Stop zábavní pyrotechnice

ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKA? …BOMBOVÝ ÚTOK

rakety, petardy, pumy, římské svíce, bouchací kuličky, ohňostroje aj.

PANIKA – STRACH – STRES – ZRANĚNÍ – BOLEST – TRAUMA – ŠOK – SMRT


Připojte svůj podpis k PETICI za ukončení prodeje všech kategorií „zábavní“ pyrotechniky pro venkovní použití (kromě prskavek). Tato pyrotechnika působí zranění, trauma, šok a smrt zvířatům; poškozuje zdraví lidí; kontaminuje toxickými látkami životní prostředí včetně vody, půdy, zeleně, ovzduší a přispívá ke zhoršování klimatu. Její odpalování je rizikem i z bezpečnostních důvodů (požáry aj.).

 

PETICE PRODEJCŮM ZDE


 

Byli jste svědky odpalování tzv. zábavní pyrotechniky? V průběhu roku i na Silvestra?

Přidejte Vaše svědectví do FORMULÁŘE Informace použijeme jako argumenty při jednání se zákonodárci o zákazu prodeje a použití nejhorších kategorií tzv. zábavní pyrotechniky. Anonymně, tj. bez uvedení jména a kontaktu. Případná identita účastníků z fotek/videí bude rozmazána.

 

FORMULÁŘ PRO NAHLAŠOVÁNÍ ODPALOVÁNÍ PYROTECHNIKY

 

 


 

Tzv. zábavní pyrotechnika působí zranění, trauma, šok a smrt zvířatům, poškozuje zdraví (tělesné i duševní) lidí, kontaminuje silně toxickými chemickými látkami životní prostředí (vzduch, vodu, půdu, zeleň), jejím použitím škoditel porušuje mnoho zákonů. Lidská bezohlednost je veliká.

 

zvířecí oběti pyrotechniky – ohňostrojů

zvířecí oběti pyrotechniky – ohňostrojů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


Dobré zprávy: řetězce, které již ukončily prodej „zábavní“ pyrotechniky

 

Hornbach – v roce 2021

Billa – v druhé polovině roku 2022


tisková zpráva 1. 1. 2022

Silvestr 2021 – teror pro zvířata, lidi a přírodu
„Apokalypsa“, „naprostá dekadence“, „teror“, „válka“ – výrazy, které nejlépe vystihují konec roku 2021.
V PDF uvádíme, co jste nám napsali o tom, jak jste Vy a Vaše zvířata prožili resp. přežili konec roku 2021.

 

Řádění pachatelů – zvířecí oběti pyrotechniky a ohňostrojů

 


tisková zpráva 30. 12. 2021

Společnost pro zvířata připravila Formulář o odpalování tzv. zábavní pyrotechniky 

K tomuto dni jsme obdrželi přes 120 vyplněných dotazníků, v PDF citujeme některé komentáře tj. zkušenosti lidí a zvířat nedobrovolně trpících kvůli odpalům pyrotechniky.

 


tisková zpráva 28. 12. 2021

Odpalování pyrotechniky zraňuje a zabíjí zvířata, ohrožuje lidi, toxickým spadem ničí přírodu a naše zdraví. Použitím pyrotechniky venku je porušováno mnoho zákonů a dochází k výtržnictví.

Jste-li svědky explozí tzv. zábavní pyrotechniky, a to i na Silvestra, volejte ihned Policii ČR 158 nebo Městskou policii 156, které škodlivé jednání pachatelů ukončí a mohou uložit vysoké pokuty. Pokud hrozí riziko požáru, volejte i hasiče 150 nebo linku 112, pokud se bojíte o život. Lze zkusit i krajské 24h linky pro havárie České inspekce životního prostředí.

celá zpráva PDF

 

 

  

BANERY KE STAŽENÍ


 

BANERY KE STAŽENÍ PRO PRAHU

 


LEGISLATIVA – PORUŠOVÁNÍ ZÁKONŮ tzv. ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKOU

„Zábavní“ pyrotechniku upravuje zákon č. 206/2015 Sb. : zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).  Ve svém § 4 –  Kategorie pyrotechnických výrobků, uvádí: (2) Pyrotechnické výrobky se zařazují do těchto kategorií:  a) zábavní pyrotechnika do kategorie F1, F2, F3 nebo F4)

Zákon neřeší regulaci použití tzv. zábavní pyrotechniky.

