Petice

Více v odkazu Aktuálně/Novinky


duben 2018

Připojte se k výzvám na Evropskou komisi a naše dva ministry za zastavení dálkových transportů zvířat na jatka a zástav/výkrm: https://spolecnostprozvirata.cz/zapojte-se-stop_preprave/


Podpořme další EU kampaň za dodržování již platných předpisů v chovech prasat a za ukončení jejich bolestivé kastrace bez umrtvení – END PIG PAIN/Zastavme bolest prasat:

https://www.endpigpain.eu/?lang=cs

https://spolecnostprozvirata.cz/kampane/zastavme-bolest/

 

 


 

Zapojte se do aktivit na www.stoptransport.cz

 

 


Únor 2017 

„PRO EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA POSÍLÁNA NA BLÍZKÝ VÝCHOD JE JEDNA VĚC JEŠTĚ HORŠÍ NEŽ UMŘÍT V DŮSLEDKU HRŮZNÉ CESTY. PŘEŽÍT JI.“Logo_Transparant_high

Každým rokem 1 miliarda drůbeže a 37 miliónů kusů dobytka, prasat, ovcí, koz a koňovitých jsou transportovány na dlouhé vzdálenosti po EU a do třetích zemí.

STOP THE TRUCKS – ZASTAVME TRANSPORTY je další z celoevropských kampaní žádající ukončení dlouhé přepravy hospodářských zvířat po EU a z EU, stanovení maximálního limitu 8 hodin pro přepravu h. zvířat – savců a 4 hodin pro přepravu drůbeže. Namísto zvířat lze přepravovat maso a výrobky z něj.

Kampaň EUROGROUP FOR ANIMALS se opírá o dlouholeté důkazy – strádání, utrpení hospodářských zvířat při transportech, o důkazy naprostého selhání legislativy mající zvířata chránit a selhání členských zemí a Evropské komise.

STOP THE TRUCKS je další apel na představitele EU. Apel nás všech, kteří žádáme ukončení „ničení“ zvířat při dlouhých transportech po EU, a co víc, i mimo EU.

 POMOZME ZASTAVIT TRANSPORTY, ZAPOJME SE do STOP THE TRUCKS do 20. DUBNA 2017!


Zapojme naše děti: kresby pro králíky – KRÁLÍCI NEPATŘÍ DO KLECÍ

V polovině března 2017 budou poslanci Evropského parlamentu hlasovat o přijetí usnesení, které navrhuje zavedení minimálních požadavků na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely tak, aby králíci netrpěli v klecích a jiných nevhodných podmínkách. Věříme, že usnesení EP přijme a postoupí dále k praktickému jednání a přípravě v Evropské komisi a Radě zemědělských ministrů.

Česká republika má v EP svých 21 poslanců. S vaší pomocí těmto poslancům zašleme KRESBY budoucí generace občanů EU – našich dětí a mládeže. Požádejte vaše děti, aby nakreslily, jak si představují dobrý život pro králíky. Děti často velmi dobře vnímají, co je dobré a co špatné.

Ke kresbě můžete připojit vzkaz pro europoslance nebo ho napsat přímo na obrázek. Uveďte jméno a lokalitu bydliště dítěte (např. Péťa z Prahy 10 Vršovic), věk, případně celé jméno, jak uznáte za vhodné. KresbDSC00628_(Kopírovat)y od dětí a mladých lidí do 18 let, na pevnějším papíře formátu A4, nám, prosím, zasílejte do konce února 2017 (Společnost pro zvířata, Michelská 5, 140 00 Praha). Scany kreseb zveřejníme na tomto místě!

Výtvory tak doplní kampaně a naše společné úsilí. Předají vizuální vzkaz europoslancům, že králíci do klecí nepatří!


Zveme vás a děti na společné kreslení, které proběhne 20. 2. 2017, v pondělí, od 17 hodinpastelkz, při naší besedě ke králíkům, v sále Domu ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4.

Pozvánku si můžete prohlédnout ZDE.


TO MUSÍ VIDĚT CHOVATELÉ A JEJICH SVAZY!

DSCF9519-1
Chovatelské svazy h. zvířat, sdružují většinu chovatelů, mají veliký podíl na utrpení h. zvířat při dlouhotrvající přepravě. Přitom stačí málo – mít úctu a vztah ke zvířeti jako k živému cítícímu tvorovi, obchodovat se zvířaty jen tam, kde budou zajištěny podmínky pro další důstojný život zvířat a jejich porážka (zabití) podle platné legislativy EU a ČR. Chovatelé musí vědět k čemu svou činností a rozhodováním přispívají, jakým mukám vystavují h. zvířata po dlouhá desetiletí. Vědí o tom? Nevědí? Je jim to jedno? Odpovědi neznáme, ale pokud nám pomůžete s osvětou, už nebude možné, aby případně představitelé svazů tvrdili např. že se jedná jen o výjimečné případy, na které upozorňují přecitlivělí jedinci.

ZAPOJTE SE a pošlete email s odkazy na dokumenty z transportů h. zv. zástupcům 8 chovatelských svazů a organizací.

