Výsledky vyhledávání: hody, hody, doprovody

AKTUÁLNĚ v kampani KONEC DOBY KLECOVÉ

AKTUÁLNĚ v kampani KONEC DOBY KLECOVÉ/březen 2017

EVROPSKÝ PARLAMENT ZA LEPŠÍ CHOVY KRÁLÍKŮ a BEZ KLECÍ!
FOTO králice Móňa 1

EP přijal 14. 3. 2017 navrhovanou zprávu o potřebě zavedení minimálních standardů pro chovy králíků k hospodářským účelům, včetně požadavku na Evropskou komisi, aby připravila legislativu, která by vedla také k zákazu chovat králíky v holých drátěných klecích (410 europoslanců PRO, 205 PROTI, 59 se zdrželo). Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do rychle uvedené výzvy na kontaktování europoslanců a všem, kteří jste přispěli i svými kresbami. Bylo to úspěšné! Děkulogo_kralicijeme všem europoslancům, kteří zprávu podpořili.

Naše úsilí však ještě neskončilo. Nyní návrh poputuje do Rady zemědělských ministrů EU a do Evropské komise, v těchto orgánech trvale převládá technokratický a nehumánní postoj. I nadále proto budeme potřebovat Vaši důležitou pomoc a spolupráci. Sledujte aktuální informace a výzvy rychleji uvedené na našem FACEBOOKU.

Jak vypadají chovy králíků v zemědělské výrobě v České republice a v EU uvidíte tady


DALŠÍ KROK PRO KRÁLÍKY BEZ KLECÍlogo_kralici

Příští týden, 14. března, budou evropští poslanci hlasovat o přijetí zásadního dokumentu, který směřuje k zavedení alternativních způsobů chovu králíků namísto jejich uvěznění v holých drátěných klecích. V EU je v klecích chováno 320 – 340 miliónů králíků ročně , v ČR několik set tisíc.

Králíci na výkrm žijí pouhých 80 dní, než jsou z klecí přendáni do přepravních beden a zavěšeni na jatkách na porážecí linku. Samice chované na „produkci“ mláďat „musí“ mít za rok 7 až 8 vrhů a porodit 65 mláďat!  Zavedením neklecových chovů udělá EU první dobrý krok pro zlepšení údělu králíků v zemědělské výrobě. Legislativa by také měla požadovat, aby zákonné podmínky pro chov králíků splňovalo i králičí maso z chovů dovážených mimo EU. (Věříme, že budou následovat další kroky – např. podpora extenzivních chovů, podpora zdravějšího stravování s omezením masa.)

Zapojte se s námi do zasílání žádostí emailem na europoslance, akci připravila org. Compassion in World Farming. happy rabit - Society for Animals, CZ, 1
Preklad textu emailu si můžete stáhnout zde.
Po kliknutí sem na AKCI uvedenou anglicky, kliknětě na „Next“ a vyplňte formulář, pro odeslání klikněte na „Submit“.
Děkujeme Vám.

Poslancům můžete napsat také přímo, Váš osobní email. Kontakty jsou tady.
https://www.euroskop.cz/8978/sekce/cesti-europoslanci/

PS: Po přijetí dokumentu Evropským parlamentem nás čeká další krok – projednání a přijetí Radou zemědělských ministrů. Dáme Vám vědět.

ŽÁDNÝ ŽIVÝ TVOR NEPATŘÍ DO KLECE! Je čas ukončit DOBU KLECOVOU!


FOTO králice Móňa 3

Děkujeme všem zapojeným dětem a mladistvým za krásné kresby KRÁLÍCI NEPATŘÍ DO KLECÍ: dětem z 1. stupně ZŠ Chlum – Nalžovice, Ivoně, Marii, Adél, Lukášovi a Zuzce. Kresby byly poslány našim 21 europoslancům. Kresby dostali nejen naši EU poslanci, ale i jejich kolegové z ostatních zemí – od dětí z jejich členské země. Věříme, že názor dětí a mladých lidí pro ně bude inspirací.

Všechny kresby si můžete prohlédnout ZDE


leden 2017

Zapojme naše děti: kresby pro králíky – KRÁLÍCI NEPATŘÍ DO KLECÍ

V polovině března 2017 budou poslanci Evropského parlamentu hlasovat o přijetí usnesení, které navrhuje zavedení minimálních požadavků na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely tak, aby králíci netrpěli v klecích a jiných nevhodných podmínkách. Věříme, že usnesení EP přijme a postoupí dále k praktickému jednání a přípravě v Evropské komisi a Radě zemědělských ministrů.

Česká republika má v EP svých 21 poslanců. S vaší pomocí těmto poslancům zašleme KRESBY budoucí generace občanů EU – našich dětí a mládeže. Požádejte vaše děti, aby nakreslily, jak si představují dobrý život pro králíky. Děti často velmi dobře vnímají, co je dobré a co špatné.

Ke kresbě můžete připojit vzkaz pro europoslance nebo ho napsat přímo na obrázek. Uveďte jméno a lokalitu bydliště dítěte (např. Péťa z Prahy 10 Vršovic), věk, případně celé jméno, jak uznáte za vhodné. KresbDSC00628_(Kopírovat)y od dětí a mladých lidí do 18 let, na pevnějším papíře formátu A4, nám, prosím, zasílejte do konce února 2017 (Společnost pro zvířata, Michelská 5, 140 00 Praha). Scany kreseb zveřejníme na tomto místě!

Výtvory tak doplní kampaně a naše společné úsilí. Předají vizuální vzkaz europoslancům, že králíci do klecí nepatří!


Zveme vás a děti na společné kreslení, které proběhne 20. 2. 2017, v pondělí, od 17 hodin, při naší besedě ke králíkům, v sále Domu ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4.pastelkz

Pozvánku si můžete prohlédnout ZDE.