 

Při používání tzv. zábavní pyrotechniky ve venkovním prostředí dochází k porušování mnoha předpisů.

Jsou to zejména níže uvedené zákony a také místní vyhlášky (viz část OBEC):

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (rušení ptáků a chráněných živočichů): k jeho porušení dochází při každém odpalu

zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (rušení nočního klidu, výtržnosti, veřejné pohoršení): k jeho porušení dochází při každém odpalu

zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (dochází k utrpení a týrání zvířat)

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

zákon o myslivosti (rušení zvěře)

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (překročení hlukových limitů)

zákon č. 133/1988 Sb., o požární ochraně (riziko vzniku ohně)

Tyto zákony lze využít i preventivně před pořádáním akce s odpalováním venkovní tzv. zábavní pyrotechniky a také v rámci postihu této škodlivé činnosti.

 

Další informace k legislativě, jaké zákony mohou být porušovány (stav 2018 – 2019).

Část o legislativě připravena ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody.

 

Škoditelé se mohou dopustit těchto trestných činů: usmrcení z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti nebo ublížení na zdraví z nedbalosti, poškození cizí věci, obecného ohrožení, týrání a utýrání zvířat.

 

 

Zábavní pyrotechnika zvyšuje riziko požáru.

 

Zábavní pyrotechnika je výráběna hlavně v rozvojových zemích.  V jakých podmínkách je pracovníky, nevolníky, vyráběna? Jsou dodržovány bezpečnostní standardy, pracují i děti?

 

 

CO LZE UDĚLAT OKAMŽITĚ A CO PREVENTIVNĚ, PRO ZABRÁNĚNÍ ODPALOVÁNÍ tzv. ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY?

 • Jste-li svědkem konání, odpalování ohňostroje nebo další z. pyrotechniky, volejte vždy Policii ČR, 158 nebo Městskou policii, 156. Policie má pravomoc škodlivou činnost ukončit, zabavit pyrotechniku. Podejte také oznámení a žádejte odpověď. Viz část Legislativa.
 • Obraťte se na vaši obec, město a iniciujte vznik obecní vyhlášky podstatně regulující a omezující pořádání ohňostrojů a použití ZP obecně. (Obec, bohužel, nemůže vyhláškou použití z. pyrotechniky zcela zakázat, může jej však výrazně omezit.)
 • Sdělte svým zastupitelům, že si nepřejete, aby platili či podporovali pořádání ohňostrojů z veřejných peněz.
 • Nebojte se šířit informace o negativních vlivech používání z. pyrotecniky na přírodu, zvířata i člověka.  Lidé jsou bezohlední anebo si důsledky svých činů neuvědomují. Mnohdy je jim to „jedno“ a vědomě škodlivě jednají.
 • Vaše zvíře vám důvěřuje, nesete za něj odpovědnost. V kritické době jej neopouštějte, zůstaňte s ním doma, uklidňujte ho! Nechte znít nahlas hudbu nebo klidný pořad v TV apod. Je-li zvíře hodně citlivé, poraďte se předem s veterinářem o aplikaci uklidňujícího prostředku.

 

POLICIE ČR, MĚSTSKÁ POLICIE

Policie je jedinou institucí, která má možnost a legislativní oporu pro okamžitý zásah proti škoditelům. Může vyzvat rušitele k prokázání totožnosti, vyzvat rušitele k ukončení jednání, může požadovat vydání z. pyrotechniky, požadovat vysvětlení, …. více v souboru:

Pravomoci Policie ČR

 

Naše zkušenosti s přivoláním policie jsou dobré:

