Já za to stojím-ukončená

samolepka-Já-za-to-stojím

Kampaň „Já za to stojím“ probíhala do roku 2014

Kampaň „Já za to stojím“ byla zahájena v roce 2013, je součástí evropské kampaně Pig Project organizace Compassion in World Farming. Usiluje o dodržování platných předpisů v chovech prasat, a tím o zlepšení jejich neradostného životního údělu. Výjimkou z porušování platných předpisů není ani ČR. Zejména se jedná o směrnici rady č. 120, z roku 2008 s názvem: směrnice, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat.

Prasata uzavřená na betonu a roštech v kotcích a klecích bezookenních hal si sama OPRAVDU nepomohou. Občan ČR ročně zkonzumuje kolem 80 kg masa, z toho je polovina vepřového, osud prasat vám nemůže být lhostejný – ovlivňuje i vaše životy (ovlivňuje lidské zdraví – vysoká konzumace živočiš. potravin je významnou příčinou rakoviny tlustého střeva, vysokého krevního tlaku, cukrovky).

V ČR bylo k 1. 4. 2012 chováno 1 578 827 prasat (ČSÚ), v EU to bylo 148 miliónů prasat v roce 2011 (Eurostat).

 

PODÍVEJTE SE na krátký dokument z českých farem a na 12 minutový souhrn záběrů z chovů prasat pro výkrm v ČR z r. 2013
ZHLÉDNOUT KRÁTKÝ FILM
ZHLÉDNOUT 12 MINUTOVÝ FILM

– můžete se sami zkusit podívat do chovu prasat, jsou to protáhlé nižší bezookenní budovy za obcemi a městy, které mají po stranách vyšší zásobníky na obiloviny a ventilační/větrací komíny

Cíle kampaně jsou:

1) Upozornit, že miliony prasat v Evropské unii jsou chovány v nelegálních podmínkách a platná legislativa EU je chovateli ve velkém porušována.

2) Přimět orgány EU, aby se situací zabývaly a přinutily státy k dodržování předpisů.

Porušování předpisů se týká:

– ignorování požadavku na poskytnutí slámy nebo jiného manipulativního materiálu (aby se prasata mohla věnovat své přirozené potřebě – průzkumu svého prostředí), – porušování zákazu rutinního zkracování ocásků a uštipování či obrušování zubů selat; – chovu prasnic v mnoha zemích EU v zakázaných individuálních klecích po celou dobu jejich březosti (prasnice je březí 16 týdnů a to 2x ročně; předpis umožnuje uzavření v kleci pouze první 4 týdny březosti).

Více k porušování předpisů chovateli prasat v EU:

1) Ve většině velkochovů EU, včetně České republiky, jsou odstavená prasata a prasata na výkrm chována uzavřena v holých kotcích na roštových podlahách bez slámy či jiné podestýlky a trpí rutinním mrzačením (zkracování ocásků – bezumrtvení, kastrace – bez umrtvení, uštipování či obrušování zubů). To je v rozporu s legislativou EU na ochranu prasat. Bez podestýlky a manipulativního materiálu, na holé podlaze jsou chovány také prasnice. (k nim více viz bod 3)) Prasata, stejně jako každý živý tvor, potřebují projevovat přirozené chování – rýt a hledat si potravu. K tomu je nutné jim poskytnout podestýlku ze slámy či jiného vhodného materiálu. V holém omezeném prostředí se prasata nemohou projevovat přirozeně, jsou frustrována, trpí psychicky i fyzicky a nemají podněty na zabavení se. Důsledkem je agresivita a také okusování ocásků. Místo řešení nedobré situace, chovatelé volí pro ně jednodušší řešení – preventivní krácení ocásků v několika dnech věku. I přes zákaz v legislativě EU.

2) – selatům jsou oproti zákazu běžně- rutinně zkracovány ocásky – uštipnutím, do 7 dnů věku může být bez lokálního umrtvení (obáváme se, že bez lokálního umrtvení se tak děje i u starších selat); Proč jim to dělají? Selata byla odebrána od matek ve věku 21 – 28 dnů, stále mají přirozenou potřebu sát mléko od prasnice a také jsou to mláďata – tvorečci zvídaví a hraví. Po odebráni je ale obsluha umístí do holých betonových kotců, do bezookenního objektu. Hledají mléčnou žlázu prasnice – struky, hledají čím se zabavit – vrtící se ocásky dalších selat jsou velmi lákavé…. dochází pak k okusování až velkým krvavým poraněním ocásků často napadaných selat. Chovatelé proto mají prasata chovat v co nejpřirozenějším prostředí, musí jim zajistit manipulativní materiál a podestýlku (viz jeden z požadavků kampaně „Já za to stojím“. Zkracování ocásků má přijít na řadu až po vyčerpání výše uvedených, zvířata nepoškozujících, opatření… – selatům jsou běžně – rutinně obrušovány nebo zaštipovány zuby – zejména špičáky; to může být dobré opatření, pokud je prokazatelné, že ostré zoubky selat působí poranění mléčné žlázy prasnice při kojení, nemělo by být ale prováděno rutinně – bez individuálního ověření potřebnosti.