První pozitivní krok v EU směrem k zavedení legislativy pro zlepšení údělu králíků v zemědělství!

kralici na volno a v klecích

Publikováno 27. ledna 2017

Zemědělský výbor Evropského parlamentu přijal na svém zasedání 25. ledna 2017 usnesení podporující zavedení minimálních požadavků na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely. Podle usnesení by členské státy měly podpořit ukončení chovů králíků v klecích a místo nich podpořit zavádění vhodných alternativ jako jsou chovy v parkovém systému nebo s výběhy. Poslanci výboru zdůraznili, že zlepšení welfare – dobrých životních podmínek – by pomohlo zabránit nemocem a tím by se také snížila potřeba intenzivního použití antibiotik, které pak končí v potravinách pro lidi.

V následujících krocích je nutné, aby toto usnesení přijal Evropský parlament, jehož poslanci budou zasedat v polovině března 2017. Pokud usnesení parlamentu přijme, bude dokument postoupen Evropské komisi, aby připravila již konkrétní opatření pro zavedení minimálních požadavků na ochranu králíků v chovech. „Musíme věřit, že se tak stane. Zavedená pravidla pro ochranu králíků v chovech skutečně pomohou zlepšit neblahý úděl 320 – 340 miliónů králíků v EU, než lidé zcela ustoupí od konzumace masa,“ uvádí Dita L. Michaličková, statutární zástupkyně Společnosti pro zvířata.

I nadále budeme potřebovat podporu veřejnosti v rámci on-line aktivit, které v souvislosti s dalším vývojem v EU bude Společnost pro zvířata a Compassion in World Farming připravovat.


Akce je z důvodu odchodu pana europoslance Polčáka z Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova zrušena. DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU

KRÁLÍCI V KLECÍCH POTŘEBUJÍ OPĚT VAŠI POMOC!

Pomůžete ukončit dobu klecovou pro králíky?

Jistě si pamatujete, že jsme Vás loni v květnu informovali o předání celoevropské petice za ukončení chovu králíků v klecích Evropskému parlamentu a Radě ministrů EU. Díky Vaší podpoře a podpoře dalších více než 600 000 lidí z celé EU, vznikla v Evropském parlamentu zpráva požadující zavedení minimálních standardů na ochranu králíků.

O této zprávě se bude hlasovat 25. ledna v parlamentním Výboru pro zemědělství. Toto hlasování znamená významný milník v našílogo_kralici kampani Konec doby klecové. Pokud zprávu podpoří většina členů tohoto výboru, bude velká naděje, že zpráva bude schválena později i plénem všech europoslanců a pak postoupena Evropské komisi, aby připravila návrh opatření na zlepšení životní pohody králíků.

!Bohužel někteří členové zemědělského výboru zprávu nepodporují, včetně našeho europoslance Stanislava Polčáka! 

Proto nyní potřebujeme Vaši pomoc – prosím udělejte si chvilku času a pošlete email žádající pana europoslance Polčáka, aby při hlasování zprávu podpořil a napomohl tak vysvobození 320 milionů králíků v EU z klecí.

POŠLETE PROSÍM E-MAIL TEĎ HNED!

Děkujeme za Vaši pomoc!


601 435 občanů z celé EU se podepsalo pod petici za ukončení chovu králíků v klecích! Petici v Bruselu převzal také náměstek českého ministra zemědělství, Ing. Jiří Šír. 

Publikováno 19. 5. 2016  predani_kralici

Petici jsme zahájili ve spolupráci s organizací Compassion in World Farming v roce 2014 v rámci celoevropské kampaně KONEC DOBY KLECOVÉ.

50 aktivistů v kostýmech oblíbených králičích postaviček z kreslených filmů představilo v centru Bruselu petici podepsanou více než 600 000 občany z celé EU.  Následně byla zástupci org. CIWF předána Radě zemědělských ministrů.

Vedoucí kampaně James West říká: “Naše vzpomínky z dětství na milé postavičky králíků jsou na hony vzdálené realitě života skutečných králíků v EU – žijí stístění ve špinavých drátěných klecích, cpou do nich antibiotika a nikdy se nenadechnou čestvého vzduchu ani neuvidí slunce.”

Proč ukončujeme DOBU KLECOVOU pro králíky?ne_klecim

V celé EU se stále chová více než 330 milionů králíků v klecích. Průzkum organizace CIWF zdokumentoval v roce 2014 nesmírné utrpení králíků uvězněných v malých drátěných klecích.

Králíci ve velkochovech stráví celý svůj život v holých klecích: narodí se tam a za mřížemi zůstanou až do porážky přibližně o 80 dní později. Chovné samice (ramlice) se běžně chovají v individuálních klecích dva roky.  Přečtěte si více o kampani a připojte se k dalším akcím. Děkujeme!


Udělejte si půl hodiny čas a zhlédněte záznam přednášky z festivalu Evolution. Naším hostem byla paní Jana Paulová. Ještě jednou děkujeme!

Publikováno 4. 5. 2016banner_zaznam_prednasky

Zhlédněte záznam z přednášky z festivalu Evolution, kterého jsme se zúčastnili s naším stánkem a výstavou ke kampani KONEC DOBY KLECOVÉ v březnu r. 2016. Hostem se stala známá herečka Jana Paulová. Povídali jsme si o kampani KONEC DOBY KLECOVÉ a tom, jak můžeme hospodářským zvířatům pomoci.


TV.BLESK.CZ: Mrtvoly mezi králíky a neléčené záněty. Aktivistka tepe podmínky velkochovů

Publikováno 13.4.2016

Zhlédněte velmi povedený rozhovor zástupkyně org. Compassion in World Farming o klecových chovech králíků a dejte to vědět svým přátelům a banner_bleskznámým.


TV.BLESK.CZ informuje:Slepice v klecích: Kanibalismus a frustrace, popisuje ocbanner_bleskhránkyně přírody

Publikováno 11.4.2016

Zhlédněte video s naší předsedkyní Ditou Michaličkovou o klecových chovech slepic.

Článek s můžete přečíst ZDE.


banner_on_line_akce_slepice_barevna

Publikováno 29.3.2016

Televizní pořady o vaření jsou velmi populární a lidé se jimi rádi inspirují. Připojte se k našemu petičnímu dopisu a žádejte televizní pořady o vaření, aby propagovaly neklecová vejce! Až nasbíráme alespoň 500 podpisů, rozešleme dopis všem hlavním televizním stanicím.