 • Prosinec 2017, škoditel odpaluje pyrotechniku u okraje své zahrady v Praze 10 Dubči, voláme s dalším sousedem Městskou policii v Praze. Policie příjíždí za chvilku, ukončuje jednání škoditele.
 • Silvestr 2018, Praha 11 sídliště, bombardování probíhá od tmy. Městská policie nám sděluje, že mají všechny hlídky stažené do centra města a nemohou pomoci, bohužel.
 • Léto 2019, malé město v pohraničí, cca 21:30, škoditelé odpalují při zahradní párty. Přivolaná Policie ČR odpalování hned ukončuje (lidem venčící v tu dobu psy jeden utekl a nemohou ho najít; my okamžitě zajišťujeme naše kočky a psa).
 • Silvestr 2019, 24:00, škoditelé odpalují u plotu domu příbuzných (cca 5 m od domu) v malém městě v Orlických horách (další odpalování v blízkém a dalekém okolí probíhá od tmy). Přivolaná Policie ČR jednání ihned ukončuje.
 • Silvestr 2020, Praha, bombardování od tmy, kulminuje mezi 19 – 21h, a ve 24:00. Upozorňujeme Městskou policii na odpaly, které lze dobře lokalizovat.
 • Duben 2021, kolem 20:00, škoditelé odpalují přímo z restaurace na břehu Vltavy v Praze 4. Přivolaná Městská policie okamžitě odpalování ukončuje.
 • Pokud vidíme, slyšíme odpalování/výbuchy a lze určit lokalitu (i když odpaly neprobíhají přímo v našem sousedství) voláme okamžitě policii ať už jsme kdekoliv v ČR. Policejní hlídka může být poblíž a jednání ukončit.
 • Je dobré vědět přímý telefon na „svou“ pobočku policie.

 

 

OBEC

Střílení a odpalování tzv. zábavní pyrotechniky, pořádání ohňostrojů není ve veřejném zájmu. O přínosu nebo užitku z. pyrotechniky nelze vůbec mluvit. Obce mohou přijmout obecně závaznou vyhlášku, která může významně omezit použití  z. pyrotechniky, např:

– stanovit zákaz použití z. pyrotechniky na celém území obce, se stanovením výjimky pro použití POUZE na jednom konkrétním místě (které je daleko od obydlí a od zeleně, parku, lesa, od vody) pro 31. 12. od 23:00 do 24:00, a pro 1. 1. od 00:00 do 01:00

– trvale nebo průběžně občany informovat o existenci obecně závazné vyhlášky a o negativních vlivech tzv. zábavní pyrotechniky včetně porušování mnoha zákonů při jejím odpalování

 

zvířecí oběti pyrotechniky – ohňostrojů

NÁVRH OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY (2018)

NÁVRH OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY (2020) PDF

 

Příklad platné obecní vyhlášky: město Čáslav, 2020, PDF

Příklad platné vyhlášky: hl. město Praha, 2017 znění 2020, PDF

Vyhláška hl. m. Prahy používání výrobků tzv. zábavní pyrotechniky zakazuje. Pouze s výjimkou 13 míst, od 10:00 do 22:00 (pozemky v Radotíně, Hájku u Uhříněvsi, Uhříněvsi, Kolovratech, Lipanech, Kunraticích a Lipencích). Pouze 31. prosince a 1. ledna je výjimečně odpalování z. pyrotechniky povoleno, avšak kromě památkové rezervace, na vodě a vodních tocích a 50 metrů od nich, ve zvláště chráněných územích a v přírodních parcích a 50 metrů od nich, ve vzdálenosti 250 metrů od zoologické zahrady, od útulků pro zvířata, veterinární pohotovosti a od dalších zařízení.

 

OBČANÉ

– Mohou přivolat okamžitě Policii ČR nebo Městskou policii, jsou-li svědky odpalování z. pyrotechniky. Je dobré rozpoznat konkrétní místo odpalování a policii je sdělit, zároveň natáčet odpalování a pokusit se zjistit, vidět, konkrétní škoditele. Požádat policisty/policii písemně o sdělení informace, jaká opatření byla provedena a zda-li bylo kladně rozhodnuto o zahájení řízení o spáchání přestupku se škoditelem. Pokud tak neučinila policie, občan může podat podnět na porušování předpisů např. v oblasti ochrany přírody a krajiny, v ochraně zvířat, porušování občanského zákoníku, porušování místní vyhlášky a další, viz výše Legislativa.

