prostoru, trpí.  Skutečnosti vedoucí k týrání zvířat obsahuje zákon na ochranu zvířat proti týrání, který ve svém § 4 uvádí:
 (1) „Za týrání se považuje“, …  „bod 3. omezovat bez nutnosti svobodu pohybu nutnou pro zvíře určitého druhu, pokud by omezování způsobilo utrpení zvířete,…“
„j) vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy,“
„k) chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení,“
„n) používat k vázání nebo k jinému omezení pohybu zvířete prostředky, které zvířeti způsobují anebo lze předpokládat, že budou způsobovat, poranění, bolest nebo jiné poškození zdraví,…“
„Je smutné a zarážející, že majitelé omezujících, věznících chovů takto bezohledně zvířata nechávají trpět.  Dokonce beztrestně, za souhlasu státních orgánů v ochraně zvířat.“ Uvádí Dita Laura Michaličková ze Společnosti pro zvířata.
A Jaromíra Horáková, Společnost pro zvířata, dodává: „Určitou mírou můžeme úděl zvířat zlepšit my, zákazníci a skuteční milovníci zvířat. Můžeme ovlivnit, jak bude se zvířaty zacházeno, jaký budou mít život. Stačí přejít na rostlinnou stranu, nepodporovat nepřirozené množení zvířat, nepodporovat jejich chovy a následné zabíjení.  Nyní o velikonocích místo vajec rozdávat třeba jablka“.
 KOLEDNÍKŮM MÍSTO VAJEC ROZDÁVEJME JABLKA. Netrpěl kvůli nim živý tvor, přispějeme k nezabíjení .  Pro děti jsou zdravější, lepší než „tuny“ sladkostí.
 • Místo vajec používejme rozmačkané banány aj. ovoce, směsi mouk, rostlinné oleje, tofu, Hrašku.
 • Kupujme vejce jen z volných chovů a ověřených dobrých domácích chovů. Slepice se zde může dožít 5 až 8 let!
 • Vždy koukejme na značení vajec, nejlépe přímo na vejci (zde je i země původu).
*až  90 % slepic v ČR je v komerčních výrobních chovech stále trvale zavřeno v klecích (MZe, 2016), dalších 8,5 – 9 % je natěsnáno v bezokenních halách a zbytek 1 – 1,5 % jsou volné chovy (náš odhad) z nichž volné ekologické bio chovy tvoří 0,35 % (Ročenka EZ, 2016).
Významný podíl v obchodech tvoří dovezená vejce od slepic v klecích z Polska. Chystají se velké dovozy z Ukrajiny (MZe).

 

 


 

 

 


 

 

Opět se chystáme na Festival Evolution, zveme Vás! Budeme zde s kampaní za zastavení dálkové přepravy zvířat STOPTRANSPORT.CZ, kampaní END PIG PAIN, s letáky o škodlivosti „zábavní“ pyrotechniky a výzvou „Dejme koledníkům jablka“. Zastavte se u nás v části Osobní rozvoj.


Podpořme další EU kampaň za dodržování již platných předpisů v chovech prasat a za ukončení jejich bolestivé kastrace bez umrtvení – END PIG PAIN/Zastavme bolest prasat:

https://www.endpigpain.eu/?lang=cs

https://spolecnostprozvirata.cz/kampane/zastavme-bolest/


Připojte se k nové petiční výzvě na Evropskou komisi žádající zastavení dálkové přepravy zvířat a jejich vývozu do zemí mimo EU za účelem zabití na konci cesty:

www.stoptransport.cz, Zapojte se

říjen 2017


Naše další výzva za ZASTAVME TRANSPORTY, s herečkou SANDROU POGODOVOU byla opět uvedena v pořadu „Chcete mě?“

14. 5. 2017chceteme_foto


O nás, Společnosti pro zvířata, v pořadu Nedej se – Občanské noviny

Publikováno 8. 5. 2017
nedej_se

 

 


PRODLOUŽENO – Možnost podpořit svým jménem online výzvu pro ministry zemědělství v kampani STOP THE TRUCKS je prodloužena!