Výstava ke kampani KONEC DOBY KLECOVÉ a beseda s paní Janou Paulovou na Festivalu Evolution v pražských Holešovicích 

IMG_7205 (2)

společné foto s paní Janou Paulovou

Publikováno 22. března 2016

Výstava ke kampani KONEC DOBY KLECOVÉ  a beseda s paní Janou Paulovou se vydařila! Program jsme měli opravdu pestrý  a to nejdůležitější je, že pod petici za ukončení chovu králíků v klecích jsme za tři dny konání festivalu nasbírali 703 podpisů! A to jen díky Vám! Děkujeme!

Přečtěte si více a podívejte se na fotky a video z Festivalu Evolution 2016. 


Tisková zpráva: Hody, hody doprovody, dejte…

Publikováno 15.3.2016

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde:Hody, hody, doprovody, dejte vejce neklecovýslepicka_za_mrizi

Blíží se Velikonoce a vejce se již tradičně stávají častým mediálním tématem.  Je potěšující, že čím dál víc lidí zajímá jejich kvalita. Zajímáme se však také o kvalitu života slepic, které pro nás vejce snášejí?

290 milionů z celkového počtu 498 milionů evropských slepic stále žije v klecových velkochovech. V ČR je to asi

84 % z celkového počtu přibližně 4,1 milionů slepic v zemědělském sektoru.

 Nedávný průzkum v klecových velkochovech nosnic v EU včetně ČR ukázal, že obohacené klece slepicím život nezlepšily. Sami se přesvědčte na KONECDOBYKLECOVE.CZ


Slepice do klece nepatří!

slepick_cz_dokument

Podívejte se na nový dokument z českých farem nosnic!

Publikováno 15.3.2016

Nedávný průzkum organizace Compassion in World Farming v klecových chovech v ČR potvrdil, že klec je pořád jenom klec, i když si říká „obohacená“. Naše kampaň KONEC DOBY KLECOVÉ se rozrůstá a ke králíkům přibývají slepice.

Sami se přesvědčte, že klece jsou pro zvířata kruté vězení.

Pomozte nám je vysvobodit na www.konecdobyklecove.cz


Konec doby klecové – na festival Evolution!

Publikováno 4.3.2016

Vážení přátelé,Pozvánka Evolution 2016

zveme Vás od 18. 3. do 20. 3. 2016 na festival Evolution na Výstavišti Praha Holešovice, kde budeme mít celé tři dny výstavu ke kampani KONEC DOBY KLECOVÉ.

Vystavovat budeme v sále č 2. Názorně představíme kontrast života hospodářských zvířat v klecových velkochovech a v lepších životních podmínkách volných chovů. Navíc jsme výstavu obohatili inspirativními výroky známých a významných českých osobností. Nebudeme jen vystavovat. V sobotu od 14.30 hodin se setkáme s paní Janou Paulovou také v sále č. 2. Budeme si povídat o tom, jaký má názor na klecové chovy a utrpení zvířat obecně. Přidejte se k nám. Výstavu a účast na festivalu připravujeme společně se zástupkyní Compassion in World Farming a ve spolupráci s iniciativou Slepice v nouzi.

 


575 550 PODPISŮ POD PETICÍ ZA ZÁKAZ CHOVU KRÁLÍKŮ V KLECÍCH V CELÉ EU!

kralici_v_kleci

V EU je chováno 332 miliónů králíků! V klecích jich je 99 %!!!

Publikováno 3.3.2016

Pod králičí peticí je už 575 550 podpisů z celé EU! Děkujeme všem, kteří se připojili a stále vybízíme ty, kteří ještě váhají. Podepsat petici můžete hned teď ZDE!


Stále se u nás něco děje!

palec_nahoru

Sledujte náš facebook

Publikováno 15.2.2016

Novinek okolo kampaně KONEC DOBY KLECOVÉ přibývá…

a hlavně se blíží předání petice za ukončení klecí pro králíky! 

Sledujte nás na facebooku.


 Toto video je experiment: zjištěte, kdo opravdu jste!

Publikováno 1.1.2016

uvodni_film

Toto video je experiment: Zjistěte, kdo jste!

Vykročte do nového roku s novoročním předsevzetím: zjistěte, kdo opravdu jste a buďte sami sebou!

Máme mnoho tváří, které ukazujeme svým blízkým, kamarádům, učitelům, kolegům, cizím lidem. Ale, koho vidíme v zrcadle, když si večer před spaním čistíme zuby? Známe svoje pravé já?

 

Novinky

Naše další výzva za ZASTAVME TRANSPORTY, s herečkou SANDROU POGODOVOU byla opět uvedena v pořadu „Chcete mě?“

Publikováno 14.5. 2017chceteme_foto


O nás, Společnosti pro zvířata, v pořadu Nedej se – Občanské noviny

Publikováno 8. 5. 2017
nedej_se

 

 


PRODLOUŽENO – Možnost podpořit svým jménem online výzvu pro ministry zemědělství v kampani STOP THE TRUCKS je prodloužena!

Publkováno 24. 4. 2017

K 20. 4. 2017 se k akci připojilo již 853 000 občanů EU. Eurogroup for Animals se rozhodla, že akci ještě prodlouží, aby bylo možné získat 1 milion jmen podporujících. Z České republiky výzvu podpořilo přes 6 400 osob, a to od poloviny února, kdy jsme se ke STOP THE TRUCKS připojili.

Děkujeme všem. Prosíme, posílejte odkazy dál, šiřte nebo sdílejte výzvy z našeho Fb. Utrpení zvířat, děs v jejich očích, které vidíme u transportovaných zvířat na dlouhé vzdálenosti a zejména do zemí mimo EU, jsou reálné. PŘIPOJTE SE.


UŽ JEN DVA DNY JE MOŽNÉ PODPOŘIT SVÝM JMÉNEM EU KAMPAŇ STOP THE TRUCKS

Publikováno 18.4.2017Logo_Transparant_high

 

PŘIPOJTE SE. Děkujeme.

