Vizuální důkazy o strádání a stresu zvířat souvisejících s přepravou

Důkazy o strádání zvířat při dlouhotrvající přepravě

 

Mapa s hlavními trasami exportů s hospodářskými zvířaty do zemí mimo EU. Z publikace Animals´ Angels „The Myth of Enforcement“, 2016

Mapa s hlavními trasami exportů s hospodářskými zvířaty do zemí mimo EU. Z publikace Animals´ Angels „The Myth of Enforcement“, 2016

 

Níže uvedené důkazy dokumentují utrpení, bolest, lehčí nebo těžší zranění (která zůstávají neošetřena), stres, smrt zvířat vyslaných transporty na blízká nebo vzdálená místa.V očích zvířat vidíme strach, tíseň, zoufalství a děs.

Případy strádání zvířat, jejich bolesti a také i  porušování předpisů EU, jenž by měly zvířata během přepravy „chránit“ nejsou výjimečné.Jsou to tisíce, desetitisíce důkazů  za posledních třicet desetiletí o těžko pochopitelné míře lidské bezohlednosti a krutosti. A na konci strastiplné cesty končí zvířata dříve či později na jatkách.

 V lepším případě na jatkách v EU, kde jsou před podříznutím omráčena, v těch horších případech končí v muslimských zemích, kde jsou zabita způsobem „halal“ – podříznutí a vykrvení zaživa, při plném vědomí!


 

UVĚZNĚNÁ NA HRANICI/Trapped on the border BG – TR, 2018

 Situaci „hospodářských“ zvířat z EU, většinou z ČR, čekajících dlouhé hodiny a dny na hranici BG a TR, tj. mezi EU a Asií, po několik dní v letech 2016, 2017, 2018, zachytily organizace Animal Welfare Foundation a Eyes on Animals.

 

 

 

 


TRAGICKÁ ODYSEA

TRANSPORT PŘEŽIVŠÍCH BÝKŮ (původem z České republiky) Z HRANIC EU (Bulharsko) S TURECKEM DO IRÁKU.

Dokument Animals´ Angels, léto 2017. Překlad Společnost pro zvířata. Délka 3 minuty

Další důkaz bezohlednosti obchodníků se zvířaty a chovatelů, kteří za peníze udělají všechno: v horkém létě, na začátku června 2017, bylo ve 22 kamiónech transportováno přibližně tisíc býků z českých a moravských chovů do Turecka. Po několika dnech cesty na hranice EU/Turecko je turecká strana několikrát odmítla přijmout a umožnit pokračování jejich tragické cesty za účelem zabití. Býci následující týdny čekání kolabovali a hynuli přímo na kamiónech (kde polovina z nich byla uvězněna i po několik dní), nebo v záchytných výbězích v Bulharsku a Rumunsku.  O jejich osudu se dozvěděla organizace Animals´Angels. Snažili se zvířatům pomoci a zjistit proč nemohou dál ani zpět. Přibližně v polovině července 2017 bylo několik stovek přeživších zvířat prodáno dál do Iráku. Jejich cestu směrem do Iráku, přes Turecko, Animals Angels zdokumentovali. Neví se, co se stalo se zbylými býky, kteří vyjeli začátkem června 2017 z ČR, kolik jich ve vedru, žízní, vyčerpáním, přehřátím organismu zemřelo a kolik jich bylo zabito. Bezohledné jednání obchodníků, chovatelů, odpovědných úředníků EU a přístup EU, navíc navzdory všem právním předpisům EU a OIE jsou neomluvitelné a v rozporu s humánním přístupem a zdravým rozumem.

 

https://www.youtube.com/watch?v=kcFdXiTtD4k

Celá tragická odysea těchto zvířat je popsána na konci fotografií.