Publkováno 24. 4. 2017

K 20. 4. 2017 se k akci připojilo již 853 000 občanů EU. Eurogroup for Animals se rozhodla, že akci ještě prodlouží, aby bylo možné získat 1 milion jmen podporujících. Z České republiky výzvu podpořilo přes 6 400 osob, a to od poloviny února, kdy jsme se ke STOP THE TRUCKS připojili.

Děkujeme všem. Prosíme, posílejte odkazy dál, šiřte nebo sdílejte výzvy z našeho Fb. Utrpení zvířat, děs v jejich očích, které vidíme u transportovaných zvířat na dlouhé vzdálenosti a zejména do zemí mimo EU, jsou reálné. PŘIPOJTE SE.


UŽ JEN DVA DNY JE MOŽNÉ PODPOŘIT SVÝM JMÉNEM EU KAMPAŇ STOP THE TRUCKS

Publikováno 18.4.2017Logo_Transparant_high

 

PŘIPOJTE SE. Děkujeme.

 

Kampaň má za cíle ukončení dlouhé dálkové přepravy hospodářských zvířat, stanovení maximálních časových limitů:  8 hodin pro přepravu h. zvířat – savců, a 4 hodiny pro přepravu drůbeže – ptáků. Namísto nich lze na dlouhé vzdálenosti přepravovat maso, jatečné části těl, živočišné produkty.

Zapojte se i do naší kampaně ZASTAVME TRANSPORTY.


K NAŠÍ VÝZVĚ „ZASTAVME TRANSPORTY“ SE PŘIDÁVAJÍ ZNÁMÉ OSOBNOSTI. DĚKUJEME!

Publikováno 30.3.2017Iva Pazderkova,Sandra Pogodova, pro Spolecnost pro zvirata, March 20017

Děkujeme Ivě Pazderkové a Sandře Pogodové za podporu kampaně ZASTAVME TRANSPORTY s hospodářskými zvířaty na dlouhou vzdálenost.

Video se vzkazem Sandy Pogodové můžete zhlédnout ZDE .

 


EVROPSKÝ PARLAMENT ZA LEPŠÍ CHOVY KRÁLÍKŮ a BEZ KLECÍ!

Publikováno 22.3.2017FOTO králice Móňa 1

EP přijal 14. 3. 2017 navrhovanou zprávu o potřebě zavedení minimálních standardů pro chovy králíků k hospodářským účelům, včetně požadavku na Evropskou komisi, aby připravila legislativu, která by vedla také k zákazu chovat králíky v holých drátěných klecích (410 europoslanců PRO, 205 PROTI, 59 se zdrželo). Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do rychle uvedené výzvy na kontaktování europoslanců a všem, kteří jste přispěli i svými kresbami. Bylo to úspěšné! Děkulogo_kralicijeme všem europoslancům, kteří zprávu podpořili.

Naše úsilí však ještě neskončilo. Nyní návrh poputuje do Rady zemědělských ministrů EU a do Evropské komise, v těchto orgánech trvale převládá technokratický a nehumánní postoj. I nadále proto budeme potřebovat Vaši důležitou pomoc a spolupráci. Sledujte aktuální informace a výzvy rychleji uvedené na našemFACEBOOKU.

Jak vypadají chovy králíků v zemědělské výrobě v České republice a v EU uvidíte tady


DALŠÍ KROK PRO KRÁLÍKY BEZ KLECÍ: ZAPOJTE SE.happy rabit - Society for Animals, CZ, 1

Publikováno 10.3.2017

Příští týden, 14. března, budou evropští poslanci hlasovat o přijetí zásadního dokumentu, který směřuje k zavedení alternativních způsobů chovu králíků namísto jejich uvěznění v holých drátěných klecích. V EU je v klecích chováno 320 – 340 miliónů králíků ročně , v ČR několik set tisíc. 

Více informací a odkaz na akci ZDE.