PRůZKUM V CHOVECH a ZJIŠTĚNÍ k bodům 1) a 2)

Mezin. org. Compassion in World Farming provedla v roce 2013 další průzkum v chovech prasat na výkrm v zemích EU, včetně chovů na výkrm v ČR. Soustředila se zejména na plnění ustanovení platné legislativy, která se týká výkrmu prasat. Tj. požadavek na poskytnutí manipulativního materiálu k obohacení prostředí, tj. v místě, kde jsou prasata umístěna a zákaz rutinního zkracování ocásků. Zjištění ukázala neuvěřitelnou ignoranci znění předpisů ve všech navštívených zemích EU. Např. v 8 chovech v ČR zjistilo Compassion v 87,5 % případů absenci obohacujícího materiálu nebo materiál zcela nevhodný (např. jen zavěšené řetězy) a v 87,5 % případů provádění rutinního usekávání/zkracování ocásků. Více ve zprávě Compassion v angličtině. Není však nutné umět anglicky, snímky mluví samy za sebe… MŮŽETE SE PODÍVAT ZDE.

Zjištění Compassion plně korespondovala se zjištěním Evropské komise, jejíž zástupci také v r. 2013 navštívili chovy pro výkrm prasat v EU. Sice menší množství, ale i tak – ve všech chovech ve vybraných členských zemích zjistili nedostatky či přímo nelegální podmínky. Zprávu Evropské komise, anglicky, můžeme zaslat.

Jak zajistit obohacené prostředí prasatům, jaké materiály jsou vhodné pro manipulaci?
-najdete ve zprávě „Zajištění obohaceného prostředí prasatům“

3) Ve většině chovů v EU, mimo ČR, jsou prasnice – sloužící na „produkci“ selat – trvale fixované uzavřením v kleci po celou dobu své březosti (115 dní – 16, 5 týdne). Legislativa EU povoluje uzavření v kleci pouze pro první 4 týdny březosti. Prasnice je v průmyslovém zemědělství nucena k březosti 2x za rok (jinak jede na jatka). Průměr je dokonce 2, 2 březosti za rok. V této tzv. individuální kleci/kotci prasnice leží na betonu nebo na gumě, může pouze stát nebo ležet, nemá nejmenší šanci se ani na místě otočit. Od roku 2013 je toto zacházení s prasnicemi zakázáno. Na mapách můžete vidět plnění a neplnění tohoto ustanovení v EU – stav v únoru 2013, stav v únoru 2014.

Kontrasty mezi chovem prasat v zemědělském sektoru, kde slouží za nástroje na „produkci“ masa a ohleduplném soužití prasete a člověka najdete zde:
PRASNICE VE VOLNÉM CHOVU VS. V INTENZIVNÍM
PRASATA V ZEMĚDĚLSTVÍ A RODINNÉM CHOVU

1. Podpořte kampaň svými podpisy: Kampaň pro prasata „Já za to stojím“ – Společnost pro zvířata:   PETICE KE STAŽENÍ (trvá do poloviny března 2014) Kampaň pro prasata –  E-petice Radě zemědělských ministrů EU, přesune vás na www Compassion in World Farming (trvá do poloviny března 2014) Bylo odhaleno rozsáhlé týrání 2. Omezte konzumaci masa a živočišných potravin. 3. Staňte se vegetariány a vegany (výrazně tak přispějete k ukončení strádání hospodářských zvířat, která jsou v zeměděl. výrobním sektoru nepřirozeně rychle a intenzivně reprodukována, jsou brána jako prostředek, zdroj, výrobní nástroj a zboží. U jejich divokých předků se nic takového neděje…). 4. Informujte o strádání prasat.

——————————————————————————————————————————————————–

Archiv událostí ke kampani

Komentáře jsou uzavřeny.