Slepice z klece ven

SLEPICE Z KLECE VEN – A Z DALŠÍCH VĚZNÍCÍCH SYSTÉMŮ CHOVŮ

Od roku 1999 jsme zahájili svou účast v evropské kampani org. Compassion in World Farming za ukončení chovu slepic – nosnic v klecích. V tomto IMG_20150509_133610roce se také podařilo prosadit změny v legislativě EU, i když kompromisní a s dlouhým přechodným obdobím: teprve v roce 2012 vešla v platnost nová legislativa, která přikazuje chovatelům používat tzv. obohacené klece místo klecí holých. Životní prostor pro nosnice se tak v intenzivním zemědělství zanedbatelně zvětšil. Chovatelé jsou od této doby povinni používat pro klecové chovy pouze klece „obohacené“, ve kterých jsou např. plastová hnízda a bidýlka.

 

Ale i tato kompromisní legislativa se vaječnému intenzivnímu průmyslu nelíbila a po roce 2000 pilně loboval za její odstranění nebo ještě delší přechodné období. Proto byla v EU zahájena další kampaň „Chickens out“. Cíle kampaně byly – udržet zákaz chovu slepic v neobohacených klecích, rozšířit zákaz i na klece tzv. obohacené, přispět k rychlému rozvoji neklecových chovů a prodeji vajec z těchto chovů.

K této aktivitě jsme se v roce 2007 připojili naší kampaní „Slepice z klece ven“. Podařilo se udržet zákaz chovu v neobohacených klecích v EU a k rychlejšímu rozvoji produkce neklecových vajec a jejich prodeji kampaň přispěla – zejména v zemích západní EU. Kampaň také propagovala povinnost značení vajec podle způsobu chovu slepic a informovala o tom konzumenty.

 

V prosazení hlavního cíle obou předchozích aktivit – tj. ukončení chovu slepic ve všech možných typech klecí pokračuje od roku 2015 nová evropská kampaň KONEC DOBY KLECOVÉ. Jsme si naprosto jisti, že žádné zvíře do klece a jiného omezujícího prostoru nepatří! Věznění slepic – nosnic v klecích a v halách patří mezi nejhorší praktiky v intenzivním zemědělství.

 

 

Místo vajec, dejme koledníkům jablka!

 

 

 

Archív naší činnosti za zákaz klecí pro slepice:

Osobnosti podporují zákaz klecí, 2015 – 2017: Anna K., Marta Kubišová, Táňa Fischerová, Sandra Pogodová, Iva Pazderková, Simona Babčáková, Jana Paulová, prof. Bedřich Moldan, RNDr. Evžen Korec, Michal Viewegh a další

 

 

Konec doby klecové v médiích 2015 – 2017

 

Informace o kampani Slepice z klece ven, 2012 PDF

Slepice – klece – vejce, tisková zpráva, 2012 PDF

 

Osobnosti podporují kampaň Slepice z klece ven, 2007 – 2010:

 

 

 

 

 

 

Způsoby chovu slepic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkuste si klec – pozvání na jednu z těchto našich akcí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkuste si klec – v Praze 2009

 

 

 

Děkujeme, že používáte vejce neklecová, 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doživotní uvěznění … v bateriové kleci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosnice – slepice určená k produkci vajec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob označování vajec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Fotopetice“ Ne klece –  s přední stranou klece se lidé fotili jak pro nás (přeposílali jsme ministrům), tak i pro sebe, na Fb, web apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkoformátová pohlednice připravená na jedny z Velikonoc, předána tehdejšímu vedení MZe

(pozn. texty jsou duševním vlastnictvím Společnosti pro zvířata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachování zákazu klecí nezdokonalených od roku 2012, překlad zprávy CIWF UK, 2007 PDF

Slepice z klece ven v médiích 2007 – 2008, pdf 1, pdf 2, pdf 3, pdf 4

 

 

 

Zpráva z průzkumu nabídky neklecových vajec supermarkety v České republice, 2007 PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrace před Evropskou komisí v Bruselu – za zachování zákazu konvenčních neobohacených klecí, drůbežářský průmysl loboval za zrušení zákazu, 2007

 

Víte, jaká vejce kupujete? 2007

 

Zákaz chovat slepice v kleci ohrožen – Klec je stále Klecí, tisková zpráva 2006, PDF

Zákaz chovat slepice v kleci ohrožen – leták, 2006 PDF

Praktické alternativy bateriových klecí , překlad studie CIWF UK, 2006 PDF

Vejce z klece – argumenty proti obohaceným klecím v Evropě, překlad zprávy Laid Bare, CIWF UK, 2003 PDF

Křehké kosti – osteoporóza a bateriové klece, překlad zprávy CIWF UK,  2000 PDF

Jak máte rádi vejce? Proč musí Evropa zakázat bateriové klece, překlad studie CIWF UK, 1998 PDF

 

 

 

 

Archiv událostí ke kampani

 

Komentáře jsou uzavřeny.