Děkujeme všem zapojeným dětem a mladistvým za krásné kresby KRÁLÍCI NEPATŘÍ DO KLECÍ

Publikováno 9.3.2017FOTO králice Móňa 1

 

Kresby dostali nejen naši EU poslanci, ale i jejich kolegové z ostatních zemí – od dětí z jejich členské země. Věříme, že názor dětí a mladých lidí pro ně bude inspirací. Kresby si můžete prohlédnout ZDE.


„PRO EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA POSÍLÁNA NA BLÍZKÝ VÝCHOD JE JEDNA VĚC JEŠTĚ HORŠÍ NEŽ UMŘÍT V DŮSLEDKU HRŮZNÉ CESTY. PŘEŽÍT JI.“Logo_Transparant_high

Publikováno 1.března 2017

Každým rokem 1 miliarda drůbeže a 37 miliónů kusů dobytka, prasat, ovcí, koz a koňovitých jsou transportovány na dlouhé vzdálenosti po EU a do třetích zemí.

STOP THE TRUCKS – ZASTAVME TRANSPORTY je další z celoevropských kampaní žádající ukončení dlouhé přepravy hospodářských zvířat po EU a z EU, stanovení maximálního limitu 8 hodin pro přepravu h. zvířat – savců a 4 hodin pro přepravu drůbeže. Namísto zvířat lze přepravovat maso a výrobky z něj.

Kampaň EUROGROUP FOR ANIMALS se opírá o dlouholeté důkazy – strádání, utrpení hospodářských zvířat při transportech, o důkazy naprostého selhání legislativy mající zvířata chránit a selhání členských zemí a Evropské komise.

STOP THE TRUCKS je další apel na představitele EU. Apel nás všech, kteří žádáme ukončení „ničení“ zvířat při dlouhých transportech po EU, a co víc, i mimo EU.

 POMOZME ZASTAVIT TRANSPORTY, ZAPOJME SE do STOP THE TRUCKS do 20. DUBNA 2017!


To musí vidět chovatelé a jejich svazy. Připojte se k nové výzvě.

Publikováno 13.2.2017

Chovatelé musí vědět k čemu svou činností a rozhodováním přispívají, jakým mukám vystavují h. zvířata po dlouhá desnahankaetiletí. Vědí o tom? Nevědí? Je jim to jedno? Odpovědi neznáme, ale pokud nám pomůžete s osvětou, už nebude možné, aby případně představitelé svazů tvrdili např. že se jedná jen o výjimečné případy, na které upozorňují přecitlivělí jedinci.

ZAPOJTE SE a pošlete email s odkazy na dokumenty z transportů h. zv. zástupcům 8 chovatelských svazů a organizací.

Chovatelé musí vědět, že lidem není lhostejné, jak nakládají se zvířaty nebo jak svou činností nebo nečinností podporují strádání až týrání zvířat.


Zveme vás a vaše děti k nám do Domu ochránců přírody. Pomůžete spolu s námi dostat králíky z klecí?

Publikováno 9.2.2017OG1A6653_(Kopírovat)

V polovině března 2017 budou poslanci Evropského parlamentu hlasovat o přijetí usnesení, které navrhuje zavedení minimálních požadavků na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely tak, aby králíci netrpěli v klecích a jiných nevhodných podmínkách. 

S vaší pomocí těmto poslancům zašleme KRESBY budoucí generace občanů EU – našich dětí a mládeže. Požádejte vaše děti, aby nakreslily, jak si představují dobrý život pro králíky. Děti často velmi dobře vnímají, co je dobré a co špatné.

 

Více k akci se dozvíte ZDE.


První pozitivní krok v EU směrem k zavedení legislativy pro zlepšení údělu králíků v zemědělství!

kralici na volno a v klecích

Publikováno 27. ledna 2017

Zemědělský výbor Evropského parlamentu přijal na svém zasedání 25. ledna 2017 usnesení podporující zavedení minimálních požadavků na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely. Podle usnesení by členské státy měly podpořit ukončení chovů králíků v klecích a místo nich podpořit zavádění vhodných alternativ jako jsou chovy v parkovém systému nebo s výběhy. Poslanci výboru zdůraznili, že zlepšení welfare – dobrých životních podmínek – by pomohlo zabránit nemocem a tím by se také snížila potřeba intenzivního použití antibiotik, které pak končí v potravinách pro lidi.