– Mohou pořizovat důkazy (zejména videa), mít další svědky. Je-li postiženo zvíře, které lze odvézt k veterináři, učinit tak a převzít si přesné odborné veterinární vyjádření.

– Mohou předkládat podněty na podezření ze spáchání přestupku dotčeným orgánům.

– Mohou žádat svoji obec, aby přijala vyhlášku omezující použití z. pyrotechniky.

– Mohou požádat obec, aby neprováděla a nepodporovala ohňostroje a podobné pyrotechnické akce.

– Mohou požádat obec, aby osvětově působila.

– Případně si mohou zajistit měření hluku a vibrací odborné firmy na danou dobu.

– Mohou informovat o škodlivosti z. pyrotechniky.

– Pomoc zvířatům – najdete-li zraněné nebo vyčerpané zvíře, kontaktujte:

V Praze – Pražskou zvířecí záchranku ČSOP (Po – Pá, telefon 774 155 185) nebo Záchrannou stanici Lesů hl. m. Prahy (tel. 773 772 771). Pokud se jedná o psa nebo o kočku, volejte městskou policii 156.

Jinde v ČR: záchrannou stanici pro volně žijící zvířata – naleznete na www.zvirevnouzi.cz (pokrývá celou ČR). Je-li to jiné zvíře než volně žijící, zkuste policii ČR anebo zjistěte, zda-li je u vás obecní útulek pro zvířata nebo útulek spolku tj. nestátní organizace se službou na telefonu.

 

Pomůžete?

 • Informovat o škodlivosti a nelegálnosti použití tzv. zábavní pyrotechniky své obce, města (např. zasláním emailů starostům a zastupitelům; příspěvkem do obecního zpravodaje, na web obce/města), návrh textu viz níže;
 • Informovat místní sportovní a jiné kluby, restaurace, ubytovatele (hotely, penziony, ubytovny), obchody, supermarkety.
 • Můžete jim zaslat nebo předat plakát, bannery, letáky – viz výše, lze je vytisknout a vyvěsit; do místních zpravodajů připravit příspěvek.

 

Mnoho obcí a měst použití tzv. zábavní pyrotechniky zakázalo, ale vyhlášky musí obsahovat výjimky (samospráva nemůže právně použití z. pyrotechniky úplně vyhláškami zakázat). Na www (v části Obce) uvádíme návrhy vyhlášek a některé platné vyhlášky.

Má Vaše obec/město vyhlášku? Zašlete nám ji nebo odkaz.

 

Návrh příspěvku do obecního zpravodaje apod.:

Ohňostroje – pyrotechnika: zabíjí zvířata, škodí zdraví a přírodě

 

Odpalování a výbuchy tzv. zábavní pyrotechniky zabíjejí a zraňují zvířata, poškozují jedovatými látkami zdraví lidí a zvířat a znečišťují naše životní prostředí.

 

Při venkovním použití se podle zákona č. 114 o ochraně přírody a krajiny jedná o činnost protizákonnou (rušení ptactva a chráněných živočichů). Porušovány jsou dále zákon č. 251 o některých přestupcích (výtržnictví, rušení nočního klidu,…), zákon č. 246 na ochranu zvířat proti týrání, další zákony a místní vyhlášky. Viz https://spolecnostprozvirata.cz/stoppyro

 

Navzdory porušování předpisů jsme týden co týden poškozováni výbuchy, hlukem a zplodinami z odpalů, které provádějí bezohlední škoditelé. Vše eskaluje 31. prosince, kdy odpalování pyrotechniky tvoří kontinuální bombardování od 17h do 2h ráno 1. ledna.

 

Většina psů se třese strachy a pokud jsou venku na volno, bezhlavě utíkají. Kočky venku to samé, v případném úkrytu, mohou být v šoku schované několik hodin… a nemusejí najít cestu zpět. Hrozí nárazy a střety zvířat s vozidly a pevnými překážkami. Ptáci v úleku bezhlavě vzlétají, úlomky nábojů je mohou zasáhnout, narážejí do pevných překážek, do drátů vedení. Vodní ptáci mohou dezorientovaní a v panice dosedat na lesknoucí se vozovku místo na vodu… Trpí, bojí se i zvířata na pastvinách a zavřená na farmách.