 

Kampaň má za cíle ukončení dlouhé dálkové přepravy hospodářských zvířat, stanovení maximálních časových limitů:  8 hodin pro přepravu h. zvířat – savců, a 4 hodiny pro přepravu drůbeže – ptáků. Namísto nich lze na dlouhé vzdálenosti přepravovat maso, jatečné části těl, živočišné produkty.

Zapojte se i do naší kampaně ZASTAVME TRANSPORTY.


K NAŠÍ VÝZVĚ „ZASTAVME TRANSPORTY“ SE PŘIDÁVAJÍ ZNÁMÉ OSOBNOSTI. DĚKUJEME!

Publikováno 30.3.2017Iva Pazderkova,Sandra Pogodova, pro Spolecnost pro zvirata, March 20017

Děkujeme Ivě Pazderkové a Sandře Pogodové za podporu kampaně ZASTAVME TRANSPORTY s hospodářskými zvířaty na dlouhou vzdálenost.

Video se vzkazem Sandy Pogodové můžete zhlédnout ZDE .

 


EVROPSKÝ PARLAMENT ZA LEPŠÍ CHOVY KRÁLÍKŮ a BEZ KLECÍ!

Publikováno 22.3.2017FOTO králice Móňa 1

EP přijal 14. 3. 2017 navrhovanou zprávu o potřebě zavedení minimálních standardů pro chovy králíků k hospodářským účelům, včetně požadavku na Evropskou komisi, aby připravila legislativu, která by vedla také k zákazu chovat králíky v holých drátěných klecích (410 europoslanců PRO, 205 PROTI, 59 se zdrželo). Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do rychle uvedené výzvy na kontaktování europoslanců a všem, kteří jste přispěli i svými kresbami. Bylo to úspěšné! Děkulogo_kralicijeme všem europoslancům, kteří zprávu podpořili.

Naše úsilí však ještě neskončilo. Nyní návrh poputuje do Rady zemědělských ministrů EU a do Evropské komise, v těchto orgánech trvale převládá technokratický a nehumánní postoj. I nadále proto budeme potřebovat Vaši důležitou pomoc a spolupráci. Sledujte aktuální informace a výzvy rychleji uvedené na našemFACEBOOKU.

Jak vypadají chovy králíků v zemědělské výrobě v České republice a v EU uvidíte tady


DALŠÍ KROK PRO KRÁLÍKY BEZ KLECÍ: ZAPOJTE SE.happy rabit - Society for Animals, CZ, 1

Publikováno 10.3.2017

Příští týden, 14. března, budou evropští poslanci hlasovat o přijetí zásadního dokumentu, který směřuje k zavedení alternativních způsobů chovu králíků namísto jejich uvěznění v holých drátěných klecích. V EU je v klecích chováno 320 – 340 miliónů králíků ročně , v ČR několik set tisíc. 

Více informací a odkaz na akci ZDE.


Děkujeme všem zapojeným dětem a mladistvým za krásné kresby KRÁLÍCI NEPATŘÍ DO KLECÍ

Publikováno 9.3.2017FOTO králice Móňa 1

 

Kresby dostali nejen naši EU poslanci, ale i jejich kolegové z ostatních zemí – od dětí z jejich členské země. Věříme, že názor dětí a mladých lidí pro ně bude inspirací. Kresby si můžete prohlédnout ZDE.


„PRO EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA POSÍLÁNA NA BLÍZKÝ VÝCHOD JE JEDNA VĚC JEŠTĚ HORŠÍ NEŽ UMŘÍT V DŮSLEDKU HRŮZNÉ CESTY. PŘEŽÍT JI.“Logo_Transparant_high

Publikováno 1.března 2017

Každým rokem 1 miliarda drůbeže a 37 miliónů kusů dobytka, prasat, ovcí, koz a koňovitých jsou transportovány na dlouhé vzdálenosti po EU a do třetích zemí.

STOP THE TRUCKS – ZASTAVME TRANSPORTY je další z celoevropských kampaní žádající ukončení dlouhé přepravy hospodářských zvířat po EU a z EU, stanovení maximálního limitu 8 hodin pro přepravu h. zvířat – savců a 4 hodin pro přepravu drůbeže. Namísto zvířat lze přepravovat maso a výrobky z něj.

Kampaň EUROGROUP FOR ANIMALS se opírá o dlouholeté důkazy – strádání, utrpení hospodářských zvířat při transportech, o důkazy naprostého selhání legislativy mající zvířata chránit a selhání členských zemí a Evropské komise.

STOP THE TRUCKS je další apel na představitele EU. Apel nás všech, kteří žádáme ukončení „ničení“ zvířat při dlouhých transportech po EU, a co víc, i mimo EU.

 POMOZME ZASTAVIT TRANSPORTY, ZAPOJME SE do STOP THE TRUCKS do 20. DUBNA 2017!


To musí vidět chovatelé a jejich svazy. Připojte se k nové výzvě.

Publikováno 13.2.2017

Chovatelé musí vědět k čemu svou činností a rozhodováním přispívají, jakým mukám vystavují h. zvířata po dlouhá desnahankaetiletí. Vědí o tom? Nevědí? Je jim to jedno? Odpovědi neznáme, ale pokud nám pomůžete s osvětou, už nebude možné, aby případně představitelé svazů tvrdili např. že se jedná jen o výjimečné případy, na které upozorňují přecitlivělí jedinci.

ZAPOJTE SE a pošlete email s odkazy na dokumenty z transportů h. zv. zástupcům 8 chovatelských svazů a organizací.

Chovatelé musí vědět, že lidem není lhostejné, jak nakládají se zvířaty nebo jak svou činností nebo nečinností podporují strádání až týrání zvířat.


Zveme vás a vaše děti k nám do Domu ochránců přírody. Pomůžete spolu s námi dostat králíky z klecí?

Publikováno 9.2.2017OG1A6653_(Kopírovat)

V polovině března 2017 budou poslanci Evropského parlamentu hlasovat o přijetí usnesení, které navrhuje zavedení minimálních požadavků na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely tak, aby králíci netrpěli v klecích a jiných nevhodných podmínkách. 

