ZASTAVME BOLEST A MRZAČENÍ PRASAT

ZASTAVME BOLEST A MRZAČENÍ PRASAT/END PIG PAIN

 

 

Milióny evropských selat podstupují ročně bolestivé mrzačení svých těl:  chirurgickou kastraci, zkracování ocásků a uštipování/ubrušování zubů, zaživa, bez umrtvení nebo anestézie.

 

KASTRACE SELAT ZAŽIVA zažívají statisíce kanečků  v ČR a miliony v EU, bez umrtvení nebo anestézie. Prostě jsou jim vyříznuta z těla varlata! Směrnice EU a náš zákon na ochranu zvířat to umožňují do 7 dnů věku kanečků! Cílem je eliminovat nežádoucí kančí pach. To je ale naprosto zbytečné, protože existují humánnější metody. Kanečci mohou být vykrmeni do nižších hmotnostních kategorií nebo
vakcinováni v rámci imunokastrace (potlačení tvorby hormonů odpovědných za vývoj varlat).

Selatům jsou bez umrtvení ZKRACOVÁNY OCÁSKY  – kleštěmi nebo spálením pomocí kauteru.
Jejich ZUBY JSOU KRÁCENY  uštipovány nebo ubrušovány.
Tato mrzačení se provádějí s cílem ovlivnit chování zvířat, a to zejména v intenzivních zemědělských systémech, kde jsou prasata držena v holých a přeplněných prostorech.

Zastavení těchto brutalit páchaných na zvířatech lidmi v zemědělství žádají lidé mající soucit již desetiletí. Nová evropská kampaň END PIG PAIN sjednocuje naše úsilí v rámci EU. PODPOŘME KAMPAŇ a UKONČEME KRUTOSTI NA PRASATECH – SELATECH!

https://www.endpigpain.eu/?lang=cs#actnow

 

 

 

 

 


 

Česká televize, pořad „Chcete mě?“

V pořadu byly v dubnu 2018 odvysílány informace o kampani END PIG PAIN (Zastavme bolest prasat) a aktivitách za zastavení dálkové dlouhotrvající přepravy/transportů se zvířaty STOP TRANSPORT.

odkaz na celý díl pořadu, odkaz na příspěvek od Společnosti pro zvířata