 

Pokud jste svědky odpalování, volejte okamžitě Městskou policii 156 neboPolicii ČR 158, které mohou ihned škodlivé jednání zastavit a uložit vysokou pokutu.

 

Většinu zraněných, umírajících/hynoucích zvířat nikdo nenalezne. Pouze výjimečně všímaví lidé postřehnou zvíře potřebující pomoc.

 

Najdete-li zraněné nebo vyčerpané zvíře, kontaktujte:

V Praze – Pražskou zvířecí záchranku ČSOP (Po – Pá, telefon 774 155 185) nebo Záchrannou stanici Lesů hl. m. Prahy (tel. 773 772 771). Pokud se jedná o psa nebo o kočku, volejte městskou policii 156.

Jinde v ČR: záchrannou stanici pro volně žijící zvířata – naleznete na www.zvirevnouzi.cz (pokrývá celou ČR). Je-li to jiné zvíře než volně žijící, zkuste policii ČR anebo zjistěte, zda-li je u vás obecní útulek pro zvířata nebo útulek spolku tj. nestátní organizace se službou na telefonu.

Další informace: www.spolecnostprozvirata.cz/stoppyro

 

 

Zaslali jsme příspěvky do časopisů MČ Prahy:

Praha 4, časopis Tučňák, prosinec 2021, str. 21, PDF

Praha 5, časopis Pětka, prosinec 2021, str. 8, PDF

Praha 9, časopis Devítka, prosinec 2021, str. 26, PDF

Praha 11, časopis Klíč, prosinec 2021, str. 15, PDF

Praha 2, Noviny Prahy 2, listopad 2021, inzerce str. 15, PDF

 

Další články a příspěvky:

30. 12. 2021, Tn. nova.cz  Ochránci zvířat tlačí na rušení ohňostrojů. Do karet jim hraje i covid. 

Pozn.: Z článku je patrné, kdo jsou Ti, kteří mají největší zájem na rozsáhlém odpalování pyrotechniky: bezohlední, velmi sprostí, sebestřední „spoluobčané“, viz citace jednoho z nich v příspěvku. Je škoda, že média a novináři dávají vulgárním jedincům prostor, kteří se evidentně neumějí chovat ani slušně jednat a jsou to právě oni, jenž svým jednáním ohrožují zvířata, naše životní protředí a lidi, kteří chtějí žít bez strachu a v právním státě.

 

Cesty k sobě 2021

Givt blog 2021: Tři důvody proč se vzdát novoročních ohňostrojů

časopis Tučňák, pro MČ Praha 4, 12/2019, Na konci roku myslete také na zvířata!

časopis Ochrana přírody č. 6/2019, Vliv zábavní pyrotechniky a ohňostrojů na ptáky

 


„ZÁBAVNÍ“ PYROTECHNIKA VERSUS ŽIVOT 

Tzv. zábavní pyrotechnika  děsí lidi nedobrovolně zatažené do odpalování, děsí zvířata, působí  jim šok, trauma, zranění (nejen zvířatům doma, ale i zvířatům venku – ptáci, veverky, ježci, kuny, lasičky, kočky, zajíci …) včetně popálenin, poškození očí, dokonce i smrt.

zvířecí oběti pyrotechniky – ohňostrojů spolecnostprozvirata.cz/stoppyro

Trauma a šok mají lidé, kteří musí odstřely a výbuchy nedobrovolně snášet, zážitek má negativní vliv na jejich  zdraví (tělesné i duševní). Pyrotechnika  kontaminuje silně toxickými chemickými látkami životní prostředí (vzduch, vodu, půdu, zeleň), jejím použitím škoditel porušuje mnoho zákonů.