S vaší pomocí těmto poslancům zašleme KRESBY budoucí generace občanů EU – našich dětí a mládeže. Požádejte vaše děti, aby nakreslily, jak si představují dobrý život pro králíky. Děti často velmi dobře vnímají, co je dobré a co špatné.

 

Více k akci se dozvíte ZDE.


První pozitivní krok v EU směrem k zavedení legislativy pro zlepšení údělu králíků v zemědělství!

kralici na volno a v klecích

Publikováno 27. ledna 2017

Zemědělský výbor Evropského parlamentu přijal na svém zasedání 25. ledna 2017 usnesení podporující zavedení minimálních požadavků na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely. Podle usnesení by členské státy měly podpořit ukončení chovů králíků v klecích a místo nich podpořit zavádění vhodných alternativ jako jsou chovy v parkovém systému nebo s výběhy. Poslanci výboru zdůraznili, že zlepšení welfare – dobrých životních podmínek – by pomohlo zabránit nemocem a tím by se také snížila potřeba intenzivního použití antibiotik, které pak končí v potravinách pro lidi.

V následujících krocích je nutné, aby toto usnesení přijal Evropský parlament, jehož poslanci budou zasedat v polovině března 2017. Pokud usnesení parlamentu přijme, bude dokument postoupen Evropské komisi, aby připravila již konkrétní opatření pro zavedení minimálních požadavků na ochranu králíků v chovech. „Musíme věřit, že se tak stane. Zavedená pravidla pro ochranu králíků v chovech skutečně pomohou zlepšit neblahý úděl 320 – 340 miliónů králíků v EU, než lidé zcela ustoupí od konzumace masa,“ uvádí Dita L. Michaličková, statutární zástupkyně Společnosti pro zvířata.

I nadále budeme potřebovat podporu veřejnosti v rámci on-line aktivit, které v souvislosti s dalším vývojem v EU bude Společnost pro zvířata a Compassion in World Farming připravovat.


Našich pár vět k reakci veřejnosti na ptačí chřipku v ČRtonicka_kraci

Publikováno 20.1.2017

Soubor s našim vyjádřením si můžete stáhnout zde.


Spustili jsme novou petiční výzvu adresovanou ministrovi zemědělství a dalším. Tentokrát půjdou e-maily rovnou na ně. Připojte se!255180_563183653697239_1387266953_n

Publikováno 13.1.2017

Podle údajů Státní veterinární správy, za začátku ledna 2017, bylo v roce 2016 do Turecka transportováno přes 64 000 jalovic, krav nebo býčků!  V roce 2015 to bylo přes 43 000 těchto zvířat. Do dalších zemí mimo EU (třetích zemí – např. Libanon, Ukrajina) putovalo z ČR, v roce 2016, okolo 10 000 kusů dobytka.

Všichni, kdo nejsme imunní vůči strádání zvířat a jejich bezmoci, víme o jejich utrpení a cítíme se často bezmocní ve snaze zvířatům pomoci a utrpení ukončit a zajistit jim důstojný život bez bolestí a strádání. Vědí o utrpení zvířat, Ti kteří rozhodují? Ti, kteří připravují legislativní cesty, jak na zvířatech vydělávat? Ti kteří s bezbrannými zvířaty obchodují a vydělávají na jejich životech? To nevíme, to záleží na jejich svědomí a vědomí.  Ale můžeme zajistit, aby se o tom dozvěděli a žádat je, aby svou pravomocí/mocí utrpení zvířat ukončili.

Dejte s námi vědět ministrovi zemědělství o utrpení dobytka vyváženého do Turecka a dalších třetích zemí! Vyzvěte ho s námi, aby krutý nemilosrdný byznys okamžitě ukončil!


Proč nemůžeme nechat přepravu hospodářských zvířat být?

Publikováno 10. 1. 2017banner_inthenameoftrade

Pusťte si dokument organizací Compassion in World Farming, Eyes on Animals, Animal Welfare Foundation a záběry org. Anonymous for Animal Rights IN THE NAME OF TRADE/ VE JMÉNU OBCHODU z roku 2013, pojednávající o vývozu živých zvířat z EU do třetích zemí. (délka 8 minut).

Český překlad komentáře spolu s videem najdete ZDE.


STOP utrpení zvířat při přepravě: smutné téma jsme opět prezentovaly v pořadu ČT „Chcete mě?“banner_chcete_me

Publikováno 21.11.2016

Od 14:19 času si můžete poslechnout, proč jsme proti přepravě živých hospodářských zvířat: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095970013-chcete-me/216562221300036/

Zapojte se do aktivit na zastavení vývozu dobytka z ČR do Turecka a dalších zemí mimo EU


Blesk.cz píše: Brutální porody i skalp zaživa: Ochránci rozkryli krutý vývoz dobytka

banner_blesk-cz

Publikováno 14.11.2016

 

Media se o vývoz živých zvířat zajímají! Přečtěte si více ZDE.

„Přes pět tisíc podpisů se podařilo sehnat českým ochráncům zvířat, kteří chtějí zastavit převoz českého dobytka mimo Evropskou unii. Zvířata podle nich nejsou zvyklá na několikadenní cesty a prudké změny klimatických podmínek. Ve Studiu Blesk o tom promluvily Dita Michaličková a Romana Šonková.“


TO MUSÍ VIDĚT CHOVATELÉ!

Publikováno 14.11.2016

 

Český dobytek je ve velkém vývážen do Turecka. Jsou to několikadenní cesty plné útrap, strádání, bolesti, žízně a smrti. Několikahodinová až několikadenní čekání na hranicích mezi EU, tj. Bulharskem, a Tureckem, jsou běžná.

Za necelý rok 2016 je to již více než 45 000 zvířat – dobytka, který byl prodán do této země.

Přečtěte si více ZDE.


CO JE ČEKÁ?p1130037

Publikováno 31.10.2016

 

Jen v letošním roce 2016 je to již přes 45 000 zvířat – dobytka (zdroj SVS), co bylo vyvezeno do Turecka! Mnoho zvířat hyne po cestě, při čekání ve frontách, při čekání na hranicích, po vyložení…

Buď svou strastiplnou cestu v obrovském Turecku končí, nebo jsou dále transportována do sousedních zemí a oblastí po celém Blízkém východu….

