Slepice z klece ven

SLEPICE Z KLECE VEN

kampaň Společnosti pro zvířata za zákaz chovu slepic v klecích

 

Slepice, každý živý tvor, trpí v klecích a v dalších život omezujících systémech. O tom není pochyb. Kdo z lidí by chtěl celý svůj život, navíc radikálně zkrácený, strávit uvězněním v kleci? Zemědělská výroba, průmyslové chovy zachází se zvířaty krutě a hrubě: vězní je, zavírají, mrzačí, násilně reprodukují a redukují, týrají je psychicky a fyzicky, trvale omezují jejich svobodu a zkracují jejich životy na promile přirozené délky… Stačí zdravý rozum, slušnost, empatie, vychování v humánní společnosti a víme, že takhle je to špatně.  Poslední desetiletí také odborníci vědecky popsali nesoulad věznících a krutých způsobů chovu a zacházení se zvířaty na základě principů etologie (chování zvířat), fyziologie i psychologie. Odborné zprávy týkající se slepic uvádíme úplně dole.

 

Od konce 90. let

V roce 1998 jsme se připojili (ještě pod starým názvem Skupina pro zvířata) k evropské kampani za ukončení chovu slepic – nosnic v klecích. Kampaň za zrušení chovu slepic v klecích v unii byla zahájena v 70. letech minulého století britskou (nyní mezinárodní) organizací Compassion in World Farming. Vybírání podpisů pod petice pro EU a také ČR, jednání se zákonodárci v ČR, informační akce pro veřejnost o utrpení slepic z klecí, ukazování pravdy o chovech v klecích na zemědělských výstavách (Země Živitelka, PragAgro – fota viz níže), předávání důkazů o týrání v klecích médiím…

 

Podařilo se v roce 1999

Trvalo přes 40 let, než se podařilo v EU přijmout předpis, který alespoň zčásti zmírňuje strádání slepic v klecích, i když samozřejmě záměrem bylo odstranit chovy v klecích úplně.  Jedná se o směrnici Rady 1999/74/ES, stanovující minimální požadavky na ochranu nosnic. Směrnice stanovila zákaz pro běžné konvenční tzv. nezdokonaléné klece a stanovila povinnost držet slepice v klecích obohacených po delším, přechodném období.

 

Proč se nepodařilo odstranit klece pro slepice úplně? Kvůli enormnímu tlaku a lobování drůbežářského průmyslu, ekonomickým zájmům producentů a zpracovatelů vajec, vyvolávání paniky, že vejce, pokud nebudou z klecí, budou pro zákazníky extrémně drahá… (protože řádná péče o zvířata znamená více lidské práce a času, nikoli koncentrační chovy, kde obsluha projde řady klecí několikrát denně, vyhází mrtvé a umírající, doplní nové oběti). Vysoká cena se ve většině tzv. západních zemích nikdy nepotvrdila, rozdíl byl vždy jen o několik %, v těchto zemích již byl větší podíl chovů neklecových. (Ceny  v dalších zemích EU by byly zřejmě vyšší, jelikož 99% chovů bylo v klecích a bylo by nutné rychle investovat do chovů volných.) Cenu levných vajec tak platí slepice svým utrpením.

 

 

Úspěch 40 letého úsilí  byl omezený. Předpis dokonce stanovil „výrobcům“ vajec luxusní délku přechodného období: 12 let. Tj. čas, během kterého mohli nadále užívat konvenční tzv. nezdokonalené klece a postupně přecházet na klece obohacené: od 1. ledna 2012.

 

  • Konvenční holá nezdokonalená klec: prostor pro jednu slepici je 550 cm2 (tj. méně než papír A4), ani neroztáhne křídla.
  • Obohacená klec: prostor pro jednu slepici je 650 cm2, bidýlko, prostor pro snášení vajec, vyšší výška klec (aby se slepice mohly narovnat), podložka na obrušování drápů.
  • V obou typech klecí žijí slepice 24h/denně, 7 dní v týdnu než jsou pochytány, namačkány do beden a odvezeny na jatka. Ani v obohacené kleci nemohou projevit své přirozené chování např. hrabat, popelit se, hledat si potravu, mít možnost úniku před ostatními, snášet vejce v klidu, radovat se z pohybu, čerstvého vzduchu, slunce…

 

Přijetí směrnice alespoň ukázalo drůbežárskému průmyslu, že:

  • veřejnosti záleží, jak je se slepicemi zacházeno;
  • organizace za práva a ochranu zvířat budou pokračovat v úsilí za osvobození slepic z klecí;
  • a vyslal drůbežářům vzkaz, že jejich zisky by neměly mít přednost před welfare zvířat.