Škoditelé, bezohlední nemyslící jedinci, odpalují z. pyrotechniku v průběhu celého roku. Na přelomu roku jsme všichni nedobrovolně zataženi, doslova, do války proti životu. Prodej z. pyrotechniky není zatím, bohužel, zakázán. I když je jejím použitím porušováno hned několik zákonů, viz níže, v současné dekadentní společnosti se tím výkonodárné orgány nezabývají. Morálka, ohleduplnost, slušnost, dodržování zákonů jsou jen prázdné pojmy. Navíc, trvale klesá vzdělanost, která by mohla někdy některé jedince umírnit. Trvale stoupá negativní vliv internetu a médií na děti a mladistvé bez omezení nabízejí agresivní, násilné a neetické příspěvky.

„Zábavní“ pyrotechniku definuje zákon č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích. ZP patří podle § 4 do kategorie F1, F2, F3 nebo F4. Zákon neřeší regulaci použití ZP.

ZVÍŘATA TRPÍ

Žijí všude kolem nás, ptáci, savci volně žijící (ježci, zajíci, veverky nemající možnost přežití ve volné krajině se uchylují do lesoparků a zeleně měst a obcí) nebo na volno žijící (např. opuštěné kočky).  A mají velmi citlivé smysly, čich a sluch mnohonásobně lepší než lidé.

zvířecí oběti pyrotechniky – ohňostrojů spolecnostprozvirata.cz/stoppyro

Výbuchy v blízkosti zvířat jim způsobují popáleniny, poškození očí a jiná těžká zranění. Také šok, úzkost a trvalé trauma.

Zvířata se snaží uniknout a schovat, není často kam. V panice se zraní a v bolesti hynou, umírají.

Psi a kočky se lehce zaběhnou a ztratí se. V lepším případě končí u dobrých lidí, v útulcích nebo odchytových stanicích. Bohužel, často se nevrátí, končí ve škarpách, pod vozidly.

Zvířata volně žijící a zvířata zaběhlá se v panice střetávají s motorovými vozidly (včetně vlaků), mohou vběhnout na polo-zamrzlý rybník, naráží do skleněných ploch a pevných překážek. V panice a šoku jsou také zvířata zavřená v chovech a na pastvinách.

Vyděšená volně žijící zvířata prchají, opouštějí svá teritoria, úkryty.  V době hnízdění ptáci opouštějí leknutím hnízda a nevrátí-li se včas mláďata nebo vejce zastydnou.

Ptáci leknutím slepě narážejí do čehokoliv, do budov, skel, pevných překážek, drátů vedení apod. Zejména vodní ptáci nebo rorýsi v panice přistanou na lesklé ploše, ze které nedokáží vzlétnout (často je to silnice).

Po výbuších pyrotechniky je zvýšený výskyt osiřelých mláďat ptáků i jiných volně žijících zvířat.

Exploze ohňostrojů uvolňují chemické látky znamenající nebezpečí pro lidi i zvířata, poblíž i dále ve směru větru.

Zvířata na souši i na vodě se mohou přiotrávit zbytky pyrotechniky.

Vyplašené ryby vyplavou z úkrytů a jsou sežrány predátory. V zimě mohou zahynout i v důsledku přílišného výdeje energie.

Březí samice zvířat (hlavně zvířat chovaných jako zdroj potravin pro většinu lidí) mohou zmetat (předčasně porodit, potratit), slepice mají nižší snášku vajec nebo jsou vejce poškozená.

Zvířata, mláďata si mohou splést pyrotechniku s hračkou.

 

POŠKOZENÍ ZDRAVÍ A PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

Použitím zábavní pyrotechniky je znečišťován vzduch, voda, půda a zeleň, životní prostředí je kontaminováno jedovatými chemickými látkami.

Kouřový oblak a spad roznáší chemikálie z pyrotechniky  do okolí.  Směs mnoha prvků v prachových částicích: S (síra), Cl (chlór),  K (draslík), Ba (baryum), Mg (hořčík), Sr (stroncium), Cu (měď), Pb (olovo), Sn (cín), Al (hliník), Bi (bismut), Ga (galium), F (fluor),  Si (křemík), Co (kobalt), Ni (nikl), As (arsen), Br (bróm), Ac (aktinium), Rb (rubidium)*.  Mnohé jsou těžkými kovy nebo tvoří další škodlivé sloučeniny po odpálení (oxidy síry, sírany kyseliny sírové, dusičnany, fluorovodík, oxid uhličitý, oxid uhelnatý…). Působí dráždivě, leptají a pálí kůži, sliznice,  oči,  poškozují horní a dolní dýchací cesty včetně plic, poškozují vnitřní orgány (játra, ledviny), trávicí ústrojí lidí i zvířat a živočichů, negativně ovlivňují metabolismus, onemocnění štítné žlázy (sloučeniny chlóru).  Mají karcinogenní (rakovinotvorné) účinky, poškozují nervové a oběhové soustavy a rozmnožovací orgány.

