Stop zábavní pyrotechnice

ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKA? SPÍŠE BOMBOVÝ ÚTOK…

 

Každý většinou máme zkušenosti s reakcemi zvířat na tzv. zábavní pyrotechniku a se škodami, které působí nám a zvířatům.  Neohleduplnost sebestředných a sobeckých lidí je veliká.

 

Podle LEGISLATIVY, zjišťěno k roku 2015,  mají nástroj pro regulaci nebo zákaz použití zábavní pyrotechniky ve svých rukách obce.

OBCE
Obecně závazné vyhlášky obcí (podle §10 zákona o obcích)

Obecně závazné vyhlášky obcí (podle §10 zákona o obcích) Dle Ústavního soudu je problematika prodeje a používání pyrotechnických předmětů dostatečně regulována zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti a vyhláškou Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. Obec proto nemůže přikročit k absolutnímu zákazu zábavní pyrotechniky na svém území, pouze ve vztahu k určitým veřejným prostranstvím, vyžaduje-li to zajištění místních záležitostí veřejného pořádku. Může však použití ZP významně regulovat nebo omezit užívání ZP v čase i prostoru.

Zákonnost regulace používání ZP je třeba posoudit na základě zdůvodnění účelu, který vyhláška touto regulací sleduje. Tento účel musí být širší než jen zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, např. o ochranu životního prostředí ve formě ochrany ptáků před jejich rušením a následným zraněním či případným usmrcením, o ochranu zvířat (zejména podle zákona 246/ 1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, § 4 „Za týrání se považuje“, odst. 1 písm. j) „vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy,“ nebo písm. h) „používat podnětů, předmětů nebo bolest vyvolávajících pomůcek tak, že působí klinicky zjevné poranění nebo následné dlouhodobé klinicky prokazatelné negativní změny v činnosti nervové soustavy nebo jiných orgánových systémů zvířat“.)


AKCE 1.

 

INFORMUJME VEDENÍ OBCÍ, MĚST, POLICII, MLÁDEŽ, ŠKOLY o škodlivosti zábavní pyrotechniky. Posílejme informace do místních zpravodajů, novin,  webů, facebooků. ROZŠIŘUJME letáky – na výše uvedená místa a těm, kteří pyrotechniku často používají nebo prodávají.

 

ZJIŠŤUJME si předem, jak může konkrétně zasáhnout městská nebo státní policie v našich obcích.

 

JEDNEJME s vedením obcí, měst a se zástupci policie.

 

PIŠTE si k nám o tyto letáky, které vám v desítkách až stovkách ks můžeme od řijna 2017 zasílat. Na s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz

 

Leták Zábavní pyrotechnika? v PDF ke stažení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AKCE 2.

 

PIŠTE NÁM VAŠE ZKUŠENOSTI/POSÍLEJTE ZÁBĚRY S REAKCEMI ZVÍŘAT/A ZÁBĚRY POUŽITÍ PYROTECHNIKY – s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz

 

Použijeme je při argumentaci proč je nutné zakázat prodej a použití nejhorších druhů pyrotechniky a zavést skutečný postih těch, kteří nedodržují obecní vyhlášky a případnou další legislativu.

 

VAŠE NÁZORY, ZKUŠENOSTI z let 2012 – 2013


ZVÍŘATA A PYROTECHNIKA

 

Zvířata mají citlivější sluch než lidé

postolkaOhňostroje, pyrotechnika obecně a oslavy přinášejí do života zvířat zmatek, úzkost a strach. Zvířata jsou vyděšená, schovávají se a snaží se před hlukem uniknout. Následkem slepé paniky dochází k vážným zraněním, doživotním traumatům a zvířata mohou fyzickým či psychickým následkům podlehnout. Psi a kočky se velmi lehce zaběhnou a ztratí se. Mnoho z nich pak v lepším případě končí v útulcích a odchytových stanicích.
V šoku a stresu jsou i volně žijící zvířata (veverky, srny, prasata) a zvířata zavřená na farmách. Ptáci žijící ve velkých městech v úleku narážejí do trolejí či elektrického vedení. Ti všichni škodlivou, nebezpečnou „zábavní“ pyrotechnikou trpí a dokonce hynou!

