Zastavení dlouhotrvající přepravy

Ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman
 

Žádost za zastavení dlouhotrvající přepravy a exportů do 3. zemí
 

Vážený pane ministře Tomane,
 

případ z července 2018, kdy 57 býčků vyvážených z ČR (z Čisté u Horek v Libereckém kraji) bylo nuceno trpět a přežívat 14 dní na kamionu na hranicích EU (BG) a Turecka opět ukázal, jak je zcela neslučitelné s humánním přístupem ke zvířatům jejich dlouhotrvající přeprava a vývoz dokonce až do zemí mimo Evropskou unii.
 

Žádám Vás o okamžité stanovení zákazu vývozu hospodářských zvířat z České republiky do zemí mimo Evropskou unii (EU), pokud se jedná o zvířata na jatka, výkrm/zástav a k chovu (kromě plemenných samců).
 

Žádám Vás o stanovení maximální doby pro dlouhotrvající přepravu: na 8 hodin pro hospodářská zvířata savce a na 4 hodiny pro drůbež, která jsou určena na jatka, výkrm/zástav a k chovu (kromě plemenných samců) v legislativě České republiky, tj. především v zákonu na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. a o aktivní podporu stanovení maximální doby pro dlouhotrvající přepravu hospodářských zvířat na 8 hodin pro savce a na 4 hodiny pro drůbež v legislativě EU (zejména v Nařízení rady č. 1/2005).
 

  1. Zvířata jsou živé bytosti, obdobně je uvedeno ve článku 13, Smlouvy o fungování EU.
  2. Mnoho desetiletí dochází v EU k trvalému porušování, nedodržování a přehlížení předpisů vztahujících se k ochraně zvířat během přepravy.
  3. V obrovském množství jsou zvířata vyvážena do zemí mimo EU (tzv. do třetích zemí). Jedná se o 3 až 4 miliony zvířat ročně z EU, zejména na Blízký východ, do Turecka. Z ČR směřovalo do Turecka (a neuvedený počet dále) přes 72 000 zvířat v roce 2017. Zvířata ve třetích zemích zažívají ještě větší strádání a kruté zacházení než při dlouhotrvající přepravě v EU a při porážení na jatkách v EU (barbarské zacházení se zvířaty při porážení halal způsobem v zemích muslimských, kdy zvíře není před podříznutím omráčeno a zažívá týrání a mučení ze strany obsluhy).
  4. Způsob, jakým se obchod s živými zvířaty v současné době provádí v EU je porušením článku 13 Smlouvy o fungování EU: „Při stanovování a provádění politik Unie v oblastech zemědělství, rybolovu, dopravy, vnitřního trhu, výzkumu a technologického rozvoje a vesmíru, zohledňují Unie a členské státy plně požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí;…“ A je také v rozporu s požadavkem obchodní strategie EU, aby obchod byl odpovědný a v souladu s širšími evropskými hodnotami. Kvůli dlouhotrvající dálkové přepravě dochází navíc ke snadnému přenosu infekčních zvířecích nákaz.
  5. Ministerstvo zemědělství je garantem ochrany zvířat v ČR. Ministr zemědělství má jednat a vystupovat jako dobrý hospodář. Ministři zemědělství EU mají hájit zájmy a hodnoty EU, tj. i zájmy všech vnímajících bytostí z EU a ČR.
     

Věřím, že konkurenceschopnost ČR a EU na světovém trhu lze zajistit v souladu s právními předpisy EU, členských zemí a mezinárodních organizací již je EU členem, v souladu s morálními zásadami západní společnosti, bez tolerance systému a podnikání, které podporují a působí krutosti na jiných živých tvorech.
 

Věřím, že osud zvířat Vám není lhostejný jak lidsky, tak jako garantovi ochrany zvířat v rámci řízení resortu ministerstva zemědělství.
 

Věříme, já i Společnost pro zvířata, že učiníte výše navržené kroky vedoucí ke změně systému, který široce selhal. Ignoroval skutečnost, že zvířata jsou vnímající bytosti, nikoliv zboží, či kusy materiálu, ale živí tvorové, stejně jako my lidé. Na dlouhé vzdálenosti lze přepravovat jatečné půlky, maso, živočišné potraviny.
 

„Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.“ Tak zní preambule zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, základního právního předpisu týkajícího se ochrany zvířat v ČR.
 

Děkuji. S úctou
 

Titul: např. paní, slečna, Bc., Mgr., Ing. apod.
 

Jméno a příjmení:
 

E-mail:
 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. (Zásady zpracování osobních údajů)
 

Kliknutím na tlačítko Odeslat dojde k odeslání vyplněných údajů podatelně ministerstva zemědělství.
 


 

Odesílání zahájeno v září 2018.

Komentáře jsou uzavřeny.