V následujících krocích je nutné, aby toto usnesení přijal Evropský parlament, jehož poslanci budou zasedat v polovině března 2017. Pokud usnesení parlamentu přijme, bude dokument postoupen Evropské komisi, aby připravila již konkrétní opatření pro zavedení minimálních požadavků na ochranu králíků v chovech. „Musíme věřit, že se tak stane. Zavedená pravidla pro ochranu králíků v chovech skutečně pomohou zlepšit neblahý úděl 320 – 340 miliónů králíků v EU, než lidé zcela ustoupí od konzumace masa,“ uvádí Dita L. Michaličková, statutární zástupkyně Společnosti pro zvířata.

I nadále budeme potřebovat podporu veřejnosti v rámci on-line aktivit, které v souvislosti s dalším vývojem v EU bude Společnost pro zvířata a Compassion in World Farming připravovat.


Našich pár vět k reakci veřejnosti na ptačí chřipku v ČRtonicka_kraci

Publikováno 20.1.2017

Soubor s našim vyjádřením si můžete stáhnout zde.


Spustili jsme novou petiční výzvu adresovanou ministrovi zemědělství a dalším. Tentokrát půjdou e-maily rovnou na ně. Připojte se!255180_563183653697239_1387266953_n

Publikováno 13.1.2017

Podle údajů Státní veterinární správy, za začátku ledna 2017, bylo v roce 2016 do Turecka transportováno přes 64 000 jalovic, krav nebo býčků!  V roce 2015 to bylo přes 43 000 těchto zvířat. Do dalších zemí mimo EU (třetích zemí – např. Libanon, Ukrajina) putovalo z ČR, v roce 2016, okolo 10 000 kusů dobytka.

Všichni, kdo nejsme imunní vůči strádání zvířat a jejich bezmoci, víme o jejich utrpení a cítíme se často bezmocní ve snaze zvířatům pomoci a utrpení ukončit a zajistit jim důstojný život bez bolestí a strádání. Vědí o utrpení zvířat, Ti kteří rozhodují? Ti, kteří připravují legislativní cesty, jak na zvířatech vydělávat? Ti kteří s bezbrannými zvířaty obchodují a vydělávají na jejich životech? To nevíme, to záleží na jejich svědomí a vědomí.  Ale můžeme zajistit, aby se o tom dozvěděli a žádat je, aby svou pravomocí/mocí utrpení zvířat ukončili.

Dejte s námi vědět ministrovi zemědělství o utrpení dobytka vyváženého do Turecka a dalších třetích zemí! Vyzvěte ho s námi, aby krutý nemilosrdný byznys okamžitě ukončil!


Proč nemůžeme nechat přepravu hospodářských zvířat být?

Publikováno 10. 1. 2017banner_inthenameoftrade

Pusťte si dokument organizací Compassion in World Farming, Eyes on Animals, Animal Welfare Foundation a záběry org. Anonymous for Animal Rights IN THE NAME OF TRADE/ VE JMÉNU OBCHODU z roku 2013, pojednávající o vývozu živých zvířat z EU do třetích zemí. (délka 8 minut).

Český překlad komentáře spolu s videem najdete ZDE.


STOP utrpení zvířat při přepravě: smutné téma jsme opět prezentovaly v pořadu ČT „Chcete mě?“banner_chcete_me

Publikováno 21.11.2016

Od 14:19 času si můžete poslechnout, proč jsme proti přepravě živých hospodářských zvířat: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095970013-chcete-me/216562221300036/

Zapojte se do aktivit na zastavení vývozu dobytka z ČR do Turecka a dalších zemí mimo EU


Blesk.cz píše: Brutální porody i skalp zaživa: Ochránci rozkryli krutý vývoz dobytka

banner_blesk-cz

Publikováno 14.11.2016

 

Media se o vývoz živých zvířat zajímají! Přečtěte si více ZDE.