Do Turecka jsou vyvážena za účelem porážky, dalšího výkrmu nebo za účelem chovu, vyváženy jsou i březí jalovice. Zabíjení zvířat je v Turecku a ostatních muslimských zemích brutální. Je to „halal“ porážka bez omráčení a bez respektu ke zvířeti.

PŘIPOJTE SE K ON-LINE VÝZVĚ na parlament ČR, pomozte nám zastavit vývoz zvířat z ČR do zemí mimo EU!


 VEJCE Z VOLNÉHO CHOVU MŮŽETE KOUPIT V ANGLICKÉ ULICI V PRAZEp1150936

Publikováno 27.10.2016

 

V prodejně zdravé výživy, v Anglické ulici, v Praze, můžete zakoupit vejce pocházející z chovu slepic ve volném výběhu.
Na skořápce také naleznete kód s č. 1. O značení vajec podle způsobu chovu slepic je více ZDE.
Dávejte přednost vejcím neklecovým, nejlépe právě z volných výběhů, kde slepice mohou volně ven na vzduch a přirozené světlo.

 


ZASTAVME UTRPENÍ ZVÍŘAT PŘI PŘEPRAVĚ Z ČR DO TURECKA A DALŠÍCH ZEMÍ MIMO EU

Publikováno 29.8.2016

SPOUŠTÍMlogo_zvirata_nejsou_zboziE NOVOU ON-LINE VÝZVU ADRESOVANOU PŘEDSEDOVI PARLAMENTU ČR KE SVĚTOVÉMU DNI ZA UKONČENÍ UTRPENÍ ZVÍŘAT PŘI PŘEPRAVĚ 29.8.2016.

Každoročně jsou na porážku, výkrm nebo další chov vyvezeny z ČR do zemí mimo EU desítky tisíc hospodářských zvířat. Nejvíc zvířat se vyváží do Turecka, v loňském roce to bylo téměř 30 tisíc. ČR je z celé EU třetím největším vývozcem zvířat právě do Turecka.


Sandra a Iva o kampani KONEC DOBY KLECOVÉ! Děkujeme za podporu. Poslechněte si i Vy, co si myslí o chovech hospodářských zvířat v klecích.

Publikováno 2.8.2016

pogodova_banner

pazderkova_banner


601 435 občanů z celé EU se podepsalo pod petici za ukončení chovu králíků v klecích! Petici v Bruselu převzal také náměstek českého ministra zemědělství, Ing. Jiří Šír. 

Publikováno 19. 5. 2016  predani_kralici

Petici jsme zahájili ve spolupráci s organizací Compassion in World Farming v roce 2014 v rámci celoevropské kampaně KONEC DOBY KLECOVÉ.

 

50 aktivistů v kostýmech oblíbených králičích postaviček z kreslených filmů představilo v centru Bruselu petici podepsanou více než 600 000 občany z celé EU.  Následně byla zástupci org. CIWF předána Radě zemědělských ministrů.

 

Vedoucí kampaně James West říká: “Naše vzpomínky z dětství na milé postavičky králíků jsou na hony vzdálené realitě života skutečných králíků v EU – žijí stístění ve špinavých drátěných klecích, cpou do nich antibiotika a nikdy se nenadechnou čestvého vzduchu ani neuvidí slunce.”

 

Proč ukončujeme DOBU KLECOVOU pro králíky?ne_klecim

 

V celé EU se stále chová více než 330 milionů králíků v klecích. Průzkum organizace CIWF zdokumentoval v roce 2014 nesmírné utrpení králíků uvězněných v malých drátěných klecích.

Králíci ve velkochovech stráví celý svůj život v holých klecích: narodí se tam a za mřížemi zůstanou až do porážky přibližně o 80 dní později. Chovné samice (ramlice) se běžně chovají v individuálních klecích dva roky.  Přečtěte si více o kampani a připojte se k dalším akcím. Děkujeme!


Naléhavé: nechte francouzské farmy na foie gras zavřené! Dočasné uzavření francouzských farem na foie gras má končit už 16.května! 

postcard-foiegras-Tsjech

Publikováno 11. 5. 2016

Připojte se s námi k výzvě Compassion in World Farming pro francouzského ministra zemědělství S. Le Folla a zašlete mu „email – pohlednici“!

Od začátku roku 2016 francouzské farmy na foie gras zely prázdnotou díky infekčnímu onemocnění kachen chovaných pro produkci kruté “delikatesy”. Od příštího týdne francouzský ministr zemědělství dovolí farmářům pokračovat v chovu kachen. Pro kachny to znamená projít peklem nuceného překrmování až čtyřikrát denně v posledních dvou týdnech života.


Udělejte si půl hodiny čas a zhlédněte záznam přednášky z festivalu Evolution. Naším hostem byla paní Jana Paulová. Ještě jednou děkujeme!

Publikováno 4. 5. 2016banner_zaznam_prednasky

 

Zhlédněte záznam z přednášky z festivalu Evolution, kterého jsme se zúčastnili s naším stánkem a výstavou ke kampani KONEC DOBY KLECOVÉ v březnu r. 2016. Hostem se stala známá herečka Jana Paulová. Povídali jsme si o kampani KONEC DOBY KLECOVÉ a tom, jak můžeme hospodářským zvířatům pomoci.


TV.BLESK.CZ: Mrtvoly mezi králíky a neléčené záněty. Aktivistka tepe podmínky velkochovů

Publikováno 13.4.2016

 

Zhlédněte velmi povedený rozhovor zástupkyně org. Compassion in World Farming o klecových chovech králíků a dejte to vědět svým přátelům a banner_bleskznámým.


TV.BLESK.CZ informuje:Slepice v klecích: Kanibalismus a frustrace, popisuje ocbanner_bleskhránkyně přírody

Publikováno 11.4.2016

 

Zhlédněte video s naší předsedkyní Ditou Michaličkovou o klecových chovech slepic.