 

 

2000  Označování vajec a obalů

Po roce 2000 se úsilí evropské kampaně soustředilo také na zavedení povinného značení vajec podle způsobu chovu. To bylo zavedeno po roce 2002 ve dvou EU předpisech (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 – „označování, propagace … potravin nesmí uvádět spotřebitele v omyl“)(stanoví přesně způsoby označování vajec podle chovu). Zákazník může nákupem podpořit chovy, které chovají slepice v lepších podmínkách. Oznamovali jsme porušování značení producenty vajec a jednali o nápravě se Státní veterinární správou.

 

 

2000 Od milénia drůbežářský průmysl usilovně loboval

Ale i tato kompromisní legislativa se vaječnému intenzivnímu průmyslu nelíbila a po roce 2000 pilně loboval za její odstranění nebo ještě delší přechodné období. Zejména od roku 2004 začal být tlak průmyslu velmi silný, drůbežáři se snažili využít povinné přezkoumání znění směrnice, které právě probíhalo.  Ministři unijních zemí v zájmu průmyslu podávali jeden návrh za druhým. V tuto dobu bylo v EU (25)  v bateriových klecích chováno přes 300 milionů slepic. Naprostá většina z nich v holých klecích o prostoru do 550 cm2 na jednu slepici, pro porovnání papír A4 má 620 cm2.

 

2004 Chickens Out

Proto jsme se opět v EU spojili (Evropská koalice pro hospodářská zvířat – ECFA, později Evrospká síť pro ochranu hospodářských zvířat – ENFAP) a byla zahájena další kampaň „Chickens out“, později nazvaná „Big Move“.

Cíle kampaně byly

– udržet zákaz chovu slepic v neobohacených klecích

– rozšířit zákaz i na klece tzv. obohacené

-přispět k rychlému rozvoji neklecových chovů a prodeji vajec z těchto chovů

Opět jsme v celé unii pokračovali sbíráním podpisů pod petice, přípravou odborných zpráv o nehumánnosti klecí a nutností zachovat zákaz nezdokonalených klecí, medializací problematiky, jednáním se zákonodárci a představiteli států a EU.

Chov slepic v klecích je nehumánní. Klece jsou příliš malé, slepice si nemohou ani protáhnout křídla a ani se chovat svým přirozeným způsobem. Vědecký výzkum v těchto letech opět potvrdil, že i tyto zubožené nosnice mají stále silně vyvinutý instinkt: mají silnou potřebu snášet svá vejce do hnízd, hledat si potravu hrabáním, klováním, popelit se a odpočívat na hřadech. Nic z tohoto však není možné v kleci. Navíc velké omezení pohybu způsobuje slepicím častý výskyt osteoporózy (křehkosti kostí) a u mnoha slepic z klecí se vyskytují zlomeniny, především po manipulaci s nimi.
Vědecký výzkum plně podporoval zákaz chovu slepic v klecích
Zpráva „European Food Safety Authority“ dokládala, že pokud nemá slepice možnost chovat se přirozeně a pokud je doložena tak vysoká úroveň výskytu osteoporózy, znamená to velmi vážné ohrožení welfare (pohody) slepic v klecích. • Ve zprávě „Lay Wel“ Evropské komise se uvádělo, že welfare nosnic v klecích je velmi nedostatečné. Další zprávy citující odborníky nalezenete dole.
Veřejné mínění v EU výrazně podporovalo zákaz klecí.  Zákaz chovu slepic v klecích odráží silný veřejný nesouhlas s tímto systémem:  58 % respondentů v průzkumu EU označovalo welfare slepic/nosnic jako velmi špatný. A 78 % respondentů uvedlo, že stav welfare slepic je nedostatečný až velmi špatný.

 

Vejce neklecová v supermarketech

V letech 2004 – 2006 v několika zemích EU pocházelo asi 50 % vajec prodávaných v obchodech z neklecových systémů (Holandsko, Švédsko, Dánsko, Velká Británie), 25 % to bylo v Rakousku a Německu. To byl dobrý směr vývoje.

