Slepice

Slepice – nosnice

logo_slepiceUkončujeme DOBU KLECOVOU pro slepice – nosnice v EU!slepicka_za_mrizi

V roce 2012 začal v EU platit zákaz chovu slepic v holých klecích. Byl to krok vpřed, oprávněně chápán jako pozitivum v úsilí zajistit, aby slepice – nosnice určené ke snášení vajec – žily v dobré životní pohodě (welfare).

I přes tento kompromis, nebyl vaječný průmysl schopen klece v dané lhůtě vyměnit, snažil se užití obohacených klecí obcházet a povinnost zrušit. Přitom klec zůstane klecí. Pro nás je výměna holých klecí na klece „obohacené“ pouze první krokem. Protože se jedná skoro o 60 % slepic, a v ČR dokonce až o 80 %, které trpí v klecích zemědělské výroby!


Podívejte se na realitu z chovů v EU a z českých chovů a připojte se k on-line akci.

investigace_slepice_2015

PODÍVEJTE SE NA REALITU KLECOVÝCH CHOVŮ V EU!

slepick_cz_dokument

PODÍVEJTE SE NA REALITU KLECOVÝCH CHOVŮ U NÁS V ČESKÉ REPUBLICE!

banner_on_line_akce_slepice_barevna

Zapojte se a žádejte s námi TV POŘADY O VAŘENÍ, aby používaly vejce neklecová a informovaly o tom své diváky!

 

 

 

 

 

 


SYMPATIZUJETE S KAMPANÍ KONEC DOBY KLECOVÉ? PŘIPOJTE SE K NÍ  ZDE.


Klece jsou pro životní pohodu slepic tím nejhorším způsobem chovu. Slepicím neumožňují projevit jejich PŘIROZENÉ CHOVÁNÍ, ke kterému je vede jejich instinkt.

Tisíce slepic v uzavřených halách.

Slepice v kleci nemohou:

 • snášet vejce do hnízda
 • hrabat a hledat si potravu
 • hřadovat
 • popelit se
 • roztáhnout křídla, chodit a protáhnout se
 • možnost schovat se
 • prozkoumávat okolí

Uzavření v kleci je samo o sobě pro živé tvory uvězněním a trápením. A způsobuje slepicím řadu zdravotních potíží, bolesti a psychické strádání (otlaky pařátů, řídnutí kostí a následné zlomeniny, frustrace, klování do slabšího jedince, sebepoškozování). Slepice se nemusí dostat všechny naráz ke krmení, když je dávkováno, slabší jedinec je utlačován, může být i uklován. Tzv. uhynulé slepice se proto nejčastěji nacházejí v zadní části klece. Se „ztrátami“ se však běžně v živočišné výrobě, bohužel, počítá.

Místo zlepšení života mrzačení

Pro předcházení vzájemného klování slepic nebo sebepoškozování však intenzivní průmysl nezlepšil slepicím životní podmínky natolik, aby tomuto zabránil. Naopak – slepicím v klecích a dalších intenzivních chovech zkracuje zobáky žhavou čepelí , do místa, kde jsou na zobáku nervová zakončení. Pak je pro slepice bolestivé jakékoliv prudké klování.

 

Klece 3-1

tzv.obohacené klece

Obohacené klece – pouze nedostatečný kompromis

Po více než třicetileté kampani mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat – Compassion In World Farming CIWF a spolupracujících organizací se podařilo v unijní směrnici stanovit zákaz užití holých klecí pro nosnice, od roku 2012. Průmysl však protlačil kompromisní řešení – klece tzv. obohacené.

Musejí poskytovat nejméně 750 cm2 prostoru v kleci na nosnici, z čehož 600 cm2 je „využitelných”. Zbytek představuje společné prostory, jako je hnízdící box, prostor na podestýlku pro klování a hrabání, hřady poskytující 15 cm délky na slepici, 12 cm korýtka na slepici, vhodné prostředky pro obrušování drápů a výška klece nad 45 cm ve většině prostoru.

Utrpení slepic v kleci se téměř nezmenšilo. I tyto klece nadále omezují přirozené chování slepic. Obohacení klecí znamená pouze nepatrné zvětšení prostoru – každá slepice má životní prostor jen o malé větší než jeden papír A4. Může jen stěží roztáhnout a protřepat křídla. Hřady neumožňují klidný odpočinek, chybí materiál na hrabání a popelení, obrušovač drápů neslouží svému účelu. Frustrované slepice si ve stísněném prostředí často vzájemně vyklovávají peří nebo si ho odírají o dráty klecí. Po pouhých 75 týdnech jsou naprosto vyčerpané.

 

Znění směrnice

je v ČR zakotveno ve vyhlášce o chovu hospodářských zvířat č. 208/2004 o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, k zákonu na ochranu zvířat proti týrání. Obsahuje i požadavky na další způsoby chovu slepic:

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/?topic=protection

Volné chovy v halách na podestýlce umožňují přirozené chování, jako je hrabání, popelení, snášení vajec do hnízda, i když nevýhodou jsou vysoké koncentrace zvířat v uzavřených halách.Volné chovy s výběhem a ekologické chovy a s výběhem zaručují slepicím ještě lepší životní podmínky: více prostoru a pobyt venku. To prospívá jejich zdraví a životní pohodě.100_6405

Počet nosnic v zemědělském výrobním sektoru ČR byl průměrně v roce 2013: 4 003 130 slepic, tj. 46 %.

(Zbylá % tvoří slepice chované v domácích hospodářstvích, pro vlastní spotřebu.)

Stavy nosnic v jednotlivých technologiích v roce 2013 v procentech v ČR byly:

v obohacených klecích 89,31 %, v podlahových chovech – voliérách 10,47 %, ve výbězích 0,03 % a v bio chovech 0,19 % (pramen Ústřední evidence hospodářských zvířat).

 

Pro srovnání v EU v roce 2013 bylo rozložení technologií.

P1020944(1)

Z celkového počtu slepic 380,5 mil. kusů bylo chováno v obohacených klecích 57,4 %, v podlahových

chovech 26,5 %, volné chovy 12,2 %, v bio chovech 3,8 a v neobohacených klecích 0,2 % (pramen EK

květen 2014).

Zdroj: Mze, Situační a výhledová zpráva drůbež a vejce, z listopadu 2014.

Pro kur hrabavý domácí je přirozené žít ve skupinách o 10 – 20 slepicích s jedním kohoutem.


ZNAČENÍ VAJECP1150475 (Kopírovat) (Kopírovat)

Jako spotřebitelé máme moc přispět k rozšíření lepších chovů pro slepice. Stačí číst značení na balení vajec nebo přímo na vejcích.

JAK POZNÁME, Z KTERÉHO TYPU CHOVU VEJCE POCHÁZEJÍ?

Každá BALENÍ s vejci musí mít dle nařízení EU čitelné slovní označení z jakého typu chovu vejce pochází – tj. v jakých podmínkách slepice žijí:

 • vejce nosnic v ekologickém chovu (s logem Bio) – 0
 • vejce nosnic ve volném výběhu -1
 • vejce nosnic v halách bývá uváděno také: z chovu na podestýlce) – 2
 • vejce nosnic v klecích – 3

Každé VEJCE musí mít přímo na skořápce razítko s číselným kódem, který označuje jeho původ. První číslo kódu znamená způsob chovu slepic (stejně jako na krabičce).

 


Dále čtěte:

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.