Článek s můžete přečíst ZDE.


banner_on_line_akce_slepice_barevna

Publikováno 29.3.2016

Televizní pořady o vaření jsou velmi populární a lidé se jimi rádi inspirují. Připojte se k našemu petičnímu dopisu a žádejte televizní pořady o vaření, aby propagovaly neklecová vejce! Až nasbíráme alespoň 500 podpisů, rozešleme dopis všem hlavním televizním stanicím.

 


 

Výstava ke kampani KONEC DOBY KLECOVÉ a beseda s paní Janou Paulovou na Festivalu Evolution v pražských Holešovicích 

IMG_7205 (2)

společné foto s paní Janou Paulovou

Publikováno 22. března 2016

 

Výstava ke kampani KONEC DOBY KLECOVÉ  a beseda s paní Janou Paulovou se vydařila! Program jsme měli opravdu pestrý  a to nejdůležitější je, že pod petici za ukončení chovu králíků v klecích jsme za tři dny konání festivalu nasbírali 703 podpisů! A to jen díky Vám! Děkujeme!

Přečtěte si více a podívejte se na fotky a video z Festivalu Evolution 2016. 


Tisková zpráva: Hody, hody doprovody, dejte…

Publikováno 15.3.2016

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde:Hody, hody, doprovody, dejte vejce neklecovýslepicka_za_mrizi

Blíží se Velikonoce a vejce se již tradičně stávají častým mediálním tématem.  Je potěšující, že čím dál víc lidí zajímá jejich kvalita. Zajímáme se však také o kvalitu života slepic, které pro nás vejce snášejí?

290 milionů z celkového počtu 498 milionů evropských slepic stále žije v klecových velkochovech. V ČR je to asi

84 % z celkového počtu přibližně 4,1 milionů slepic v zemědělském sektoru.

 Nedávný průzkum v klecových velkochovech nosnic v EU včetně ČR ukázal, že obohacené klece slepicím život nezlepšily. Sami se přesvědčte na KONECDOBYKLECOVE.CZ

 


Slepice do klece nepatří!

slepick_cz_dokument

Podívejte se na nový dokument z českých farem nosnic!

Publikováno 15.3.2016

 

Nedávný průzkum organizace Compassion in World Farming v klecových chovech v ČR potvrdil, že klec je pořád jenom klec, i když si říká „obohacená“. Naše kampaň KONEC DOBY KLECOVÉ se rozrůstá a ke králíkům přibývají slepice.

Sami se přesvědčte, že klece jsou pro zvířata kruté vězení.

Pomozte nám je vysvobodit na www.konecdobyklecove.cz

 


Konec doby klecové – na festival Evolution!

Publikováno 4.3.2016

 

Vážení přátelé,Pozvánka Evolution 2016

zveme Vás od 18. 3. do 20. 3. 2016 na festival Evolution na Výstavišti Praha Holešovice, kde budeme mít celé tři dny výstavu ke kampani KONEC DOBY KLECOVÉ.

Vystavovat budeme v sále č 2. Názorně představíme kontrast života hospodářských zvířat v klecových velkochovech a v lepších životních podmínkách volných chovů. Navíc jsme výstavu obohatili inspirativními výroky známých a významných českých osobností. Nebudeme jen vystavovat. V sobotu od 14.30 hodin se setkáme s paní Janou Paulovou také v sále č. 2. Budeme si povídat o tom, jaký má názor na klecové chovy a utrpení zvířat obecně. Přidejte se k nám. Výstavu a účast na festivalu připravujeme společně se zástupkyní Compassion in World Farming a ve spolupráci s iniciativou Slepice v nouzi.

 


575 550 PODPISŮ POD PETICÍ ZA ZÁKAZ CHOVU KRÁLÍKŮ V KLECÍCH V CELÉ EU!

 

kralici_v_kleci

V EU je chováno 332 miliónů králíků! V klecích jich je 99 %!!!

Publikováno 3.3.2016

Pod králičí peticí je už 575 550 podpisů z celé EU! Děkujeme všem, kteří se připojili a stále vybízíme ty, kteří ještě váhají. Podepsat petici můžete hned teď ZDE!


Stále se u nás něco děje!

palec_nahoru

Sledujte náš facebook

Publikováno 15.2.2016

Novinek okolo kampaně KONEC DOBY KLECOVÉ přibývá…

a hlavně se blíží předání petice za ukončení klecí pro králíky! 

Sledujte nás na facebooku.


 Toto video je experiment: zjištěte, kdo opravdu jste!

Publikováno 1.1.2016

uvodni_film

Toto video je experiment: Zjistěte, kdo jste!

Vykročte do nového roku s novoročním předsevzetím: zjistěte, kdo opravdu jste a buďte sami sebou!

Máme mnoho tváří, které ukazujeme svým blízkým, kamarádům, učitelům, kolegům, cizím lidem. Ale, koho vidíme v zrcadle, když si večer před spaním čistíme zuby? Známe svoje pravé já?

 


PF 2016

Společnost pro zvířata PF 2016 (1)

Přátelé, přejeme Vám vše nejlepší do roku 2016

Publikováno 31.12.2015

Přátelé, přejeme Vám do Nového roku 2016 samou lásku, lásku k sobě, lásku k bližním a lásku ke zvířatům – lásku ke VŠEM zvířatům. Láska, přátelé, je těžký lék a jsme rádi, že si to uvědomuje čím dál tím více lidí. Děkujeme všem, kteří nás podporují a drží nám palce. Šťastný Nový rok 2016!


 VÁNOCE SOUCITNĚ

kuba

Nejen lidi mají rádi Vánoce 🙂

Publikováno 10.12.2015

Vánoce by měly být svátky klidu a míru, oslava narození spasitele Ježíše Krista. Pojďme je tedy prožít skutečně v míru a lásce a bez utrpení a zabíjení.

Soucitný přístup k Vánocům je takový, kdy nepodporujeme přímo či nepřímo jakékoliv utrpení. Dáváme tím najevo, že nesouhlasíme s intenzivními a jinak nevhodnými chovy hospodářských zvířat, se zabíjením kaprů a jiných ryb a dalších zvířat. Jak na to?


STOP vývozům do TURECKA!