V ČR jsme provedli vlastní průzkum nabídky neklecových vajec v supermarketech v roce 2007:  podíl neklecových vajec byl v síti Ahold (Albert, Hypernova) a v Interspar mezi 7 – 10%. Zpráva v PDF

 

 

2006 Klec je stále klecí

V roce 2006 natočený dokument (CIWF a ECFA) „A Cage is still a Cage“ dokládá, že “obohacené” klece nedokáží zajistit welfare (pohodu, dobré životní podmínky) slepic, když jsou zavřené v kleci. Dokument ukázal, že “obohacené” klece nejsou lepší než klece holé “nezdokonalené” a že je snadné se vyhnout ustanovení směrnice, které má chránit welfare slepic v “obohacených” klecích. Žádali  jsme radu zemědělských ministrů, aby odolala tlaku na odložení platnosti zákazu užití bateriových klecových “nezdokonalených” systémů. Bylo nutné, aby zákaz začal platit jak bylo směrnicí stanoveno, tj. od 1. 1. 2012. Dále jsme požadovali, aby rada zakázala užití klecí “obohacených”. Tyto klece jsou jen o málo lepší než klece “neobohacené”. Mají především ukonejšit veřejnost v tom, že podmínky pro život slepic jsou v nich podstatně zlepšeny, přitom je ve skutečnosti chovatelům umožněno používat dále nepřijatelný klecový způsob chovu. tisková zpráva PDF

 

Zachování zákazu klecí nezdokonalených od roku 2012, překlad z angličtiny PDF

 

 

 

Zákaz chovat slepice v kleci ohrožen – leták, 2006 PDF

 

2007 demonstrace Brusel

Při demonstraci před sídlem Evropské komise v Bruselu v březnu 2007 obdrželi EU komisaři také čokoládová vejce. Aby si osladili život a nechali slepicím volnost. Účelem akce bylo připomenutí, že je nezbytné, aby byl udržen v platnosti zákaz nezdokonalených klecí stanovený na 1. leden 2012 a nepodlehnout tlaku průmyslu. V tu dobu byly třičtvrtiny z 300 miliónů slepic držených v EU v klecích.

 

 

 

Většina slepic v EU a ve světě je zavřená v klecích (2008 – 2009)
 – V ČR je celkem okolo 10 miliónů slepic, z toho přibližně 5 milionů v zemědělském výrobním sektoru.
Z těchto 5 miliónů je 97,3 % uzavřeno v klecích.
 – 390 miliónů slepic žije v klecích v EU, tj. 67 % všech slepic v EU
-  60 % všech slepic na Zemi žije uvězněno v klecích

 

 

 

 

Od 2007 hapeningy ZKUSTE SI KLEC

Pokračovali jsme stále peticemi, jednáním s představiteli EU a zemí unie, zasíláním pohlednic (aby byl zákaz, stanovený na leden 2012, dodržen), akcemi pro veřejnost, medializací, podpořili nás známé osobnosti (viz níže). Informovali jsme o označování vajec podle způsobu chovu slepic, upozorňovali jsme na zavádějící a klamavé značení. Maskot slepic v klecích „Hetty“ byl hlavní součástí. V ČR jsme zahájili hapenningy, kde jsme vyzývali lidi, aby si zkusili jaké to je být zavřen v kleci: Zkuste si klec.

 

 

tisková zpráva Zkuste si klec, 18. březen 2009

tisková zpráva Zkuste si klec, 26. 3. 2009

tisková zpráva předání Velikonoční pohlednice ministrovi, duben 2009

tisková zpráva Good Egg Award, červen 2009

 

 

2010 – Polsko silně lobovalo za posunutí zákazu o pět let, tj. na rok 2017

Argumentovalo, že jejich chovatelé nejsou připraveni, mají málo času, že vstoupili do EU až v roce 2004, klasická demagogie, zavádějící argumenty (totiž, nové členské země musely harmonizovat, sjednocovat legislativu s EU několik let před vstupem do EU, účastnily se jednání v EU a samozřejmě musely znát legislativu unie dříve než do ní vstoupily a být připraveny ji plnit).

Přitom některé země EU již zákaz užití nezdokonalených klecí aplikovaly nebo schválily dříve než unie: od roku 2009 Rakousko a Německo nebo motivovaly rozvoj neklecových chovů: ve Švédsku je v tu dobu 50 % produkce vajec z neklecových chovů, v Dánsku přes 40 %, obdobně ve Velké Británii. Kromě toho většina obchodních řetězců v západních zemích klecová vejce přestala nabízet: všechny supermarkety v Nizozemí, v Rakousku, většina v Německu, ve Velké Británii, Belgii, Skandinávii.

Byly zahájeny akce, aby se plán Polska nepodařil.

2011

 

 

 

 

2012 Zákaz holých nezdokonalených klecí v EU

Díky ohromnému spojenému evropskému úsilí organizací v koalici se podařilo udržet stanovený zákaz na použítí nezdokonalených klecí pro slepice (nosnice) od ledna 2012 v Evropské unii! Ale i „obohacená“ klec je stále klecí a bylo nutné pokračovat dál.