„Přes pět tisíc podpisů se podařilo sehnat českým ochráncům zvířat, kteří chtějí zastavit převoz českého dobytka mimo Evropskou unii. Zvířata podle nich nejsou zvyklá na několikadenní cesty a prudké změny klimatických podmínek. Ve Studiu Blesk o tom promluvily Dita Michaličková a Romana Šonková.“


TO MUSÍ VIDĚT CHOVATELÉ!

Publikováno 14.11.2016

 

Český dobytek je ve velkém vývážen do Turecka. Jsou to několikadenní cesty plné útrap, strádání, bolesti, žízně a smrti. Několikahodinová až několikadenní čekání na hranicích mezi EU, tj. Bulharskem, a Tureckem, jsou běžná.

Za necelý rok 2016 je to již více než 45 000 zvířat – dobytka, který byl prodán do této země.

Přečtěte si více ZDE.


CO JE ČEKÁ?p1130037

Publikováno 31.10.2016

 

Jen v letošním roce 2016 je to již přes 45 000 zvířat – dobytka (zdroj SVS), co bylo vyvezeno do Turecka! Mnoho zvířat hyne po cestě, při čekání ve frontách, při čekání na hranicích, po vyložení…

Buď svou strastiplnou cestu v obrovském Turecku končí, nebo jsou dále transportována do sousedních zemí a oblastí po celém Blízkém východu….

Do Turecka jsou vyvážena za účelem porážky, dalšího výkrmu nebo za účelem chovu, vyváženy jsou i březí jalovice. Zabíjení zvířat je v Turecku a ostatních muslimských zemích brutální. Je to „halal“ porážka bez omráčení a bez respektu ke zvířeti.

PŘIPOJTE SE K ON-LINE VÝZVĚ na parlament ČR, pomozte nám zastavit vývoz zvířat z ČR do zemí mimo EU!


 VEJCE Z VOLNÉHO CHOVU MŮŽETE KOUPIT V ANGLICKÉ ULICI V PRAZEp1150936

Publikováno 27.10.2016

 

V prodejně zdravé výživy, v Anglické ulici, v Praze, můžete zakoupit vejce pocházející z chovu slepic ve volném výběhu.
Na skořápce také naleznete kód s č. 1. O značení vajec podle způsobu chovu slepic je více ZDE.
Dávejte přednost vejcím neklecovým, nejlépe právě z volných výběhů, kde slepice mohou volně ven na vzduch a přirozené světlo.

 


ZASTAVME UTRPENÍ ZVÍŘAT PŘI PŘEPRAVĚ Z ČR DO TURECKA A DALŠÍCH ZEMÍ MIMO EU

Publikováno 29.8.2016

SPOUŠTÍMlogo_zvirata_nejsou_zboziE NOVOU ON-LINE VÝZVU ADRESOVANOU PŘEDSEDOVI PARLAMENTU ČR KE SVĚTOVÉMU DNI ZA UKONČENÍ UTRPENÍ ZVÍŘAT PŘI PŘEPRAVĚ 29.8.2016.

Každoročně jsou na porážku, výkrm nebo další chov vyvezeny z ČR do zemí mimo EU desítky tisíc hospodářských zvířat. Nejvíc zvířat se vyváží do Turecka, v loňském roce to bylo téměř 30 tisíc. ČR je z celé EU třetím největším vývozcem zvířat právě do Turecka.


Sandra a Iva o kampani KONEC DOBY KLECOVÉ! Děkujeme za podporu. Poslechněte si i Vy, co si myslí o chovech hospodářských zvířat v klecích.

Publikováno 2.8.2016

pogodova_banner

pazderkova_banner


601 435 občanů z celé EU se podepsalo pod petici za ukončení chovu králíků v klecích! Petici v Bruselu převzal také náměstek českého ministra zemědělství, Ing. Jiří Šír. 

Publikováno 19. 5. 2016  predani_kralici

Petici jsme zahájili ve spolupráci s organizací Compassion in World Farming v roce 2014 v rámci celoevropské kampaně KONEC DOBY KLECOVÉ.

