ZASTAVME TRANSPORTY – STOP PŘEPRAVĚ

ZASTAVME TRANSPORTY – STOP dlouhotrvající přepravě hospodářských zvířat!

Český dobytek - Společnost pro zvířata

 

 


AKTUÁLNĚ

 

 

 

2. říjen Den hospodářských zvířat

13. 9. 2017  Mezinárodní den za zastavení transportů se zvířaty 

tisková zpráva – Mezinárodní den za zastavení transportů – Krásná zvířata končí

 

Připojte se také:
ZAPOJTE SE se do našich aktivit a pomozme společně zvířatům,
–  SLEDUJTE náš FB, kde jsou rychlejší informace.

 


Turecko – nejčastější místo exportu hospodářských zvířat z ČR a EU. Za hranicemi EU a Turecka se už „naše“ dlouhou cestou zbědovaná zvířata ztrácí z dohledu případných orgánů EU, a končí kdoví kde a kdo ví jak….

Od 1. 1. 2015 do 15. 5. 2017 bylo do Turecka (oficiálně uvedené konečné místo) vyvezeno 134 865 hospodářských zvířat, skotu domácího, a to je údaj jen za ČR! Co zažívají? 

POMOZTE NÁM KRUTÝ A NEMILOSRDNÝ OBCHOD SE ZVÍŘATY, POUŽÍVANÝMI JAKO ŽIVÉ MASNÉ KONZERVY, ZASTAVIT! červen 2017

STOP THE TRUCKS – 1 milión občanů EU se připojilo k výzvě ministrům EU!stop the trucks announcement of 1 million signatures visual (1)

Z ČR to bylo kolem 10 000 osob, děkujeme!

Společná tisková zpráva – „Více než 1 milion Evropanů vyzývá EU: Zastavte kamiony se zvířaty!“

TISKOVÁ ZPRÁVA – „Krásná zvířata končí děsivým způsobem“

Odpověď od SVS, ze které vyplývá, že komplexní údaje o počtu zvířat poraněných, mrtvých při/po přepravě, předčasně rodících při/po přepravě nejsou k dispozici, centrálně se neevidují .


květen 2017

Konečně jsme obdrželi odpověď ministerstva zemědělství/ministra na naše dopisy z ledna 2017. MZe ani ministr zvířatům nepomohou, bohužel, naopak.

– Zasíláme naše dopisy na chovatelské organizace poštou (žádná odezva…k červnu).

– Žádáme Státní veterinární správu (SVS) o informace o počtu zraněných, mrtvých, předčasně rodících zvířat původem z ČR při dálkových transportech.

O transportech opět informujeme v pořadu České televize – Chcete mě? 


duben 2017

– Ukončujeme zasílání emailů na chovatelské organizace. Děkujeme 400 lidem, kteří se k akci připojili. Žádná odezva od chovatelských organizací, kromě dvou stížností na spamy. I nadále je možné chov. organizacím psát, ale jinak – viz Zapojte se.

– Jsme aktivní hlavně na facebooku , kde pravidelně žádáme lidi o podporu EU kampaně Stop the Trucks a našich aktivit.

– Jak je to jen možné, osobně ukazujeme chovatelům hrůzy dálkových transportů a konce zvířat v zemích mimo EU, jsou šokováni. Připojte se také. březen 2017

Účastníme se opět Festivalu Evolution v Praze. Děkujeme za něj, výborná akce.

– Statutární zástupkyně Společnosti pro zvířata, Dita L. Michaličková se setkala ve věci dálkových transportů se zvířaty s náměstkem ministra Ing. Šírem a vedoucím oddělení ochrany zvířat MZe MVDr. J. Krumlem. Schůzka byla velmi frustrující… doplníme.

„ZASTAVME TRANSPORTY“ s hospodářskými zvířaty na dlouhou vzdálenost nově žádá také Iva Pazderková a Sandra Pogodová. Děkujeme za podporu! Více čtěte ZDE.