 

toxické látky, jedy z pyrotechniky ohrožují zdraví lidí, zvířat a znečišťují životní prostředí

 

Prachové částice s chemikáliemi kontaminují půdu a také vodu, která je nezbytná pro život. Např. baryum (zbarvující plameny do zelena)  při styku s vodou působí toxicky. Další těžké kovy, především olovo, se akumulují v tucích, ohroženy jsou ryby a další živočichové, kteří potřebují vodu ke svému životu (vodní ptáci, nutrie, bobři, ondatry a jiní). Vodu kontaminují sloučeniny chlóru (chloristany). Zabraňují  vstřebávání jódu a způsobují disfunkci štítné žlázy. Zvýšený obsah oxidů síry a dusíku je příčinou kolísání pH v mělčích vodách. Oblak s jedovatými částicemi se může dostat vysoko a v ovzduší přetrvá několik dní.

Měření  nárůstu hodinových koncentrací prachových částic poslední den a noc v roce ukazují koncentrace mnohonásobně vyšší  oproti limitům.

Doporučujeme blog pracovníků  Českého hydrometeorologického ústavu z Brna 2019 

a z ledna roku 2021

 

Hluk, otřesy, vibrace a světlo jsou další negativní součásti  této bezohledné „zábavy“.   Otřesy a výbuchy bombardují naše životní prostředí, zvláště při několikahodinovém útoku pyrotechnikou na Silvestra. „Zábavní“ pyrotechnika může vydávat hluk v hodnotách 170 až 190 dB, hranice poškození lidského sluchového ústrojí je 75 – 80 dB, hranice poškození sluchu zvířat je ještě nižší.  Významné je také světelné znečištění.

Při odpalování zábavní pyrotechniky dochází ke zranění odpalovačů a lidí v okolí.

 

Žádná sláva, ale BOMBOVÝ ÚTOK

Exploze „zábavní“ pyrotechniky mohou dosahovat hodnoty 190 dB. To je o 110 – 115 dB více než začíná poškození lidského sluchového ústrojí (75 – 80 dB) a hranice poškození sluchu zvířat je  ještě nižší. U zvířat, která jsou příliš blízko výbuchů, může dojít k popáleninám a poškozením očí. Hluk, který pyrotechnika způsobuje je vyšší než startující letadlo (120 – 130 dB) nebo hluk motorky či sbíječky (okolo 100 dB).

 

Příklady hlasitosti zvuků (Zdravotní ústav se sídlem v Brně, PhDr. Zdeňka Židková )

Zvuk Hlasitost v dB Zvuk Hlasitost v dB
šum listí 20 motorová vozidla 90
pouliční hluk (normální) 50 pneumatická sbíječka 100
hlasitý hovor 60 startující letadlo 120
silně frekventovaná ulice 70 práh bolestivosti 130
velmi silná reprodukovaná hudba 80 petardy 170

 

 


 

Bombardování „zábavní“ pyrotechnikou 31. 12. 2018 v Praze Chodově

https://www.youtube.com/watch?v=J0E2KQHMoxo

https://www.youtube.com/watch?v=wR2HhvgPjFg

https://www.youtube.com/watch?v=2l3YCchImWU

 

Bombardování v podhorském městě v roce 2011 a 2013

https://www.youtube.com/watch?v=dacbtcZhx7s

https://www.youtube.com/watch?v=K020aJEsXys

 

 


 

ZKUŠENOSTI ZÁCHRANNÝCH STANIC PRO VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘATA

