STOP TRANSPORTŮM/STOP PŘEPRAVĚ – AKTUÁLNĚ

Kampaň Stop transportům se zvířaty má nový web.

Klikněte, prosím, sem


ZASTAVME TRANSPORTY – dlouhotrvající přepravu „hospodářských“ zvířat!         Zvířata mají žít tam, kde se narodila.

 

 


AKTUÁLNĚ

říjen 2020

 

Naše kampaň Stop transportům se zvířaty má nový web. Měl by být přehlednější a jednodušší.

Klikněte, prosím, sem


11. 9. 2020

Zveme na setkání s patronkou kampaně

Zveme Vás na neděli 20. 9. 2020:

SANDRA POGODOVÁ – patronka kampaně STOP TRANSPORTŮM se zvířaty
Setkání s herečkou Sandrou Pogodovou podílející se na zastavení kruté přepravy zvířat ve spolupráci se Společností pro zvířata: v sále 2, Festivalu Evolution,  Praha 7 – Výstaviště, neděle 20. 9., od 11:30h.
Zvířata si sama z utrpení působeného lidmi nepomohou. V dálkových transportech dlouhých až 4 000 km trpí a hynou. Proč se Sandra Pogodová aktivně zapojila do projektu Společnosti pro zvířata za zastavení těchto transportů? Co se v našem úsilí podařilo?

 

 


10. 9. 2020

Tisíce exportovaných zvířat v horku Blízkého východu a severní Afriky

Bez ohledu na velmi horké počasí na Blízkém východě a v severní Africe od dubna do současnosti (horka i přes 40° C) ministerstvo zemědělství navzdory  varování (i od Evropské komise) a žádostech od nás a zahraničních organizací umožňovalo neustálé dálkové transporty zvířat. Od června do konce srpna úředníci schválili exporty 8000 jaloviček, krav a býčků směrem Turecko, přes 2 100 skotu do Uzbekistánu, 200 – 300 do Libanonu, asi 400 skotu do Alžírska, 200 skotu do Ruska (kam přesně neuvedeno), i do Gruzie a další předlouhé cesty…. Naše další kroky řešíme s odborníky, právníky. Hledáme proto každou finanční podporu: https://spolecnostprozvirata.cz/donatepodporte-nas/donate/

 

foto – vystrašení, vystresovaní a vyčerpaní býčci z ČR na hranicích s Tureckem, červenec 2020

 


červen 2020

Tepelný stres  – vyvarujte se přehřátí zvířat ve vozidlech

V červnu byla všem pracovníkům Krajských veterinárních správ, ústředí SVS a přepravcům zaslána informace  „Vyvarujte se přehrátí zvířat v nákladních vozidlech“. Leták připravila org. Animal´s Angels, českou verzi naše organizace.

 

 


 

 

24. 6. 2020

Položili jsme květiny za zvířecí oběti transportů a nezákonnosti, před ministerstvem zemědělství. Květiny položila i Sandra Pogodová. Zaměstnanci MZe se mohli podívat, čemu někteří z nich napomáhají, míjeli nás i někteří z odpovědných státních úředníků. A budeme pokračovat… máte-li zájem se zapojit, napište nám.

tisková zpráva PDF

 

 


 


Dobrá zpráva z Evropského parlamentu?
S radostí uvádíme, že Evropský parlament, naprostou většinou poslanců, minulý pátek (19. 6. 2020) schválil zřízení vyšetřovacího výboru kvůli přepravě zvířat. Výbor přezkoumá povinnosti Komise EU a členských států EU při provádění a prosazování pravidel Unie. Výbor bude důležitým krokem pro revidování stávajícího nařízení rady o ochraně zvířat během přepravy, které je trvale rozsáhle porušováno.

PRO přijetí hlasovalo 605 poslanců EP, z 689.
Za ČR byli PRO: Gregorová, Kolaja, Peksa, Knotek, Hlaváček, Šojdrová, Blaško, Maxová, Kovařík, Dlabajová, Charanzová, Zdechovský, Pospíšil, Polčák, Niedermayer, Vrecionová, Konečná.
PROTI byli: Tošenovský, Vondra, Zahradil, David
Konečně už i nově utvořená Evropská komise ve svých zprávách z roku 2019, které se zabývají dodržováním ustanovení tohoto nařízení, uvádí, že je porušováno v ohromné míře exportéry, přepravci a členskými zeměmi, které dlouhodobě nejsou schopny zajistit jeho dodržování zejména při vývozech do zemí mimo unii.

 

 


21. 6. 2020

Položit květiny za zvířecí oběti přijde, kolem 9h ráno, Sandra Pogodová. Sandra naše úsilí aktivně, dlouhodobě podporuje.  Připomínka zvířecích obětí transportů a nezákonného jednání se koná 24. 6., ve středu, 8 – 10h, poblíž ministerstva zemědělství.

Krátké video připomíná proč se akce koná:

 

 

 

 

 

 

 

 


16. 6. 2020
Letos to jsou tři roky od jedné ze zjištěných, ohromných, zvířecích tragédií českého dobytka z června roku 2017: tragická odysea několika stovek českých býků, směřujících od nás směr Turecko. Popis tragédie (díky svědectví Animal´s Angels) zní jako špatně vymyšlený, nereálný dokument, jen je to pravda: Po několika dnech cesty z ČR na hranice Bulharsko (EU)/Turecko, Turci odmítli vpustit 22 kamiónů naložených býčky dál. Zvířata tak zůstala uzavřena další dny, v letním vedru, na vozidlech, trpěla horkem, žízní, ve vlastních výkalech, hynula – umírala, některá byla posléze vyložena v Bulharsku, jiná vezli až do stájí v Rumunsku. Po několika dnech býčky opět naložili, svezli k přechodu… a Turci je opět odmítli vpustit. Polovinu zvířat se podařilo vyložit, druhá polovina zůstala znovu zavřená ve vozidlech několik dní než i pro ně našli místo ve stájích poblíž hranic. Pak bylo zjištěno, že několik desítek, možná stovek, přeživších býků bylo v červenci 2017 přeprodáno do Iráku (!) Část této otřesné cesty mohli Animal´s Angels sledovat a poskytnout svoje svědectví.
Již se nikdy nedozvíme, co se s většinou býčků stalo, kolik dní po několikatýdenním transportu ještě žili, kdo je zabil/porazil, kde a jakým způsobem. Původním chovatelům v ČR, zemědělským překupníkům, představitelům a úředníkům schvalujícím protizákonnou přepravu je to jedno.  Ne však nám.

 

Vzpomínka na zvířecí oběti transportů

Přijďte položit květiny za tato ubohá zvířata a všechny další zvířecí oběti transportů, za zvířecí oběti týrání při zabíjení halal způsobem bez omráčení v mnoha zemích mimo EU a za oběti nezákonného jednání odpovědných představitelů, úředníků, přepravců a chovatelů.
Ve středu, 24. 6. 2020, mezi 8 – 10h, parkoviště před ministerstvem zemědělství (Těšnov 65/17, Praha 1, poblíž metra C – Florenc). Pokud nám můžete více pomoci s akcí, napište nám na s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz

Požadujeme okamžité zastavení dlouhotrvající přepravy zvířat včetně zastavení jejich vývozů do zemí mimo EU a nahrazení  přepravou masa, požadujeme dodržování zákonů a potrestání nelegálního jednání.  ZAPOJTE SE – zašlete email, žádost, ministrovi zemědělství.

 


15. 6. 2020
Opět – zasíláme žádost ministerstvu zemědělství za zastavení nezákonné dlouhotrvající přepravy zvířat včetně vývozů zvířat do třetích zemí a včetně okamžitého zastavení vývozů zvířat z důvodu vysokých teplot ve většině třetích zemí, kam zvířata z ČR orgány MZe, resp. KVS schvalují. 
Již na konci května zaslala Animal Welfare Foundation ministerstvu a SVS upozornění na vysoké teploty v oblastech Blízkého východu a žádost, aby zvířata („zásilky“) do těchto zemí v tomto horkém období neodbavovaly: je to v rozporu s ustanovením nařízení rady č.1/2005 

10. 6. 2020

Nizozemí zakázalo export zvířat do třetích zemí na dlouhé vzdálenosti, protože tam nelze zvířatům poskytnout 24h odpočinek  PDF

Prozatím jsme rozpačití, zda-li je to skutečně malinkatý posun pro zastavení utrpení zvířat při přepravě nebo jen kosmetická úprava např. kvůli voličům. Jde o to, že např. koňovití, skot, prasata, ovce mají (podle nařízení EU o ochraně zvířat během přepravy) mít 24h přestávku až po 29h jízdy (14h jízdy+1h pauzy, zv. stále ale na vozidle,+ dalších 14h jízdy, pak 24h pauza s vyložením….). I z Nizozemí se může kamión plný zvířat dostat za hranice EU, např. do Turecka, do 29h jízdy a nemusí udělat povinnou 24h přestávku. Je běžné, že v úředních dokladech je místo určení TR. Turci pak zbědovaná evropská zvířata prodávají dále např. do Iráku, do Syrie apod. a orgány EU nebo exportní země unie tyto informace již od nich nedostávají. Zjištujeme další informace, např. zda-li Nizozemí a některé spolkové země Německa, které zákaz mají již od loni, budou tedy místo zvířat do 3. zemí vyvážet maso, jatečné půlky, apod. namísto zvířat, aby tak tento úmysl byl zcela průkazný.