 

Informace o kampani Slepice z klece ven, 2012 PDF

Slepice – klece – vejce, tisková zpráva, 2012 PDF

 

2013 ještě to neskončilo

Většina členských zemí splnila…. ale Itálie a Řecko stále používaly holé klece.

V roce 2013 se zpovídaly u evropského soudního dvora  PDF

 

Od 2015

V prosazení hlavního cíle obou předchozích aktivit – tj. ukončení chovu slepic ve všech možných typech klecí pokračuje od roku 2015 nová evropská kampaň KONEC DOBY KLECOVÉ.  Žádné zvíře, živý tvor, do klece a jiného omezujícího prostoru nepatří! Věznění zvířat v klecích, kotcích a v uzavřených přeplněných halách je týrání zvířat a patří mezi nejhorší praktiky intenzivního zemědělství.

Informace o vývoji kampaně KONEC DOBY KLECOVÉ a zapojení Společnosti pro zvířata

 

video – Obohacené klece život slepic nezlepšily

Konec doby klecové v médiích 2015 – 2017

 

2020 členské státy EU se zákazem všech klecí

Některé členské země jsou naštěstí napřed a schválily zákaz všech typů klecí, tj. i klecí „obohacených“ (slepice zde budou chovány hlavně v bezokenních halách, v chovech volných s výběhem a v chovech bio volných s výběhem). Zákaz bude platit v Rakousku od 2019, v Německu od 2025, ve Valonsku (část Belgie) a částečně v Nizozemí od roku 2021 a v České republice od 2027. (Např. ve Švýcarsku a Lucembursku zákaz platí již řadu let.)

 

 

Dlouhodobý cíl: volnost pro všechna tzv. hospodářská zvířata, jejich chov v přirozených podmínkách podle jejich etologických potřeb, zachování přirozené délky života, bez mrzačení, bez separace matka – mláďě, bez násilné a nepřirozeně rychlé reprodukce, bez dálkových transportů, bez kruté smrti na jatkách mimo EU a svůj stát.

Může se podařit, pokud lidé ukončí zabíjení zvířat a jejich konzumaci. Výhody budou pro všechny: nasytí se populace lidí na planetě, nižší agresivita lidí, zdravější příroda a lidi, podstatné snížení skleníkových plynů, zvířata v důstojných podmínkách, domácí carnivoři budou pojídat nemocná a zestárlá zvířata (jenž budou pobývat volně na pastvinách, tím udržitelně přispívat organickým hnojením a k údržbě porostů, zároveň svým nižším počtem nezničí půdní mikrofloru a spodní vody, zejména).

 

IMG_20150509_133610

 


Doplnění k činnosti Společnosti pro zvířata za zákaz klecí pro slepice:

 

 

Osobnosti podporující zákaz klecí, 2015 – 2017:

Anna K., Marta Kubišová, Táňa Fischerová, Sandra Pogodová, Iva Pazderková, Simona Babčáková, Jana Paulová, prof. Bedřich Moldan, RNDr. Evžen Korec, Michal Viewegh a další

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnosti podporující kampaň Slepice z klece ven, 2007 – 2010:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo vajec, dejme koledníkům jablka!

 

 

 

 

 

Způsoby chovu slepic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkuste si klec – pozvání na jednu z těchto našich akcí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme, že používáte vejce neklecová, 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doživotní uvěznění … v bateriové kleci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob označování vajec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Fotopetice“ Ne klece –  s přední stranou klece se lidé fotili jak pro nás (přeposílali jsme ministrům), tak i pro sebe, na Fb, web apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkoformátová pohlednice připravená na jedny z Velikonoc, předána tehdejšímu vedení MZe

(pozn. texty jsou duševním vlastnictvím Společnosti pro zvířata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachování zákazu klecí nezdokonalených od roku 2012, překlad zprávy CIWF UK, 2007 PDF

Slepice z klece ven v médiích 2007 – 2008, pdf 1, pdf 2, pdf 3, pdf 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víte, jaká vejce kupujete? 2007

 

 

Publikace, studie:

Praktické alternativy bateriových klecí , překlad studie CIWF UK, 2006 PDF

Vejce z klece – argumenty proti obohaceným klecím v Evropě, překlad zprávy Laid Bare, CIWF UK, 2003 PDF

Křehké kosti – osteoporóza a bateriové klece, překlad zprávy CIWF UK,  2000 PDF

Jak máte rádi vejce? Proč musí Evropa zakázat bateriové klece, překlad studie CIWF UK, 1998 PDF

 

 

Další publikace:

Heinzpeter Studer: Švýcarsko bez bateriových klecí – Jak Švýcarsko
zrušilo slepičí klecové chovy, 2001, překlad Pavel Chabr, české vydání Děti Země, 2008 PDF

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.