únor 2017

„Pro evropská hospodářská zvířata posílána na Blízký východ je jedna věc ještě horší než umřít v důsledku hrůzné cesty:  Přežít ji.“

KAŽDÝM ROKEM 1 MILIARDA DRŮBEŽE A 37 MILIÓNŮ KUSŮ DOBYTKA, PRASAT, OVCÍ, KOZ A KOŇOLogo_Transparant_highVITÝCH JSOU TRANSPORTOVÁNY NA DLOUHÉ VZDÁLENOSTI  PO  EU A DO TŘETÍCH ZEMÍ.

STOP THE TRUCKS – ZASTAVME TRANSPORTY je další z celoevropských kampaní žádající ukončení dlouhé přepravy hospodářských zvířat po EU a z EU, stanovení maximálního limitu 8 hodin pro přepravu hospodářských zvířat – savců a 4 hodin pro přepravu drůbeže. Namísto zvířat lze přepravovat maso a výrobky z něj.

 

Kampaň EUROGROUP FOR ANIMALS se opírá o dlouholeté důkazy – strádání, utrpení hospodářských zvířat při transportech, o důkazy naprostého selhání legislativy mající zvířata chránit a selhání členských zemí a Evropské komise, které měly dodržování legislativy vymáhat v praxi a trestat její porušování a to přinejmenším od roku 2007, kdy vešla v platnost většina ustanovení Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy.

STOP THE TRUCKS je další apel na představitele EU. Apel nás všech, kteří žádáme ukončení „ničení“ zvířat při dlouhých transportech po EU, a co víc, i mimo EU.  

POMOZME ZASTAVIT TRANSPORTY, zapojte se do STOP THE TRUCKS 

stop the trucks

Video STOP THE TRUCKS – ZASTAVME TRANSPORTY

 

Upozornění, záběry rozhodně nejsou vhodné pro děti a mladistvé!

 

 

Tisková zpráva Eurogroup for Animals a partnerů v ČR, včetně Společnosti pro zvířata, 28. 2. 2017 ke stažení.


TO MUSÍ VIDĚT CHOVATELÉ A JEJICH SVAZY/ ZAŠLETE JIM OSOBNĚ E-MAIL.

Chovatelské svazy tzv. hospodářských zvířat, sdružují většinu chovatelů. Svým rozhodováním o osudech zvířat mohou výrazně ovlivnit způsob zacházení se zvířetem a způsob ukončení jeho života. Stačí mít úctu a vztah ke zvířeti jako k živému cítícímu tvorovi, obchodovat se zvířaty jen tam, kde budou zajištěny podmínky pro další důstojný život zvířat a jejich porážka (zabití) podle platné legislativy EU a ČR. Chovatelé musí vědět k čemu svou činností a rozhodováním a možná nevědomostí přispívají. Musí vědět jaká muka zvířata při dlouhých transportech zažívají a jaké konce je čekají na jatkách, která neplní platnou legislativu EU a OIE (Světová organizace pro zdraví zvířat) a na jatkách v zemích mimo EU, kde již nedodržují žádná pravidla. Většina zemí mimo EU, kam jsou zvířata exportována, jsou navíc země muslimské, kde zvířata – po vysilujícím transportu – končí děsivým způsobem: za plného vědomí je jim přeťato hrdlo, doslova rozříznut krk. Vědí o tom jejich původní majitelé v ČR v jejichž chovech se zvířata narodila? Věříme, že mnoho chovatelů by svá zvířata nevystavilo těmto brutalitám, osobně takové chovatele známe. Pomůžete nám? Je nutné informovat o utrpení zvířat při dlouhých transportech co největší množství chovatelů, jejich svazy a organizace. Vyzvat je, aby zvířata nechávali porážet co nejblíže místu jejich narození a podporovali tak přepravu masa a živočišných produktů na dlouhé vzdálenosti.

ZAPOJTE SE A POŠLETE E-MAIL CHOVATELŮM A SVAZŮM  

Děkujeme vám! Zvířata se neumí samotná bránit, ani se dostat ze špatných podmínek, do kterých je uvrhla lidská ruka. Děkujeme vám, kdo jste již prostřednictvím našeho předchozího formuláře email chovatelským svazům zaslali, v rozmezí ledna a půlky dubna 2017. Celkem chovatelské svazy obdržely 394 emailů.


