Společnost pro zvířata/Society for Animals

Organizace na ochranu zvířat a etický vztah ke zvířatům.Society for animal protection and ethical relationship with animals.

Konec doby klecové!

Sympatizujete s kampaní KONEC DOBY KLECOVÉ? Zapojte se!

Konec doby klecové!

Navštivte www.konecdobyklecove.cz

Fotopetice za KONEC DOBY KLECOVÉ!

Připojte se ke kampani formou fotopetice

On-line akce

Pomozte vysvobodit slepice z klecí

Co se událo v posledních dnech?

Darujte na aktuální kampaně

Kampaň KONEC DOBY KLECOVÉ podporují osobnosti z veřejného života...
Jsme Společnost pro zvířata - organizace na ochranu zvířat a etický vztah ke zvířatům (Society for Animals - for animal protection and ethical relationship with animals). Mezi hlavní cíle naší organizace patří ochrana hospodářských zvířat před důsledky lidských činů prostřednictvím pomoci zvířatům v nouzi a změnou systémů; preventivního bránění strádání zvířat: osvětou, výchovou, informováním, změnou systému, legislativy a přežitků; vedení lidské společnosti směrem k lepšímu vztahu a citlivějšímu přístupu ke zvířatům a přírodě, a obecně k úctě k životu jako takovému