Vizuální důkazy o strádání a stresu zvířat souvisejících s přepravou

Důkazy o strádání a stresu zvířat souvisejících s přepravou

Mapa s hlavními trasami exportů s hospodářskými zvířaty do zemí mimo EU. Z publikace Animals´ Angels „The Myth of Enforcement“, 2016

Mapa s hlavními trasami exportů s hospodářskými zvířaty do zemí mimo EU. Z publikace Animals´ Angels „The Myth of Enforcement“, 2016

 

Níže uvedené důkazy dokumentují utrpení, bolest, lehčí nebo těžší zranění (která zůstávají neošetřena), stres, smrt zvířat vyslaných transporty na blízká nebo vzdálená místa.V očích zvířat vidíme strach, tíseň, zoufalství a děs.

Případy strádání zvířat, jejich bolesti a také i  porušování předpisů EU, jenž by měly zvířata během přepravy „chránit“ nejsou výjimečné.Jsou to tisíce, desetitisíce důkazů  za posledních třicet desetiletí o těžko pochopitelné míře lidské bezohlednosti a krutosti. A na konci strastiplné cesty končí zvířata dříve či později na jatkách.

V lepším případě na jatkách v EU, kde jsou před podříznutím omráčena, v těch horších případech končí v muslimských zemích, kde jsou zabita způsobem „halal“ – podříznutí a vykrvení zaživa, při plném vědomí!


TRANSPORT BÝKŮ Z ČR DO TURECKA A NÁSLEDNÉ DO IRÁKU.

Dokument Animals Angels, léto 2017. Překlad Společnost pro zvířata.

3 minuty

Další strašný důkaz naprosté bezohlednosti obchodníků se zvířaty a chovatelů, za peníze udělají všechno: v horkém létě 2017 bylo exportováno 22 kamiónů plných býků z českých a moravských chovů do Turecka. Na hranicích EU/Turecko je turecká strana odmítla přijmout. Polovina býků byla přemístěna po několika dnech čekání na kamionech do výběhů, druhá polovina umírala na kamionech. Shodou okolností byli na místě lidé z organizace Animals Angels. Snažili se zvířatům pomoci, zjistit proč nemohou dál ani zpět. Po několika týdnech bylo několik desítek zvířat prodáno dál do Iráku. Jejich cestu přes Turecko, ke Kurdistánu, Animals Angels zdokumentovali. Neví se, co se stalo se zbylými býky, kolik jich ve vedru, žízní, vyčerpáním zemřelo. Skandální přístup obchodníků, chovatelů z ČR, odpovědných úředníků ČR, přístup EU, je neomluvitelný, musí být potrestán.

https://www.youtube.com/watch?v=kcFdXiTtD4k

Video pro dotaz https://www.youtube.com/watch?v=kcFdXiTtD4k


GLOBÁLNÍ EXPORT S HOSPODÁŘSKÝMI ZVÍŘATY/LIVE EXPORT GLOBALgl.export
Dokument organizací Animals International a Eurogroup for Animals, české titulky Společnost pro zvířata.
2016/2017
délka 1,45´


Dokument organizací AWF/TSB, Eyes on Animals, AWF, Animals Australia 2016 – 2017export of eu animals

Export of EU Animals / Export hospodářských zvířat z EU

Včetně záběrů na umírající a mrtvé býky v kamiónu, kteří pocházeli z České republiky.

 


Export skotu z České republiky na Střední východexport_cr_skotu_na_stredni_vychod

– sestřih z dokumentu „Export of EU Animals“, organizací AWF/TSB, Eyes on Animals, AWF, Animals Australia, 2016 – 2017

 


Video ke kampani STOP THE TRUCKS, Eurogroup for Animals a její partneři v EU.stop the trucks

Stop the trucks / Zastavme transporty

Žádné zvíře si toto nezaslouží…tak proč k tomu dochází

 


Dokument: Eurogroup for Animals, Animals International – Ovce v zimě ovce v zime

Uvízlé rumunské ovce při transportu do Turecka, zima 2016/2017.


DĚSIVÝ konec života hospodářských zvířat z EU
Snímky org. Animals International, z 2016, dokazující děsivý konec dobytka z EU,  včetně naší republiky, v brutálních zemích mimo EU. Jedná se převážně o muslimské země. Dobytek je za hrubého zacházení (po vyčerpávajícím dlouhém transportu z EU), při plném vědomí fixován, pak je doslova s hrůzou v očích zamordován podříznutím hrdla! Za plného vědomí, bez předchozího omráčení!

 


Snímky Animals´ Angels – skot z EU do Turecka, listopad 2016


Snímky Animals´ Angels – skot z EU do Turecka, září 2016 – na 2. a 3. snímku je umořený býk z České republiky, kterému Animals´Angels dali jméno Janosch.