SMUTNÁ ČÍSLA
V minulém roce, tj. 2016, bylo z České republiky exportováno přes 76 000 hospodářských zvířat do Turecka! Jedná se o dobytek – skot domácí. Krásné krávy, jalovice, býčci zažívali všechny útrapy transportů, mnoho tisíc jich nepřežilo (přesná čísla zatím nejsou k dispozici), laxní přístup kontrolních orgánů EU¨a samozřejmé obcházení – nedodržování legislativy EU, nepěkné zacházení, umoření útrapami, brutální zabití na jatkách mimo EU a v muslimských zemích. Ptáme se proč? Komu jejich utrpení vyhovuje? Je vůbec legální prodávat zvířata tam, kde existují desetileté či letité důkazy o soustavném porušování předpisů EU a mezinárodních organizací?

Tady nalezneme všechna smutná čísla exportovaných, ale i importovaných h. zvířat do ČR v roce 2016 a v minulých letech. U počtů zv. uvedených „k chovu“ je dobré si uvědomit, že „k chovu“ může znamenat např.  dovýkrm na pár týdnů a porážka; u samic to může znamenat, že porodí mláďata a skončí dříve či později na jatkách; anebo jsou zvířata „k chovu“ na místě určení jen určitou dobu a poté opět prodána dál a dál…
http://www.svscr.cz/obchodovani-s-veterinarnim-zbozim/prehled-o-poctu-dovezenych-a-vyvezenych-zvirat/prehled-o-poctu-dovezenych-a-vyvezenych-zvirat-v-roce-2016/
Pár čísel z tohoto odkazu, které se týkají nesousedních zemí, za 2016:

27 059 skotu z ČR exportováno do Belgie
18 397 skotu z ČR exportováno do Francie
8 367 skotu z ČR exportováno do Itálie
10 572 skotu z ČR exportováno do Nizozemí
34 776 prasat z ČR exportováno do Nizozemí
29 127 prasat z ČR exportováno do Rumunska
86 653 prasat z ČR exportováno do Dánska


leden 2017
O útrapách transportovaných hospodářských zvířat na dlouhé vzdálenosti, včetně transportů do Turecka a dalších tzv. třetích zemí (bohužel, většina je navíc muslimských), píšeme níže.
Podle údajů Státní veterinární správy, za začátku ledna 2017, bylo v roce 2016 do Turecka transportováno přes 64 000 jalovic, krav nebo býčků!  V roce 2015 to bylo přes 43 000 těchto zvířat. Do dalších zemí mimo EU (třetích zemí – např. Libanon, Ukrajina) putovalo z ČR, v roce 2016, okolo 10 000 kusů dobytka.

Všichni, kdo nejsme imunní vůči strádání zvířat a jejich bezmoci, víme o jejich utrpení a cítíme se často bezmocní ve snaze zvířatům pomoci a utrpení ukončit a zajistit jim důstojný život bez bolestí a strádání. Vědí o utrpení zvířat, Ti kteří rozhodují? Ti, kteří připravují legislativní cesty, jak na zvířatech vydělávat? Ti kteří s bezbrannými zvířaty obchodují a vydělávají na jejich životech? To nevíme, to záleží na jejich svědomí a vědomí.  Ale můžeme zajistit, aby se o tom dozvěděli a žádat je, aby svou pravomocí/mocí utrpení zvířat ukončili.

Dejte s námi vědět ministrovi zemědělství o utrpení dobytka vyváženého do Turecka a dalších třetích zemí! Vyzvěte ho s námi, aby krutý nemilosrdný byznys okamžitě ukončil!

PETIČNÍ ON-LINE AKCE – Pane ministře: Podívejte se na ty hrůzy a zastavte je! CHCI SE ZAPOJIT!


TO MUSÍ VIDĚT CHOVATELÉ!

Český dobytek je ve velkém vývážen do Turecka. Jsou to několikadenní cesty plné útrap, strádání, bolesti, žízně a smrti. Několikahodinová až několikadenní čekání na hranicích mezi EU, tj. Bulharskem, a Tureckem, jsou běžná. Za necelý rok 2016 je to již více než 45 000 zvířat – dobytka, který byl prodán do této země.