Fota skotu (vezeného z ČR, ale země původu byla až Irsko) uvězněného ve stojím kamionu na hranicích EU/TR, tj. BG/TR, červenec 2019. Kamióny stály několik hodin na slunci, venkovní teploty byly přes 38st. C, uvnitř o mnoho více. Animal Welfare Foundation, která byla na místě, se snažila, aby úřady pomohly, odbavily zvířata do Turecka co nejrychleji, aby jim pomohl alespon průvan. I tak vše zabralo mnoho hodin, jak zvířata nakonec dopadla, nikdo již nezjistí….

 


21. 5. 2020

LETNÍ VEDRO  #StopHeatSuffering                                                

Letní vedro již začalo v oblastech Malé Asie a středního východu (až 39°C i více!), teploty

stoupají i ve Středozemí. Stovky tisíc zvířat budou, bohužel, opět v horku přepravovány v otřesných podmínkách, tisíce kilometrů.

O utrpení zvířat není pochyb: nákladní auta bez klimatizace, zvířata namačkána na sebe, napáječky s vodou – pokud fungují – jsou pro zvířata obtížně dosažitelné, jsou pokálené, voda neteče nebo je teplá…

#StopHeatSuffering (stop utrpení ve vedru) je mezinárodní aktivita Animal´s Angels

 

ZAPOJTE SE TAKÉ:  vyfoťte se s nápisem  #StopHeatSuffering (můžete jej napsat nebo vytisknout předlohu) a přidejte na Váš Facebook, Instagram nebo Twitter, nejlépe veřejně, aby vzkaz byl vidět.  Děkujeme za Vaši účast a sdílení.

 

 


21. 5. 2020

POMOZTE  NÁM ZASTAVIT TRANSPORTY SE ZVÍŘATY – podle práva 

Transporty se zvířaty z České republiky již tři desetiletí působí velké strádání a bolest našim zvířatům na silnicích, v lodích, při čekání, nakládání, manipulaci. Zvířata z celého světa zažívají stejné krutosti po desetiletí. Úsilí za ukončení transportů přináší omezené úspěchy, státy a podnikatelé jsou otrlí, orgány EU slabé a slepé … Nadějí je legislativa, měnící se drobnými krůčky směrem k vymáhání práva. Toho chceme využít.  Spolupráci s odborníkem máme zajištěnou. Nechceme aby, zvířata zažívala peklo transportů a konec života podříznutím hrdla za plného vědomí, za bití a mučení, jak je zvykem např. v muslimských zemích (až 60 000 zvířat – skotu směřovalo opět v roce 2019 z ČR do Turecka a pak dále). Chceme porážku zvířat u místa jejich chovu/odchovu/výkrmu, nahrazení zvířat přepravou masa, jatečných půlek a živočišných potravin na dlouhé vzdálenosti. Požadujeme tresty za nedodržování zákonů.

Pomůže nám každá finanční podporaDěkujeme

 


 

2. 7. 2019

Žádosti nevládních organizací (Společnost pro zvířata, AWF/TSB, Animal´s Angels) zaslaných SVS a MZe pro skutečné zastavení transportů zvířat potřebují další podporu. Prosíme, kontaktujte SVS a MZe, požádejte i Vy ministra a ústředního ředitele SVS o zastavení exportů s hospodářskými zvířaty (tzv. zásilek) přes letní období:  ministr zemědělství Ing. M. Toman: 221 812 333; 221 812 409, ministr@mze.cz , info@mze.cz , posta@mze.cz; ústřední ředitel SVS MVDr. Z. Semerád: 227 010 142, z.semerad@svscr.cz, epodatelna@svscr.cz

Soubor pdf – souhrn: Důvody k zastavení exportů hospodářských zvířat přes léto

 


27. 6. 2019

tisková zpráva: Transporty se zvířaty přes léto musí být zastaveny

 


25. 6. 2019

Státní veterinární správa pozastavuje export zvířat nad 600 km pouze na tři dny26. – 28. 6. 2019. Tohle opatření je podle nás naprosto nedostatečné. Zasíláme naši další žádost na SVS a MZe. Také členské organizace ze zemí EU sdružené v Eurogroup for Animals zasílají svým orgánům žádost o zastavení exportů zvířat v letním období 2019. Naše žádosti podporuje Evropská veterinární federace, fve.org.


červen 2019

Žádáme Státní veterinární správu o zastavení exportu zvířat přes letní období 2019.


červen 2019

Dobrá zpráva: Maďarsko od 21. 6. 2019 do odvolání pozastavuje vývozy hospodářských zvířat ze svého území. Tranzit umožňuje bez zastávek.

 

 


červen 2019

Zastavte transporty se zvířaty – vyzývá Sandra Pogodová     

Žádost herečky Sandry směřuje na politiky, vysoké státní úředníky, zákonodárce, chovatele…

 


červen 2019

zpráva: Co mají na talíři čeští turisté v Turecku a v Egyptě? soubor pdf

 


Mezinárodní den proti přepravě, video

 

 

 


květen 2019

Výzva na Evropskou komisi   

Děkujeme všem, kteří se zapojili do několika- měsíční Výzvy na Evropskou komisi, konkrétně na komisaře V. Andriukatise a předsedu komise J. C. Junkera. Bylo to přes 3300 příznivců zvířat. Po zaslání požadavků komisi, jsme obdrželi v květnu 2019 její odpověď:

Zástupce komise uvádí, že řešení přepravy zvířat kvůli jejich strádání je pro komisi prioritní a komise asistuje členským zemím při řešení. Dále uvádí, jak komise trvale řeší strádání zvířat při přepravě (provádí roční audity dodržování předpisů v členských zemích, založila projekt – průvodce přepravou zvířat, byla zřízena EU platforma pro welfare zvířat s jednou z hlavních priorit – přeprava zvířat, propaguje welfare zvířat a vede aktivity v tom směru i v zemích mimo EU, neustále podporuje činnost Světové organizace pro zdraví zvířat pro zavedení mezinárodních standardů a činnost v zemích mimo EU). Zástupce dále uvádí, že zavedení a kontrola předpisů v praxi je v kompetenci členských zemí, … a komise nemá právní nástroj pro uvalení zákazu na vývoz do třetích zemí. Doplňuje, že nicméně třetí země jsou vázány dodržovat EU pravidla.

Jak je tedy možné, že zvířata přes tuto veškerou ohromující činnost komise stále trpí a umírají v dálkových transportech?  Jak je možné, že zvířata musí podstupovat ohromné útrapy, aby se zbídačelá, v posledním tažení, po porodech v kamionech dostala na jatka do třetích zemí, které jsou podle komise přeci vázány dodržovat pravidla EU. Jak to, že veškeré byrokraticky vynikající a obsáhlé šetření/audity v členských zemí nepřinesly naprosto žádnou změnu pro hlavní aktéry toho všeho – zvířata? Jak je to možné, že členské země zase naopak uvádějí, že kompetence má EU?

EU a členské země dostávají již celá desetiletí stovky důkazů (osobní svěděctví, videa, fotografie, odborné zprávy) o utrpení zvířat při dlouhotrvající přepravě, o nemožnosti zvířata ochránit na základě byrokratických podkladů, které nejsou dodržovány a jejichž kontrola dodržování je v praxi nemožná. Pokud systém nefunguje, nepřináší efekt, který měl a porušuje zákony a morální základy, je nutné systém zrušit a vyvodit důsledky.

Je nutné k odpovědným orgánům a EU přistupovat jiným způsobem, žádat odpovědnost za přihlížení a podporu nedodržování legislativy a týrání zvířat.

