Pište Evropské komisi

Předsedkyně, paní von der Leyenová: zveřejněte návrhy změn předpisů pro lepší podmínky zvířat!

Evropská komise slíbila, že letos zveřejní navrhovanou revizi právních předpisů EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat.

 

Konec roku se však blíží bez známek této zoufale potřebné aktualizace.

 

Životy miliard zvířat a přání milionů evropských občanů jsou ignorovány.

 

Náš vzkaz je srozumitelný. Předsedkyně komise, Ursulo von der Leyenová: zveřejněte návrh během současného politického období, abyste dodržela svůj slib!

17. října 2023:
Odesílání emailů předsedkyni komise je ukončeno.
Děkujeme všem 467 lidem, kteří se zapojili.

Celkem bylo odesláno ze všech zemí EU přes 25 000 emailů přes platformy #noanimalleftbehind#delivertheproposal k nimž patřila i naše iniciativa.

O výsledku budeme informovat.

 

Text odeslaného emailu předsedkyni komise:

Vážená paní von der Leyenová,

 

vyzývám Evropskou komisi, aby zůstala věrná závazkům přijatým v rámci strategie EU Farm to Fork a během konference o budoucnosti Evropy a aby během současného politického období zveřejnila návrh revize právních předpisů o dobrých životních podmínkách zvířat. Vzhledem k tomu, že se revidované právní předpisy o dobrých životních podmínkách zvířat blíží k termínu zveřejnění, který je stanoven na konec roku 2023, chci vyjádřit plnou podporu rychlému zveřejnění komplexních návrhů zaměřených na budoucnost a založených na nejnovějších vědeckých poznatcích a na obavách evropských občanů.

 

Zde jsou některé z mých hlavních obav:
V roce 2020 jste se zavázali, že učiníte více pro ochranu zvířat v celé EU a upravíte zákony, které byly napsány na ochranu jejich životních podmínek. Nejenže novelizaci miliardy zvířat zoufale potřebují, ale důkazy ukazují, že způsob jejich chovu v intenzivním zemědělství je neudržitelný a ohrožuje veřejné zdraví.

 

„Již více než 40 let přijímá EU legislativní i nelegislativní kroky pro dobré životní podmínky zvířat. Za tu dobu se však věda vyvinula. Říká nám, že musíme udělat více,“ Stella Kyriakides, komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin, 2023.

 

Současné právní předpisy neodpovídají požadavkům na životní podmínky zvířat, které si pro zvířata přejí evropští občané.

 

Většina (92 %) respondentů veřejné konzultace Evropské komise z roku 2022 o právních předpisech týkajících se dobrých životních podmínek zvířat se domnívá, že nynější právní předpisy nezajišťují odpovídající a jednotnou ochranu všech druhů zvířat v celé EU. Pět z deseti úspěšných evropských občanských iniciativ se týká životních podmínek zvířat a v konzultaci o budoucnosti Evropy se v otevřené otázce každý sedmý občan EU rozhodl, že zlepšování životů zvířat by měly být pro EU prioritou.

 

Pokud se nová pravidla pro dobré životní podmínky zvířat budou vztahovat i na dovážené produkty, nebude spotřeba v EU přenášet kruté zacházení za hranice EU a zemědělci budou mít dále prospěch z férovější hospodářské soutěže při uvádění svých produktů na evropský trh.

 

V neposlední řadě přispěje zlepšení norem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat k provádění strategie EU Farm to Fork, jejímž cílem je učinit evropské potravinové systémy spravedlivějšími, zdravějšími a udržitelnějšími.

 

Z těchto důvodů považuji za nezbytné, aby Evropská komise urychleně zveřejnila návrhy na revizi předpisů EU o dobrých životních podmínkách zvířat.

 

Nejlépe jste to řekla během svého projevu o stavu Evropské unie (SOTEU): „Pokud na tom záleží Evropanům, záleží na tom i Evropě“. Na zvířatech Evropanům záleží, mělo by na nich záležet i Vám.

 

 

Více o projektu No Animal Left Behind

 

Sdílet:

 

Proč je nutné, aby byly aktualizovány předpisy o dobrých životních podmínkách (welfare) zvířat?    

  • Současné právní předpisy neodpovídají požadavkům na životní podmínky zvířat, které si pro ně přejí evropští občané.
  • Evropská komise je povinna splnit požadavky úspěšných evropských občanských iniciativ End the Cage Age (Konec doby klecové) a Fur Free Europe (Evropa bez kožešin).
  • Nynější legislativa neodráží nejnovější vědecké poznatky, a proto nemůže zaručit, že jsou v systémech EU zlepšovány potřeby zvířat.
  • Za zpoždění zveřejnění nové legislativy o welfare zvířat ponesou náklady i evropští zemědělci a potravinářský průmysl.

  • Zvířata a občané už čekají roky. Nutně potřebujeme přísnější a vymahatelnější zákony zlepšující životy zvířat.
  • Každý den, který uplyne, je plný zvířecího utrpení.
  • Evropská komise má pravomoc zajistit, aby žádné zvíře nebylo opomenuto #NoAnimalLeftBehind.
  • Předsedkyně von der Leyen: dodržte svůj slib a zveřejněte návrhy změn legislativy v oblasti zlepšování podmínek pro životy zvířat v tomto politickém období!

Komentáře jsou uzavřeny.