SDÍLEJTE tyto fotky krav nebo jalovic a býčků, krásných stvoření, která jen kvůli lidskému rozhodnutí, volnému obchodu, neznalosti, bezohlednosti a nemorálnosti takto denně trpí. VYZÝVEJTE chovatele hospodářských zvířat, které znáte, aby neprodávali svůj dobytek buď přímo tureckým překupníkům nebo nepřímo přes české překupníky a české výkupy jatečního nebo zástavového skotu. Určitě nechtějí, aby jejich zvířata končila tímto otřesným způsobem – dolámaná a úplně zubožená, zabita navíc bez omráčení halal způsobem!

Poslechněte si více o vývozu zvířat do Turecka zde: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/429981/brutalni-porody-i-skalp-zaziva-ochranci-rozkryli-kruty-vyvoz-dobytka.html
Snímky zdrcených a zubožených zvířat z České republiky pořídila na hraničním přechodu s Tureckem organizace Animals Angels.


ZASTAVME UTRPENÍ ZVÍŘAT PŘI PŘEPRAVĚ Z ČR DO TURECKA A DALŠÍCH ZEMÍ MIMO EU

SPOLEČNĚ S COMPASSION IN WORLD FARMING A FARMOU NADĚJE SPOUŠTÍMlogo_zvirata_nejsou_zboziE NOVOU ON-LINE VÝZVU ADRESOVANOU PŘEDSEDOVI PARLAMENTU ČR KE SVĚTOVÉMU DNI ZA UKONČENÍ UTRPENÍ ZVÍŘAT PŘI PŘEPRAVĚ 29.8.2016.

Každoročně jsou na porážku, výkrm nebo další chov vyvezeny z ČR do zemí mimo EU desítky tisíc hospodářských zvířat. Nejvíc zvířat se vyváží do Turecka, v loňském roce to bylo téměř 30 tisíc. ČR je z celé EU třetím největším vývozcem zvířat právě do Turecka.

 

Bezbranná zvířata jsou nucena čelit úmorně dlouhým cestám, které pro ně znamenají nepředstavitelné utrpení. Natěsnaná v kamionech nemají dostatek vody, krmiva ani odpočinku, trpí horkem. Mnohá se po cestě zraní, onemocní či dokonce uhynou. V mnoha zemích jsou navíc tato zvířata po strastiplné cestě poražena brutálním způsobem bez omráčení.

PODEPIŠTE SE POD PETIČNÍ DOPIS ADRESOVANÝ PŘEDSEDOVI PARLAMENTU ČR

On-line aktivita bude ukončena k 15. 3. 2017. Pokud nám pomáháte a sbíráte podporující na papírové archy, prosíme, zašlete nám je také do 15. 3. 2017. Děkujeme vám všem za spolupráci.

Nejnovější dokument organizací TSB|AWF a Eyes on Animals z června tohoto roku odhalil obrovské utrpení, kterému jsou během vývozu do Turecka podrobena i česká zvířata!banner_export


Celý dokument v anglickém znění si můžete pustit zde: https://www.youtube.com/watch?v=lOVtq-M0-Is  Je nazvaný Doomed Journey, což můžeme přeložit např.  jako Prokletá cesta. VARUJEME, záběry jsou skutečné, ukazují brutalitu, kterou zvířata zažívají. Doporučujeme, aby ho zhlédli jen dospělí.


V ČR platí unijní nařízení Rady č.1/2005, o ochraně zvířat během přepravy a rozsudek Evropského soudního dvora, který nařizuje, aby evropské právní předpisy pro přepravu zvířat platily i na cestách mimo území EU. Nicméně, jak opakovaně dokazují investigativní záběry organizací na ochranu zvířat, dodržování této legislativy se nevymáhá a těm, kteří ji porušují, nevznikají žádné právní následky.

Neexistuje žádné rozumné ospravedlnění tohoto krutého a zbytečného obchodu. Jediným řešením je úplný zákaz exportu hospodářských zvířat z ČR do zemí mimo EU. Prosíme, podepište petici ještě dnes.