 

 


únor 2019

Evropský parlament vyzývá komisi k nahrazení a zastavení přepravy zvířat

 

Evropský parlament vyzval 14. února 2019 Evropskou komisi a EU k postupnému nahrazování přepravy živých zvířat, k regionálnějšímu modelu živočišné výroby, k důslednému provádění nařízení EU o ochraně zvířat během přepravy (ES 1/2005) a k zákazu exportu živých zvířat, pokud nejsou normy EU v oblasti zajištění dobrých životních podmínek zvířat dodržovány. Parlament také vyzval k zavedení parlamentního vyšetřování během příštího volebního období.

celá zpráva, pdf

 


 

V nesmyslných krutých transportech putují hospodářská zvířata z jednoho konce EU na druhý a také do zemí mimo EU. Účelem je porážka na konci cesty, případně otelení a posléze také porážka, vykrmení a posléze také porážka… Navzdory požadavkům občanů, nevládních organizací a Evropského parlamentu jsou Evropská komise, Rada zemědělských ministrů a členské země velmi otrlé, přes veškeré důkazy o strádání zvířat, přes důkazy o porušování předpisů EU stále dálkové transporty/dlouhotrvající přepravu zvířat nezakázaly a nenahradily je přepravou masa a jatečných půlek.

Z ČR nejvyšší objem zvířat do zemí mimo EU směřuje, od 2012, každoročně do Turecka. TR je uvedeno jako finální země, nicméně, zvířata pak často pokračují dál na Blízký a střední východ…Mnoho po cestě uhyne, zemře, mnoho březích krav a jalovic porodí telata přímo v kamionech, všechna zvířata jsou po dnech a nocích cesty zdevastovaná a jako trosky končí na

krutých jatkách, většinou v muslimských zemích, zabita při plném vědomí – bez omráčení (halal).  Tyto záběry dokumentují několik dní (2016, 2017, 2018) na hranicích EU – Asie, tj. Bulharsko – Turecko: Uvězněná na hranici

 

 

 leden 2019

Transporty zvířat z ČR za rok 2018: příklady nejvyšších počtů a nejvzdálenějších míst určení, pdf

 

 


listopad 2018

Obdrželi jsme odpověď z MZe k případu strádání býčků z České republiky při transportu do Libanonu na jatka, viz níže.

 


říjen 2018

Organizace Animal´s Angels přináší svědectví o týrání zvířat z ČR v Libanonu

Na začátku října 2018 byli zástupci org. Animal´s Angels svědky přepravy zvířat z EU, včetně ČR, z EU do Libanonu,  vykládání zvířat z lodí v Bejrůtu a jejich přepravy na jatka do vnitrozemí Libanonu.  Z ČR byla zvířata přepravena do chorvatského přístavu Raša (Istrije), odtud vyplula 23. září, do Bejrůtu dorazila po 10 dnech plavby! Plavby loděmi si ve své krutosti nezadají se silniční dálkovou přepravou. Zvířata namačkaná v podpalubí jedno na druhém, ve výkalech, dusící se horkem a amoniakem z výkalů…

Zaslali jsme důkazy a žádost na MZe a SVS.   Takto dlouhá přeprava je v rozporu s nařízením EU o ochraně zvířat během přepravy, nelze zajistit, aby zvířata netrpěla.

V záběrech – zvířata z ČR určená k zabití na porážkách v Libanonu. Jejich poslední fáze kruté cesty, svědectví Animal´s Angels z 3. října 2018:

https://www.youtube.com/watch?v=hDu1pG9r1Hc&feature=youtu.be

Opět zasíláme důkazy a podnět na MZe a SVS.

 


září 2018

Požádali jsme ministra zemědělství o schůzku k trvalému strádání zvířat při dlouhotrvající přepravě a nutnosti situaci urychleně řešit.

Na konci září 2018 se schůzka uskutečnila. Za ministra se zúčasnil jeho náměstek ing. P. Jílek a další vysocí úředníci Mze a SVS. Za Společnost pro zvířata Ing. Dita Laura Michaličková, Ing. Jaromíra Horákova a za Animal Welfare Foundation Maria Boada Saña – D. V. M., M. P. S. in Animal Law

 

 


nová aktivita v ZAPOJTE SE

VÝZVA – ŽÁDOST PRO MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ za ukončení dlouhotrvajících transportů zvířat a vývozů do třetích zemí. Podpořte svým jménem naši společnou žádost.

 


začátek září 2018

Zvířata z České republiky stále trpí na hranici Bulharsko – Turecko, případy ze srpna 2018

 

Navzdory pokynu SVS ze 7. 8. 2018, aby nebyla zvířata odbavována do TR pokud jsou teploty nad 30°C, kamiony se zvířaty z ČR přes stálá horka v srpnu vyjížděly. Organizace Animal´s Angels zjistila 4 kamiony se zvířaty jedoucími z ČR do Turecka na přechodu BG a TR. Denní teploty na bulharské části přechodu přesahovaly 42°C.

13. 8. 2018: Kamion se březími jalovicemi  s ušními známkami CZ, asi 32 jalovic, bulharský přepravce, výjezd „Zlukov“, ČR.                              13.8. 2018: Kamion s jalovicemi plemene holštýn, ušní známky CZ,  bulharský přepravce, místo výjezdu „Zlukov“, ČR.  Nedostatečná výška prostoru pro zvířata v zadním nízkém oddělení, oddělující příčky nevedly až k podlaze – riziko zranění a zaklínění, nebezpečné dráty kolem stěny přepážek (porušení Nařízení 1/2005). Čísla některých jalovic: CZ 953 386225,  CZ 953 414439,  CZ 953 414442,  CZ 953 385938                                                                                                                                                                                                                                                      11. 8. 2018: Kamion s 30 březími jalovicemi, ušní známky CZ, bulharský přepravce, místo výjezdu ČR. Podestýlka nasáklá výkaly, nízká výška stropu v odděleních, přepážky nevedly až k podlaze, pouze 1 napáječka pro 8 jalovic ve spodním oddělení (porušení Nařízení 1/2005). CZ 961 689331,  CZ 961 681158
18. 8. 2018: Kamion s 64 mladými býčky, ušní známky CZ, rumunský přepravce, místo výjezdu Ústí, ČR. Absence napáječek pro skot, nedostatečné množství a velmi špinavá podestýlka dokonce po odpočinku na kontrolním stanovišti na bulharské straně hranic, vysoká hustota zvířat – nemohou se ani otočit nebo si odpočinout, bez krmení na kamionu, přepážky ve spodním patře nevedly až k podlaze – riziko zranění a zaklínění, nízká výška stropů – zvířata se nemohou narovnat, zvířatům teče rýma z nosů. Kamion čekal další hodiny na odbavení na turecké straně hranice…řidič předpokládal další zpoždění na celní kontrole v Ankaře.  CZ 052 783455, CZ 034 076440

 

 

 

Veškeré důkazy byly odeslány Státní veterinární správě. S nimi i žádost postihnout odpovědné firmy za porušování Nařízení 1/2005.

 

 


15. srpen 2018

Obdrželi jsme informaci SVS, na základě naši žádosti za ukončení dálkové přepravy zvířat a urychlené ukončení vývozů do třetích zemí:

Státní veterinárná správa uvádí: “ Přijatá opatření pro prevenci strádání zvířat při přepravě“

„V letošním roce (pozn. 2018) pokračujeme v nastaveném systému opatření a prevence problémů při dlouhotrvající přepravě hospodářských zvířat. Prostřednictvím komunikace s Evropskou komisí, ostatními členskými státy (síť tzv. kontaktních bodů), krajskými veterinárními správami a vývozci se snažíme formou sdílení informací a vymáhání sankcí za zaznamenané zjištěné nedostatky docílit plnění všech legislativních požadavků, díky čemuž bude minimalizováno strádání zvířat při přepravě.        Co se týká certifikace zásilek v obdobích nepříznivých klimatických podmínek, úřední veterinární lékaři krajských veterinárních správ i vývozci byli letos prostřednictvím dopisů upozorněni na extrémně nízké teploty ovzduší v únoru a na očekávané extrémně vysoké teploty ovzduší v srpnu.  Byly definovány podmínky, za kterých mohou být v konkrétním období odbaveny zásilky skotu do Turecka, zejména dodržení teplotního rozmezí v čase odjezdu, ověření možnosti dodržení teplotního rozmezí v průběhu celé cesty, vyhodnocení teplotních záznamů ze všech odbavených zásilek, ověření potvrzení rezervace kontrolního stanoviště pro konkrétní zásilku zvířat. Dále, od 7. 8. 2018 až do odvolání platí pokyn, že nesmí být odbavovány zásilky skotu do Turecka, bude-li teplota na území České republiky v době odjezdu vyšší než 30°C.“