Chovatelé musí vědět, že lidem není lhostejné, jak nakládají se zvířaty nebo jak svou činností nebo nečinností podporují strádání až týrání zvířat.
Seznam chovatelských svazů a organizací uvádíme zde.
ZNÁTE OSOBNĚ chovatele nebo majitele hospodářských zvířat? Použijte náš text a zašlete jim email nebo i vytištěné poštou.
Děkujeme vám! Zvířata se neumí samotná bránit, ani se dostat ze špatných podmínek, do který je uvrhla lidská ruka…


Leden 2017

Podle údajů Státní veterinární správy, za začátku ledna 2017, bylo v roce 2016 do Turecka transportováno přes 64 000 jalovic, krav nebo býčků!  V roce 2015 to bylo přes 43 000 těchto zvířat. Do dalších zemí mimo EU (třetích zemí 1-2016-zari-silny-byk-janosch-z-ceske-republiky-lezi-chromy-a-vycerpan-jsou-videt-krvava-poraneni-na-jeho-varlatech– např. Libanon, Ukrajina) putovalo z ČR, v roce 2016, okolo 10 000 kusů dobytka.

Všichni, kdo nejsme imunní vůči strádání zvířat a jejich bezmoci, víme o jejich utrpení a cítíme se často bezmocní ve snaze zvířatům pomoci a utrpení ukončit a zajistit jim důstojný život bez bolestí a strádání. Vědí o utrpení zvířat, Ti kteří rozhodují? Ti, kteří připravují legislativní cesty, jak na zvířatech vydělávat? Ti kteří s bezbrannými zvířaty obchodují a vydělávají na jejich životech? To nevíme, to záleží na jejich svědomí a vědomí.  Ale můžeme zajistit, aby se o tom dozvěděli a žádat je, aby svou pravomocí/mocí utrpení zvířat ukončili.

Dejte s námi vědět ministrovi zemědělství o utrpení dobytka vyváženého do Turecka a dalších třetích zemí! Vyzvěte ho s námi, aby krutý nemilosrdný byznys okamžitě ukončil!


ukončená

Nově můžete podpořit on-line petiční dopis adresovaný všem televizním pořadům o vaření, aby neKlece 3-1podporovaly klecová vejce.  Stále 290 milionů evropských slepic žije v klecích.V ČR je to více než 80 % z celkového počtu asi 4 milionů slepic v zemědělském sektoru. Ačkoli od roku 2012 platí v celé EU zákaz používání holých bateriových klecí v chovech slepic, většina chovatelů pouze nahradila tyto klece tzv. obohacenými klecemi, které život slepicím téměř vůbec nezlepšily. Klecový chov slepic je krutý a musí být ukončen! Až nasbíráme přes 500 podpisů, dopis rozešleme. Prosíme, připojte se. Děkujeme! 


VÍCE INFORMACÍ K VÝŠE UVEDENÝM AKCÍM NAJDETE NA WWW.KONECDOBYKLECOVE.CZ


!!Stále je aktuální celoevropská petice za zákaz vývozu živých zvířat do Turecka!
transport-EU-beef-cattle-exported-to-Lebanon

Dvanáct členských států EU, včetně ČR, povoluje vývozy hospodářských zvířat do Turecka, přestože se přeprava značně prodlužuje dlouhým čekáním na tureckých hranicích. Žádejte s Compassion in World Farming a s námi ukončení tohoto krutého obchodu! Věříme, že pro ukončení každoročního strádání milionů hospodářských zvířat je nezbytně nutný úplný zákaz vývozů zvířat z Evropské unie. Než se však takový zákaz zavede, je potřeba přimět evropské země, aby přestaly povolovat vývozy zvířat do Turecka. Tato přepravní trasa je obzvlášť znepokojující, protože zvířata mohou být celé dny zadržována na hranicích v přeplněných, znečištěných kamionech bez možnosti odpočinku či napájení. Taková přeprava je porušením legislativy EU, která má být podle výnosu Evropského soudního dvora dodržována až do cíle cesty, i když zvířata opustí EU. Členské státy by neměly povolovat žádné vývozy do Turecka, protože vědí, že kvůli zpoždění na hranicích je přeprava nelegální. Přesto se Evropská komise zdráhá zasáhnout. Jestliže Komise nic nepodnikne, my ano!


ukončená

kralici_v_kleci

 Stále můžete podepsat on-line petici za zákaz chovu králíků v klecích v celé EU. V roce 2014 v průběhu 4 měsíců investigativní tým Compassion in World Farming navštívil 16 králičích farem v 5 zemích EU (včetně České republiky). Bylo to pokračování průzkumu ve 3 členských státech EU provedeného v roce 2012. Nejnovější průzkum potvrdil rozsah utrpení evropských králíků na farmách. Abyste zjistili, jak kruté klece mohou být…PŘEDÁNÍ PETICE JE ZATÍM NAPLÁNOVÁNO V POLOVINĚ DUBNA. PROTO PROSÍME, KDO NEPODEPSAL, POSPĚŠTE SI. DĚKUJEME.

Komentáře jsou uzavřeny.