Petici si lze také stáhnout a vytisknout PETICE k tisku – zakaz exportu zvirat z CR mimo EU. Vyplněné petiční archy zasílejte na adresu: Společnost pro zvířata – ZO ČSOP, Michelská 5, Praha 4, 140 00. Děkujeme. Více informací k petici si můžete stáhnout ZDE.

 


29. 8. 2016
Světový den za ukončení utrpení zvířat při přepravě logo_zvirata_nejsou_zbozi

Tento den byl poprvé stanoven v tomto roce 2016 org. Compassion in World Farming. Koná se u příležitosti dvacetiletého výročí od největšího neštěstí při přepravě zvířat, kdy 29. 8. 1996 uhořelo nebo se utopilo 67 488 ovcí při požáru lodi v Indickém oceánu.
Tento den se po světě konají akce s názvem Zvířata nejsou zboží k přepravě/Animals are not freight, www.notfreight.org
Více informací v tiskové zprávě . V ČR jsme tento den spolu s org. Compassion in World Farming předali naši žádost úřadu premiéra ČR a zahájili petiční a online akci, viz. výše. V Praze jsme upozorňovali veřejnost na problematiku přepravy hospodářských zvířat na jatka nebo další výkrm na dlouhé vzdálenosti.
Více fotek z akce můžete zhlédnout na našem facebooku.


 2015

banner_stop_preprave_on_line_akceSTÁLE AKTUÁLNÍ –  STOP VÝVOZŮM ŽIVÝCH ZVÍŘAT DO TURECKA!

Dvanáct členských států EU, včetně ČR, povoluje vývozy hospodářských zvířat do Turecka, přestože se přeprava značně prodlužuje dlouhým čekáním na tureckých hranicích. Žádejte s Compassion in World Farming a s námi ukončení tohoto krutého obchodu!

Věříme, že pro ukončení každoročního strádání milionů hospodářských zvířat je nezbytně nutný úplný zákaz vývozů zvířat z Evropské unie.Než se však takový zákaz zavede, je potřeba přimět evropské země, aby přestaly povolovat vývozy zvířat do Turecka.

Tato přepravní trasa je obzvlášť znepokojující, protože zvířata mohou být celé dny zadržována na hranicích v přeplněných, znečištěných kamionech bez možnosti odpočinku či napájení. Taková přeprava je porušením legislativy EU, která má být podle výnosu Evropského soudního dvora dodržována až do cíle cesty, i když zvířata opustí EU.

Členské státy by neměly povolovat žádné vývozy do Turecka, protože vědí, že kvůli zpoždění na hranicích je přeprava nelegální. Přesto se Evropská komise zdráhá zasáhnout. Jestliže Komise nic nepodnikne, my ano!

PODEPIŠTE ON-LINE PETICI ADRESOVANOU MINISTRŮM

Připojte své jméno a údaje k online zasílání emailů ministrům zemědělství na webu compassion. Email od vás dostanou ministři v České republice, Německu, Francii, Itálii, Maďarsku, Estonsku, Rakousku, Litvě, Lotyšsku, Bulharsku, Řecku a Slovensku s výzvou, aby přestali povolovat vývozy živých zvířat do Turecka.Po kliknutí na výše  uvedený banner „ON-LINE AKCE“ budete na webu Compassion in World Farming: End illegal live exports to Turkey! Zde vyplňte své jméno, příjmení, vyberte zemi – ČR, vložte svůj email a klikněte: Click here to send.


Text emailu pro ministry:

FOTO - CZ Hzv bovini fermati curtarolo polizia provinciale-2, Sept. 2012, Italy

Zvířata nejsou na dlouhé cesty zvyklá. Podlahy jsou kluzké od výkalů, proto dochází během cesty ke zraněním při pádu zvířete..