Tak uvádí SVS.  Obáváme se, že tato opatření jsou dalším přídavkem pro uklidňování veřejnosti a situace, v praxi žádnou změnu pro zvířata nepřinesou, jak ukazují další a další případy utrpení zvířat při transportech. Navíc, extrémně vysoké teploty začaly již v dubnu 2018, s určitým poklesem v červnu a další gradací v červenci. Tento pokyn měl přijít hned na začátku dubna a měl mít statut zákazu.  Další otázkou je sdílení informací – obecně se ví, že bulharská strana, ani jiné členské země, nejsou sdílné, na odpovědi se čeká týdny, pokud vůbec dorazí.  Při silniční přepravě dochází k mnoha nenaplánovatelným událostem (dopravní zácpy a problémy, čekání na přechodech, řidiči musí dodržovat svoje povinné přestávky) a tak, i když může být udělána rezervace v kontrolním stanovišti, situace přímo na místě je odlišná. Navíc se tam sjíždí kamiony plné zvířat z několika zemí… SVS uvádí, že zásilky do TR nesmí být od 7. 8. 2018 odbavovány, pokud je teplota v době odjezdu vyšší než 30°C. – SVS tím myslí denní teplotu. Ale: pokud ráno např. v 8 h nebude teplota 30°C, zásilka zřejmě bude odbavena (jak se, bohužel, ukázalo v dalších zdokumentovaných případech, viz výše).  Pojem „zásilka“, v dopise od SVS, znamená živá zvířata.

 


tisková zpráva 24. 8. 2018

Dobrá zpráva z Austrálie – zrušena licence společnosti odpovědné za ohromné strádání zvířat při lodní přepravě

Australské ministerstvo zemědělství oznámilo v úterý 22. 8. 2018 rozhodnutí zrušit licenci agro-obchodní společnosti Emanuel Exports, která ve velkém vyvážela zvířata, hospodářská, z Austrálie. Je to výborná zpráva v záchraně zvířat z hororů dálkové přepravy z Austrálie do celého světa. Firma Emanuel Exports je nechvalně proslulá jako jeden z největších světových exportérů zvířat, na jehož palubách se odehrávalo obrovské zvířecí utrpení.

TZ – Dobrá zpráva z Australie, 24. 8. 2018

 

Připojte svůj hlas k činnosti org. Animals Australia za zastavení exportů zvířat z Australie.

 

Připojte se také k úsilí za zastavení dálkových transportů z ČR a EU.

 


21. 8. 2018 vyšel v Ekolistu rozhovor s předsedkyní Společnosti pro zvířata k přepravě zvířat:

Zvířata má před utrpením při dálkové přepravě chránit unijní legislativa. Ta se ale roky naprosto ignoruje, říká Michaličková

 

 


tisková zpráva 6. 8. 2018

Český turista je nepřímou obětí krutého celosvětového byznysu se zvířaty.

Zvířata trpí a hynou při globálním obchodování. Jako živé konzervy podstupují

dálkové transporty v otřesných podmínkách – po suchu i po moři. (Jsou to 3 – 4 miliony zvířat vyvezených ročně mimo EU na zabití v zemích a kontinentech mimo EU). V tomto nešťastném případu se mohlo  jednat o zvířata z ČR, z Pobaltí, z Anglie, Irska, Francie, …  směřující na smrt na Arabském poloostrově, nebo zvířata naopak vyplula na smrt z Austrálie.

Mrtvé, možná i hynoucí kusy, jsou vyhazovány do moře, tak to dělají.  Nepřímou obětí tohoto zvráceného byznysu se, bohužel,  stal  český turista (zabitý žralokem v Rudém moři 3. 8. 2018, kdy byl žralok přilákán zvířaty hozenými do moře z nedaleko plující přepravní lodi. Zdroj: https://www.novinky.cz/zahranicni/479724-ceskeho-turistu-v-egypte-zabil-zralok.html)

Více ve zprávě.

 

 

 

 


 

článek v Ekolistu, 2. 8. 2018

DESET DNÍ PEKELNÉHO VEDRA NA KORBĚ KAMIONU.

 


AGÓNIE VE VEDRU

UMÍRAJÍ V ZEMI NIKOHO MEZI EU A TURECKEM!

Od soboty 21. 7. 2018 je 57 zvířat skotu domácího uvězněno v kamiónu, který 18. 7. vyjel z Libereckého kraje. Destinace jsou jatka v Ankaře. Turci nevpustili zvířata do země a kamión zůstal mezi EU (BG) a Tureckem. Nemají vodu, na stojícím vozidle hynou vedrem, dehydratací a otravou amoniakem z výkalů. Od poloviny minulého týdne se org. proti transportům se zvířaty z celé EU snaží zv. pomoci – zapojily i orgány EU, kontaktují členské země, bulharské a turecké orgány… Kontaktovali jsme Státní veterinární správu, ale tragédie se odehrává mimo ČR a SVS nemůže zasáhnout. Včera jsme o intervenci žádali ministra zemědělství. Moc v rukou má ale turek,který v ČR zvířata od českého překupníka zakoupil – může dát souhlas s jejich poražením v BG nebo vyřídit průjezd zvířat na jatka do Ankary.
Takto vypadá zemědělské podnikání v EU! Nezastaví se před žádnou krutostí a porušováním zákonů!
Sledujte Fb, přineseme další informace. Připravujeme žádost na ministra za okamžité ukončení transportů z ČR do třetích zemích.

 

 

 

Jak to dopadlo:

V polovině srpna 2018 jsme obdrželi odpověď od SVS: ….  K objasnění případu 57 býčků, zadržených 21. 7. 2018 na bulharsko-tureckých hranicích, Vám sděluji následující:  Dne 18. 7. 2018 byly z Libereckého kraje bezchybně odbaveny dvě zásilky zástavového skotu do Turecka (v jednom kamionu). Na bulharském kontrolním stanovišti ani na výstupním místě (Kapitan Andreevo) nebylo fyzickou ani administrativní kontrolou shledáno žádné pochybení. Zásilka však nebyla propuštěna tureckou veterinární kontrolou, bez oficiálního udání důvodu. Dne 25. 7. 2018 jsme o tom byli informováni zástupcem kompetentní autority Bulharské republiky a dotázáni na možnost vrácení zásilek zpět do České republiky. Tuto variantu jsme museli z nákazových důvodů odmítnout. Zástupce české společnosti, která byla odesilatelem zásilek, byl v kontaktu s řidičem kamionu, který se o zvířata po celou dobu staral. Dne 30. 7. 2018 bulharský úřední veterinární lékař osobně zvířata v kamionu zkontroloval a potvrdil nám, že všechna jsou v dobrém zdravotním stavu, krmena a napájena. Následně jsme od něj dnes 4. 8. 2018 obdrželi informaci, že v případě uvedených dvou zásilek odmítnutých tureckou stranou došlo k dohodě a zvířata byla poražena na jatkách v Edirne (Turecko). Bohužel, není v naší moci předejít všem neočekávaným a mimořádným situacím, ale věříme, že díky zavedeným systémovým opatřením a společnému úsilí se vyhneme opakování podobného případu v budoucnu. „

Podle kolegů z organizací, které byly na konci července 2018 na místě, zvířata uvězněná v kamiónu několikrát viděli, víme, že minimálně jeden býk v kamionu uhynul (zemřel). Zvířata byla na hranicích na turecké straně odstavena ještě několik dní, na jatka se dostala možná někdy první týden v srpnu. To ale nemůže nikdo s určitostí potvrdit. Noví majitelé zvířat (Turci), kteří překupují zvířata od českých překupníků (obchodníků se zemědělskými komoditami), neberou ohled na stav zvířat a za každou cenu se snaží je živé, byť i v kómatu, dostat na místo určení, kvůli dohodnuté platbě.

 


Tisková zpráva Eurogroup for Animals z 30. 7. 2018:

Eurogroup for Animals – PR 30th July 2018 Cattle transport EU-Turkey Border

 

Časopis The Guardian přináší 30. 7. 2018 rozsáhlý článek na téma týrání zvířat v dálkových transportech.

 

 

 

31. 7. 2018


Odeslali jsme další dvě „várky“ informačních emailů s důkazy strádání a týrání zvířat při transportech a při zabíjení v zemích mimo EU pracovníkům všech veterinárních správ Státní veterinární správy.

Odpovědi od dočasného ministra zemědělství Ing. Milka, na naši žádost z dubna 2018, jsme se nedočkali.

