O nás

KONTAKT

Společnost pro zvířata – ZO ČSOP/Society for Animals

Michelská 48/5 (Dům ochránců přírody), 140 00 Praha 4, Czech Republic

tel/fax: + 420 222 511 494, č. ú.: 15 81 82 860/0300

email: s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz

– předchozí www, sloužící nyní jako archiv: www.spolecnostprozvirata.eu

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2018Co je našim posláním

Společnost pro zvířata – ZO ČSOP / Society for Animals

je nevládní nezisková organizace založená v létě roku 1996. Nově od roku 2014 zapsaná jako pobočný spolek se sídlem v Domě ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4,  140 00

1) Posláním organizace je

→přispět k zajištění takových podmínek pro každé zvíře, aby mohlo prožít plnohodnotný život, mělo možnost projevit své přirozené chování a byly splněny jeho psychické, fyzické a sociální potřeby

→přispět k přijetí etického způsobu myšlení a žití každým člověkem ve smyslu uvědomění si hodnoty života zvířete, hodnot přírody a nepoškozeného životního prostředí, života vůbec, a nepůsobení zvířatům vědomé či nevědomé bolesti, utrpení nebo strádání

→přispět ke změně přístupu lidí ke zvířatům v přístup ohleduplný a mající úctu ke každému životu: tak, aby každý člověk: si vážil každého zvířete s vědomím toho, že člověk má na naší planetě pečovat jak o přírodu, tak i o zvířata. (zvířata jsou součástí křehké rovnováhy ekosystému, na němž je lidská existence na Zemi přímo závislá) bral na zvířata ohled s vědomím, že se jedná o cítící tvory, kteří cítí radost i bolest a mají své přirozené potřeby a právo na důstojný život a způsob jeho prožití podle přirozených požadavků svého živočišného druhu, všímal si toho, zda svým chováním nenapomáhá skrytému a viditelnému týrání zvířat, např. nadměrnou konzumací masa a dalších živočišných produktů, používáním kosmetiky a dalších chemických či nechemických výrobků testovaných na zvířatech, návštěvou cirkusů a jiných „zábavných“ zařízení, nákupem suvenýrů vyrobených z těl exotických zvířat, zvířat ulovených a pašovaných za velmi drastických podmínek aj., přemýšlel nad důsledky výběru potravin pro svou výživu, o jejich vlivu na podmínky chovu zvířat a kvalitu životního prostředí, nebyl lhostejný, všímal si nevhodných podmínek chovu zvířat nebo jejich týrání ve svém okolí a na problémy upozorňoval a nejlépe je i řešil

2) Cíle organizace:

→ochrana zvířat před důsledky lidských činů prostřednictvím pomoci zvířatům v nouzi a změnou systémů; preventivního bránění strádání zvířat: osvětou, výchovou, informováním, změnou systému, legislativy a přežitků

→vedení lidské společnosti směrem k lepšímu vztahu a citlivějšímu přístupu ke zvířatům a přírodě, a obecně k úctě k životu jako takovému

3) Způsoby dosažení cílů:

→přímá pomoc zvířatům v nouzi a pomoc zprostředkovaná

→informování a vzdělávání široké veřejnosti prostřednictvím časopisu, internetových stránek, letáků, brožur a jiných materiálů, médií

→jednání se státními institucemi, školami, a soukromými podniky

→pořádání poklidných demonstrací či veřejné předávání našich stanovisek zodpovědným osobám nebo jejich zástupcům

→petiční akce

→působení na změny v příslušné legislativě

→spolupráce s podobně zaměřenými organizacemi či jednotlivci

→další legální způsoby změny situace pozitivním směrem pro život zvířat a přírodu

4) Doplnění:

→domníváme se, že lepší budoucnost jak pro zvířata, tak pro nás, lidi, a celou Zemi, je v přijetí pozitivního etického způsobu života, přemýšlením o souvislostech, přijetí zdravé skromnosti a tolerance, ve změně životního postoje a stylu pro harmonizaci duševní a fyzickou; lepší budoucnost je především v rukou příštích generací, rodiče by proto měli dbát na výchovu svých dětí, učit je toleranci a lásce ke všemu živému a jít jim svým chováním dobrým příkladem

→kromě osudů zvířat nás ovšem stejným dílem zajímají osudy lidí našeho bezprostředního okolí i lidí žijících v jiných částech světa, v odlišných kulturách, hovořících jiným jazykem; vážíme si každé formy života – není nám lhostejný ani osud planety a jejího životního prostředí; nicméně naší volbou byla aktivní práce na poli ochrany zvířat

→ačkoli jsou všichni zástupci Společnosti pro zvířata vegetariány či vegany, a toto rozhodnutí je pro každého osobně velmi důležité, nenutíme tento životní postoj nikomu; pro nás je vegetariánství (veganství) stav sice ideální, nicméně si uvědomujeme, že ne každý je schopen či v současné chvíli připraven se touto cestou vydat, a to z mnoha důvodů. Nabízíme proto tuto cestu jako jedno z možných řešení situace nadměrného utrpení ve světě, po jehož přijetí se často zásadně mění stav mysli i zdraví, a to k lepšímu


Hlavní tým

Ing. Dita Laura Michaličková

předsedkyně a zakladatelka Společnosti pro zvířata, od roku 1996 vede kampaně pro hospodářská zvířata a činnost Společnosti, spolupracuje s mezinárodními organizacemi  (např. Animal´s Angels, Eurogroup for Animals, Animal Welfare Foundation), autorka a realizátorka programu Etické spotřebitelství, vede ekovýchovné aktivity pro děti a mládež. Vystudovala SZeŠ a Českou zemědělskou univerzitu.

Ing. Jaromíra Horáková

v organizaci působí od roku 2000, zajišťuje chod kanceláře a administrativu, mailovou komunikaci s veřejností, spolu-koordinuje kampaně a akce pro veřejnost, realizuje ekovýchovnou činnost na základních školách, zajišťuje přednášky v Domě ochránců přírody v PRaze 4, spolupracuje na přípravě a vydávání materiálů. Vystudovala SZeŠ a Českou zemědělskou univerzitu.

Ing. Michaela Melišová Ph.D.

t. č. na mateřské „dovolené“. Vystudovala SZeŠ a Českou zemědělskou univerzitu. Titul Ph.D. získala v rámci výzkumu etologie prasat.

 

Naší další běžnou činností, kromě výše uvedeného  a fundraisingu, je pomoc a záchrana zvířat ve svém „volném čase“, ať  již se jedná o kočky, psy, slepice aj. opeřence a větší tvorečky.

 

Na Festivalu Evolution, podzim 2018.


Výroční zprávy

2014, 2013, 201220102009200820072005 a 2006

Zpráva o činnosti od 90. let do 2006

 

 

 

Napsat komentář