Prosím, nepovolujte vývozy živých hospodářských zvířat do Turecka.
Zásilky živých hospodářských zvířat na vývoz do Turecka, které povoluje vámi řízený orgán, porušují legislativu EU. Schvalováním těchto vývozů legislativu porušuje rovněž kompetentní orgán. Když jsou zvířata do Turecka přepravována po silnici, jsou zadržována na hranicích a na vozidle stráví i několik dní. Kamiony parkují v prostorách bez zastínění a v létě zvířata často trpí horkem a nedostatkem vody. Na kamionech se hromadí výkaly. Na hranicích nejsou žádná zařízení pro vyložení zvířat, aby si mohla odpočinout nebo být ošetřena, pokud onemocní. Nelze tedy ani kamiony vyčistit.
To jsou velmi vážná porušení Nařízení 1/2005. Evropský soudní dvůr stanovil[1], že toto nařízení platí až do cíle cesty – i za hranicemi EU. Nařízení požaduje, aby kompetentní orgán před schválením přepravy zvážil, zda splňuje legislativní podmínky. Schvalováním zásilek hospodářských zvířat z vaší země do Turecka porušujete legislativu, a způsobujete tak zvířatům nesmírné utrpení.
Je nezbytně nutné učinit opatření, které zajistí, aby silniční přeprava zvířat z vaší země do Turecka nebyla povolena vzhledem k problémům na hranicích, které jsou vám již známy.
[1] http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-04/cp150043en.pdf


COW ON TOUR (kampaň je ukončená)

20. 11. 2015 Petice za ukončení vývozu hospodářských zvířat na jatka mimo EU byla předána!

Děkujeme všem 176 062 soucitným lidem z EU, kteří podepsali petici během evropského turné „Cow on Tour“ a 115 soucitným europoslancům, kteří podporují kampaň za zákaz exportů hospodářských zvířat na jatka mimo EU! Z  České republiky petici podpořilo 3144 občanů, děkujeme!


18. 11. 2015 byla petice předána Evropské komisi. Až Compassion in World Farming obdrží oficiální odpověď, budeme Vás informovat.

Předání PEtice Stop live exports, 1

PETICE UKONČENA – podepsání petice za ukončení vývozu živých hospodářských zvířat mimo území EU bylo ukončeno. Informace o proběhlé akci naleznete v odkazu:„Cow on Tour“ a petice za ukončení vývozu hospodářských zvířat na jatka mimo EU

(pozn. po kliknutí na výše uvedený odkaz, budete přesměrováni na naši stránku pomahame.spolecnostprozvirata.cz, kde níže pod odstavcem stačí vyplnit e-mail, po odkliknutí „odeslat“ se dostanete přímo na petiční stránku org. Compassion in World Farming, zde vyplníte jméno, příjmení, e-mail a zemi. Děkujeme Vám)


IMG_5770A proč kampaň COW ON TOUR? Jednoduše s cílem ukončit strádání a týrání zvířat. Samotná dlouhotrvající cesta přes země EU a pak mimo EU, manipulace během přepravy a všechny strasti spojené s nakládáním a vykládáním, samotnou jízdou, to vše je pro zvířata náročné. Nejsou navyklá na cestování, bojí se všeho cizího – prostředí, jiných zvířat, lidí, zažívají teplotní a povětrností výkyvy, většinou trpí žízní a hlady, strachy a stresem, stojící nebo ležící ve svých výkalech, jsou pohmožděná a zraněná.

Navíc, na konci cesty je čeká pouze porážka na jatkách resp. zabití. Mimo EU již neexistují zákony na ochranu zvířat, i když by měla být zvířata z EU stále pod ochranou předpisů EU, není tomu tak v praxi. Mimo území EU, jsou obecně přístup a úcta k mimolidským živým tvorům na daleko nižší úrovni, často zcela chybí. Namísto hospodářských zvířat (jedná se až o 3 miliony zvířat ročně – počet kolísá, někdy i více), jenž jsou v IMG_5813naprosté většině určena na poražení na konci své strastiplné cesty, lze vyvážet maso a živočišné produkty (samozřejmě nejideálnější by bylo omezovat až ukončit pojídání zvířat celosvětově). Chybí jen politická a ekonomická vůle chtít a vůle ukončit trápení zvířat, která si sama nepomohou. Důkazy z přepravy zvířat naleznete v odkazech.

 


 

Dále čtěte:

Komentáře jsou uzavřeny.