červen 2018

Odpověď z Ministerstva průmyslu a obchodu

Koncem května 2018 jsme obdrželi odpověď MPO na naši žádost z dubna 2018, viz níže. MPO, i když orgán mající na starost obchod, podporu odbytu a hledání „trhů“ pro soukromé subjekty tj. i pro obchodníky se zemědělskými komoditami včetně živých zvířat, odkazuje na MZe…      

MPO – odpověd na žádost za ukončení transportů, květen 2018

 


Česká televize, pořad „Chcete mě?“

V pořadu byly v dubnu 2018 odvysílány informace o kampani END PIG PAIN (Zastavme bolest prasat) a aktivitách za zastavení dálkové dlouhotrvající přepravy/transportů se zvířaty STOP TRANSPORT.

Odkaz na celý díl pořadu, odkaz na příspěvek od Společnosti pro zvířata

 

 

 

 

 


Setkáváme s místopředsedou svazu ekologických zemědělců ProBio Ing. Klejznarem. Naše předsedkyně Dita Laura Michaličková jeho prostřednictvím žádá ProBio o zavedení zákazu dlouhotrvající přepravy pro vývoz zvířat na jatka a další výkrm pro členy svazu ProBio, na základě jejich etičtějšího a humánnějšího přístupu ke zvířatům, který je deklarován v předpisech o ekologickém zemědělství. Žádost zasíláme písemně také předsedovi svazu.  Pan Klejznar uvedl, že svaz uvažuje o zavedení dobrovolných časových limitů pro přepravu. Zavedení dobrovolných limitů nepovažujeme za podstatné řešení, které by praxi přineslo skutečné zmírnění utrpení zvířat při přepravě od ekologických chovatelů/majitelů. Věříme, že se svaz přikloní ke skutečnému viditelnému ekologickému postoji.

květen 2018

 

 


Žádáme ministra zemědělství a ministra průmyslu a obchodu –  vzhledem k obrovskému utrpení zvířat během a po přepravě delší  8 hodin a 4 hodiny pro drůbež, vzhledem k nemožnosti zajistit právně a prakticky zvířatům „ochranu“ v rámci přepravy, vzhledem k brutálnímu způsobu zacházení se zvířaty a jejich zabíjení v zemích mimo EU, vzhledem k porušování všech předpisů státy EU a státy mimo EU a beztrestnosti odpovědných, vzhledem k přihlédnutí ke zdravému rozumu, že živé tvory nelze bez jejich újmy na zdraví a životě dálkově přepravovat,

o okamžité ukončení exportů zvířat, určených na jatka nebo zástav/výkrm (a následně na jatka), z České republiky do Turecka a všech zemí mimo Evropskou unii, o ukončení dohod a smluv v této věci z důvodů dlouhodobého porušování všech zákonných předpisů a ustanovení , praktické nemožnosti zajištění skutečné ochrany zvířat během přepravy, z důvodů ohromného týrání a strádání zvířat a brutálního zacházení s nimi v zemích mimo EU, které není slučitelné s předpisy EU ani s etickými a morálními hodnotami EU a ČR.

o změnu ustanovení  o přepravě zvířat  v zákoně na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb., aby přeprava zvířat na jatka a zástav/výkrm trvala bez výjimek pouze a maximálně 8 hodin pro savce a 4 hodiny pro drůbež. Na delší vzdálenost lze přepravovat jatečné půlky, živočišné produkty a potraviny.

– o podporu stanovení přepravy zvířat na jatka a zástav/výkrm v délce maximálně 8 hodin pro savce a 4 hodiny pro drůbež v rámci Evropské unie a o podporu zákazu exportu zvířat na jatka a zástav/výkrm ze zemí EU do zemí mimo EU.

– o podporu zavedení obchodování v mase, jatečných půlkách, živočišných produktech pro země ve vzdálenosti delší 8 hodin pro savce a 4 hodiny pro drůbež z České republiky.

Požádejte oba ministry s námi, viz ZAPOJTE SE

duben 2018

Žádáme Státní veterinární správu a Krajské veterinární správy, aby při schvalování dálkové přepravy zvířat a plánů cest, vzaly v úvahu velké riziko horkého počasí jak u nás, tak zejména na jihu a Blízkém východě (zvířatům tudíž nelze zaručit vhodné podmínky) a skutečnosti o stálém porušování předpisů pro ochranu zvířat během přepravy ze strany přepravců, obchodníků, úředníků na hraničních přechodech a v přístavech. Aby přihlédly k brutálnímu zacházení se zvířaty před a během zabíjení v zemích mimo EU, kdy je zabíjení zvířat prováděno za jejich plného vědomí, bez omráčení,  s děsem v očích. (V EU je tento způsob zakázán, povolen z náboženských důvodů muslimským komunitám.) Zasíláme správám odkazy s důkazy o utrpení a strádání zvířat, s důkazy o porušování předpisů v EU a v zemích mimo EU.

březen/duben 2018

herečky Andrea Kerestešová – Růžičková a Kristýna Janáčková podporují kampaň STOP TRANSPORT – Stop dlouhotrvající přepravě hospodářských zvířat

 

 


 

NAŠE HLASY JSOU V EVROPSKÉ UNII SLYŠET, JE VŠAK NUTNÉ POKRAČOVAT…

Přes milion hlasů občanů vybraných ve 2017 v rámci kampaně Eurogroup for Animals „STOP THE TRUCKS“  je v EU „slyšet“:

Evropský komisař Vytenis ANDRIUKAITIS  napomohl v minulém roce ke vzniku EU platformy pro welfare (dobré životní podmínky) zvířat, jejíž pracovní skupiny se budou zabývat otázkou přepravy zvířat (1. setkání nyní v květnu) a podmínkami  v chovech prasat. V pracovních skupinách jsou i zástupci nevládních organizací z EU.

Evropský parlament vyzval  v únoru 2018 jeho představitele k založení výboru na prošetření selhání dodržování legislativy EU v rámci ochrany zvířat během přepravy.  Tuto výzvu podpořilo 223 evropských poslanců, za ČR pouze RNDr. Pavel Poc.

březen/duben 2018

 


Na Festivalu Evolution, Praha, březen 2018

 

 

 

 

 


 

 


 

V roce 2017 bylo z ČR 72 569 skotu vyvezeno na smrt směrem do Turecka a dále na Blízký a Střední východ, 616 skotu do Libanonu, 370 skotu do Libye…  V rámci EU bylo např. 9 960 skotu exportováno do Belgie, 10 591 do Španělska. Prasata k nám byla ve velkém transportována např. z Dánska – 40 984 prasat a z Nizozemí – 14 107 prasat.

Zdroj: SVS ČR, Traces, 2017

 

podzim 2017

Zahajujeme výzvu na Evropskou komisi, viz Zapojte se


 

podzim 2017

Zjišťujeme zda-li SVS (Státní veterinární správa) může nějakým způsobem postihnout přepravce býků a další odpovědné z tragického případu býků zaslaných v červnu 2017 z ČR do Turecka, viz níže. Organizace Animals Angels podává podněty a stížnosti SVS i Mze.

Podle vyjádření SVS však tento orgán nemá, bohužel, možnost postihnout protizákonnou činnost, která se stala mimo území ČR.


 

podzim – září 2017

Kolegové z organizace Animals´Angels nás informují o tragickém osudu stovek býků z České republiky, kteří byli v „zásilce“ 22 kamiónů posláni do Turecka v červnu 2017.

 

Další důkaz bezohlednosti obchodníků se zvířaty a chovatelů, za peníze udělají všechno: v horkém létě, na začátku června 2017, bylo ve 22 kamiónech transportováno přibližně tisíc býků z českých a moravských chovů do Turecka. Po několika dnech cesty na hranice EU/Turecko je turecká strana několikrát odmítla přijmout a umožnit pokračování jejich tragické cesty za účelem zabití. Býci následující týdny čekání kolabovali a hynuli přímo na kamiónech, kde polovina z nich byla uvězněna i po několik dní, kolabovali v záchytných výbězích v Bulharsku a Rumunsku. O jejich osudu se dozvěděla organizace Animals´Angels. Snažili se zvířatům pomoci, zjistit proč nemohou dál ani zpět.

Přibližně v polovině července 2017 bylo několik stovek přeživších zvířat prodáno dál do Iráku. Jejich cestu směrem do Iráku,  přes Turecko, Animals Angels zdokumentovali. Neví se, co se stalo se zbylými býky, kteří vyjeli začátkem června 2017 z ČR, kolik jich ve vedru, žízní, vyčerpáním, přehřátím organismu zemřelo a kolik jich bylo zabito. Bezohledné jednání obchodníků, chovatelů, odpovědných úředníků EU a přístup EU, navíc navzdory všem právním předpisům EU a OIE jsou neomluvitelné a v rozporu s humánním přístupem a zdravým rozumem.