 

Fotografie pořízené z tohoto transportu českých býků v centrálním Turecku, směřujících do Iráku. Jejich cesta na smrt trvala přes měsíc a půl, jejich životy skončily brutální smrtí kdesi na konci Turecka nebo v Iráku…

 

Podařilo se nám zjistit odkud někteří býčci z České republiky pocházeli:

 

býk Dalimil CZ 032 848 366 – narozen v zemědělském družstvu v okrese Plzeň – jih

 

 

 

býk Karel CZ 053 759 110 – chován v zemědělském družstvu v okrese Ústí nad Orlicí

býk Dan CZ 041 593 982 – chován v zemědělské společnosti v okrese Cheb

býk Gustav CZ 053 770 880 – chován akciovou společností v okr. Ústí nad Orlicí

býk Nikola CZ 072 649 145 – chován v zemědělské společnosti v okr. Uherské Hradiště

 

 

 

 

 

 

 

 

býk Lumír CZ 072 647 800 – narozen u soukromého zemědělce v okrese Uherské Hradiště

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

býk Erik CZ 031 931 036 – narozen u soukromého zemědělce v okrese Jindřichův Hradec

býk Igor CZ 031 963 249 – narozen u soukromého zemědělce v okrese Jindřichův Hradec

býk Alois CZ 052 726 727 – narozen v zemědělském družstvu v okrese Jičín

 

 

 

býk bílý plemeno charolais – číslo na ušní známce je nečitelné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tragická odysea českých a moravských býků, červen až červenec 2017

 

Mezi 5. a 9. červnem 2017 vyjely naložené kamióny s býky z různých koutů České republiky.

Přibližně 9. 6. 2017 první kamiony dorazily na hranice EU/Turecko, tj, Bulharsko/Turecko.  Po náročné dlouhé cestě začaly další problémy: turečtí celníci zjistili nesrovnalosti v dokumentech a zamítli pokračování transportu do Turecka.

Polovina býků byla vyložena na kontrolním stanovišti ve Svilengradu a zůstala zde do pondělí 12. června 2017. Protože nebylo dost místa, byla druhá polovina býků, poslána přes Bulharsko na vyložení do různých míst v Rumunsku.

V pondělí 12. 6. 2017 bylo sděleno přepravcům, že mohou opět s býky najet k hraničnímu tureckému přechodu.  V úterý 13. 6. 2017 tak opět všech 22 kamiónů s býky přijelo k hranicím. Nicméně, zvířata nebyla opět vpuštěna do Turecka, údajně z důvodu zákazu ze strany tureckého importéra. Kamiony s býky byly poslány na kontrolní místo ve Svilengradu. Opět zde nebylo dostatek volných výběhů. Polovina býků byla vyložena, druhá polovina býků zůstala uvězněna v přívěsech kamiónů. 

Ve středu, 14. 6. 2017, po 19. hodině, opět najelo všech 22 kamiónů na bulharskou část hranic, místo Kapitan Andreevo. Po bulharské kontrole opět uvízly na tureckých hranicích – nyní z důvodu nedodržení přepravních požadavků. Býci zůstali zavření v kamiónech další tři dny.

Mezi 17. a 18. červnem byli býci konečně vyloženi ve dvou stájích poblíž přechodu v Turecku. Přibližně 21. června se tým Animals´ Angels dozvídá, že minimálně 20 býků již zemřelo/uhynulo.

Začátkem července se připravuje prodej několika stovek těchto býků do Iráku. Přeživší uvízlé býky na hranicích EU/Turecko čeká transport na smrt dlouhý okolo 1960 km. Místo určení je Duhok, v Iráku.

A 11. 7. 2017 je naloženo 11 kamiónů s býky. Do Iráku údajně dorazili 15. 7. 2017. Tým Animals´ Angels měl možnost transport sledovat do poloviny cesty v Turecku, do Kirsehiru, viz video dokument. V průběhu cesty byli býci na 17h vyloženi. Transport probíhal na otevřených korbách nákladních aut, za slunce, teploty mezi 33 a 41 C, v Iráku až 46 C, bez vody, krmení, bez podestýlky… ve vlastních výkalech, za ohromného přehřívání organismu a kolabování během cesty.

Údaje poskytla organizace Animals´ Angels.


