Peticní výzva Polčákovi

Akce je z důvodu odchodu pana europoslance Polčáka z Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova zrušena. DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU. 

Podpořte prosím 25. ledna ochranu králíků ve velkochovech

Vážlogo_kraliciený pane europoslanče Polčáku,

žádám Vás jako zástupce České republiky ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova v Evropském parlamentu, abyste 25. ledna, budete-li jako náhradník hlasovat, svým hlasem podpořil zprávu z vlastní iniciativy o minimálních standardech na ochranu králíků na farmách.


Podpořte prosím zejména tyto požadavky:

  • druhově specifickou legislativu pro tato zvířata
  • přechod od klecových velkochovů k alternativním systémům, jako je parkový systém zavedený již do praxe chovateli v Belgii a dalších členských státech EU.

 

V současnosti je 99 % králíků na farmách chováno v malých klecích, které jim neumožňují přirozené chování, což je v rozporu se Směrnicí Rady 98/58.

Compassion in World Farming provedl řadu šetření v několika členských státech a nalezl velice špatné podmínky, které odporují vědeckým doporučením Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

Navíc mnohé navštívené farmy byly silně závislé na podávání antibiotik, což k vážným problémům životní pohody zvířat přidává problém zdravotního rizika u lidí.

 

Záznam z posledního šetření v pěti státech (v Itálii, Řecku, Polsku, České republice a na Kypru) je k dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=we1xeip5P6I.

V květnu loňského roku byla doručena holandskému předsednictví a ministrům členských států petice s více než 600 000 podpisy evropských občanů žádající politiky EU, aby ukončili “dobu klecovou” pro králíky. Tato petice byla adresována také europoslancům. Žádám Vás tedy, jako zástupce českých občanů, abyste se připojil k našemu hlasu a podpořil zlepšení životní pohody králíků, druhého nejvíce chovaného zvířete na farmách v Evropě*.

 

Mnoho vědeckých informací o životní pohodě králíků, alternativách ke klecím a o obchodování s králíky a jejich masem v EU naleznete v tomto odkazu: http://www.compassioninfoodbusiness.com/resources/rabbits/.

 

S blížícím se hlasováním v Zemědělském výboru Vás naléhavě žádám, abyste vyslyšel hlasy občanů z celé EU a podpořil požadavek na lepší standardy životní pohody králíků.

Děkuji Vám za zohlednění mé žádosti.

S pozdravem,

 

*Odhad podle údajů FAOSTAT 2010-13

Komentáře jsou uzavřeny.