 

ZDE JE DOKUMENT O TRANSPORTU PŘEŽIVŠÍCH BÝKŮ (původem z České republiky) Z HRANIC EU(Bulharsko)S TURECKEM DO IRÁKU. Dokument Animals Angels, léto 2017. Překlad Společnost pro zvířata. Délka 3 minuty

 

Celá tragická odysea českých a moravských býků, červen až červenec 2017 včetně fotografií je zde. Podařilo se nám zjistit, z jakých míst v ČR někteří z býků pocházeli.

 

 


červen 2017

Obdrželi jsme oficiální odpověď Státní veterinární správy uvádějící, že SVS (podřízený orgán Mze) nemá k dispozici průběžné a souhrnné údaje o počtech zvířat zraněných, předčasně rodících, zemřelých v průběhu přepravy nebo v souvislosti s přepravou z hraničních přechodů se zeměmi mimo EU a ze zemí mimo EU.

Totiž argument odpovědných vysokých úředníků Mze o tom, že počty úhynů nebo zranění zvířat v souvislosti s dlouhotrvající dálkovou přepravou nejsou vysoké a není nutné se jimi zabývat, není relevantní. Je to zavádějící nepodložený argument. Tito úředníci sami tyto informace nemají k dispozici.

 


 


2. říjen Den hospodářských zvířat

Český dobytek - Společnost pro zvířata

 

 


 

13. 9. 2017  Mezinárodní den za zastavení transportů se zvířaty 

tisková zpráva – Mezinárodní den za zastavení transportů – Krásná zvířata končí

fotky z 13. 9. 2017

 

 

 


Připojte se také:
ZAPOJTE SE se do našich aktivit a pomozme společně zvířatům,
–  SLEDUJTE náš FB, kde jsou rychlejší informace.Turecko – nejčastější místo exportu hospodářských zvířat z ČR a EU. Za hranicemi EU a Turecka se už „naše“ dlouhou cestou zbědovaná zvířata ztrácí z dohledu případných orgánů EU, a končí kdoví kde a kdo ví jak….

Od 1. 1. 2015 do 15. 5. 2017 bylo do Turecka (oficiálně uvedené konečné místo) vyvezeno 134 865 hospodářských zvířat, skotu domácího, a to je údaj jen za ČR! Co zažívají? 

POMOZTE NÁM KRUTÝ A NEMILOSRDNÝ OBCHOD SE ZVÍŘATY, POUŽÍVANÝMI JAKO ŽIVÉ MASNÉ KONZERVY, ZASTAVIT! 

 červen 2017

STOP THE TRUCKS – 1 milión občanů EU se připojilo k výzvě ministrům EU!stop the trucks announcement of 1 million signatures visual (1)

Z ČR to bylo kolem 10 000 osob, děkujeme!

Společná tisková zpráva – „Více než 1 milion Evropanů vyzývá EU: Zastavte kamiony se zvířaty!“

TISKOVÁ ZPRÁVA – „Krásná zvířata končí děsivým způsobem“

Odpověď od SVS, ze které vyplývá, že komplexní údaje o počtu zvířat poraněných, mrtvých při/po přepravě, předčasně rodících při/po přepravě nejsou k dispozici, centrálně se neevidují .


květen 2017

Konečně jsme obdrželi odpověď ministerstva zemědělství/ministra na naše dopisy z ledna 2017. MZe ani ministr zvířatům nepomohou, bohužel, naopak.

– Zasíláme naše dopisy na chovatelské organizace poštou (žádná odezva…k červnu).

– Žádáme Státní veterinární správu (SVS) o informace o počtu zraněných, mrtvých, předčasně rodících zvířat původem z ČR při dálkových transportech.

O transportech opět informujeme v pořadu České televize – Chcete mě? 


duben 2017

– Ukončujeme zasílání emailů na chovatelské organizace. Děkujeme 400 lidem, kteří se k akci připojili. Žádná odezva od chovatelských organizací, kromě dvou stížností na spamy. I nadále je možné chov. organizacím psát, ale jinak – viz Zapojte se.

– Jsme aktivní hlavně na facebooku , kde pravidelně žádáme lidi o podporu EU kampaně Stop the Trucks a našich aktivit.

– Jak je to jen možné, osobně ukazujeme chovatelům hrůzy dálkových transportů a konce zvířat v zemích mimo EU, jsou šokováni. Připojte se také. březen 2017

Účastníme se opět Festivalu Evolution v Praze. Děkujeme za něj, výborná akce.

– Statutární zástupkyně Společnosti pro zvířata, Dita L. Michaličková se setkala ve věci dálkových transportů se zvířaty s náměstkem ministra Ing. Šírem a vedoucím oddělení ochrany zvířat MZe MVDr. J. Krumlem. Schůzka byla velmi frustrující… doplníme.

„ZASTAVME TRANSPORTY“ s hospodářskými zvířaty na dlouhou vzdálenost nově žádá také Iva Pazderková a Sandra Pogodová. Děkujeme za podporu! Více čtěte ZDE.


únor 2017

„Pro evropská hospodářská zvířata posílána na Blízký východ je jedna věc ještě horší než umřít v důsledku hrůzné cesty:  Přežít ji.“

KAŽDÝM ROKEM 1 MILIARDA DRŮBEŽE A 37 MILIÓNŮ KUSŮ DOBYTKA, PRASAT, OVCÍ, KOZ A KOŇOLogo_Transparant_highVITÝCH JSOU TRANSPORTOVÁNY NA DLOUHÉ VZDÁLENOSTI  PO  EU A DO TŘETÍCH ZEMÍ.

STOP THE TRUCKS – ZASTAVME TRANSPORTY je další z celoevropských kampaní žádající ukončení dlouhé přepravy hospodářských zvířat po EU a z EU, stanovení maximálního limitu 8 hodin pro přepravu hospodářských zvířat – savců a 4 hodin pro přepravu drůbeže. Namísto zvířat lze přepravovat maso a výrobky z něj.

 

Kampaň EUROGROUP FOR ANIMALS se opírá o dlouholeté důkazy – strádání, utrpení hospodářských zvířat při transportech, o důkazy naprostého selhání legislativy mající zvířata chránit a selhání členských zemí a Evropské komise, které měly dodržování legislativy vymáhat v praxi a trestat její porušování a to přinejmenším od roku 2007, kdy vešla v platnost většina ustanovení Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy.

STOP THE TRUCKS je další apel na představitele EU. Apel nás všech, kteří žádáme ukončení „ničení“ zvířat při dlouhých transportech po EU, a co víc, i mimo EU.  

POMOZME ZASTAVIT TRANSPORTY, zapojte se do STOP THE TRUCKS 

stop the trucks

Video STOP THE TRUCKS – ZASTAVME TRANSPORTY

 

Upozornění, záběry rozhodně nejsou vhodné pro děti a mladistvé!

 

 

Tisková zpráva Eurogroup for Animals a partnerů v ČR, včetně Společnosti pro zvířata, 28. 2. 2017 ke stažení.


TO MUSÍ VIDĚT CHOVATELÉ A JEJICH SVAZY/ ZAŠLETE JIM OSOBNĚ E-MAIL.

Chovatelské svazy tzv. hospodářských zvířat, sdružují většinu chovatelů. Svým rozhodováním o osudech zvířat mohou výrazně ovlivnit způsob zacházení se zvířetem a způsob ukončení jeho života. Stačí mít úctu a vztah ke zvířeti jako k živému cítícímu tvorovi, obchodovat se zvířaty jen tam, kde budou zajištěny podmínky pro další důstojný život zvířat a jejich porážka (zabití) podle platné legislativy EU a ČR. Chovatelé musí vědět k čemu svou činností a rozhodováním a možná nevědomostí přispívají. Musí vědět jaká muka zvířata při dlouhých transportech zažívají a jaké konce je čekají na jatkách, která neplní platnou legislativu EU a OIE (Světová organizace pro zdraví zvířat) a na jatkách v zemích mimo EU, kde již nedodržují žádná pravidla. Většina zemí mimo EU, kam jsou zvířata exportována, jsou navíc země muslimské, kde zvířata – po vysilujícím transportu – končí děsivým způsobem: za plného vědomí je jim přeťato hrdlo, doslova rozříznut krk. Vědí o tom jejich původní majitelé v ČR v jejichž chovech se zvířata narodila? Věříme, že mnoho chovatelů by svá zvířata nevystavilo těmto brutalitám, osobně takové chovatele známe. Pomůžete nám? Je nutné informovat o utrpení zvířat při dlouhých transportech co největší množství chovatelů, jejich svazy a organizace. Vyzvat je, aby zvířata nechávali porážet co nejblíže místu jejich narození a podporovali tak přepravu masa a živočišných produktů na dlouhé vzdálenosti.

