On line petice antibiotika

banner_antibiotika_peticeSvětový antibiotický týden

Petiční dopis ministrům zemědělství a zdravotnictví


Vážený pane ministře Jurečko, vážený pane ministře Ludvíku,

 

prosím podpořte návrh na zákaz rutinního preventivního hromadného podávání léků skupinám zvířat.

Současná revize legislativy EU týkající se veterinárních léčiv a medikovaných krmiv poskytuje významnou příležitost snížit množství a omezit možnosti používání antibiotik v chovech hospodářských zvířat v celé EU. Jak jistě víte, 10. března 2016 přijal Evropský parlament zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) o navrhovaném Nařízení o veterinárních léčivých přípravcích. Tato zpráva požaduje celounijní zákaz rutinního hromadného podávání antibiotik skupinám zvířat, pokud u žádného zvířete ve skupině nebyla diagnostikována žádná nemoc (zákaz profylaktického podávání antibiotik). Tato zpráva také navrhuje omezení metafylaktické hromadné medikace (pokud některá zvířata ve skupině onemocněla), aby se znemožnilo, že takové podávání bude rutinní.

 

Vítám naprostou podporu europoslanců pro zákaz rutinní hromadné medikace skupin zvířat. Takový zákaz by znamenal významnou změnu současného stavu, kdy veterináři mohou legálně předepisovat antibiotika čistě z preventivních důvodů, což je praxe běžná zejména v intenzivních velkochovech, kde stresující podmínky způsobují náchylnost zvířat k chorobám. Na českých farmách se přibližně 86 % antibiotik používá pro hromadnou medikaci v krmivech nebo v napájecí vodě, a to zejména v intenzivních velkochovech prasat a drůbeže.

 

Obávám se však, že pozice přijatá Zemědělským výborem Evropského parlamentu je ve svém rozsahu méně progresivní. Zpráva Výboru o návrhu Nařízení o medikovaných krmivech neobsahuje žádné omezení rutinní skupinové metafylaxe. Toto opomenutí znamená riziko dalšího zneužívání našich drahocenných antibiotik v intenzivních velkochovech. Chovatelé mohou obcházet zákaz rutinní profylaxe tím, že vždy počkají, až pár zvířat onemocní, a pak podají léky celým skupinám zvířat na základě metafylaxe.

 

Při dalších jednáních trialogu, musí národní vlády využít této jedinečné příležitosti k vyřešení nadměrného používání antibiotik ve velkochovech zvířat a k podpoře změny způsobů chovu hospodářských zvířat směrem k šetrnějším a zdravějším systémům.

 

 

Žádám Vás, abyste podpořili rozhodná opatření k záchraně našich antibiotik, a to zejména:

  • Zákaz rutinní profylaktické a metafylaktické hromadné medikace skupin zvířat antibiotiky v krmivech a vodě. (Takový zákaz by povoloval nerutinní metafylaktické skupinové léčení na základě zdravotního plánu a plnění specifických opatření, vytvořených s cílem snížit potřebu antibiotik v budoucnu, jak stanovuje zpráva ENVI výboru přijatá plénem Evropského parlamentu).
  • Zákaz veškerého preventivního používání a skupinového léčení „kriticky významnými” antibiotiky. Tato antibiotika by mohla být použita jen v případě testu citlivosti či výsledků nedávného testu citlivosti, který prokazuje, že žádná jiná antibiotika by pravděpodobně neúčinkovala.
  • Změnu chovatelských systémů směrem k šetrnějším chovům s lepší životní pohodou zvířat, kde jsou zvířata zdravá díky dobrým životním podmínkám a péči, nikoli díky rutinnímu podávání antibiotik.

 

Krize způsobená antimikrobiální rezistencí má podle odhadů v roce 2050 způsobit úmrtí jednoho člověka každé tři vteřiny. Pokud máme šanci na odvrácení této katastrofy, je třeba chránit antibiotika pro případy, kdy jsou skutečně potřebná v léčbě. Rutinní používání antibiotik u skupin zvířat na podporu neudržitelných a nehumánních chovatelských praktik je naprosto nepřijatelné. Věřím, že učiníte všechny nezbytné kroky k záchraně našich antibiotik pro příští generace. Konkrétní opatření navržená výše zajistí, aby se tak stalo bezodkladně.

S úctou

Komentáře jsou uzavřeny.