 

50 aktivistů v kostýmech oblíbených králičích postaviček z kreslených filmů představilo v centru Bruselu petici podepsanou více než 600 000 občany z celé EU.  Následně byla zástupci org. CIWF předána Radě zemědělských ministrů.

 

Vedoucí kampaně James West říká: “Naše vzpomínky z dětství na milé postavičky králíků jsou na hony vzdálené realitě života skutečných králíků v EU – žijí stístění ve špinavých drátěných klecích, cpou do nich antibiotika a nikdy se nenadechnou čestvého vzduchu ani neuvidí slunce.”

 

Proč ukončujeme DOBU KLECOVOU pro králíky?ne_klecim

 

V celé EU se stále chová více než 330 milionů králíků v klecích. Průzkum organizace CIWF zdokumentoval v roce 2014 nesmírné utrpení králíků uvězněných v malých drátěných klecích.

Králíci ve velkochovech stráví celý svůj život v holých klecích: narodí se tam a za mřížemi zůstanou až do porážky přibližně o 80 dní později. Chovné samice (ramlice) se běžně chovají v individuálních klecích dva roky.  Přečtěte si více o kampani a připojte se k dalším akcím. Děkujeme!


Naléhavé: nechte francouzské farmy na foie gras zavřené! Dočasné uzavření francouzských farem na foie gras má končit už 16.května! 

postcard-foiegras-Tsjech

Publikováno 11. 5. 2016

Připojte se s námi k výzvě Compassion in World Farming pro francouzského ministra zemědělství S. Le Folla a zašlete mu „email – pohlednici“!

Od začátku roku 2016 francouzské farmy na foie gras zely prázdnotou díky infekčnímu onemocnění kachen chovaných pro produkci kruté “delikatesy”. Od příštího týdne francouzský ministr zemědělství dovolí farmářům pokračovat v chovu kachen. Pro kachny to znamená projít peklem nuceného překrmování až čtyřikrát denně v posledních dvou týdnech života.


Udělejte si půl hodiny čas a zhlédněte záznam přednášky z festivalu Evolution. Naším hostem byla paní Jana Paulová. Ještě jednou děkujeme!

Publikováno 4. 5. 2016banner_zaznam_prednasky

 

Zhlédněte záznam z přednášky z festivalu Evolution, kterého jsme se zúčastnili s naším stánkem a výstavou ke kampani KONEC DOBY KLECOVÉ v březnu r. 2016. Hostem se stala známá herečka Jana Paulová. Povídali jsme si o kampani KONEC DOBY KLECOVÉ a tom, jak můžeme hospodářským zvířatům pomoci.


TV.BLESK.CZ: Mrtvoly mezi králíky a neléčené záněty. Aktivistka tepe podmínky velkochovů

Publikováno 13.4.2016

 

Zhlédněte velmi povedený rozhovor zástupkyně org. Compassion in World Farming o klecových chovech králíků a dejte to vědět svým přátelům a banner_bleskznámým.


TV.BLESK.CZ informuje:Slepice v klecích: Kanibalismus a frustrace, popisuje ocbanner_bleskhránkyně přírody

Publikováno 11.4.2016

 

Zhlédněte video s naší předsedkyní Ditou Michaličkovou o klecových chovech slepic.

Článek s můžete přečíst ZDE.


banner_on_line_akce_slepice_barevna

Publikováno 29.3.2016

Televizní pořady o vaření jsou velmi populární a lidé se jimi rádi inspirují. Připojte se k našemu petičnímu dopisu a žádejte televizní pořady o vaření, aby propagovaly neklecová vejce! Až nasbíráme alespoň 500 podpisů, rozešleme dopis všem hlavním televizním stanicím.

 


 

Výstava ke kampani KONEC DOBY KLECOVÉ a beseda s paní Janou Paulovou na Festivalu Evolution v pražských Holešovicích 

IMG_7205 (2)

společné foto s paní Janou Paulovou

Publikováno 22. března 2016

 

Výstava ke kampani KONEC DOBY KLECOVÉ  a beseda s paní Janou Paulovou se vydařila! Program jsme měli opravdu pestrý  a to nejdůležitější je, že pod petici za ukončení chovu králíků v klecích jsme za tři dny konání festivalu nasbírali 703 podpisů! A to jen díky Vám! Děkujeme!