ZAPOJTE SE A POŠLETE E-MAIL CHOVATELŮM A SVAZŮM  

Děkujeme vám! Zvířata se neumí samotná bránit, ani se dostat ze špatných podmínek, do kterých je uvrhla lidská ruka. Děkujeme vám, kdo jste již prostřednictvím našeho předchozího formuláře email chovatelským svazům zaslali, v rozmezí ledna a půlky dubna 2017. Celkem chovatelské svazy obdržely 394 emailů.


SMUTNÁ ČÍSLA
V minulém roce, tj. 2016, bylo z České republiky exportováno přes 76 000 hospodářských zvířat do Turecka! Jedná se o dobytek – skot domácí. Krásné krávy, jalovice, býčci zažívali všechny útrapy transportů, mnoho tisíc jich nepřežilo (přesná čísla zatím nejsou k dispozici), laxní přístup kontrolních orgánů EU¨a samozřejmé obcházení – nedodržování legislativy EU, nepěkné zacházení, umoření útrapami, brutální zabití na jatkách mimo EU a v muslimských zemích. Ptáme se proč? Komu jejich utrpení vyhovuje? Je vůbec legální prodávat zvířata tam, kde existují desetileté či letité důkazy o soustavném porušování předpisů EU a mezinárodních organizací?

Tady nalezneme všechna smutná čísla exportovaných, ale i importovaných h. zvířat do ČR v roce 2016 a v minulých letech. U počtů zv. uvedených „k chovu“ je dobré si uvědomit, že „k chovu“ může znamenat např.  dovýkrm na pár týdnů a porážka; u samic to může znamenat, že porodí mláďata a skončí dříve či později na jatkách; anebo jsou zvířata „k chovu“ na místě určení jen určitou dobu a poté opět prodána dál a dál…
http://www.svscr.cz/obchodovani-s-veterinarnim-zbozim/prehled-o-poctu-dovezenych-a-vyvezenych-zvirat/prehled-o-poctu-dovezenych-a-vyvezenych-zvirat-v-roce-2016/
Pár čísel z tohoto odkazu, které se týkají nesousedních zemí, za 2016:

27 059 skotu z ČR exportováno do Belgie
18 397 skotu z ČR exportováno do Francie
8 367 skotu z ČR exportováno do Itálie
10 572 skotu z ČR exportováno do Nizozemí
34 776 prasat z ČR exportováno do Nizozemí
29 127 prasat z ČR exportováno do Rumunska
86 653 prasat z ČR exportováno do Dánska


leden 2017
O útrapách transportovaných hospodářských zvířat na dlouhé vzdálenosti, včetně transportů do Turecka a dalších tzv. třetích zemí (bohužel, většina je navíc muslimských), píšeme níže.
Podle údajů Státní veterinární správy, za začátku ledna 2017, bylo v roce 2016 do Turecka transportováno přes 64 000 jalovic, krav nebo býčků!  V roce 2015 to bylo přes 43 000 těchto zvířat. Do dalších zemí mimo EU (třetích zemí – např. Libanon, Ukrajina) putovalo z ČR, v roce 2016, okolo 10 000 kusů dobytka.

Všichni, kdo nejsme imunní vůči strádání zvířat a jejich bezmoci, víme o jejich utrpení a cítíme se často bezmocní ve snaze zvířatům pomoci a utrpení ukončit a zajistit jim důstojný život bez bolestí a strádání. Vědí o utrpení zvířat, Ti kteří rozhodují? Ti, kteří připravují legislativní cesty, jak na zvířatech vydělávat? Ti kteří s bezbrannými zvířaty obchodují a vydělávají na jejich životech? To nevíme, to záleží na jejich svědomí a vědomí.  Ale můžeme zajistit, aby se o tom dozvěděli a žádat je, aby svou pravomocí/mocí utrpení zvířat ukončili.

Dejte s námi vědět ministrovi zemědělství o utrpení dobytka vyváženého do Turecka a dalších třetích zemí! Vyzvěte ho s námi, aby krutý nemilosrdný byznys okamžitě ukončil!

PETIČNÍ ON-LINE AKCE – Pane ministře: Podívejte se na ty hrůzy a zastavte je! CHCI SE ZAPOJIT!


TO MUSÍ VIDĚT CHOVATELÉ!

Český dobytek je ve velkém vývážen do Turecka. Jsou to několikadenní cesty plné útrap, strádání, bolesti, žízně a smrti. Několikahodinová až několikadenní čekání na hranicích mezi EU, tj. Bulharskem, a Tureckem, jsou běžná. Za necelý rok 2016 je to již více než 45 000 zvířat – dobytka, který byl prodán do této země.

SDÍLEJTE tyto fotky krav nebo jalovic a býčků, krásných stvoření, která jen kvůli lidskému rozhodnutí, volnému obchodu, neznalosti, bezohlednosti a nemorálnosti takto denně trpí. VYZÝVEJTE chovatele hospodářských zvířat, které znáte, aby neprodávali svůj dobytek buď přímo tureckým překupníkům nebo nepřímo přes české překupníky a české výkupy jatečního nebo zástavového skotu. Určitě nechtějí, aby jejich zvířata končila tímto otřesným způsobem – dolámaná a úplně zubožená, zabita navíc bez omráčení halal způsobem!

Poslechněte si více o vývozu zvířat do Turecka zde: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/429981/brutalni-porody-i-skalp-zaziva-ochranci-rozkryli-kruty-vyvoz-dobytka.html
Snímky zdrcených a zubožených zvířat z České republiky pořídila na hraničním přechodu s Tureckem organizace Animals Angels.


ZASTAVME UTRPENÍ ZVÍŘAT PŘI PŘEPRAVĚ Z ČR DO TURECKA A DALŠÍCH ZEMÍ MIMO EU

SPOLEČNĚ S COMPASSION IN WORLD FARMING A FARMOU NADĚJE SPOUŠTÍMlogo_zvirata_nejsou_zboziE NOVOU ON-LINE VÝZVU ADRESOVANOU PŘEDSEDOVI PARLAMENTU ČR KE SVĚTOVÉMU DNI ZA UKONČENÍ UTRPENÍ ZVÍŘAT PŘI PŘEPRAVĚ 29.8.2016.

Každoročně jsou na porážku, výkrm nebo další chov vyvezeny z ČR do zemí mimo EU desítky tisíc hospodářských zvířat. Nejvíc zvířat se vyváží do Turecka, v loňském roce to bylo téměř 30 tisíc. ČR je z celé EU třetím největším vývozcem zvířat právě do Turecka.

 

Bezbranná zvířata jsou nucena čelit úmorně dlouhým cestám, které pro ně znamenají nepředstavitelné utrpení. Natěsnaná v kamionech nemají dostatek vody, krmiva ani odpočinku, trpí horkem. Mnohá se po cestě zraní, onemocní či dokonce uhynou. V mnoha zemích jsou navíc tato zvířata po strastiplné cestě poražena brutálním způsobem bez omráčení.

PODEPIŠTE SE POD PETIČNÍ DOPIS ADRESOVANÝ PŘEDSEDOVI PARLAMENTU ČR

On-line aktivita bude ukončena k 15. 3. 2017. Pokud nám pomáháte a sbíráte podporující na papírové archy, prosíme, zašlete nám je také do 15. 3. 2017. Děkujeme vám všem za spolupráci.

Nejnovější dokument organizací TSB|AWF a Eyes on Animals z června tohoto roku odhalil obrovské utrpení, kterému jsou během vývozu do Turecka podrobena i česká zvířata!banner_export


Celý dokument v anglickém znění si můžete pustit zde: https://www.youtube.com/watch?v=lOVtq-M0-Is  Je nazvaný Doomed Journey, což můžeme přeložit např.  jako Prokletá cesta. VARUJEME, záběry jsou skutečné, ukazují brutalitu, kterou zvířata zažívají. Doporučujeme, aby ho zhlédli jen dospělí.


