Společnost pro zvířata/Society for Animals

Organizace za práva zvířat a ochranu přírody/For Animal Rights and Nature Conservation

Aktuálně v kampaních/Currently in campaigns

Zastavme dlouhotrvající transporty se zvířaty/Let´s stop long distance transports of animals

On-line akce

Jsme Společnost pro zvířata - organizace na ochranu zvířat a etický vztah ke zvířatům (Society for Animals - for animal protection and ethical relationship with animals). Mezi hlavní cíle naší organizace patří ochrana hospodářských zvířat před důsledky lidských činů prostřednictvím pomoci zvířatům v nouzi a změnou systémů; preventivního bránění strádání zvířat: osvětou, výchovou, informováním, změnou systému, legislativy a přežitků; vedení lidské společnosti směrem k lepšímu vztahu a citlivějšímu přístupu ke zvířatům a přírodě, a obecně k úctě k životu jako takovému