Přečtěte si více a podívejte se na fotky a video z Festivalu Evolution 2016. 


Tisková zpráva: Hody, hody doprovody, dejte…

Publikováno 15.3.2016

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde:Hody, hody, doprovody, dejte vejce neklecovýslepicka_za_mrizi

Blíží se Velikonoce a vejce se již tradičně stávají častým mediálním tématem.  Je potěšující, že čím dál víc lidí zajímá jejich kvalita. Zajímáme se však také o kvalitu života slepic, které pro nás vejce snášejí?

290 milionů z celkového počtu 498 milionů evropských slepic stále žije v klecových velkochovech. V ČR je to asi

84 % z celkového počtu přibližně 4,1 milionů slepic v zemědělském sektoru.

 Nedávný průzkum v klecových velkochovech nosnic v EU včetně ČR ukázal, že obohacené klece slepicím život nezlepšily. Sami se přesvědčte na KONECDOBYKLECOVE.CZ

 


Slepice do klece nepatří!

slepick_cz_dokument

Podívejte se na nový dokument z českých farem nosnic!

Publikováno 15.3.2016

 

Nedávný průzkum organizace Compassion in World Farming v klecových chovech v ČR potvrdil, že klec je pořád jenom klec, i když si říká „obohacená“. Naše kampaň KONEC DOBY KLECOVÉ se rozrůstá a ke králíkům přibývají slepice.

Sami se přesvědčte, že klece jsou pro zvířata kruté vězení.

Pomozte nám je vysvobodit na www.konecdobyklecove.cz

 


Konec doby klecové – na festival Evolution!

Publikováno 4.3.2016

 

Vážení přátelé,Pozvánka Evolution 2016

zveme Vás od 18. 3. do 20. 3. 2016 na festival Evolution na Výstavišti Praha Holešovice, kde budeme mít celé tři dny výstavu ke kampani KONEC DOBY KLECOVÉ.

Vystavovat budeme v sále č 2. Názorně představíme kontrast života hospodářských zvířat v klecových velkochovech a v lepších životních podmínkách volných chovů. Navíc jsme výstavu obohatili inspirativními výroky známých a významných českých osobností. Nebudeme jen vystavovat. V sobotu od 14.30 hodin se setkáme s paní Janou Paulovou také v sále č. 2. Budeme si povídat o tom, jaký má názor na klecové chovy a utrpení zvířat obecně. Přidejte se k nám. Výstavu a účast na festivalu připravujeme společně se zástupkyní Compassion in World Farming a ve spolupráci s iniciativou Slepice v nouzi.

 


575 550 PODPISŮ POD PETICÍ ZA ZÁKAZ CHOVU KRÁLÍKŮ V KLECÍCH V CELÉ EU!

 

kralici_v_kleci

V EU je chováno 332 miliónů králíků! V klecích jich je 99 %!!!

Publikováno 3.3.2016

Pod králičí peticí je už 575 550 podpisů z celé EU! Děkujeme všem, kteří se připojili a stále vybízíme ty, kteří ještě váhají. Podepsat petici můžete hned teď ZDE!


Stále se u nás něco děje!

palec_nahoru

Sledujte náš facebook

Publikováno 15.2.2016

Novinek okolo kampaně KONEC DOBY KLECOVÉ přibývá…

a hlavně se blíží předání petice za ukončení klecí pro králíky! 

Sledujte nás na facebooku.


 Toto video je experiment: zjištěte, kdo opravdu jste!

Publikováno 1.1.2016

uvodni_film

Toto video je experiment: Zjistěte, kdo jste!

Vykročte do nového roku s novoročním předsevzetím: zjistěte, kdo opravdu jste a buďte sami sebou!

