Podpisova akce na ministra mze

Aktivita byla ukončena


Pro ministra zemědělství, Ing. Mariana Jurečku / leden 2017

Žádost o ukončení bezohledného vývozu a obchodu s hospodářskými zvířaty z České republiky do Turecka a dalších třetích zemí! Pane ministře, podívejte se proč!

Vážený pane Ing. Jurečko,

dobytek z České republiky – býčci, jalovice a krávy jsou ve velkém vyváženi do Turecka. Transporty začaly v roce 2013, jsou dlouhé 2 000 km a více, trvají 4, 5 dní i déle. Dlouhotrvající přeprava přináší zvířatům ohromné strádání, dochází k lehkým i těžkým zraněním, k předčasným porodům a někdy až k úhynům. Přeživší zvířata jsou na hranicích EU (Bulharsko) s Tureckem v zuboženém stavu, a to ještě není konec jejich útrapám. V Turecku jsou zřejmě dále obchodována, může je čekat další dlouhá cesta a s ní spojené další útrapy. Navíc, Turecko je muslimská země a zvířata poráží, v EU zakázaným způsobem, tzv. „halal“ porážkou, kdy zvíře není před vykrvením omráčeno. Za plného vědomí je zvířatům doslova přeťat krk od ucha k uchu, celkově za hrubého zacházení s nimi. Jen za rok 2016, podle údajů SVS ČR ze začátku ledna 2017, bylo do Turecka transportováno přes 64 000 jalovic, krav nebo býčků! V roce 2015 to bylo přes 43 000 těchto zvířat. Do dalších zemí mimo EU (tzv. třetích zemí – např. Libanon, Ukrajina) putovalo v roce 2016 z ČR okolo 10 000 kusů dobytka. 

Nechceme jen my, vidět důkazy tohoto nezměrného utrpení, které nám organizace, jako je např. Společnost pro zvířata, poskytuje. Chceme se o ně podělit s Vámi, s osobou výkonodárnou a zákonodárnou, odpovědnou za situaci a odpovědnou také za zacházení s českými zvířaty, garantující ochranu zvířat v České republice. Posíláme Vám snímky českého dobytka při transportu do Turecka v červnu roku 2016, odkazy na dokumenty zachycující utrpení zvířat při těchto transportech a při dlouhotrvající přepravě.


Dokument organizace Animals´Angels Investigation into Long Distance Transports from EU to Turkey, June 2016
/ Investigace dlouhotrvajících transportů z EU do Turecka, červen 2016 (bez komentáře, titulky v angličtině)
https://www.youtube.com/watch?v=jj0SNsbYFSU


Dokument organizací TSB|AWF a Eyes on AnimalsDoomed journey“ – Prokletá cesta / Investigace dlouhotrvajících transportů z EU do Turecka, červen 2016 . Včetně záznamu zvířat z České republiky.
– původní delší anglická verze:
https://www.youtube.com/watch?v=lOVtq-M0-Is
– zkrácená verze s českými titulky:
https://www.youtube.com/watch?v=uDMT6By4IeY&feature=youtu.be


Dokument organizací Compassion in World Farming, Eyes on Animals, Animal Welfare Foundation a záběry org. Anonymous for Animal Rights: IN THE NAME OF TRADE/VE JMÉNU OBCHODU, 2013 (Export of live animals from the EU to third countries/Vývoz živých zvířat z EU do třetích zemí) – délka 8 minut, komentář v angličtině, 

http://www.ciwf.org.uk/our-campaigns/investigations/transport-investigations/2012-live-animal-exports-to-turkey/a-message-for-the-european-commission/

Stáhněte si český překlad dokumentu.


Další důkazy uvidíte zde: https://spolecnostprozvirata.cz/vizualni-dukazy-o-stradani-a-stresu-zvirat-souvisejicich-s-prepravou/


Pane ministře, v České republice máme zákony upravující ochranu zvířat, situace zde není ideální, alespoň však existují určité možnosti zvířatům pomoci a viníky potrestat. Bohužel, nařízení Rady EU č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy, které by se mělo vztahovat i na jejich vývoz mimo EU, je v praxi nepoužitelné a existují tisíce důkazů, že zvířatům nepomáhá a jejich utrpení při přepravě, ani v rámci EU, nezmírňuje ani neukončuje. Důkazy má jak přímo Evropská komise, tak nevládní organizace, např. organizace Animals´ Angels, která Vám zaslala sbírku důkazů od roku 2005 do roku 2016, ve své 200 stránkové publikaci „The MYTH OF ENFORCEMENT of Regulation (EC) No 1/2005 on the protection of animals during transport. http://www.animals-angels.com/fileadmin/user_upload/1_DATEN_AB_2014/4_AA_PRESS/Animals_Angels_Myth_of_Enforcement.pdf

Pane ministře, pro toto jsme v ČR schválili zákon na ochranu zvířat proti týrání a další předpisy v EU? Pro toto podepisujeme petice na ochranu zvířat, pro toto podporujeme svými hlasy ty, kteří jsou schopni altruismu a soucitu, pro toto jsme vstupovali do EU? Aby tato krásná česká zvířata takto bezostyšně trpěla? Aby byly denně pošlapávány naše humánní, oproti zemím mimo EU, etičtější společenské normy a legislativa EU? Aby nakonec zvítězil bezohledný byznys na úkor těch, kteří se vůbec nemohou bránit a jsou vydáni napospas brutalitě a nemilosrdnosti?

 

Pane ministře, jak je vůbec možné vědomě obchodovat se zvířaty do míst, kde existují stovky, tisíce důkazů o utrpení a týrání zvířat úmyslném či neúmyslném; ze země a regionu – České republiky a EU, kde jsou pod právní ochranou a kde je společenský řád humánnější a tím vyspělejší – do míst, kde není vymahatelné dodržování legislativy EU a pro společenský řád a chápání zvířat je zde normou bezohledné zacházení se zvířaty, nejen s hospodářskými? Víme, že to rozhodně není morální ani etické. Je toto jednání legální?

 

Úvod našeho zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, uvádí, že zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.

 

Pane ministře, žádám Vás o okamžité zastavení vývozu živých hospodářských zvířat do Turecka a zemí mimo EU. Žádám Vás, aby namísto živých hospodářských zvířat bylo do Turecka a dalších zemí mimo EU vyváženo pouze maso a živočišné potraviny. Vyvážená zvířata z ČR a z EU trpí transporty a hrubým zacházením bez ohledu na skutečnost, zda-li jsou určena přímo na jatka, na další výkrm nebo do chovu. Vždy zažívají bezohledný transport a manipulaci a končí zabita na „halal“ porážkách.

Vy máte moc ukončit strádání desítek tisíc zvířat.

S pozdravem

Komentáře jsou uzavřeny.