Foie Gras

ZTUČNĚLÁ VELKÁ JÁTRA – FOIE GRAS – labužnická zvrhlost za cenu utrpení kachen a hus!

Publikováno 11. 5. 2016

Naléhavé: nechte francouzské farmy na foie gras zavřené! Dočasné uzavření francouzských farem na foie gras má končit už 16.května! 

Francie je největším vykrmovatelem kachen pro produkci nepřirozeně velkých ztučnělých jater, zvaných foie gras, v EU. Tímto způsobem ročně trýzní až 36 miliónů kachen. Světově se Francie podílí 70 % na produkci těchto jater.

postcard-foiegras-Tsjech

Od začátku roku 2016 francouzské farmy na foie gras zely prázdnotou díky infekčnímu onemocnění kachen chovaných pro produkci kruté “delikatesy”. Od příštího týdne francouzský ministr zemědělství dovolí farmářům pokračovat v chovu kachen. Pro kachny to znamená projít peklem nuceného překrmování až čtyřikrát denně v posledních dvou týdnech života. Kromě nesmírného utrpení během samotného násilného vpravování krmiva do jícnu jsou kachny uvězněny celou dobu v malých holých klecích. Nemohou v nich ani roztáhnout křídla – o volném pohybu nebo plavání ani nemluvě. Překrmování kachen kvůli tomu, aby jim ztučněla játra známá pod francouzským názvem “foie gras”, je tak kruté, že je zakázané v mnoha zemích včetně České republiky, Velké Británie, Německa, Itálie, Lucemburska, Norska a Polska. 

Připojte se s námi k výzvě Compassion in World Farming pro francouzského ministra zemědělství S. Le Folla a zašlete mu „email – pohlednici“!

(Pozn. Po kliknutí na výše uvedený odkaz budete přesměrování na www.ciwf.org.uk, kde vyplňte své jméno, příjmení, email, vyberte ČR a klikněte na Submit/odeslat. Děkujeme!)


Český překlad textu „email – pohlednice“ pro francouzského ministra zemědělství:

postcard-foiegras-Czech-back

Francie je daleko krásnější bez foie gras!

Vážený pane ministře Le Folle,

Francie je světová velmoc, krásná země a magnet pro turisty. Dobré jméno země však kazí přetrvávající každoroční utrpení stovek tisíc kachen a hus chovaných na foie gras. Mnoho zemí, včetně Velké Británie, Německa, Itálie, Lucemburska, Norska a Polska už nucené překrmování kachen a hus zakázalo z důvodu ochrany životní pohody zvířat. Dozvěděl/a jsem se, že francouzské farmy na foie gras jsou dočasně zavřené. Prosím využijte této příležitosti a zakažte nucené překrmování jednou provždy a pomozte vylepšit mezinárodní pověst Francie.


Další informace

Francie je největším vykrmovatelem kachen pro produkci nepřirozeně velkých ztučnělých jater, zvaných foie gras, v EU. Tímto způsobem ročně trýzní až 36 miliónů kachen. Světově se Francie podílí 70 % na produkci těchto jater. V Evropě jsou dalšími násilnými vykrmovateli ještě Maďarsko (vykrmuje také kachny) a Bulharsko (násilně vykrmuje husy).

Kachny nebo husy jsou drženy v těsných klecích (pro jedince nebo pro více ptáků) neumožňujících pohyb ani protažení křídel, většinou v bezokenních prostorách. Několikrát za den (2 – 4x) jim obsluha zavede pneumatickou či hydraulickou trubici přímo do jícnu a vtlačí rovnou do žaludku dávku obilnin – kukuřičnou směs s olejem nebo tukem. Tímto násilím je zvíře týráno a jeho tělo se degenerativně mění. Degenerují a patologicky se mění také játra, která se zvětší až 10x oproti běžné velikosti a nepřirozeně ztuční – mohou obsahovat až 50 % tuku (přirozeně obsahují 5 %), jejich váha může být až 1 kg. Takto násilně vykrmovány jsou kachny a husy 2 až 3 týdny před zabitím.

Týraní kachen a hus
Násilné vykrmování a držení v těsných klecích znamenají pro kachny a husy velké omezení až znemožnění pohybu, strach, stress, zranění. Pokud má pták možnost, snaží se od osoby, která jej násilím vykrmuje, uniknout. Po násilném krmení ptáci těžce lapou po dechu, a pokud mají trochu prostoru, snaží se pohnout a uniknout, ale nejde jim to. Opakované zavádění trubice působí stres, bolest, poranění, infekci a někdy i rupturu jícnu. Rostoucí játra a tělo mají vliv na postoj a udržení stability, dochází ke zlomeninám, jaterním lézím, dýchacím potížím. Výkaly ptáků jsou velmi tekuté. Trpí také krční páteř a peří na krku je stále mokré a lepkavé.

Legislativa
Násilné krmení  a držení v klecích je obecně zakázáno legislativou EU, zejména se jedná o Směrnici Rady 98/58/ES, ze dne 20. července 1998, o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely a o Doporučení Rady Evropy.
Násilné krmení pro foie gras je speciálně zakázáno nebo preventivně neumožněno v šesti z devíti krajů v Rakousku, dále v Dánsku, Finsku, Německu, Itálii, Lucembursku, Norsku, Polsku, Irsku, Švédsku, Švýcarsku, Nizozemí a ve Velké Británii. V České republice násilné vykrmování zakazuje zákon na ochranu zvířat proti týrání, především § 4 a to od r. 1992.

Komentáře jsou uzavřeny.