 


GLOBÁLNÍ EXPORT S HOSPODÁŘSKÝMI ZVÍŘATY/LIVE EXPORT GLOBALgl.export
Dokument organizací Animals International a Eurogroup for Animals, české titulky Společnost pro zvířata.
2016/2017
délka 1,45´


Dokument organizací AWF/TSB, Eyes on Animals, AWF, Animals Australia 2016 – 2017export of eu animals

Export of EU Animals / Export hospodářských zvířat z EU

Včetně záběrů na umírající a mrtvé býky v kamiónu, kteří pocházeli z České republiky.

 


Export skotu z České republiky na Střední východexport_cr_skotu_na_stredni_vychod

– sestřih z dokumentu „Export of EU Animals“, organizací AWF/TSB, Eyes on Animals, AWF, Animals Australia, 2016 – 2017

 


Video ke kampani STOP THE TRUCKS, Eurogroup for Animals a její partneři v EU.stop the trucks

Stop the trucks / Zastavme transporty

Žádné zvíře si toto nezaslouží…tak proč k tomu dochází

 


Dokument: Eurogroup for Animals, Animals International – Ovce v zimě ovce v zime

Uvízlé rumunské ovce při transportu do Turecka, zima 2016/2017.


DĚSIVÝ konec života hospodářských zvířat z EU
Snímky org. Animals International, z 2016, dokazující děsivý konec dobytka z EU,  včetně naší republiky, v brutálních zemích mimo EU. Jedná se převážně o muslimské země. Dobytek je za hrubého zacházení (po vyčerpávajícím dlouhém transportu z EU), při plném vědomí fixován, pak je doslova s hrůzou v očích zamordován podříznutím hrdla! Za plného vědomí, bez předchozího omráčení!

 


Snímky Animals´ Angels – skot z EU do Turecka, listopad 2016


Snímky Animals´ Angels – skot z EU do Turecka, září 2016 – na 2. a 3. snímku je umořený býk z České republiky, kterému Animals´Angels dali jméno Janosch.


Snímky Animals´ Angels – býčci, krávy, jalovice z ČR na hranicích EU a Turecka, červen a červenec 2016


Dokument Animals´Angels

Investigation into Long Distance Transports from EU to Turkey, June 2016
Investigace dlouhotrvajících transportů z EU do Turecka, červen 2016, bez komentáře, titulky v angličtině
 https://www.youtube.com/watch?v=jj0SNsbYFSU


Dokument organizací TSB|AWF a Eyes on Animals

„Doomed journey“ – Prokletá cesta
investigace dlouhotrvajících transportů z EU do Turecka, červen 2016
– původní delší anglická verze:
https://www.youtube.com/watch?v=lOVtq-M0-Is
– zkrácená verze s českými titulky:
https://www.youtube.com/watch?v=uDMT6By4IeY&feature=youtu.be


Dokument Animals´Angels

Animals‘ Angels – We are There With the Animals, 2016
Animals´Angels – Jsme tam se zvířaty,  2016
– činnost organizace především v rámci sledování transportů se zvířaty, pomoc zvířatům a jednání za ukončení dálkových transportů, 8 min.
https://www.youtube.com/watch?v=wzAQ7bh7h4Y


Dokument Animals´Angels

The Power of Compassion / Síla soucitu, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=y88KBn3MJ_Y 
– německy, anglické titulky


Na záběrech z léta 2015 můžete sami vidět obrovské utrpení, kterému jsou během vývozu ze zemí EU podrobena telata. video_2015

Vyděšená ještě neodstavená telata (stále potřebují pít mléko) jsou přepravovaná na dlouhých, stresujících cestách po silnici i po moři z Evropy do Izraele. Před tím, než se zvířata ocitnou tváří v tvář barbarskému usmrcení, zachází se s nimi velmi krutě a jsou držena v hrozných podmínkách s nedostatečným nebo žádným napájením nebo krmením.

 


Animals´Angels Lebanon Investigation, říjen 2012.

Live Exports from the EU to Third Countries –  a painful look at reality/Vývoz v živém z EU do třetích zemí – bolestivý pohled na realitu je dlouhý něco přes 4 minuty.

