Slepice z klece ven-ukončená

SLEPICE Z KLECE VEN – A Z DALŠÍCH VĚZNÍCÍCH SYSTÉMŮ CHOVŮ

Od roku 1999 jsme zahájili svou účast v evropské kampani org. Compassion in World Farming za ukončení chovu slepic – nosnic v klecích. V tomto IMG_20150509_133610roce se také podařilo prosadit změny v legislativě EU, i když kompromisní a s dlouhým přechodným obdobím: teprve v roce 2012 vešla v platnost nová legislativa, která přikazuje chovatelům používat tzv. obohacené klece místo klecí holých. Životní prostor pro nosnice se tak v intenzivním zemědělství zanedbatelně zvětšil. Chovatelé jsou od této doby povinni používat pro klecové chovy pouze klece „obohacené“, ve kterých jsou např. plastová hnízda a bidýlka.

Ale i tato kompromisní legislativa se vaječnému intenzivnímu průmyslu nelíbila a po r. 2000 pilně loboval za její odstranění nebo ještě delší přechodné období. Proto byla v EU zahájena další kampaň „Chickens out“. Cíle kampaně byly – udržet zákaz chovu slepic v neobohacených klecích, rozšířit zákaz i na klece tzv. obohacené, přispět k rychlému rozvoji neklecových chovů a prodeji vajec z těchto chovů. K této aktivitě jsme se v r. 2007 připojili naší kampaní „Slepice z klece ven“. Podařilo se udržet zákaz chovu v neobohacených klecích v EU a k rychlejšímu rozvoji produkce neklecových vajec a jejich prodeji kampaň přispěla – zejména v zemích západní EU. Kampaň také propagovala povinnost značení vajec podle způsobu chovu slepic a informovala o tom konzumenty.

V prosazení hlavního cíle obou předchozích aktivit – tj. ukončení chovu slepic ve všech možných typech klecí pokračuje od r. 2015 nová evropská kampaň KONEC DOBY KLECOVÉ. Jsme si naprosto jisti, že žádné zvíře do klece nepatří! Věznění slepic – nosnic v klecích patří mezi nejhorší praktiky v intenzivním zemědělství.

 

březen 2018 – Místo vajec, dejme koledníkům jablka! viz Aktuálně/Novinky

 

Archiv událostí ke kampani

 

Komentáře jsou uzavřeny.