Snímky Animals´ Angels – býčci, krávy, jalovice z ČR na hranicích EU a Turecka, červen a červenec 2016


Dokument Animals´Angels

Investigation into Long Distance Transports from EU to Turkey, June 2016
Investigace dlouhotrvajících transportů z EU do Turecka, červen 2016, bez komentáře, titulky v angličtině
 https://www.youtube.com/watch?v=jj0SNsbYFSU


Dokument organizací TSB|AWF a Eyes on Animals

„Doomed journey“ – Prokletá cesta
investigace dlouhotrvajících transportů z EU do Turecka, červen 2016
– původní delší anglická verze:
https://www.youtube.com/watch?v=lOVtq-M0-Is
– zkrácená verze s českými titulky:
https://www.youtube.com/watch?v=uDMT6By4IeY&feature=youtu.be


Dokument Animals´Angels

Animals‘ Angels – We are There With the Animals, 2016
Animals´Angels – Jsme tam se zvířaty,  2016
– činnost organizace především v rámci sledování transportů se zvířaty, pomoc zvířatům a jednání za ukončení dálkových transportů, 8 min.
https://www.youtube.com/watch?v=wzAQ7bh7h4Y


Dokument Animals´Angels

The Power of Compassion / Síla soucitu, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=y88KBn3MJ_Y 
– německy, anglické titulky


Na záběrech z léta 2015 můžete sami vidět obrovské utrpení, kterému jsou během vývozu ze zemí EU podrobena telata. video_2015

Vyděšená ještě neodstavená telata (stále potřebují pít mléko) jsou přepravovaná na dlouhých, stresujících cestách po silnici i po moři z Evropy do Izraele. Před tím, než se zvířata ocitnou tváří v tvář barbarskému usmrcení, zachází se s nimi velmi krutě a jsou držena v hrozných podmínkách s nedostatečným nebo žádným napájením nebo krmením.

 


Animals´Angels Lebanon Investigation, říjen 2012.

Live Exports from the EU to Third Countries –  a painful look at reality/Vývoz v živém z EU do třetích zemí – bolestivý pohled na realitu je dlouhý něco přes 4 minuty.

Překlad textu v dokumentu:

1) Ovce ze Španělska a dobytek z Francie byly 6 dní transportovány dobytkářskou lodí z Kartageny (Šp.) do přístavu v Bejrůtu, Libanon.

Potom byla zvířata přepravena do sběrného místa před porážkou.

2) Mnoho zvířat z EU – z Belgie, ČR a Šp., bylo právě na jatkách v Bejrůtu. Byla usmrcena bez jakékoliv snahy je předem omráčit. Podstoupila velmi bolestivou smrt.

– Záběry zachycují i býky z České republiky.

http://pomahame.spolecnostprozvirata.cz/2012/11/16/stradani-hzv-pri-preprave-z-eu-do-libanonu-a-jejich-velmi-brutalni-zabijeni-na-tamnich-jatkach/


Dokument organizací Compassion in World Farming, Eyes on Animals, Animal Welfare Foundation a záběry org. Anonymous for Animal Rights: IN THE NAME OF TRADE / VE JMÉNU OBCHODU, 2013 (Export of live animals from the EU to third countries/Vývoz živých zvířat z EU do třetích zemí) – délka 8 minut, komentář v angličtině

ČESKÝ PŘEKLAD DOKUMENTU IN THE NAME OF TRADE / VE JMÉNU OBCHODU Z ROKU 2013

ODKAZ NA VIDEO: http://www.ciwf.org.uk/our-campaigns/investigations/transport-investigations/2012-live-animal-exports-to-turkey/a-message-for-the-european-commission/


Publikace Animals´ Angelsanimals-angels-the-myth-of-enforcement-cover-page

„THE MYTH OF ENFORCEMENT of Regulation (EC) No 1/2005 on the protection of animals during transport“
–  lze volně přeložit jako „Mýtus o zavedení v praxi Nařízení Rady č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy“
březen 2016, anglicky, mnoho fotografické dokumentace
http://www.animals-angels.com/fileadmin/user_upload/1_DATEN_AB_2014/4_AA_PRESS/Animals_Angels_Myth_of_Enforcement.pdf


In Memory of the Fallen/Na památku padlých
www.animalmemorial.org
Zakladatelka Animals´Angels Christa Blanke založila v roce 2016 tento web na památku padlých zvířat při přepravě. Nebudou nikdy zapomenuta.


Nejsou to jednotlivé, výjimečné případy. Jedná se o tisíce důkazů strádání, bolesti, utrpení zvířat vydaných napospas volnému obchodu a lidské bezohlednosti. Legislativa, která byla po dlouhých letech úsilí organizací na ochranu zvířat přijata, a která na papíře „nevypadá tak špatně“, je v praxi nepoužitelná a nevymahatelná, její rozsáhlé porušování a ignorace zůstávají nepotrestány a zvířata, oběti lidské krutosti, trpí ve velkém.

Je nutné si uvědomit, že pokud by nedocházelo k rozsáhlému strádání a týrání zvířat v rámci přepravy, nevznikaly by organizace, které se zabývají pouze monitorováním této přepravy, snaží se působit na dodržování předpisů ze strany EU, členských států a přepravců. A pomáhají zvířatům. Jsou to např. organizace, jejichž důkazy přinášíme v následujících odkazech. Především organizace Animals´Angels vznikla právě za tímto účelem již v roce 1996, má tisíce důkazů o porušování předpisů a o utrpení zvířat.

Transporty zvířat na dlouhé vzdálenosti je nutné zastavit, místo zvířat přepravovat maso a živočišné produkty, než všichni lidé přejdou na vegetariánskou a nejlépe na veganskou výživu.


Snímky Animals´ Angels z let 2010 – 2015

Snímky a videa Společnosti pro zvířata

http://pomahame.spolecnostprozvirata.cz/2012/10/30/telatka-nastupuji-do-kamionu-dalsi-video-ze-sledovani-prepravy/http://pomahame.spolecnostprozvirata.cz/2012/10/23/preprava-prvni-natocene-video/


Dále čtěte:

 

Komentáře jsou uzavřeny.