 

zvířecí oběti pyrotechniky – ohňostrojů

Záchranná stanice  v Praze:

labut2

zvířecí oběti pyrotechniky – ohňostrojů

Během Silvestra 2013 pracovníci stanice přijali 4 labutě, všechny narazily do tramvajového vedení nad pražskými mosty (Praha 1). Následující den narazila do tramvajového vedení další labuť. Stanice přijala od ledna do října 2014 celkem 78 labutí, z toho 57 bylo zraněno v důsledku nárazu do tramvajových trolejí. Informace poskytla Ing. Zuzana Pokorná, Záchranná stanice Lesů HMP pro volně žijící živočichy (Praha – Jinonice)

 

Záchranná stanice pro veverky Pinky, Petr Soukup:

„Veverky jsou stresované, hluk je samozřejmě děsí. „Štěstí“ ale mají v tom, že to jsou striktně denní tvorové. A protože ohňostroje bývají za tmy, jsou již veverky v hnízdech a hluk v nich přečkají. Komplikovanější to je ale s bouchacími kuličkami či jinou pyrotechnikou používanou za dne v parcích či v lese. Rizikovveverkaou skupinou jsou mláďata veverek ve věku 6 až 8 týdnů, která se sice již opatrně sama pohybují v těsném okolí hnízda, ale jsou ještě plně závislá na mateřském mléku. Na jakýkoli hluk reagují panickým útěkem, a vzdálí-li se při něm od hnízda, nedokáží najít cestu zpět a zemřou hlady.“ (pozn.: veverky mohou mít mláďata 2 – 3x za rok, v ohrožení jsou podzimní mláďata)

 


 

PIŠTE NÁM VAŠE ZKUŠENOSTI/POSÍLEJTE ZÁBĚRY S REAKCEMI ZVÍŘAT/A ZÁBĚRY POUŽITÍ PYROTECHNIKY – s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz

 

INFORMUJTE VEDENÍ OBCÍ, MĚST, POLICII, MLÁDEŽ, ŠKOLY, CIZINCE o škodlivosti zábavní pyrotechniky.

Posílejte informace do místních zpravodajů, novin,  webů, facebooků.

PLAKÁT KE STAŽENÍ

zvířecí oběti pyrotechniky – ohňostrojů spolecnostprozvirata.cz/stoppyro.cz

ROZŠIŘUJTE letáky – na výše uvedená místa a těm, kteří pyrotechniku často používají nebo prodávají.

 

ZJIŠŤUJTE si předem, jak může konkrétně zasáhnout městská nebo státní policie v našich obcích.

JEDNEJTE s vedením obcí, měst a se zástupci policie.

ŽÁDEJTE poslance a senátory, aby zakázaly prodej zábavní pyrotechniky. Jen omezování vyhláškami nestačí. Použití „zábavní“ pyrotechniky je již desítky let v rozporu s mnoha zákony a v praxi je stále široce odpalována.

ŽÁDEJME OSTATNÍ, VČETNĚ CIZINCŮ ZDE ŽIJÍCÍCH, ABY SE VYHNULI POUŽITÍ „ZÁBAVNÍ“ PYROTECHNIKY!

 

další odkazy:

iniciativa Stop petardám

 


Doplnění:  Co negativně ovlivňuje hluk v organismu člověka?

 • tep a krevní tlak
 • hladinu cukru v krvi
 • hladinu inzulínu v krvi
 • hladiny stopových prvků, zvláště hořčíku
 • prokrvení periferií těla, prokrvení kůže
 • pohybovou kordinaci
 • zrakové funkce – snižuje schopnost vnímat podněty na okraji zorného pole
 • paměť – zhoršuje schopnost vštípívosti a vybavování poznatků
 • pozornost – rozptyluje pozornost
 • myšlení – zhoršuje schopnost tvůrčí a strategické práce
 • odpočinek, není klid
 • emoční stavy – agrese, podrážděnost
 •  imunitní systém – snižuje obranyschopnost
 • vnímání stresu – zvyšuje riziko chorob ze stresu (žaludeční vředy, infarkty apod.)

 

zdroj: Zdravotní ústav se sídlem v Brně, PhDr. Zdeňka Židková

http://www.enviweb.cz/clanek/hluk/54095/zabijak-hluk

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-4462.html


 

Komentáře jsou uzavřeny.