V ČR platí unijní nařízení Rady č.1/2005, o ochraně zvířat během přepravy a rozsudek Evropského soudního dvora, který nařizuje, aby evropské právní předpisy pro přepravu zvířat platily i na cestách mimo území EU. Nicméně, jak opakovaně dokazují investigativní záběry organizací na ochranu zvířat, dodržování této legislativy se nevymáhá a těm, kteří ji porušují, nevznikají žádné právní následky.

Neexistuje žádné rozumné ospravedlnění tohoto krutého a zbytečného obchodu. Jediným řešením je úplný zákaz exportu hospodářských zvířat z ČR do zemí mimo EU. Prosíme, podepište petici ještě dnes.

Petici si lze také stáhnout a vytisknout PETICE k tisku – zakaz exportu zvirat z CR mimo EU. Vyplněné petiční archy zasílejte na adresu: Společnost pro zvířata – ZO ČSOP, Michelská 5, Praha 4, 140 00. Děkujeme. Více informací k petici si můžete stáhnout ZDE.

 


29. 8. 2016
Světový den za ukončení utrpení zvířat při přepravě logo_zvirata_nejsou_zbozi

Tento den byl poprvé stanoven v tomto roce 2016 org. Compassion in World Farming. Koná se u příležitosti dvacetiletého výročí od největšího neštěstí při přepravě zvířat, kdy 29. 8. 1996 uhořelo nebo se utopilo 67 488 ovcí při požáru lodi v Indickém oceánu.
Tento den se po světě konají akce s názvem Zvířata nejsou zboží k přepravě/Animals are not freight, www.notfreight.org
Více informací v tiskové zprávě . V ČR jsme tento den spolu s org. Compassion in World Farming předali naši žádost úřadu premiéra ČR a zahájili petiční a online akci, viz. výše. V Praze jsme upozorňovali veřejnost na problematiku přepravy hospodářských zvířat na jatka nebo další výkrm na dlouhé vzdálenosti.
Více fotek z akce můžete zhlédnout na našem facebooku.


 2015

banner_stop_preprave_on_line_akceSTÁLE AKTUÁLNÍ –  STOP VÝVOZŮM ŽIVÝCH ZVÍŘAT DO TURECKA!

Dvanáct členských států EU, včetně ČR, povoluje vývozy hospodářských zvířat do Turecka, přestože se přeprava značně prodlužuje dlouhým čekáním na tureckých hranicích. Žádejte s Compassion in World Farming a s námi ukončení tohoto krutého obchodu!

Věříme, že pro ukončení každoročního strádání milionů hospodářských zvířat je nezbytně nutný úplný zákaz vývozů zvířat z Evropské unie.Než se však takový zákaz zavede, je potřeba přimět evropské země, aby přestaly povolovat vývozy zvířat do Turecka.

Tato přepravní trasa je obzvlášť znepokojující, protože zvířata mohou být celé dny zadržována na hranicích v přeplněných, znečištěných kamionech bez možnosti odpočinku či napájení. Taková přeprava je porušením legislativy EU, která má být podle výnosu Evropského soudního dvora dodržována až do cíle cesty, i když zvířata opustí EU.

Členské státy by neměly povolovat žádné vývozy do Turecka, protože vědí, že kvůli zpoždění na hranicích je přeprava nelegální. Přesto se Evropská komise zdráhá zasáhnout. Jestliže Komise nic nepodnikne, my ano!

PODEPIŠTE ON-LINE PETICI ADRESOVANOU MINISTRŮM

Připojte své jméno a údaje k online zasílání emailů ministrům zemědělství na webu compassion. Email od vás dostanou ministři v České republice, Německu, Francii, Itálii, Maďarsku, Estonsku, Rakousku, Litvě, Lotyšsku, Bulharsku, Řecku a Slovensku s výzvou, aby přestali povolovat vývozy živých zvířat do Turecka.Po kliknutí na výše  uvedený banner „ON-LINE AKCE“ budete na webu Compassion in World Farming: End illegal live exports to Turkey! Zde vyplňte své jméno, příjmení, vyberte zemi – ČR, vložte svůj email a klikněte: Click here to send.


Text emailu pro ministry:

FOTO - CZ Hzv bovini fermati curtarolo polizia provinciale-2, Sept. 2012, Italy

Zvířata nejsou na dlouhé cesty zvyklá. Podlahy jsou kluzké od výkalů, proto dochází během cesty ke zraněním při pádu zvířete..

Prosím, nepovolujte vývozy živých hospodářských zvířat do Turecka.
Zásilky živých hospodářských zvířat na vývoz do Turecka, které povoluje vámi řízený orgán, porušují legislativu EU. Schvalováním těchto vývozů legislativu porušuje rovněž kompetentní orgán. Když jsou zvířata do Turecka přepravována po silnici, jsou zadržována na hranicích a na vozidle stráví i několik dní. Kamiony parkují v prostorách bez zastínění a v létě zvířata často trpí horkem a nedostatkem vody. Na kamionech se hromadí výkaly. Na hranicích nejsou žádná zařízení pro vyložení zvířat, aby si mohla odpočinout nebo být ošetřena, pokud onemocní. Nelze tedy ani kamiony vyčistit.
To jsou velmi vážná porušení Nařízení 1/2005. Evropský soudní dvůr stanovil[1], že toto nařízení platí až do cíle cesty – i za hranicemi EU. Nařízení požaduje, aby kompetentní orgán před schválením přepravy zvážil, zda splňuje legislativní podmínky. Schvalováním zásilek hospodářských zvířat z vaší země do Turecka porušujete legislativu, a způsobujete tak zvířatům nesmírné utrpení.
Je nezbytně nutné učinit opatření, které zajistí, aby silniční přeprava zvířat z vaší země do Turecka nebyla povolena vzhledem k problémům na hranicích, které jsou vám již známy.
[1] http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-04/cp150043en.pdf


COW ON TOUR (kampaň je ukončená)

20. 11. 2015 Petice za ukončení vývozu hospodářských zvířat na jatka mimo EU byla předána!

Děkujeme všem 176 062 soucitným lidem z EU, kteří podepsali petici během evropského turné „Cow on Tour“ a 115 soucitným europoslancům, kteří podporují kampaň za zákaz exportů hospodářských zvířat na jatka mimo EU! Z  České republiky petici podpořilo 3144 občanů, děkujeme!


18. 11. 2015 byla petice předána Evropské komisi. Až Compassion in World Farming obdrží oficiální odpověď, budeme Vás informovat.

Předání PEtice Stop live exports, 1

PETICE UKONČENA – podepsání petice za ukončení vývozu živých hospodářských zvířat mimo území EU bylo ukončeno. Informace o proběhlé akci naleznete v odkazu:„Cow on Tour“ a petice za ukončení vývozu hospodářských zvířat na jatka mimo EU

(pozn. po kliknutí na výše uvedený odkaz, budete přesměrováni na naši stránku pomahame.spolecnostprozvirata.cz, kde níže pod odstavcem stačí vyplnit e-mail, po odkliknutí „odeslat“ se dostanete přímo na petiční stránku org. Compassion in World Farming, zde vyplníte jméno, příjmení, e-mail a zemi. Děkujeme Vám)


IMG_5770A proč kampaň COW ON TOUR? Jednoduše s cílem ukončit strádání a týrání zvířat. Samotná dlouhotrvající cesta přes země EU a pak mimo EU, manipulace během přepravy a všechny strasti spojené s nakládáním a vykládáním, samotnou jízdou, to vše je pro zvířata náročné. Nejsou navyklá na cestování, bojí se všeho cizího – prostředí, jiných zvířat, lidí, zažívají teplotní a povětrností výkyvy, většinou trpí žízní a hlady, strachy a stresem, stojící nebo ležící ve svých výkalech, jsou pohmožděná a zraněná.

Navíc, na konci cesty je čeká pouze porážka na jatkách resp. zabití. Mimo EU již neexistují zákony na ochranu zvířat, i když by měla být zvířata z EU stále pod ochranou předpisů EU, není tomu tak v praxi. Mimo území EU, jsou obecně přístup a úcta k mimolidským živým tvorům na daleko nižší úrovni, často zcela chybí. Namísto hospodářských zvířat (jedná se až o 3 miliony zvířat ročně – počet kolísá, někdy i více), jenž jsou v IMG_5813naprosté většině určena na poražení na konci své strastiplné cesty, lze vyvážet maso a živočišné produkty (samozřejmě nejideálnější by bylo omezovat až ukončit pojídání zvířat celosvětově). Chybí jen politická a ekonomická vůle chtít a vůle ukončit trápení zvířat, která si sama nepomohou. Důkazy z přepravy zvířat naleznete v odkazech.

 


 

Dále čtěte:

 

Komentáře jsou uzavřeny.