Překlad textu v dokumentu:

1) Ovce ze Španělska a dobytek z Francie byly 6 dní transportovány dobytkářskou lodí z Kartageny (Šp.) do přístavu v Bejrůtu, Libanon.

Potom byla zvířata přepravena do sběrného místa před porážkou.

2) Mnoho zvířat z EU – z Belgie, ČR a Šp., bylo právě na jatkách v Bejrůtu. Byla usmrcena bez jakékoliv snahy je předem omráčit. Podstoupila velmi bolestivou smrt.

– Záběry zachycují i býky z České republiky.

http://pomahame.spolecnostprozvirata.cz/2012/11/16/stradani-hzv-pri-preprave-z-eu-do-libanonu-a-jejich-velmi-brutalni-zabijeni-na-tamnich-jatkach/


Dokument organizací Compassion in World Farming, Eyes on Animals, Animal Welfare Foundation a záběry org. Anonymous for Animal Rights: IN THE NAME OF TRADE / VE JMÉNU OBCHODU, 2013 (Export of live animals from the EU to third countries/Vývoz živých zvířat z EU do třetích zemí) – délka 8 minut, komentář v angličtině

ČESKÝ PŘEKLAD DOKUMENTU IN THE NAME OF TRADE / VE JMÉNU OBCHODU Z ROKU 2013

ODKAZ NA VIDEO: http://www.ciwf.org.uk/our-campaigns/investigations/transport-investigations/2012-live-animal-exports-to-turkey/a-message-for-the-european-commission/


Publikace Animals´ Angelsanimals-angels-the-myth-of-enforcement-cover-page

„THE MYTH OF ENFORCEMENT of Regulation (EC) No 1/2005 on the protection of animals during transport“
–  lze volně přeložit jako „Mýtus o zavedení v praxi Nařízení Rady č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy“
březen 2016, anglicky, mnoho fotografické dokumentace
http://www.animals-angels.com/fileadmin/user_upload/1_DATEN_AB_2014/4_AA_PRESS/Animals_Angels_Myth_of_Enforcement.pdf


In Memory of the Fallen/Na památku padlých
www.animalmemorial.org
Zakladatelka Animals´Angels Christa Blanke založila v roce 2016 tento web na památku padlých zvířat při přepravě. Nebudou nikdy zapomenuta.


Nejsou to jednotlivé, výjimečné případy. Jedná se o tisíce důkazů strádání, bolesti, utrpení zvířat vydaných napospas volnému obchodu a lidské bezohlednosti. Legislativa, která byla po dlouhých letech úsilí organizací na ochranu zvířat přijata, a která na papíře „nevypadá tak špatně“, je v praxi nepoužitelná a nevymahatelná, její rozsáhlé porušování a ignorace zůstávají nepotrestány a zvířata, oběti lidské krutosti, trpí ve velkém.

Je nutné si uvědomit, že pokud by nedocházelo k rozsáhlému strádání a týrání zvířat v rámci přepravy, nevznikaly by organizace, které se zabývají pouze monitorováním této přepravy, snaží se působit na dodržování předpisů ze strany EU, členských států a přepravců. A pomáhají zvířatům. Jsou to např. organizace, jejichž důkazy přinášíme v následujících odkazech. Především organizace Animals´Angels vznikla právě za tímto účelem již v roce 1996, má tisíce důkazů o porušování předpisů a o utrpení zvířat.

Transporty zvířat na dlouhé vzdálenosti je nutné zastavit, místo zvířat přepravovat maso a živočišné produkty, než všichni lidé přejdou na vegetariánskou a nejlépe na veganskou výživu.


Snímky Animals´ Angels z let 2010 – 2015

Snímky a videa Společnosti pro zvířata

http://pomahame.spolecnostprozvirata.cz/2012/10/30/telatka-nastupuji-do-kamionu-dalsi-video-ze-sledovani-prepravy/http://pomahame.spolecnostprozvirata.cz/2012/10/23/preprava-prvni-natocene-video/


Dále čtěte:

 

Komentáře jsou uzavřeny.