Máme mnoho tváří, které ukazujeme svým blízkým, kamarádům, učitelům, kolegům, cizím lidem. Ale, koho vidíme v zrcadle, když si večer před spaním čistíme zuby? Známe svoje pravé já?

 


PF 2016

Společnost pro zvířata PF 2016 (1)

Přátelé, přejeme Vám vše nejlepší do roku 2016

Publikováno 31.12.2015

Přátelé, přejeme Vám do Nového roku 2016 samou lásku, lásku k sobě, lásku k bližním a lásku ke zvířatům – lásku ke VŠEM zvířatům. Láska, přátelé, je těžký lék a jsme rádi, že si to uvědomuje čím dál tím více lidí. Děkujeme všem, kteří nás podporují a drží nám palce. Šťastný Nový rok 2016!


 VÁNOCE SOUCITNĚ

kuba

Nejen lidi mají rádi Vánoce 🙂

Publikováno 10.12.2015

Vánoce by měly být svátky klidu a míru, oslava narození spasitele Ježíše Krista. Pojďme je tedy prožít skutečně v míru a lásce a bez utrpení a zabíjení.

Soucitný přístup k Vánocům je takový, kdy nepodporujeme přímo či nepřímo jakékoliv utrpení. Dáváme tím najevo, že nesouhlasíme s intenzivními a jinak nevhodnými chovy hospodářských zvířat, se zabíjením kaprů a jiných ryb a dalších zvířat. Jak na to?


STOP vývozům do TURECKA!

FOTO - CZ Hzv bovini fermati curtarolo polizia provinciale-2, Sept. 2012, Italy

Býčci v kamionu na cestě do Turecka

Publikováno 7.12.2015

Dvanáct členských států EU, včetně ČR, povoluje vývozy hospodářských zvířat do Turecka, přestože se přeprava značně
prodlužuje dlouhým čekáním na tureckých hranicích. Žádejte s Compassion in World Farming a s námi ukončení tohoto krutého obchodu! PŘIPOJTE SE K AKCI S NÁMI!

 


PŘIPOJILI JSME SE K VÝZVĚ A POCHODU ZA KLIMA, SPRAVEDLNOST A PRACOVNÍ MÍSTA

Publikováno 30.11.2015

12307527_738039182993110_6379578557420675273_o (1)

I my jsme přišli podpořit pochod!

29. 11. jsme se zúčastnili pochodu za klima, spravedlnost a pracovní místa, abychom upozornili, že nedílnou součástí změny klimatu je také živočišná produkce! Podle organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) živočišná výroba způsobuje 15 % emisí!

Více k tématu si můžete přečíst ZDE.

Prohlédněte si FOTKY z průvodu.

 


PETICE ZA ZÁKAZ EXPORTU ŽIVÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT BYLA PŘEDÁNA!

transport-EU-beef-cattle-exported-to-Lebanon

V Turecku neexistuje žádná ochrana zvířat

Publikováno 23.11.2015

Děkujeme 3 144 lidem, kteří se připojili k petici. Z celé Evropské unie petici podpořilo přes 176 000 občanů!

Více informací naleznete ZDE.

 


TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY!

veganska_kucharka_2015

Veganská kuchařka

Publikováno 20.11.2015

Vánoce se blíží a my pro Vás máme dvě nové publikace, kterými určitě své blízké potěšíte!

Podívejte se ZDE.

 

 

 

 


PETICI ZA UKONČENÍ VÝVOZU ŽIVÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT PODEPSALO PŘES 300 LIDÍ!

petice_jana_paulova

herečka a zakladatelka školy pro sirotky v Indii paní Jana Paulová podpořila svým podpisem Cow on Tour. Děkujeme!

Publikováno 26.10.2015

Zajímá Vás, jak proběhla akce COW ON TOUR/ KRAVIČKA NA CESTĚ (19.10.2015 v Praze) za ukončení vývozu živých hospodářských zvířat z EU, kterou podpořila i paní herečka Jana Paulová? PODÍVEJTE SE SAMI 😉

 

 

 


 

Starší zprávy najdete http://pomahame.spolecnostprozvirata.cz/

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.