 

Světlo, hluk, zápach

Ohňostroje produkují hluk, světlo (mluvíme o světelném znečištění) a znečišťují ovzduší. Exploze ohňostrojů uvolňují chemické látky (tzn. velké labut_krknebezpečí pro volně žijící živočichy žijící poblíž oblastí, kde k ohňostrojům dochází, stejně jako pro divokou zvěř nacházející se po větru) a pevné částice – popílek v kouři, dochází ke kontaminaci životního prostředí. Tyto chemikálie a popílek jsou také nebezpečné pro domácí zvířata žijící v dané oblasti. Zdravotní potíže mohou mít i lidé.

Zábavní pyrotechniku používají jedinci zejména za tmy a ve velkých městech. Ptáci, zejména labutě, pak v úleku a šoku vzlétnou a dezorientované často narazí do drátů tramvajových trolejí nebo jiného vedení.

 

Žádná sláva, ale BOMBOVÝ ÚTOK

Exploze „zábavní“ pyrotechniky mohou dosahovat hodnoty 190 dB. To je o 110 – 115 dB více než začíná poškození lidského sluchového ústrojí (75 – 80 dB, např. hluk u hlavních silnic) a hranice poškození sluchu zvířat je zřejmě ještě nižší. U zvířat, která jsou příliš blízko výbuchů, může dojít labut2k popáleninám a poškozením očí. Hluk, který pyrotechnika způsobuje je vyšší než startující letadlo (120 – 130 dB) nebo hluk motorky či sbíječky (okolo 100 dB).

 

Co dělat?

V inklinovaný čas je nutné klidné, ohleduplné zacházení a je žádoucí zůstat se zvířetem doma. Pokud je zvíře citlivé, je dobré poradit se s veterinářem o péči, popř. o podání uklidňujících látek.


ZKUŠENOSTI ZÁCHRANNÝCH STANIC PRO VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘATA

 

Záchranná stanice v Praze:

Během Silvestra 2013 pracovníci stanice přijali 4 labutě, všechny narazily do tramvajového vedení nad pražskými mosty (Praha 1). Následující den veverkanarazila do tramvajového vedení další labuť. Stanice přijala od ledna do října 2014 celkem 78 labutí, z toho 57 bylo zraněno v důsledku nárazu do tramvajových trolejí. Informace poskytla Ing. Zuzana Pokorná, Záchranná stanice Lesů HMP pro volně žijící živočichy (Praha – Jinonice)

 

Záchranná stanice pro veverky Pinky, Petr Soukup:

„Veverky jsou stresované, hluk je samozřejmě děsí. „Štěstí“ ale mají v tom, že to jsou striktně denní tvorové. A protože ohňostroje bývají za tmy, jsou již veverky v hnízdech a hluk v nich přečkají. Komplikovanější to je ale s bouchacími kuličkami či jinou pyrotechnikou používanou za dne v parcích či v lese. Rizikovou skupinou jsou mláďata veverek ve věku 6 až 8 týdnů, která se sice již opatrně sama pohybují v těsném okolí hnízda, ale jsou ještě plně závislá na mateřském mléku. Na jakýkoli hluk reagují panickým útěkem, a vzdálí-li se při něm od hnízda, nedokáží najít cestu zpět a zemřou hlady.“ (pozn.: veverky mohou mít mláďata 2 – 3x za rok, v ohrožení jsou podzimní mláďata)


 

POMOZTE NÁM ŠÍŘIT OSVĚTU O ZBYTEČNOSTI A ŠKODLIVOSTI ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY.

 

Dokument k rozeslání si můžete stáhnout zde

PLAKÁT KE STAŽENÍ

CHOVEJME SE OHLEDUPLNĚ KE SVÉMU OKOLÍ…ŽÁDEJME LIDI, ABY SE VYHNULI POUŽITÍ PYROTECHNIKY!

 

Doplnění:

7.1.2014
Z 1222 respondentů přes 900 lidí je pro, aby se ve městech používání zábavní pyrotechniky zakázalo!

 

EVROPSKÁ VELKOMĚSTA ZAKÁZALA POUŽÍVÁNÍ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY

Komentáře jsou uzavřeny.