FOTO - CZ Hzv bovini fermati curtarolo polizia provinciale-2, Sept. 2012, Italy

Býčci v kamionu na cestě do Turecka

Publikováno 7.12.2015

Dvanáct členských států EU, včetně ČR, povoluje vývozy hospodářských zvířat do Turecka, přestože se přeprava značně
prodlužuje dlouhým čekáním na tureckých hranicích. Žádejte s Compassion in World Farming a s námi ukončení tohoto krutého obchodu! PŘIPOJTE SE K AKCI S NÁMI!

 


PŘIPOJILI JSME SE K VÝZVĚ A POCHODU ZA KLIMA, SPRAVEDLNOST A PRACOVNÍ MÍSTA

Publikováno 30.11.2015

12307527_738039182993110_6379578557420675273_o (1)

I my jsme přišli podpořit pochod!

29. 11. jsme se zúčastnili pochodu za klima, spravedlnost a pracovní místa, abychom upozornili, že nedílnou součástí změny klimatu je také živočišná produkce! Podle organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) živočišná výroba způsobuje 15 % emisí!

Více k tématu si můžete přečíst ZDE.

Prohlédněte si FOTKY z průvodu.

 


PETICE ZA ZÁKAZ EXPORTU ŽIVÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT BYLA PŘEDÁNA!

transport-EU-beef-cattle-exported-to-Lebanon

V Turecku neexistuje žádná ochrana zvířat

Publikováno 23.11.2015

Děkujeme 3 144 lidem, kteří se připojili k petici. Z celé Evropské unie petici podpořilo přes 176 000 občanů!

Více informací naleznete ZDE.

 


TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY!

veganska_kucharka_2015

Veganská kuchařka

Publikováno 20.11.2015

Vánoce se blíží a my pro Vás máme dvě nové publikace, kterými určitě své blízké potěšíte!

Podívejte se ZDE.

 

 

 

 


PETICI ZA UKONČENÍ VÝVOZU ŽIVÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT PODEPSALO PŘES 300 LIDÍ!

petice_jana_paulova

herečka a zakladatelka školy pro sirotky v Indii paní Jana Paulová podpořila svým podpisem Cow on Tour. Děkujeme!

Publikováno 26.10.2015

Zajímá Vás, jak proběhla akce COW ON TOUR/ KRAVIČKA NA CESTĚ (19.10.2015 v Praze) za ukončení vývozu živých hospodářských zvířat z EU, kterou podpořila i paní herečka Jana Paulová? PODÍVEJTE SE SAMI 😉

 

 

 


 

Starší zprávy najdete http://pomahame.spolecnostprozvirata.cz/

Kampaň KONEC DOBY KLECOVÉ v mediích

květen 2017

7. 5. 2017, Česká televize, pořad NEDEJ SE – OBČANSKÉ NOVINY, příspěvek o SPOLEČNOSTI PRO ZVÍŘATA (délka 8 min., natočeno v polovině února 2017)

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10800462866-obcanske-noviny/217562248430022-za-lepsi-zivot-zvirat-ktera-jsme-zvykli-jist/


červen 2016

Hostem pořadu „Dobré ráno“ byla naše předsedkyně Dita Michaličková, aby představila kampaň KONEC DOBY KLECOVÉ.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/316292320020061/?video&index=480620#video

 


duben 2016

TV.BLESK.CZ informuje: Slepice v klecích: Kanibalismus a frustrace, popisuje ochránkyně přírody.

Zhlédněte video s naší předsedkyní Ditou Michaličkovou o klecových chovech slepic.

Článek s můžete přečíst ZDE.


 březen 2016

V rámci blížících se Velikonoc jsme 15.3. 2016 vydali tiskovou zprávu Hody, hody doprovody, dejte vejce neklecový…

290 milionů z celkového počtu 498 milionů evropských slepic stále žije v klecových velkochovech. V ČR je to asi

84 % z celkového počtu přibližně 4,1 milionů slepic v zemědělském sektoru.

 Nedávný průzkum v klecových velkochovech nosnic v EU včetně ČR ukázal, že obohacené klece slepicím život nezlepšily.

Přečtěte si celou tiskovou zprávu: Hody, hody, doprovody, dejte vejce neklecový


únor 2016

Článek o kampani KONEC DOBY KLECOVÉ vyšel na webu nasepriroda.cz


leden 2016

MUDr. Robert Zajíček, Ph.D., přednosta popáleninové kliniky, ve svém interview pro Radiožurnál (v lednu 2016) zmínil, ke konci, také  kampaň KONEC DOBY KLECOVÉ.
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3558717

Pan Zajíček je také jednou z osobností, které poskytli své podpůrné vyjádření pro tuto kampaň.
http://spolecnostprozvirata.cz/kampane/konecdobyklecove/osobnosti-podporuji-kampan/robert-zajicek/


 prosinec 2015

15. 12. 2015 -tisková zpráva – I slepice si (nejen) na Vánoce zaslouží náš soucit

OBOHACENÉ KLECE ŽIVOT SLEPICÍM NEZLEPŠILY
2 min. dokument z klecových chovů slepic – nosnic z České republiky, Francie, Itálie a Kypru

investigace_slepice_2015

Investigativní video CIWF, jaro 2015


listopad 2015

Článek o kampani vyšel v podzimním čísle časopisu „Krása našeho domova“


říjen 2015

pořad ČT „Chcete mě?“, příspěvek „Klec patří do muzea“,
18. 10. 2015

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095970013-chcete-me/215562221300031/ [1]


září 2015

deník Právo, 15. 9. 2015

ƒlánek Právo, 15. 9. 2015


červen 2015

časopis Tina, č. 24, 10. 6. 2015

Tina - inzerát Konec doby klecové, 10. 6. 2015


květen 2015

vložení letáků do Bioměsíčníku, 5/2015

BIOnoviny-1


březen 2015

časopis Žlutý (Student Agency), 3/2015

ƒlánek v ƒas.ªlut8, Student Agency, 3-2015


únor 2015

vložení letáků do magazínu Bedrník, 2/2015

Bedrnik-1


Dále čtěte: