O nás

KONTAKT

Společnost pro zvířata – zo ČSOP/Society for Animals

Michelská 48/5 (Dům ochránců přírody), 140 00 Praha 4, Czech Republic

tel/fax: + 420 222 511 494 (společná recepce)

č. ú.: 15 81 82 860/0300

email: s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz

www.spolecnostprozvirata.cz, www.stoptransport.cz

www.facebook.com/spolecnostprozvirata.cz

předchozí www, nyní jako archiv: www.spolecnostprozvirata.eu

Instagram spolecnostprozvirata

You tube spolecnostprozvirata

 

Pro zahraniční dary:

name of account: ZO ČSOP Společnost pro zvířata

BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ85 0300 0000 0001 5818 2860

bank: Československá obchodní banka, a. s., www.csob.cz

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2018

 

 


 

Společnost pro zvířata – zo ČSOP / Society for Animals

je nevládní nezisková organizace založená v létě roku 1996. Zapsaná jako pobočný spolek podle stanov Českého svazu ochránců přírody, se sídlem v Domě ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4,  140 00

 

1) Poslání organizace:

→ ochrana zvířat a zajištění jejich práva na plnohodnotný život, včetně podmínek pro jejich přirozené etologické chování a zajištění   jejich psychických, fyzických a sociálních potřeb

→ přispět k přijetí etického způsobu myšlení a žití každým člověkem ve smyslu uvědomění si hodnoty života zvířete, hodnot přírody a nepoškozeného životního prostředí, života vůbec

→ přispět ke změně přístupu lidí ke zvířatům v přístup ohleduplný a mající úctu ke každému životu: tak, aby každý člověk: si vážil každého zvířete s vědomím toho, že člověk má na naší planetě pečovat o přírodu a zvířata (zvířata jsou součástí křehké rovnováhy ekosystému, na němž je lidská existence na Zemi přímo závislá); bral na zvířata ohled s vědomím, že se jedná o cítící tvory, kteří cítí radost i bolest (stejně jako lidé) a mají své přirozené potřeby a právo na důstojný život a způsob jeho prožití podle přirozených požadavků svého živočišného druhu

2) Cíle organizace:

→ ochrana zvířat před důsledky lidských činů a zajistění jejich práv na plnohodnotný život prostřednictvím pomoci zvířatům v nouzi, změnou systémů a jednání lidí (např. změnou stravování, přechodem na rostlinnou stravu)

→  vedení lidské společnosti směrem k ohleduplnému a citlivému přístupu ke zvířatům, přírodě; k úctě k životu jako takovému

3) Způsoby dosažení cílů:

→ přímá pomoc zvířatům v nouzi a pomoc zprostředkovaná

→ informování a vzdělávání veřejnosti prostřednictvím časopisu, internetových stránek, letáků, brožur a jiných materiálů a médií

→ jednání se státními institucemi, školami, a soukromými podniky

→ pořádání poklidných demonstrací či veřejné předávání našich stanovisek zodpovědným osobám nebo jejich zástupcům

→ petiční akce

→ působení na změny v příslušné legislativě

→ spolupráce s podobně zaměřenými organizacemi či jednotlivci

→ podpora a propagace rostlinné diety a veganství

→  další legální způsoby změny situace pozitivním směrem pro život zvířat a přírodu

4) Doplnění:

→ domníváme se, že lepší budoucnost jak pro zvířata, tak pro nás lidi a celou Zemi, je v přijetí etického způsobu života, přemýšlením o souvislostech, přijetí zdravé skromnosti a tolerance, ve změně životního postoje a stylu pro harmonizaci duševní a fyzickou; rodiče by proto měli dbát na výchovu svých dětí, učit je toleranci a lásce ke všemu živému a jít jim svým chováním dobrým příkladem

→ kromě osudů zvířat nás ovšem stejným dílem zajímají osudy lidí našeho bezprostředního okolí i lidí žijících v jiných částech světa, vážíme si každé formy života – není nám lhostejný osud planety a života na ní

 


Hlavní tým

Ing. Dita Laura M.

předsedkyně a zakladatelka Společnosti pro zvířata, od roku 1996 vede kampaně pro hospodářská zvířata a činnost Společnosti, spolupracuje s mezinárodními organizacemi  (např. Animal´s Angels, Eurogroup for Animals, Animal Welfare Foundation), autorka a realizátorka programu Etické spotřebitelství, vede ekovýchovné aktivity pro děti a mládež. Vystudovala SZeŠ a Českou zemědělskou univerzitu.

Ing. Michala M., Ph.D.

t. č. zejména poradenství. Vystudovala SZeŠ a Českou zemědělskou univerzitu. Titul Ph.D. získala v rámci výzkumu etologie prasat.

Ing. Jaromíra H.

spolupráce při ekovýchovné činnosti pro školy, zajišťování přednášek v Domě ochránců přírody v Praze 4 a další. Vystudovala SZeŠ a Českou zemědělskou univerzitu.

Spolupracovníci: IT support, kontakt s dárci, administrativní podpora

 

Festivalu Evolution, podzim 2018


Výroční zprávy

2014, 2013, 201220102009200820072005 a 2006

Zpráva k projektu „Alternativy k pokusům na zvířatech ve vysokoškolské výuce, situace v ČR“, 2004 PDF

Zpráva o činnosti od 90. let do 2006

 

 

 

Napsat komentář